PORTFELJ / dr. sc. Jelena Mušanović docentica

Portfelj

dr. sc.

Jelena Mušanović

docentica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za financije

Kontakt

T +385 51 294 698

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 308

Vidljivost

Obrazovanje

2012. - 2018.

Doktor ekonomskih znanosti (dr. sc.)

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog razvoja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

2009. - 2010.

Magistar ekonomije (mag. oec.)

Sveučilišni diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

2005. - 2009.

Sveučilišni prvostupnik ekonomije (univ. bacc. oec.)

Sveučilišni preddiplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

Radno iskustvo

27.10.2022. -

Docentica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilšte u Rijeci

11.12.2018. - 27.10.2022.

Poslijedoktorandica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.12.2010. - 10.12.2018.

Asistentica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

1.4.2021.

Nagrada za nastavnu izvrsnost za suradnička zvanja u akademskoj godini 2020./2021.

11.2.2021.

Priznanje za znanstvenu izvrsnost u 2020. godini - drugo ostvareno mjesto prema kriterijima znanstvene izvrsnosti u kategoriji djelatnika u nastavnom i suradničkom zvanju. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

7.2.2020.

TOURISM REVIEW Outstanding Paper TOURISM REVIEW 2020 Literati Awards for Excellence winners Dorcic, J., Komsic, J. and Markovic, S. (2019), "Mobile technologies and applications towards smart tourism – state of the art", Tourism Review, Vol. 74 No. 1, pp. 82-103. https://doi.org/10.1108/TR-07-2017-0121

15.5.2015. - 16.5.2015.

Best research proposal Radionica za doktorande: "Efficient thesis writing and presenting", 3rd International Scientific Conference „Sustainable Tourism, Economic Development and Quality of Life", Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija

18.1.2024.

IFITTtalk of the Year Award

Članstva

2018. - 2022.

Hrvatsko statističko društvo

2018. -

Nezavisni sindikat znanosti i obrazovanja

2016. -

International Federation for IT and Travel & Tourism - član

2012. - 2013.

članica ALUMNI-a FMTU

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2023. - 2024.

Ekonometrija

Diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Suradnica

2023. - 2024.

Metode poslovnog odlučivanja u turizmu

Prijedolomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositeljica predmeta

2023. - 2024.

Metode istraživanja u turizmu

Diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositeljica predmeta

2022. - 2023.

Ekonometrija

Diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Suradnica

2022. - 2023.

Metode poslovnog odlučivanja u turizmu

Preddiplomski studij

Fakultet za mnadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositeljica predmeta

2022. - 2023.

Metode istraživanja u turizmu

Diplomski studij

Fakultet za mnadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositeljica predmeta

2020. - 2023.

Ekonometrija

Diplomski studij

Fakultet za mnadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Suradnica

2018. - 2022.

Statistička kontrola procesa

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Suradnica

2017. - 2023.

Primijenjena ekonometrija

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Suradnica

2010. - 2016.

Istraživanje zadovoljstva klijenta

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Suradnica

2010. - 2016.

Statistika

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Suradnica

2010. - 2014.

Mjerenje kvalitete usluga

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Suradnica

2010. - 2013.

Poslovna statistika

Stručni preddiplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Suradnica

2010. - 2013.

Mjerenje zadovoljstva klijenta

Stručni preddiplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Suradnica

Mentor u završnim radovima

19.7.2023.

Modeliranje i prognoziranje prihoda u hotelu Nautica

Marko Grčar-Lovrić

Diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

5.7.2023.

Ekonometrijsko modeliranje turističke potražnje

Katarina Heski

Diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

5.7.2023.

Analiza optimalnog plana proizvodnje u ugostiteljskom objektu

Angelina Suić Puente

Prijedolomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

5.7.2023.

Prognoziranje turističke potražnje

Ana Roso

Diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

28.4.2023.

Analiza poslovanja primjenom kontrolnih karata

Ana Pavelić

Diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Gostujući nastavnik

11.5.2019. - 15.5.2019.

Metode multivarijatne analize

Preddiplomski sveučilišni studij

Ekonomski fakultet, Katedra za kvantitativnu ekonomiju, Sveučilište u Sarajevu

Nastavnik

Osobni razvoj

2.12.2021. - 9.2.2021.

Poslovno komuniciranje u turizmu - engleski jezik

12.11.2021. - 7.5.2022.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

12.11.2021. - 7.5.2022.

Nastavni proces u visokom obrazovanju: Konstruktivno povezivanje ishoda učenja sa ostalim elementima nastavnog procesa

4.10.2021.

Collecting Social Media Data

28.6.2021.

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

17.6.2021.

Radionica za mentore

22.1.2021.

Nastavni proces u visokom obrazovanju: Konstruktivno povezivanje ishoda učenja sa ostalim elemtinma nastavnog procesa

18.1.2021. - 26.1.2021.

Upoznavanje sa sintaksom jezika R i njegova primjena u osnovnoj statističkoj i grafičkoj analizi podataka

2.12.2020. - 17.12.2020.

Edukacija za primjenu online modela nastave

16.3.2020. - 20.3.2020.

Fundamentals of NVivo (Windows)

28.2.2020. - 11.9.2020.

Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju: Učenje i poučavanje

10.12.2019.

Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata

1.7.2019. - 5.7.2019.

Partial Least Square - Structural Equation Modeling

11.5.2019. - 15.5.2019.

CEEPUS mobilnost

Financiranje: 8

5.7.2018.

Suradnička procjena nastave (peer-review)

29.5.2018

Učenje i poučavanje usmjereno na studenta

7.5.2018.

Definiranje ishoda učenja i njihovo usklađivanje s ostalim elementima nastavnog procesa: kurikulumsko-kompetencijski pristup u visokom obrazovanju

15.2.2017. - 23.2.2017.

Panel ekonometrija

8.12.2016. - 12.2.2016.

Academic Teaching Excellence – English as the Medium of Instruction

9.6.2016. - 11.6.2016.

Statističke metode u istraživačkom radu,radionica za doktorande

26.5.2015. - 29.5.2015.

Research Design: A focus on Delphi Method and Social Network Analysis, 2. trening nastava u sklopu COST akcije CAPABAL

26.05.2015. - 29.05.2015.

2nd Training School "Research design: A focus on Delphi method and Social network analysis"

15.5.2015.

3rd International Scientific Conference „Sustainable Tourism, Economic Development and Quality of Life“

3.9.2013. - 7.9.2013.

Introduction to Multivariate Analysis

Financiranje: 20 sati

01.07.2013. - 12.07.2013.

Međunarodna ljetna škola Istanbul Quantitative Lectures (ISTQL) - "Structural Equation Modeling"

Financiranje: 15 ECTS

16.11.2011. -

Teaching with Case Studies: Tips and Techniques for Instructors

04.07.2011. - 22.08.2011.

Međunarodna ljetna škola Alpen-Adria 2011: Marketing Intelligence and Strategic Planning in Tourism (MISP) & Tourism Behavior and Hospitality and Destination Marketing (TBHDM)

Financiranje: 8

10.05.2011. - 11.07.2011.

IT-Akademija: UniSTAT 3: Napredne statističke analize

05.04.2011. - 03.05.2011.

IT-Akademija: UniSTAT 2: Osnove analize varijance i regresijske analize

Financiranje: 2 ECTS

02.03.2011. - 30.06.2013.

Tečaj engleskog jezika (B1/B2)

01.03.2011. - 29.03.2011.

IT-Akademija: UniSTAT 1: Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize

Financiranje: 2 ECTS

01.02.2010. - 01.07.2010.

ERASMUS program mobilnosti

01.06.2009. - 01.07.2009.

Program bilateralne mobilnosti u visokom obrazovanju

27.07.2008. - 15.08.2008.

19th International Summer University WU2008 in Vienna; Strategische Unternehmensführung & Controlling + Internationales Finanzmanagement

Financiranje: 7,5 ECTS

Izdavaštvo

21.1.2021.

Statistička kontrola procesa

Financiranje: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Stakeholders’ perceptions of competitive tourism destination: empirical evidence from Serbia

Milutinovic, Verica ; Musanovic, Jelena ; Beric, Dejan

Tourism review - 77 413-426

Q1

2021.

Sentiment analysis of social media content in Croatian hotel industry

Mušanović, Jelena ; Dorčić, Jelena ; Baldigara, Tea

Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka - 9 37-57

A1 WOS

2020.

Modeliranje utjecaja ugleda turističke destinacije prisutnog u društvenim medijima na zadovoljstvo turista

Mušanović, Jelena

Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka - 8 77-101

WOS

2020.

Modeliranje utjecaja ugleda turističke destinacije prisutnog u društvenim medijima na zadovoljstvo turista

Jelena Mušanović

Zbornik Veleučilišta u Rijeci - 1 77-101

https://www.bib.irb.hr/1072451

A1 WOS

2019.

Mobile technologies and applications towards smart tourism – state of the art

Dorcic, Jelena ; Komsic, Jelena ; Markovic, Suzana

Tourism review - 74 82-103

Q1 WOS

2019

Web advertising messages in Croatian tourism: exploring qualitative and quantitative perspectives

Bait, Miriam; Baldigara, Tea; Komšić, Jelena;

ToSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe - 5 31-45

A1 WOS

2019

Mobile technologies and applications towards smart tourism–state of the art

Dorcic, Jelena; Komsic, Jelena; Markovic, Suzana;

Tourism Review - 74 82-103

A1

2017

Online Reputation and Tourism Destination Competitiveness—Conceptual Model Development and Pilot Testing

Dorcic, Jelena; Komsic, Jelena;

Information and Communication Technologies in Tourism 2017

A1

2016

Tourism destination competitiveness and online reputation: conceptualization and literature framework analysis

Komšić, Jelena; Dorčić, Jelena;

23th International Congress Tourism and Hospitality Industry-Trends and Challenges - 144-157

A1

2015

Investigating Television News Service Quality Dimensions: A Fator Analysis Approach

Komšić, Jelena; Valčić, Iva;

2015 Summer Global Business Conference in Croatia, The Possible Positive Aspects of Economic Crisis - 109-119

A2

2015.

Service quality measurement of Croatian Television News: An application of the modified SERVQUAL model

Komšić, Jelena ; Valčić, Iva

International Journal of Marketing and Technology - 5 38-50

2015

Investigating Theme Park Service Quality by Using Modified Themequal Model

Valčić, Iva; Komšić, Jelena; Simpson, Nigel;

3rd International Scientific Conference – ToSEE 2015 – Tourism in Southern and Eastern Europe, Sustainable Development, Economic Development and Quality of Life - 453-466

A1 WOS

2013

GUESTS’EXPECTATIONS MEASUREMENT IN THE CROATIAN RESTAURANT INDUSTRY

Marković, Suzana; Raspor, Sanja; Komšić, Jelena;

23rd CROMAR Congress, Marketing in a Dynamic Environment – Academic and Practical Insights - 307-332

A1

2012

Measurement of wellness service quality: case study

Marković, Suzana; Raspor, Sanja; Komšić, Jelena;

13. međunarodni simpozij o kvaliteti" Kvaliteta i društvena odgovornost" - 571-584

A2

2012

Content analysis of hotel websites: Case study of Croatia

Markovic, Suzana; Raspor, Sanja; Car, Tomislav; Komšić, Jelena;

Journal Studia Universitatis Babes Bolyai - NEGOTIA - 57 27-37

A1

2012.

Istraživanje turizma destinacije

Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora ; Stipanović Christian ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić, Nižić, Marinela ; Rudan, Elena ; Soldić Frleta, Daniela ; Komšić, Jelena ;

Znanstvena monografija, Klasa 602-09/12-01/28, Ur.broj:2170-57-05-12-3, ISBN 978-953-7842-12-3 - 343

2012.

Who are wellness customers? An empirical study in the Croatian hotel industry

Marković, Suzana ; Raspor, Sanja ; Komšić, Jelena

Naše gospodarstvo(Our economy) - 58 24-34

2012.

CONTENT ANALYSIS OF HOTEL WEBSITES: CASE STUDY OF CROATIA

Marković, Suzana ; Raspor, Sanja ; Car, Tomislav ; Komšić, Jelena

NEGOTIA - 57 27-37

2015.

Measuring service quality in Croatian restaurants: application of DINESERV scale

Marković, Suzana ; Komšić, Jelena ; Dorčić, Jelena

- 279

Znanstvene knjige

2015.

Marketing Insights from a Changing Environment - MEASURING SERVICE QUALITY IN CROATIAN RESTAURANTS: APPLICATION OF DINESERV SCALE

Autor poglavlja u knjizi

Marković, S., Komšić, J., Dorčić, J.

Marketing insights from a changing environment

Grbac, B., Lončarić, D., Dlačić, J., Žabkar, V., Grunhagen, M.

PEARSON London

2012.

Obilježja provedenog istraživanja

Autor poglavlja u knjizi

Marković, S., Jelušić, A., Komšić, J.

ISTRAŽIVANJE TURIZMA DESTINACIJE

Blažević, B., Peršić, M.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci Opatija

Kongresna priopćenja

28.04.2016.

Evaluating successful strategies in creation of innovative services in hospitality

Ivanović, Slobodan; Perman, Luka; Komšić, Jelena

23th International Congress Tourism and Hospitality Industry - Trends and Challenges Opatija

28.04.2016.

Tourism Destinaton Competitiveness and Online Reputation: Conceptualization and Literature Framework Analysis

Komsic, J., Dorcic, J.

23rd International Congess Tourism and Hospitality Industry 2016 - Trends and Challanges Opatija

MEASURING SERVICE QUALITY IN CITY RESTAURANT SETTINGS USING DINESERV SCALE

Marković, S., Komšić, J., Štifanić, M.

1st International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC'13) – Recent Advances in Business Management and Marketing, Dubrovnik, Croatia, 25-27 June 2013

MJERENJE KVALITETE USLUGA WELLNESSA: CASE STUDY

Marković, S., Raspor, S., Komšić, J.

13. međunarodni simpozij o kvaliteti “Kvaliteta i društvena odgovornost”, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete,Solin, Hrvatska, 15. – 16. 3. 2012.

GUESTS' EXPECTATIONS MEASUREMENT IN THE CROATIAN REASTAURANT INDUSTRY

Marković, S., Raspor, S., Komšić, J.

23rd CROMAR Congress,Marketing in a Dynamic Environment – Academic and Practiacl Insights, Lovran, Croatia, October 24-26 2013

Projekti

Znanstveni projekti

12.2022. - 12.2023.

Primjena chatbotova temeljenih na umjetnoj inteligenciji u uslugama u hotelijerstvu

Voditeljica projekta

Sveučilište u Rijeci 21.911.45 HRK

https://www.fthm.uniri.hr/images/web/Projekti/uniri-mladi/uniri-mladi-22-58.pdf

1.10.2019. - 1.10.2021.

Analiza ljudskog i korporativnog glasa na društvenim medijima u hotelskoj industriji (ZIP-UNIRI-116-5-19)

Voditeljica projekta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 18.000 HRK

https://www.fthm.uniri.hr/znanost/znanstveni-projekti/zip-uniri-projekti/zip-uniri-116-5-19

01.10.2018. - 01.10.2020.

Ocjena oglašivačkih poruka nositelja turističke ponude: multidisciplinarna perspektiva primjenom kvantitativno-kvalitativnoga pristupa (ZP UNIRI 2018)

Članica istrživačkog tima

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 19.000 HRK

https://www.fthm.uniri.hr/znanstveni-projekti-uniri/projekti-zp-uniri-4-18

01.12.2015. - 01.12.2017.

ZP UNIRI 2/15 Mjerenje utjecaja online reputacije na konkurentnost turističke destinacije

Članica istraživačkog tima

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 20.000,00 HRK

https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2015/zpuniri-2-15

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI MLADIH ZNANSTVENIKA 2022