PORTFELJ / dr. sc. Branko Blažević umirovljeni profesor

Portfelj

dr. sc.

Branko Blažević

umirovljeni profesor

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Kontakt

Obrazovanje

2011. -

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Opća ekonomija

Sveučilište u Rijeci

2006. -

Redoviti profesor

Opća ekonomija

Fakultet za menadžmrnt u turizmu i ugostiteljstvu Seučilišta u Rijeci

2001. -

Izvanredni profesor

Opća ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1995. -

Docent

Opća ekonomija

Fakultet za menadžmrnt u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

1994. -

Doktorat znanosti- Doktor ekonomskih znanosti

Doktorskia disertacija: "Ekonomski računi plasmana kapitala u hrvatsko hotelijerstvo 1960.-1990."

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

1986. - 1989.

Diploma-Magistra ekonomskih znanosti

Organizacija i upravljanje Mag. rad: "Sistemski pristup dugoročnom razvoju općinskog sistema privrede"

Institut za ekonomiju i organizaciju -Ekonomski fakultet u Rijeci

1971. - 1975.

Diploma - Diplomirani ekonomist

Ekonomski fakultet - smjer ugostiteljstvo i turizam

Ekonomski fakultet u Rijeci

1967. - 1971.

Svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi (SSS)

OPĆA GIMNAZIJA

Gimnazija dr. Antuna Barca - Crikvenica

Radno iskustvo

2011. - 2014.

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Gospdarstvo Hrvatske; Makroekonomija; Ekonomska politika; Regionalna politika i ekonomske integracije; Razvoj i prostorno planiranje; Urbana ekonomija; Turistička potrošnja; - Doktorski studij: Ekonomska politika i razvojni rizici Specijalistički studij: Prihvatni potencijal turističke destinacije; - Predstojnik zavoda za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju - Predsjednik povjerenstva za izdavačku djelatnost Fakulteta i član Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

2006. - 2011.

Redoviti profesor

Gospodarstvo Hrvatske; Makroekonomija; Regionalna politika i ekonomske integracije; Razvoj i prostorno planiranje; Urbana ekonomija; Turistička potrošnja; - Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2001. - 2006.

Izvanredni profesor

- Gospodarstvo Hrvatske; Makroekonomija; Razvoj i investicije - Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

Fakultet za turistički i hotelski menadžment Sveučilišta u Rijeci

1995. - 2001.

Docent

- Gospdarstvo Hrvatske; Makroekonomija; Razvoj i investicije - Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

Fakultet za turistički i hotelski menadžment Sveučilišta u ijeci

1989. - 1995.

Glavni dsirektor HTP " Jadran" Crikvenica

poslovi menadžmenta

HTP "Jadrana" Crikvenica

1986. - 1989.

Predsjednik Skupštine općine Crikvenica

Javni poslovi

Skupština općine Crikvenica

1978. - 1986.

Financijski direktor Hotelskog turističkog poduzeća "Jadran" Crikvenica

Poslovne financije

HTP "Jadran" Crikvenica

1976. - 1978.

šef rececije

Marketing i prodaja

HTP "Jadran" Crikvenica

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2006. - 2010.

Razvoj i prostorno planiranje u turizmu

poslijediplomski specijalistički studij

FMTU

voditelj

2006. - 2010.

Prihvatni kapacitet turističke destinacije

poslijediplomski specijalistički studij

FMTU

voditelj

2006. - 2010.

Razvoj ekonomske misli

FMTU

voditelj

2006. - 2010.

Razvoj i prostorno planiranje /III. godina/

FMTU

voditelj

2006. -

Turistička potrošnja“

Veleučilišni stručni studij

FMTU

voditelj

1995. - 2014.

Makroekonomija

Obvezan kolegij za sve studijske programe

FMTU

voditelj

1995. - 2014.

Gospodarstvo Hrvatske

Obvezni kolegij za sve studijske programe

FMTU

voditelj

1995. - 2010.

„Sustav turističke potražnje i potrošnje"

PDS - Menaadžment u suvremenom hotelijerstvu

FMTU

voditelj

1995. - 2006.

„Planiranje, financiranje i izgradnja hotelskih objekata“

Poslijediplomski studij - Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu

FMTU

voditelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2016.

Strategija razvoja općine Malinska - Dubašnica (2015 - 2020)

Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Jelušić Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799951

2016.

Rijeka – polazna luka kruzing turizma

Perić, Jože ; Blažević, Branko ; Gračan, Daniela ; Dragičević, Daniel ; Nikšić Radić, Maja

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841361

2015.

Razvitak Hrvatskje u uvjetima unutrašnje i vanjske neravnoteže

Blažević, Branko

Ekonomiki pregled - 66 404-426

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786696

WOS

2015.

CITY ORGANIZATION AS URBAN CHALLENGE FOR TOURISM DESTINATIONS

Blažević, Branko ; Krstinić Nižić, Marinela

- 19-33

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782839

2014.

Prilog istraživanju hotelijerstva na području Crikveničko-vinodolske rivijere

Blažević, Branko

Vinodolski zbornik : Časopis za teme s područja humanističkih znanosti - 15 39-86

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854895

2014.

„Utjecaj mjera ekonomske politike na ekonomski položaj i konkurentnost hotelskih poduzeća“

Jože, Perić; Branko, Blažević; Daniel, Dragičević

Časopis- Ekonomski pregled - 65 416-452.

A1

2013.

”Challenges and Opportunities of Entrepreneurship for Developing Eco-Health Tourism Destinations”

Peršić Milena & Branko Blažević

Zbornik - 11th Asia Pacific CHRIE Conference (ApacchChrie), University of Macao, SAR, China / Chon, Kaye ; Fong, Davis ; So Jacky ; Timbang, E.Evangeline (ur.). - 125-141

A1

2013.

Sustainable development and the Keynes's model of macroeconomic crisis management(or the unsustainability of sustainable development)”

Branko Blažević

Zbornik- 2nd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2013 (ToSEE). - 101-116

A1

2013.

“Analitička podloga upravljanja održivim turizmom”,

Blažević, Branko; Maškarin Ribarić, Helga; Smolčić Jurdana, Dora

Časopis- Ekonomski pregled - 64 143-158

A1

2012.

EKONOMSKA I DRUŠTVENA OPRAVDANOST ORGANIZIRANJA SPORTSKE PRIREDBE «SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP - AUTOMOTODROM GROBNIK»

Bartoluci, Mato ; Blažević, Branko ; Črnjar Kristina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Perić, Marko ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Vejzagić, Vanja

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799947

2012.

Završno izvješće za projekt "Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju"

Blažević, Branko ; Peršić, Milena

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798785

2012.

Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije

Perić, Jože ; Smolčić Jurdana, Dora ; Blažević, Branko ; Cerović, Zdenko ; Magaš, Dragan ; Peršić, Milena ; Krstinić Nižić, Marinela ; Nikšić Radić, Maja ; Soldić Frleta, Daniela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Gračan, Daniela ; Jugović, Alen

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798804

2012.

Economic mechanisms within the area of renewalbe energy sources in some European Countries

Blažević, Branko ; Krstinić Nižić, Marinela

- 78-90

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605694

2011.

„Ocjena investicijskog modela primjenom diskrecijske diskontne stope – slučaj obnovljivih izvora energije u turizmu”,

Branko Blažević; Marinela Krstinić Nižić

Časopis- Ekonomski pregled (ISSN 0424-7558, UDK 330) - 636-661

A1

2010.

Higijena klima uređaja kao važan čimbenik kvalitete zraka u hotelima i ugostiteljskim objektima u Hrvatskoj

Blažević, Branko ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=507466

2010.

Razvoj turizma u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru 1945-1980.

Blažević, Branko

Vinodolski zbornik : godišnjak za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promicanje ljudskog stvaralaštva - 13 13-44

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854902

2010.

Jedinstveni standard zaštite Degenia Velebitica

Blažević, Branko ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela

UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam - 09 257-269

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546712

2010.

«Air Qualityon of Hotel and Hospitality Objects Indoor Air-Conditioned Areas»

Blažević Branko, Adriana Jelušić, Marinela Krstinić Nižić

Zbornik- Internationl Congress, Energy and the Environment 2010. – Engineering for a Low-Carbon Future, Conference «Energy and Climate 2010», Opatija-Croatia - 257-269

A1

2010.

“Sustainable Hotels: Sustainable life cycle practice in croatian Hotels»

Branko Blažević & Irena Peršić Živadinov

Zbornik- New Trends in Tourism and Hospitality Management, 20 th Biennial International Congress, Fakulty of Tourism and Hospitality Management, Opatija - Abstracts str. 101 + CD str. 161-177

A1

2009.

«Ekonomska kriza i recesija kao izazov za turizam budućnosti»,

Branko Blažević, Mladen Mlinarević, Jože Perić

Zbornik- Zbornik radova 17. tradicionalno savjetovanje hrvatskih ekonomista “ Ekonomska politika Hrvatske u 2010.” Inženjerski biro, Zagreb - 125-150

A2

2009.

«Importance of Town-planning Shemes for Revitalisation of Smail Historical Towns (Case Studies: Novi Vinodolski- Vrbnik-Lovran)

Branko Blažević & Adriana Jelušić

Zbornik - 2.International conference «Revitalisation of Historical Small Towns and Their Hinterland, Mošćenice (Croatia) - 35-36

A1

2009.

«Culture tourism in the European Union in the time of globalization»

Branko Blažević, Romina Alkier Radnić, Zrinka Zadel

Zbornik- HOTELlink a hotel, restaurant and gastronomy business journal, Beograd - Vol. 10 63-70

A1

2008.

„Model of optimal space managenent”

Branko Blažević & Marinela Krstinić Nižić

Zbornik- ) New Europe-New Tourist destination, Portorož - Abstrackts str. 12-14 i CD str. 31-44

A1

2008.

“The Role of renewable Energy Sources in regional tourism Development”

Branko Blažević

Zbornik- New Trends in Tourism and Hospitality Management, 19 th Biennial International Congress, Fakulty of Tourism and Hospitality Management, Opatija - Abstracts + CD str. 109

A1

2007.

European tourism competitiveness in world tourism trends

Blažević, Branko ; Alkier Radnić, Romina ; Fišter, Maja

- 107-116

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346383

2007.

Komparativna anliza elemenata turističke ponude

Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Ivanović, Vanja ; Jelušić, Adriana

Tourism and Hospitality Management - 13 251-294

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395272

2007.

Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija

Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Janković, Sandra ; Mihelić, Biljana

Tourism and Hospitality Management - 13 159-248

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395235

2007.

“Turizam u strategiji gospodarskog i društvenog razvoja”

Branko Blažević, Jože Perić

Zbornik- Zbornik radova 14. tradicionalno savjetovanje hrvatskih ekonomista “ Ekonomska politika Hrvatske u 2007.” Inženjerski biro, Zagreb - 301-331

A2

2006.

EU Tourism Trends and the Outlook for Croatia

Blažević, Branko ; Alkier Radnić, Romina

Tourism and hospitality management - 12 83-92

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346141

WOS

2006.

“Model za otvorenu ekonomiju i gospodarski rast”,

Branko Blažević, Joža Perić

Zbornik- ” Zbornik radova 13. tradicionalno savjetovanje hrvatskih ekonomista “ Ekonomska politika Hrvatske u 2006.” Inženjerski biro, Zagreb - 170-193

A2

2006.

“System Aproach to sustainable Tourism Developmnet”

Branko Blažević

Zbornik- New Trends in Tourism and Hospitality Management, 18 th Biennial International Congress, Fakulty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, - Abstracts CD - str. 74-75

A1

2005.

Glavni plan razvoja turizma Primorsko-Goranske Županije

Perić, Jože ; Peršić, Milena ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Smolčić-Jurdana, Dora ; Cetinski Vinka ; Cerović, Zdenko ; Vidoje, Vujić

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=225906

2005.

Razvoj kongresnog turizma

Blažević, Branko ; Alkier Radnić, Romina

- 166-169-

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216438

2005.

Glavni plan razvoja turizma PGŽ-a s osvrtom na Crikveničko-vinodolsku rivijeru

Blažević, Branko

Vnodolski zbornik- godišnja za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promociju ljudskog stvaralaštva - 10 287-320

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854923

2005.

“Inicijalni izračun prihvatnog potencijala Baške"

Branko Blažević

Zbornik- Zbornik radova, Turizam Baške- gospodarska orijentacija i sudbina, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija - 55-70

A2

2005.

“Ekspanzivni turistički razvoj Crikveničko-vinodolskog kraja-prokletstvo ili blagoslov”

Branko Blažević

Zbornik- ”,(glavni referat), Vinodolski zbornik br. 10., Ustanova u kulturi “Dr. Ivan Kostrenčić” - 29-51

A2

2005.

“Outward foreign direct Investment from Central and Eastern European Countries”

Branko Blažević & Adriana Jelušić & Jože Perić

Zbornik- 6th International Conference Enterprise in transition, Faculty of Economics Split - 221-223

A1

2004.

Urbo- ekonomski aspekt poželjnog scenarija razvoja grada Rijeke

Blažević, Branko ; Perić, Jože ; Bezić, Heri ; Zrilić, Nataša ; Vučak, Ana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=179270

2004.

Rezultati empirijskog istraživanja stavova turističkog menadžmenta o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija ; Komparativna analiza elemenata turističke ponude ; Zaključak

Peršić, Milena ; Medved, Gordana ; Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ;

Tourism and Hospitality Management - Vol. 10 156 - 260

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=172225

2004.

Rezultati empirijskog istraživanja stavova iznajmljivača soba i apartmana o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija

Blažević, Branko ; Smolčić Jurdana, Dora

Tourism and Hospitality Management - 10 107-155

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=175066

2004.

Ocjena turističke ponude Opatije

Blažević, Branko

Tourism and hospitality management - 10 41-50

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=175874

2004.

Uvodni referat za istraživanje "Ocjena turističke ponude Kvarnera"

Blažević, Branko ; Magaš, Dragan ; Marković, Suzana

Tourism and Hospitality Management - 10 1-7

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=174986

2004.

„ Devastacija obale i uništavanje primorskog i mediteranskog identiteta”-

Branko Blažević

Zbornik- Vinodolski zbornik br. 9/2004., Adamić d.o.o Rijeka I Ustanova u kulturi “Dr. Marijan Kosternčić” Crikvenica - 19-33

A2

2004.

“Tourist Destination Carryng Capacity”,

Branko Blažević

Zbornik- Touris & Hospitality Industry 2004, New Trends in Tourism and Hospitality Management, 17 th Biennial International Congress, Fakulty of Tourism and Hospitality Management - Vol 1., i Vol 2. 43-58

A1

2003.

“Tourism in the croation Balance of Payment”

Branko Blažević & Adriana Jelušić

Zbornik-Evaluation of Business Environment for Tourist Services, University of Economics in Bratislava - 25-29

A1

2003.

Moglichkeiten und Risiken bei den tourismus Investitionen im Croatien

Branko Blažević

Zbornil- Evaluation of Business Environment for Tourist Services, University of Economics in Bratislava - 137-141

A1

2003.

“Spatial diversities as Starting Points in regional development and tourism Regionalisation”

Branko Blažević

Časopis- Tourism and Hospitality Management., - WIFI Osterreich- Wirtschaftskammer, Wien/Opatija - Vol. 9 29-40

A1

2002.

“Očuvani okoliš kao temeljni turistički resurs”

Branko Blažević

Zbornik- I. Znanstveno stručni skup; zbornik radova “ Turizam, vodno gospodarstvo i zaštita mora”Revelin d.o.o. Opatija, Zbornik radova - 21-30

A2

2002.

“Investiranje u promet i gospodarski rast Hrvatske”

Branko Blažević

Časopis- Suvremeni promet (UDK 6565 ISSN 0351-1898) - Vol. 22 343-346

A2

2002.

„ The Limits of human and spatial Resources in Tourism”

Branko Blažević

Zbornil- HOTEL & TOURISM 2002, 16th Biennial International Congres, Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry; - UDK: 338.48:711.2(497.5), Opatija - 1-13

A1

2002.

“Stanje i budući razvoj hotelijerstva u gospodarskom sustavu Hrvatske”

Branko Blažević

Zbornik- Međunarodni znanstveno stručni susret stručnjaka za plin, Opatija

A1

2002.

“Tourist Expenditure and its Effects on the Economy"

Branko Blažević

Zbornik- Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption,3. International Scientific Coference, Faculty of Tourism and hospitalityManagement, Opatija - 15-23

A1

2002.

“ Tourist Expenditure and Components of aggregate Expenditure in Croatia”

Branko Blažević; Jože Perić

Zbornik- The role of Tourism in Economic Growth in Poland and Croatia, University of Gdansk, Poland - 87-99

A1

2002.

“Croatian Balance of Payment and Tourism”

Branko Blažević; Adriana Jelušić

Časopis- Tourism and Hospitality Management, WIFI Osterreich, Wirtschaftskammer, Wien-Opatija - Vol. 8 127-142

A1

2001.

“The Opportunities of Tourism in Solving Unemployment”

Branko Blažević; Tanja Vuković

Časopis- Tourism and Hospitality Management., .-WIFI Osterreich- Wirtschaftskammer, Wien/Opatija - Vol. 7 21-36

A1

2001.

“Agregate Consumption in Croatia and Tourism

Branko Blažević

Časopis- Ekonomski pregled (UDK 300 ISSN 0424-7558) - 339-353

A1

2000.

"Technological Prerequisities of Health Tourism Development"

Branko Blažević, Nikola Blažević

Zbornik- Zbornik radova "Zdrastveni turizam za 21. stoljeće",znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, ISBN 953-98179-0-0., Opatija - 57-68

A1

2000.

"Prilog istraživanju novljanskog turizma"

Branko Blažević, martin Rubčić

Zbornik- Novljanski zbornik, knjiga IV, Narodna čitaonica Novi Vinodolski - 249-265

A2

2000.

"Lokalne strategije u postizanju održivosti okoliša

Btanko Blažević

Zbornik- , IV znanstveni i stručni skup -Hrvatski turizam na pragu XXI.stoljeća, knjiga odabranih radova, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, - 226-240

A2

2000.

"Foreign Tourist Expenditures and the Revitalization of the Croatian Domestic Market",

Branko Blažević

Zbornik- HOTEL 2000, 15th Biennial International Congress, Tourism and hospitality management: trends and challeges for the future - 19-29

A1

2000.

"Croatien Hotel Industry and International Capital Market"

Branko Blažević; Jože Perić

Zbornik- International Conference, International Tourisminthe 21st Century, Bratislava, Slovakia, - 172-181

A1

2000.

"Exportorientierte Entwicklungsstrategie Kroatiens und der Tourismus"

Branko Blažević

Zbornik - International Conference, International Tourism in the 21st Century, Bratislava, Slovakia - 67-74

A1

2000.

" Globalizacija sustava obrazovanja za turistieke i hotelske menadžere"

Branko Blažević; Ivanka Avelini Holjevac; Milena Peršić

Časopis- Turizam - 225-230

A1

2000.

" Tourism as Function of Strategy of economic Development in Croatia"

Branko Blažević

Časopis- Tourism and Hospitality Management., - WIFI - Osterreich-Wirtschaftskammer, Wien/Opatija - Vol. 5. 1-21

A1

1999.

Izvozna orijentacija Hrvatske u uvjetima procesa privatizacije

Blažević, Branko

Hotel - 6 19-23

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=43569

1999.

"Hrvatski turizam- model za otvorenu privredu"

Branko Blažević

Časopis- Hrvatska gospodarska revija, časopis za ekonomiju i pravo, Inženjerski biro Zagreb (UDK 338 ISSN 1330-9145 347) - 91-97

A2

1999.

"Kriteriji za strategiju gospodarskog razvoja Hrvatske"-

Branko Blažević

Časopis - Ekonomija/ Economics - Zagreb (UDK 33 ISSN 1330-0636 - Vol. 6 169-193

A2

1999.

"Investments into the Development of the Quality of sports Programmes"

Branko Blažević

Zbornik radova - Kineziologija za XXI. stoljeće, 2. međunarodna znanstvena konferencija , Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu - 127-132

A1

1999.

" Tourism as a national strategic Product ",

Branko Blažević

Zbornik:- Function of Tourism Development Faculty for Tourism and Hospitality Management – Opatija, Faculty of Comerce Institute of Service and Tourism - 99-111

A1

1999.

"The Development Procedure as a Prerequisite for a Faster Economic Growth",

Branko Blažević

Zbornik: Finančni rizeni podniku a finančnich instituci", Vysoka škola Banska- Techicka universita Ostrava- Fakulta Economicka, Ostrava, ISBN 80-7078-744-9. - 14-19

A1

1998.

Kvaliteta kao strategija razvoja hrvatskih hotela

Avelini Holjevac, Ivanka ; Blažević, Branko

UT : ugostiteljstvo i turizam : stručna revija za turizam - - 48-51

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=22223

1998.

"Strategija razvoja destinacije"

Branko Blažević

Zbornik- Hotelska kuća 98. - Hotel u turističkoj destinaciji, Knjiga I, zbornik radova, Hotelijerski fakultet -Opatija,UDK: 338.48+64.024/(82), ISSN: 0352-0242 - 17-31

A2

1998.

" The strategy of destination development"

Branko Blažević

Časopis- Tourism and Hospitality Management., -WIFI-Osterreich Wirtschaftskammer, Wien/Opatija - Vol.4. str. 263-272

A1

1998.

"Investment Policy and Competitivveness of croatian Tourism”

Branko Blažević

Časopis- Tourism and Hospitality Management, WIFI Osterreich- Wirtschafts-kammer Wien/Opatija, - Vo.3 str. 225-238.

A1

1997.

"Information of Investment Capital in the Hotel Industry”

Branko Blažević

Zbornik: Současny Management, Ekonomicka fakulta-Ostrava, - 14-18

A1

1997.

"Efikasnost investicija i proces dezinvestiranja u hrvatskom hotelijerstvu

Branko Blažević

Časopis- Turizam - vol. 45 str. 215.-232.

A1

1996.

"Efikasno investiranje-uvjet gospodarskog razvoja Hrvatske",

Branko Blažević

Zbornik- Problemi obnove u funkciji razvoja republike Hrvatske, Znanstveni skup "Susreti na dragom kamenu", Zbornik radova, Pula - 479-490

A2

1996.

"Kontroling investicija u hotelijerstvu"

Branko Blažević

Zbornik- Hotelska kuća, 96. međunarodni kongres, zbornik radova, Opatija - 193-203

A2

1996.

"Međunarodni poslovno-informacijski standardi u hotelskoj industriji Hrvatske",

Branko Blažević

Zbornik- Turizam u Hrvatskoj na prijelazu stoljeaa, Zbornik radova, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, UDK 64.024(497.5) - 385-401

A2

1996.

"Effizienz des angelegten Kapitals in Hotelobjekte und die Rolle des Entwicklungsteams"

Branko Blažević

Zbornik - Tourism and Hotel Industry in Countries of Transformation, Faculty of Commerce, University of Economics, Bratislava, - 143-149

A1

1995.

"Prostorno uređenje kao resurs razvoja turizma na prostoru grada Novog Vinodolskog",

Branko Blažević

Zbornik- Novljanski zbornik, knjiga III, UDK 908(497.5 Novi Vinodolski) (082), Narodna čitaonica i knjižnica - 133-145

A2

1995.

"Prostorno uređenje kao resurs razvoja jedne turističke općine"

Branko Blažević

Časopis - Tržište (UDK 351.71:711.2(-2) (497.5). - 195-209

A2

1995.

"Das Internationale Standard Management- Informationssystem der Hotelindustrie"

Branko Blažević; Ivanka Avelini Holjevac

Zbornik radova- Osterreichs Touismuswirtschaft auf dem Info-Highway-Internationale OGAF – Symposiums, Wien - 8 25-26

A1

1995.

"The hotel Compleks and its Identity During croatias Transition"

Branko Blažević

Časopis - Tourism and Hospitality Management, - br.2.-WIFI Osterreich-Wirtschaftskamme, Wien/Opatija str. 267-279

A1

1995.

"Economic Justifiability of Invesments into Hotels",

Branko Blažević

časopis Tourism and Hospitality Management - WIFI Osterreich-Wirtschafts-kammer Wien/Opatija - str. 49-58

A1

1994.

"Mjerenje učinkovitosti plasmana kapitala u hotelske objekte (1960-1990)"

Branko Blažević

Zbornik- Hotelska kuća 94 - me?unarodni znanstveni skup,Opatija,

A2

1993.

"O koncepciji i strategiji dugoročnog privrednog razvoja općine Crikvenica"

Branko Blažević

Zbornik- Vinodolski zbornik br.7, Crikvenica - 101-108

A2

1993.

"Mogući odnosi kapitala između hotelijera i turističke agencije"

Branko Blažević

Zbornik- Plasman hrvatske turistieke ponude- Zbornik hotelijerskog fakulteta Opatija, - 97-105

A2

1992.

"Delphi metoda u odlučivanju o turistiekom razvoju"

Branko Blažević

Zbornik- Hotelska kuća 92.- međunarodni kongres, Opatija - 35-42

A2

"Sustav parametara razvoja potrebnih za optimalizaciju odluka" (case study)

Branko Blažević

Zbornik- Godišnjak Hotelijerskog fakulteta-Opatija - 161-171

A2

Znanstvene knjige

2015.

Strategija razvoja Grada Opatije

Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Smolčić Jurdana, Dora ; Perić, Jože ; Maškarin Ribarić, Helga ; Bašan, Lorena ; Jelušić, Adriana ; Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Jurišević Brčić, Živa

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782845

2012.

Polak običaja i navade stare - Masopusni običaji Novog Vinodolskog-usmena pučka drama

Blažević, Branko

Katedra Čakavskog sabora

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854076

2012.

Istraživanje turizma destinacije

Blažević, Branko ; Peršić, Milena ; Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora ; Stipanović Christioan ; Alkier Radnić, Romina ; Jelušić, Adriana ; Krstinić, Nižić, Marinela ; Rudan, Elana ; Soldić Frleta, Daniela ; Komšić, Jelena ;

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855308

2012.

“Turizma - izvanredna uloga u razvoju nerazvijenoga jadranskog područja” u knjizi "Rijeka i regija u Titovo doba"

Autor poglavlja u knjizi

Branko, Blažević,

urednik Branimir, Strenja

Glosa d.o.o. Rijeka, Rijeka

CROSBI

2012.

Istraživanje turističke destinacije

Urednik knjige

znanstvena monografija

Branko Blažević i Milena Peršić (ur. i red.)

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

2011.

«Strategija razvoja grada Pule»

Autor poglavlja u knjizi

Branko, Blažević

znanstvena knjiga

urednik i redaktor Branko Blažević

Sveučilište u Rijeci i Inženjerski biro Zagreb Rijeka

2009.

Istraživanje kvalitete ponude turističke destinacije Kvarner

Blažević, Branko ; Ivanović, Zoran ; Bareša, Suzana ; Peršić, Milena

Blažević, Branko ; Peršić, Milena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396336

2009.

"Turistička regionalizacija u globalnim procesima"

Urednik knjige

Branko Blažević i Milena Peršić (ur. i red.)

Udžbenik Sveučilišta u Rijeci

Fakultet za menadžmrnt u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

2008.

“Karakteristike razvitka turizma i turističke politike u Hrvatskoj”, u knjizi "Titovo doba, Hrvatska prije, za vrijeme i poslije"

Autor poglavlja u knjizi

Branko, Blažević i Krešo Piškulić

urednik Tomislav Badovinac

Zagreb

2007.

Turizam u gospodarskom sustavu

Autor knjige

Branko Blažević

Sveučilišni udžbenik

Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija

2006.

Moj dragi profesor, mentor i recenzent

Blažević, Branko

Vujić, Vidoje

Sveučilište u Rijeci-Ekonomski fakultet Rijeka i Adamić, d.o.o.

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856339

2005.

"Izračun prihvatnog potencijala turističke destinacije" u knjizi "Održivi razvoj turizma"

Autor poglavlja u knjizi

Branko Blažević

Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija

2004.

“Upravljanje investicijama u turizmu” u knjizi "Menadžment u sportu i turizmu"- Kineziološki fakultet Zagreb i Ekonomski fakultet Zagreb

Autor poglavlja u knjizi

Branko, Blažević,

Mato Bartoluci

Kineziološki fakultet Zagreb i Ekonomski fakultet Zagreb Zagreb

2003.

"Investicije i njihovo financiranje" u knjizi "Financije za poduzetnike i menedžere nefinancijaše"

Autor poglavlja u knjizi

Branko Blažević

Udžbenik za program poslijediplomskog obrazovanja -MBA program "Hrvtskog udruženja menadžera i poduzetnika str. 321-391.

Franjo Butorac

MBA M.E.P. Consulting Hita - Zagreb i i Adamić - Rijeka Rijeka-Zagreb

2002.

“Koncepcija gospodarskog razvoja Parka prirode Učka”,u knjizi «Osnove dugoročnog razvoja Parka prirode Učka”,

Autor poglavlja u knjizi

Branko, Blažević, ,

Vidoje Vujić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu opatija

2000.

:»"Investicije u sustavu razvoja kvalitete"u knjizi ,S ustav upravljanja potpunom kvalitetom"

Autor poglavlja u knjizi

Branko, Blažević

Ivanka Avelini Holjevac

Fakultet za hotelski i turistički menadžment Opatija

1998.

"Gospodarstvo Novog Vinodolskog u XX. stoljeću" (Prilog istraživanju gospodarskog i ukupnog razvoja)

Autor knjige

Branko Blažević

Znanstvena monografija

Franjo Butorac

"Adamić"Rijeka; Turistička zajednica grada Novi Vinodolski Rijeka-Novi Vinodolski

1997.

Novljanski žitak 1862-1996

Blažević, Branko

Mesopustarsko društvo i Grad Novi Vinodolski

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854957

1995.

"Ekonomski računi plasmana kapitala u hrvatsko hotelijerstvo 1960.-1990."

Autor knjige

Branko Blažević

znanstvena monografija

Akademik Vladimir Stipetić

Hotelijerski fakultet Opatija Opatija

Pozvana predavanja

19-20. 9. 2013.

Turizam -metoda gospodarskog i društvenog razvoja Hrvatske,

Blažević, Branko

Šibenik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854835

Kongresna priopćenja

09.05.2008.

Uloga obnovljivih izvora energije u regionalnom turističkom razvoju

Blažević, Branko

Predavanje

Turizam i hotelska industrija 2008 Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=351614

24. 04. 2003.

Moglichkeiten und Risiken bei den tourismus Investitione in Croatien

Blažević, Branko

Predavanje

Evaluation of Business Environmeent for Tourist Services Bratislava, Slovačka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=853382

ožujak 2012.

Ekonomske koristi u novom pristupu osiguranja zdravog i ugodnog boravišnog prostora čistim kondicioniranim zrakom - porast povjerenja gostiju (primjer hotela)

Perić, Marko ; Blažević, Branko

Ostalo

Zdrava klimatizacija - uspješan turizam Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651765

Mentorstvo doktorandima

2012. -

«Učinci turizma na gospodarstvo Hrvatske s posebnim osvrtom na investicije i tehnološki progres»

Mladen Matošević Doktorat

Doktorat nakon završenog PDS - magisterij znanost

Datum obrane: 04. 07. 2012.

2010. -

«Ekonomski učinci obnovljivih izvora energije u turističkoj destinaciji»

Marinela Krstinić Nižić Doktorat

Doktorat nakon završenog Poslijediplomskog magisterskog studija (magistar znanosti)

Datum obrane: 03.11.2010.

2010. -

Izlazna inozemna izravna ulaganja

Adriana Jelušić Doktorat

nakon završenog posliojediplomskog magistarskog studija (magistar znanosti)

Datum obrane: 2010.

Željka Jurčić Kleković Magisterij

Znanstveni skupovi

2010. -

20 th Biennial Tourism & Hospitality Industry» International Congres

Opatija Predsjednik organizacijskog odbora

2008. -

19 th Biennial Tourism & Hospitality Industry» International Congres

Opatija Predsjednik organizacijskog odbora

2006. -

18 th, th Biennial Tourism & Hospitality Industry» International Congres

Opatija Predsjednik organizacuijskog odbora

2004. -

17 th Biennial Tourism & Hospitality Industry» International Congres

Opatija predsjednik organizacijskog odbora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1992. - 2002.

Upravljanje Hrvatskom udrugom hotelijera

Hrvatska udruga hotelijera (HUH)

Član predsjedništva

1989. - 1995.

Rukovođenje poduzećem (menedžerski poslovi)

Hotelsko turističko poduzeće "Jadran" Crikvenica

Glavni direktor Hotelskog turističkog poduzeća "Jadran" Crikvenica

1986. - 1989.

Javni poslovi

Općina Crikvenica

Predsjednik Skupštine općine Crikvenica

1978. - 1986.

Rukovođenje financijskim sektorom u poduzeću

Hotelsko turističko poduzeće "Jadran" Crikvenica

Financijski direktor

1978. - 1982.

Upravljanje turističkim društvo Novi Vinodolski

Turističko društvo Novi Vinodolski

Predsjednik i član

1976. - 1978.

Marketing i prodaja u poduzeću

HTP Jadran Crikvenica

*Šef recepcije turističkog naselja (TN Zagori Novi Viodolski)

14-15.11.2002.

V. kongres HUH-a, Hrvatski proizvod za hrvatsko hotelijerstvo, Sheraton, Zagreb

Hrvatsko udruženje hotelijera, Zagreb

Organizirannje stručnog dijela kongresa i uvodno izlaganja: Blažević B.,Efekti turizma i hotelske industrije u gospodarskom sustavu.

12-14.11.1998.

II. kongres- Konkurentnost hrvatskog hotelijerstva" Sheraton - Zagreb

Hrvatsko udruženje hotelijera Zahreb

Organizirannje stručnog dijela kongresa i uvodno izlaganja: Blažević B. i Avelini-Holjevac I.,"Kvaliteta kao strategija razvoja hotela"

9-11.11. 2000.

IV. kongres HUH-a, "Privatizacija hrvatskog hotelijerstva"-Sheraton - Zagreb

Hrvatska udruga hotelijera (HUH)

Zadužen za organiziranje stručnog dijela kongresa

13.-15. 11. 2013.

21. tradicionalno savjetovanje ekonomista - Ekonomska politika za 2014. godinu,, Opatija

Hrvatsko društvo ekonomista , Zagreb

Moderator panela "konkurentnost hrvatskog turizma i ekonomska politika

12-14. 11. 2014.

22. tradicionalno savjetovanjen ekonomista - Ekonomska politika Hrvatske za 2015. godinu

Hrvatsko društvo ekonomista- Zagreb

Moderator pnela - "Održivi gospodarski razvoj i zaštita okoliša"

12-14. 11. 2014.

22. tradicionalno savjetovanjen ekonomista - Ekonomska politika Hrvatske za 2015. godinu

Hrvatsko društvo ekonomista- Zagreb

Moderator pnela - "Održivi gospodarski razvoj i zaštita okoliša"

11-13. 11. 1999.

III. kongres HUH-a: "Aktualno stanje i modeli sanacije hrvatskog hotelijerstva"- Sheraton- Zagreb

Hrvatsko udruženje hotelijera Zagreb

Organizirannje stručnog dijela kongresa i uvodno izlaganja: Blažević B. "Provođenje izvozno orijentirane strategije razvoja politikom tečaja i izvoznih poticaja"

12-14.11. 1997.

I. kongres: tema - Suvremeni problemi hrvatskog hotelijerstva - Sheraton- Zagreb

Hrvatsko udruženje hotelijera - Zagreb

zadužen za pripremu stručnog dijela kongresa

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

2011-2014.

Detalji

- Član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista (2011.-2014.)

Zagreb

1992.-2002.

Detalji

- Član predsjedništva Hrvatske udruge hotelijera u razdoblju od osnivanja 1992.- 2002

Zagreb

1986.-1989.

Detalji

- Predsjednik skupštine općine Crikvenica (1986.-1989.)

Crikvenica

1986.-1989.

Detalji

- Delegat Hrvatske u Saveznom vijeću skupštine SFRJ (1986.-1989.)

Zagreb (Sabor RH)

Detalji

- Predsjednik skupštine Zajednice za razvitak turizma Hrvatske

Zagreb

Detalji

Član SIZ-a za ekonomske odnose s inozemstvom RH, (3 goodine)

Zagreb

Detalji

- Član Povjerenstav za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Rijeka

Detalji

- Član poglavarstva i gradadskog vijeća Novi Vinodoksi u dva mandata (zadužen za financije i urbanu problematiku)

Novi Vinodolski

Detalji

- Član upravnog odbora Riječke banke u dva mandata, (8 godina)

Rijeka

Detalji

- Predsjednik turističkog društva Novi Vinodolski, (4 godine)

Novi Vinodolski

Detalji

- Član Savjeta za znanstveno istraživački rad Sveučilišta u Rijeci

Rijeka

Volonterstvo

2011.-2014.

Potpredsjednik Čakavskog sabora sa sjedištem u Žminju (Istra). (od 2011.)

Žminj

2006.-2011.

Predsjednik Katedre «Čakavskog sabora «Novljansko kolo»,(2006.-2011.)

Novi Vinodoski

1998.-2006.

Predsjednik jedriličarskog kluba «Burin» Novi Vinodolski, (2 mandata- aktivni jedriličar)

Novi vinodolski

1978.-1982.

Prdsjednik turističkog društva Novi Vinodolski

Novi Vinodolski

1975.-1990.

Član (aktivni igrač) košarkaškog kluba Vinodol

Novi Vinodolski

1970.-1975.

član (aktivni igrač)nogometnog kluba Vinodol

Novi Vinodolski

Uredništvo

2012. -

"Polak običaja i navade stare" - Usmena pučka drama - Urednik i redaktor

Novi inodolski

1997. -

Novljanski žitak (knjiga žitaka 1862.-1997.)-Glavni urednik

Novi Vinodolski

Medijski nastupi

10.02.2003.

Detalji

Novi list str. 19

Rijeka

18.12.2002.

Detalji

Novi list str. 2

Rijeka

21.06.2000.

Detalji

Novi list- turistički prilog str. 2

Rijeka

01.11.1998.

Detalji

Novi list (Primorski Novi list)- str. 24

Rijeka

20.07.1998.

Detalji

Novi list

Rijeka

25.03.1998.

Detalji

Novi list str. 21

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2010. - 2014.

Predstojnik Zavoda za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Fakultet za menadžmet u turizmu i ugostiteljtvu Sveučilišta u Rijeci

1998. - 2010.

Prodekan za znanstveno istraživački rad i međunarodnu suradnju Fakulteta i član Savjeta za znanstveno istraživački rad Sveučilišta

Fakultet za mnadžment u turizmu i ugostiteljtvu Sveučilišta u Rijeci

Predsjednik povjerenstva za izdavačku djelatnost Fakulteta i član povjrtenatva za izdavačku djelatnost Sveučilišta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

2004., 2006., 2008., 2010. godine

Predsjednik organizacionog odbora 17 th, 18 th, 19 th i 20 th Biennial Tourism & Hospitality Industry» International Congres « 2004. , 2006., 2008., 2010., g. - Opatija

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu SWveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

1986. - 1989.

- Delegat Hrvatske u Saveznom vijeću skupštine SFRJ (1986.-1989.)

Sabor RH

- Predsjednik turističkog društva Novi Vinodolski, (4 godine)

Turističko društvo Novi Vinodolski

- Član poglavarstva i gradadskog vijeća Novi Vinodoksi u dva mandata (zadužen za financije i urbanu problematiku)

Grad Novi Vinodolski

1986.1989.

-Predsjednik skupštine općine Crikvenica

Skupština općine Crikvenica

Povjerenstva na sveučilištu

- Član Povjerenstav za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2011. - 2014.

- Član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista (2011.-2014.)

Hrvatsko društvo ekonomista

2009. - 2014.

- Potpredsjednik Čakavskog sabora sa sjedištem u Žminju (Istra). (od 2011.)

Čakavski sabor -Žminj (Istra)

2006. - 2011.

- Predsjednik Katedre «Čakavskog sabora «Novljansko kolo»,(2006.-2011.)

Katedra Čakavskog sabora "Novljansko kolo"- Novi Vinodolski

1996. - 2004.

- Predsjednik jedriličarskog kluba «Burin» Novi Vinodolski, (8 godina)

Jedriličarski klub Novi Vinodolski

1992. - 2002.

- Član predsjedništva Hrvatske udruge hotelijera u razdoblju od osnivanja 1992.- 2002

Hrvatsko udruženje hotelijera (HUH)

1989. - 1995.

Glavni direktor Hotelsko turističkog poduzeća "Jadran" Crikvenica

Hotelsko turističko poduzeće "Jadran" Cikvenica

1978. - 1986.

- Financijski direktor poduzeća (RO Jadran Crikvenica)

Hotelsko turističko poduzeće "Jadran" Crikvenica

- Član upravnog odbora Riječke banke u dva mandata,

Riječka banka Rijeka

Član SIZ-a za ekonomske odnose s inozemstvom RH, (3 goodine)

SIZ za ekonomske odniose s inozemstvom RH

- Predsjednik skupštine Zajednice za razvitak turizma Hrvatske

Zajednica za razvitak turizma Hrvatske

Projekti

Znanstveni projekti

2007. - 2013.

.«Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko- turističku destinaciju» (Projekt MZT br. 116-2012298-2574)

Glavni istraživač i voditelj projekta

MZT

2003. - 2007.

„Turistička regionalizacija u globalnim procesima“ (projekt MZT br. 0116003)

Glavni istraživač i voditelj projekta

MZOS br. 0116003

. "Hotelijerstvo opatijske rivijere 2010." (Projekt br. 116002)

Član istraživačkog tima

MZOS

Stručni projekti

2014. -

Strateguja razvoja grada Opatije 2014.-2020-

Grad Opatija

Voditelj projekta i istraživač

2011. -

Razvoj zračne luke Rijeka

Zračna luka Rijeka

Voditelj i istraživač

2010. -

Strategija razvoja grada Pule 2009.-2015.

Grag Pula

Voditelj projekta i istraživač

2009. -

Feasibiliti studija Rekonstrukcije i dogradnje Fakulteta za medadžment u turizmu i hotelijerstvu Opatija,

FTHM Opatija

Voditelj i istraživač

2008. -

3 Strategija razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2008.- 2018.

Federacija Bosne i Hercegovine

član istraživačkog tima

2005. -

„Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije”

Primorsko goranska županija

Član istraživačkog tima i glavni koordinator za subregiju Crikveničko vinodolska rivijera

2004. -

Sanacija odlagališta otpada–Košambra Poreč

Usluga d.o.o. Poreč

Voditelj i istraživač

2004. -

„Poslovna konsolidacija i uređenje portfelja poduzeća Jadran hoteli d.d. Rijeka“

Jadran hoteli d.d. Rijeka

Voditelj i istraživač

2004. -

Ekonomski elaborat „Uređenje parkirališta Grada Poreča“, Usluga d.o.o. Poreč, Poreč,

Usluga d.o.o. Poreč

Voditelj i istraživač

2004. -

„Ekonomski elaborat o nabavci kamiona za odvoz smeća Usluga d.o.o. Poreč“ Usluga d.o.o. Poreč,

Usluga d.o.o.„Ekonomski elaborat o nabavci kamiona za odvoz smeća Usluga d.o.o. Poreč“ Usluga d.o.o. Poreč,oreč

Voditelj projekta i istraživač

2001. -

13 Program kapitalnih ulaganja Sveučilišta u Rijeci,

Rijekaprojekt inženjering Rijeka

suradnik zadužen sa poglavlje 3. tržišna opravdanost, str.19-31.

2000. -

12 "Integralni poslovno informacijski sustav" - zajednički projekat između Fakulteta za turistički i hotelski menadžment Opatija i ITI-a iz Dubrovnika

FTHM Opatija i ITI Dubrovnik

Voditelj projekta

1999. -

"Gospodarski razvoj općine Dobrinj" separat u studiji (ekonomski dio) Prostorno plan ure?enja općine Dobrinj,

Općina Dobrinj

voditelj ekonomskog dijela projekta

1999. -

"Sanacija šljunčare "Dubina" na Grobniekom polju i prenamjena za golf teren"- feasibility studija,

Rijekaprojekt Rijeka

Voditelj projekta

1998. -

"Investicije u sustavu razvoja kvalitete"

Rivijera holding d.d. Poreč

član istraživačkog tima

1998. -

"Osnove koncepcije dugoročnog razvoja Grada Novi Vinodolski"

Grad Novi Vinodolski

Voditelj projekta

1 „Razvoj turističke ponude Gorskog kotara“

Županija PG i Zavod za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline Rijeka

član istraživačkog tima