izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović

Odjel za informatiku Zavod za komunikacijske sustave

e-pošta : amestrovic@inf.uniri.hr
prostorija : 511
telefon : +38551584716

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
COST
CROSBI
dblp
Google Scholar 349 10 11
LinkedIn
ORCID
ResercherID
Scopus 162 7

Obrazovanje

1.1.2005. - 1.1.2009. Doktor informacijskih znanosti Doktorski studij informacijskih znanosti Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu
1.1.2001. - 1.1.2005. Magistar informacijskih znanosti Magistraski studij informacijskih znanosti Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1997. - 1.1.2001. Profesor matematike i informatike Studij matematike i informatike Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2015. - Izvanredni profesor nastava i istraživanje Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
1.10.2011. - 30.9.2015. docent nastava i istraživanje Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
16.3.2010. - 30.9.2011. viši asistent nastava i istraživanje Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
1.4.2008. - 15.3.2010. zannstveni novak nastava i istraživanje Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
2.11.2001. - 30.3.2008. znanstveni novak nastava i istraživanje Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

12.12.2019. Nagrada za transfer znanja (Nagrada u kategoriji poslovna suradnja, dodjeljuje Zaklada Sveučilišta u Rijeci i tvrtka Alarm automatika d.o.o.)
21.4.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost

Članstva

1.4.2019. - Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO
1.7.2013. - The Association for Computing Machinery (ACM)
1.6.2013. - Društvo matematičara i fizičara Rijeka
1.5.2010. - Društvo kibernetičara

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Tehnologije upravljanja znanjem
Doktorski studij Informatika
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 45
1.1.2010. - Programiranje
Preddiplomski studij fizike
Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - Programiranje 2
Preddiploski studij dvopredmetne informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2010. - Programiranje 1
Preddiploski studij dvopredmetne informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2010. - Logičko programiranje
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2010. - Programiranje 1
Preddiploski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - Programiranje 2
Preddiploski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - Upravljanje znanjem
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2010. - Programiranje
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - Seminar iz programiranja 1
Preddiploski studij dvopredmetne informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2010. - Semianr iz programiranja 2
Filozofski fakultet u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.10.2006. - 30.9.2008. Algoritmi i strukture podataka
Jednopredmetna informatika
Filozofski fakultet u Rijeci / Odjel za informatiku
Suradnik
Norma sati: 30
1.10.2004. - 30.9.2008. Programiranje 2
Jednopredmetna informatika / Dvopredmetna informatika
ilozofski fakultet u Rijeci / Odjel za informatiku
Suradnik
Norma sati: 60
1.10.2004. - 28.2.2007. Programiranje 1
Jednopredmetna informatika / Dvopredmetna informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 60
1.10.2004. - 30.9.2005. Inteligentni sustavi
Dvopredmetna informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 30
1.10.2004. - 30.9.2005. Programiranje
Matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suranik
Norma sati: 30
1.10.2003. - 30.9.2005. Matematika za informatičare 3
Dvopredmetna informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 30
1.10.2003. - 30.9.2004. Analiza, projektiranje i izvedba IS 1
Dvopredmetna informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 30
1.10.2003. - 30.9.2004. Analiza, projektiranje i izvedba IS 2
Dvopredmetna informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 30
1.10.2002. - 30.9.2004. Modeliranje procesa
Pedagogija i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 30
1.10.2002. - 30.9.2004. Modeliranje podataka
Pedagogija i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 30
1.10.2002. - 30.9.2004. Informacijski sustavi
Pedagogija i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 15
1.10.2002. - 30.9.2004. Vjerojatnost i statistika
Dvopredmetna informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 30
1.10.2002. - 30.9.2003. Baze podataka
Dvopredmetna informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 30
1.10.2002. - 30.9.2003. Softversko inženjerstvo
Dvopredmetna informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

25.9.2018. - 25.9.2018. Analiza i vizualizacija podataka primjenom Python ggplot biblioteke
Petar Kristijan Bogović
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučlište u Rijeci
17.9.2018. - 17.9.2018. Vizualizacija podataka primjenom JavaScript biblioteke D3
Dora Krupić
Diplomski studij informatike, modul IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
17.9.2018. - 17.9.2018. Vizualizacija postupaka učenja neuralnih mreža
Karlo Babić
Diplomski studij informatike, modul IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
16.7.2018. - 16.7.2018. Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova
Ivan Kisiček
Diplomski studij informatike, modul IKS
Odjel za informatiku, SVeučilište u Rijeci
7.12.2017. - 7.12.2017. Pregled i usporedba alata za analizu znanstvene kolaboracije
Marta Stašić
Diplomski studij informatike, modul Poslovna informatika
Odjel za informatiku, Svezčilište u Rijeci
14.9.2016. - 14.9.2016. Implementacija modela Sunčevog sustava primjenom OpenGL biblioteke u jeziku C++
Karlo Babić
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
14.9.2016. - 14.9.2016. Vizualizacija grafova u Pythonu
Paola Blašković
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
15.12.2015. - 15.12.2015. Postupci poravnanja grafova
Irena Hartman
Diplomski studij informatike,Informacijski i komunikacijski sustavi
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
28.9.2015. - 28.9.2015. Izrada aplikacije u Pythonu za praćenje podataka o biciklističkoj infrastrukturi
Žana Perović
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
22.9.2015. - 22.9.2015. Knowledge Extraction from Wikipedia Using Complex Networks Approach
Neven Matas
Diplomski studij anglistike i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
22.9.2015. - 22.9.2015. Usporedba struktura mreža koautorstva Sveučilišta u Rijeci
Dina Knapić
Diplomski studij infirmatike, modul IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
22.7.2015. - 22.7.2015. Primjena kompleksnih mreža u postupcima klasifikacije tekstova
Domagoj Margan
Diplomski studij informatike, modul IKS
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
15.7.2015. - 15.7.2015. Usporedba jezičnih mreža pravnih i književnih tekstova
Tanja Miličić
Preddiplomski dvopredmetni studij informatike i povijesti umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
22.9.2014. - 22.9.2014. Implementacija funkcija za kriptiranje podataka u Haskellu
Maja Vičić
Preddiplomski studij informatike
Odjela za informatiku, Sveučilište u Rijeci
22.9.2014. - 22.9.2014. Definiranje složenih podatkovnih struktura u Haskellu
Marta Stašić
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
16.9.2014. - 16.9.2014. Implementacija funkcija za generiranje slučajnih brojeva u Haskellu
Tina Knez
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
16.9.2014. - 16.9.2014. Istraživanje i usporedba alata za analizu društvenih mreža
Iva Fak
Diplosmki studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
15.7.2014. - 15.7.2014. Analiza i vizualizacija mreže koautorstva Sveučilišta u Rijeci
Zoran Grubiša
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
22.1.2014. - 22.1.2014. Izgradnja MVC modularnog radnog okvira uz primjenu "Event driven" koncepta
Adrian Smijulj
Diplomski studij politehnike i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2013. - 25.9.2013. Implementacija postupaka za generiranje i analizu jezičnih mreža u Pythonu
Domagoj Margan
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku
24.9.2013. - 24.9.2013. Analiza društvenih mreža u alatu NodeXL
Ivan Saftić
Preddiploski studij dvopredmetne informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2013. - 9.7.2013. Analiza i vizualizacija strukture društvenih mreža
Marin Mihalić
Preddiploski studij dvopredmetne informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
13.9.2012. - 13.9.2012. Izrada aplikacije za mobilni uređaj s operacijskim sustavom Android
Jelena Dropulja
Preddiploski studij dvopredmetne informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
4.7.2012. - 4.7.2012. Sustav za dijalog za domenu vremenske prognoze
Irena Lukin
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
4.7.2012. - 4.7.2012. Postupci poravnavanja ontologija
Katarina Juričić
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Gostujući nastavnik

5.11.2013. - 9.11.2013. Knowledge management
Informatics in Contemporary Society, second cycle Masters Study Programme
Fakulteta za informacijeks študie
Predavač
Norma sati: 15

Osobni razvoj

18.3.2016. - 26.4.2016. ''Kako napisati znanstveni rad na engleskome jeziku'' – ESCI


Norma sati: 1 ECTS
1.3.2016. - 1.3.2016. Radionica za nastavnike (u okviru projekta "Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike")


Norma sati: Norma sati: 6
18.2.2016. - 19.2.2016. Radionica o izradi standarda kvalifikacija (u okviru projekta "Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike")


Norma sati: Norma sati: 15

Obrazovni projekti

18.6.2015. - 18.9.2016. Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike

Financiranje:
1.9.2013. - 30.9.2015. Pripremni seminar iz programiranja

Financiranje: 14.500,00 godišnje

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vrbanec, Tedo, and Ana Meštrović
Corpus-Based Paraphrase Detection Experiments and Review
Information 11 - 2020. https://www.mdpi.com/2078-2489/11/5/241

Q3
A1
WOS

2. Vukić, Đurđica ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Structural Analysis of Factual, Conceptual, Procedural, and Metacognitive Knowledge in a Multidimensional Knowledge Network
Complexity, Hindawi 1-7 - 2020. https://www.hindawi.com/journals/complexity/2020/9407162/

Q1
A1
WOS

3. Karlo Babić, Sanda Martinšić-Ipšić, Ana Meštrović, Francesco Guerra
Short texts semantic similarity based on word embeddings
Proceedings of the Central European Conference on Information and Intelligent Systems 27-33 - 2019. http://archive.ceciis.foi.hr/app/public/conferences/2019/Proceedings/DKB/DKB1.pdf

4. Babić, Karlo ; Meštrović, Ana
Visualizations of the training process of neural networks
Proceedings of the International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) - 2019. https://ieeexplore.ieee.org/document/8757142

A1
WOS

5. Grba, B; Meštrović, A;
Tracking the evolution of scientific collaboration networks
2018 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) 0503-0508 - 2018.

A1
WOS

6. Meštrović, Ana
Collaboration Networks Analysis: Combining Structural and Keyword-Based Approaches
111-122 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=926187

A1
WOS

7. Slavuj, Vanja ; Meštrović, Ana ; Kovačić, Božidar
Adaptivity in educational systems for language learning: a review
Computer Assisted Language Learning 30 64-90 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840648

WOS
Q3
A1

8. Matas, Neven ; Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
Comparing Network Centrality Measures as Tools for Identifying Key Concepts in Complex Networks: A Case of Wikipedia
Journal of Digital Information Management 15 203-2013 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=888752

Q3
A1
WOS

9. Vrbanec, Tedo ; Meštrović, Ana
The Struggle with Academic Plagiarism: Approaches based on Semantic Similarity
976-981 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883297

A1
WOS

10. Slavuj, Vanja; Meštrović, Ana; Kovačić, Božidar
Adaptivity in educational systems for language learning: a review
Computer Assisted Language Learning (0958-8221) (2016) 1-27 - 2016. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09588221.2016.1242502?journalCode=ncal20

Q1
A1
WOS

11. S. Beliga, A. Meštrović, S. Martinčić-Ipšić
Selectivity-Based Keyword Extraction Method
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 12 - 2016.

Q4
A1
WOS

12. S. Martinčić-Ipšić, D. Margan, A. Meštrović
Multilayer Network of Language: a Unified Framework for Structural Analysis of Linguistic Subsystems
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 457 117-128 - 2016.

Q2
A1
WOS

13. E. Močibob, S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović
Revealing the structure of domain specific tweets via complex networks analysis
MIPRO, SP, 2016, Opatija, Croatia 1904-1908 - 2016.

A1

14. S. Martinčić-Ipšić, E. Močibob, A. Meštrović
Link prediction on tweets' content
Information and Software Technologies, 22st International Conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016, (eds). G. Dregvaite and R. Damasevicius, Communications in Computer and Information Science, Springer International Publishing, Volume - 2016.

Q4
A1

15. S. Martinčić-Ipšić, T. Miličić, A. Meštrović
Text Type Differentiation Based on the Structural Properties of Language Networks
Information and Software Technologies, 22st International Conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016, (eds). G. Dregvaite and R. Damasevicius, Communications in Computer and Information Science, Springer International Publishing - 2016.

Q4
A1

16. Meštrović, Ana; Grubiša, Zoran
Preliminarna analiza mreža koautorstva sveučilišta u rijeci
Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol.3 No.1 Svibanj 2015. 3 159-178 - 2015. http://hrcak.srce.hr/139725

WOS
A1

17. S. Beliga, A. Meštrović, S. Martinčić-Ipšić
An Overview of Graph-Based Keyword Extraction Methods and Approaches
Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS) 39 1-20 - 2015. http://langnet.uniri.hr/papers/beliga/Beliga_JIOS_2015_AnOverviewOfGraph-BasedKeywordExtractionMethods.pdf

Q1
A1

18. A. Meštrović, S. Martinčić-Ipšić, M Matešić
Syllabification based on maximal onset principle for Croatian / Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik
Govor/Speech, vol. 32, No. 1, pp. 3-35, 2015. 32 3-35 - 2015. http://www.hfiloloskod.hr/images/HFD/Casopisi/Govor/web-GOVOR_32_1.pdf

Q4
A1

19. H. Rizvić, S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović
Network Motifs Analysis of Croatian Literature
Social sciences via network analysis and computation, Peter Lang 29-38 - 2015.

A1

20. S. Šišović, S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović
Toward Network-based Keyword Extraction from Multitopic Web Documents
Social sciences via network analysis and computation. Peter Lang 39-52 - 2015.

A1

21. D. Margan, S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović
Preliminary Report on the Structure of Croatian Linguistic Co-occurrence Networks
Towards Solving the Social Science Challenges with Computing Methods, Peter Lang 93-104 - 2015.

A1

22. N. Matas, S. Martinčić-Ipšić, A. Meštrović
Extracting Domain Knowledge by Complex Networks Analysis of Wikipedia Entries
IEEE 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - (MIPRO 2015), Opatija 1955-1960 - 2015.

A1

23. T. Ban Kirigin, A. Meštrović, S. Martinčić-Ipšić
Towards a Formal Model of Language Networks
Information and Software Technologies, 21st International Conference, ICIST 2015, Druskininkai, Lithuania, October 15–16, 2015, (eds). G. Dregvaite and R. Damasevicius, Communications in Computer and Information Science, Springer International Publishing 538 469-479 - 2015.

Q4
A1

24. D. Margan, A. Meštrović
LaNCoA: A Python Toolkit for Language Networks Construction and Analysis
IEEE 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - (MIPRO 2015), Opatija. 1961-1966 - 2015.

A1
WOS

25. Smijulj, Adrian; Meštrović, Ana
Izgradnja MVC modularnog radnog okvira
Zbornik Veleučilišta u Rijeci 2 215-232 - 2014. http://hrcak.srce.hr/128904

26. Beliga, Slobodan; Meštrović, Ana; Martinčić- Ipšić, Sanda
Toward Selectivity Based Keyword Extraction for Croatian News
Surfacing the Deep and the Social Web (SDSW 2014) / Rupino da Cunha, Paulo ; Nguyen, Ngoc Thanh ; Boucelma, Omar ; Cautis, Bogdan ; Velegrakis, Yannis (ur.). - Italy : CEUR Proc. 1310 1-14 - 2014. http://ceur-ws.org/Vol-1310/

A1

27. Jugo, Igor; Kermek, Dragutin; Meštrović, Ana
Analysis and Evaluation of Web Application Performance Enhancement Techniques
Springer Lecture Notes in Computer Science 8541 40-56 - 2014. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-08245-5_3

A1
WOS

28. Šišović, Sabina; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Comparison of the language networks from literature and blogs
Proceedings MIPRO junior - Student Papers / Biljanović, Petar (ur.). - Opatija, Croatia : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO 1824-1829 - 2014. http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6859821/

29. Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Complex Networks Measures for Differentiation between Normal and Shuffled Croatian Texts
Proceedings MIPRO junior - Student Papers / Biljanović, Petar (ur.). - Opatija, Croatia : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO 1819-1823 - 2014. http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6859820/

A1

30. Margan, Domagoj; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Network Differences Between Normal and Shuffled Texts: Case of Croatian
Springer, Studies in Computational Intelligence, Complex Networks 5 275-283 - 2014. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-05401-8_26

A1

31. Pavlić, Mile; Jakupović, Alen; Meštrović, Ana
Nodes of knowledge method for knowledge representation
Informatologia 46 206-214 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160880

A1

32. Meštrović, Ana; Čubrilo, Mirko
Monolingual Dictionary Semantic Capturing Using Concept Lattice
International Review on Computers and Software (I.RE.CO.S.) 6 (2011) 173-184 - 2011. http://connection.ebscohost.com/c/articles/70137001/monolingual-dictionary-semantic-capturing-using-concept-lattice

A1

33. Meštrović, Ana; Bernić, Luka; Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
A Croatian Weather Domain Spoken Dialog System Prototype
CIT. Journal of computing and information technology 18 (2010) 309-316 - 2010. http://cit.srce.unizg.hr/index.php/CIT/article/view/1916

34. Meštrović, Ana; Čubrilo, Mirko
F-Logic, Data and Knowledge Reasoning in the semantic web Context
Intelligent Engineering Systems and Computational, Springer 119-136 - 2009. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-8678-6_11#page-1

A1

35. Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Čubrilo Mirko
Weather Forecast Data Semantic Analysis in F-Logic
Journal of Information and Organizational Sciences (1846-3312) 31 (2007) 115-129 - 2007. http://jios.foi.hr/index.php/jios/article/view/34

Q3
A1

36. Meštrović, Ana; Cali, Andrea
An Ontology-Based Approach to Information Retrieval
Semanitic Keyword-based Search on Structured Data Sources 150-156

A1

37. Pavlić, Mile; Meštrović, Ana; Jakupović, Alen
Graph-Based Formalisms for Knowledge Representation
Proceedings of the 17th World Multi-Conference on Systemics Cybernetics and Informatics (WMSCI 2013), Vol 2. / Callaos, Nagib ; Horne, Jeremy ; Lace, Natalja ; Lesso, William ; Siddique, Mohammad (ur.). -

38. Ban, Kristina; Ivakić, Ivan; Meštrović, Ana
A preliminary study of Croatian Language Syllable Networks
Proceedings MIPRO junior - Student Papers / Biljanović, Petar (ur.). - Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2013. 1697-1701 (ISBN: 978-953-233-074-8).

39. Ban, Kristina; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Initial Comparison of Linguistic Networks Measures for Parallel Texts
5th International Conference on Information Technologies and Information Society -ITIS 2013 / Levnajić, Zoran (ur.). - Novo mesto, Slovenija : Faculty of Information Studies in Novo mesto , 2013. 97-104.

40. Jakupović, Alen; Pavlić, Mile; Meštrović, Ana; Jovanović, Vladan
Comparison of the Nodes of Knowledge method with other graphical methods for knowledge representation
Proceedings of the 36th international convention /CIS/ / Petar Biljanović (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2013. 1276-1280.

41. Juričić, Katarina; Meštrović, Ana
Pregled tehnika i postupaka poravnavanja ontologija( Overview of ontology alignment techniques and methods )
Zbornik Veleučilišta u Rijeci (1848-1299) 1 (2013), 1; 75-93

42. Margan, Domagoj; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana
Preliminary Report on the Structure of Croatian Linguistic Co-occurrence Networks
5th International Conference on Information Technologies and Information Society -ITIS 2013 / Levnajić, Zoran (ur.). - Novo mesto, Slovenija : Faculty of Information Studies in Novo mesto , 2013. 89-96.

43. Meštrović, Ana
Semantic Matching Using Concept Lattice
Concept Discovery in Unstructured Data / Ignatov, Dmitry I. ; Kuznetsov, Sergei O. ; Poelmans, Jonas (ur.). - Leuven, Belgija : Katholieke Universiteit Leuven , 2012. 49-58 (ISBN: 978-9-08- 140991-9).

44. Načinović, Lucia; Perak, Benedikt; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Identifying Fear Related Content in Croatian Texts
Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C / Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros (ur.). - Ljubljana : Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana , 2012. 153-156 (ISBN: 978-961-264-048-4).

45. Meštrović, Ana; Bernić, Luka; Pobar, Miran; Martinčić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Overview of a Croatian Weather Domain Spoken Dialogue System Prototype
Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.). - Zagreb : University Computing Centre srce , 2010. 103-108 (ISBN: 978-953-7138-18-9).

46. Ipšić, Ivo; Matetić, Maja; Martinčić-Ipšić, Sanda; Meštrović, Ana; Brkić, Marija
Croatian Speech Technologies
ELMAR-2007 / Mislav, Grgić ; Sonja, Grgić (ur.). - Zagreb :

47. Meštrović, Ana; Čubrilo, Mirko
Formal concept analysis in F-logic
Proceedings of the 18th International Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav (ur.). - Varaždin : Faculty of Organization and Informatics , 2007. 17-22 (ISBN: 978-953-6071-30-2).

48. Meštrović, Ana; Čubrilo, Mirko
Reasoning about knowledge using Lattices and F-Logic
Proceedings of 11th International Conference on Intelligent Engineering SystemsBudapest :

49. Meštrović, Ana; Martiničić-Ipšić, Sanda; Ipšić, Ivo
Semantic Analysis in F-logic
Semantic Representation of Spoken Language 2007 / Plá, Manuel A ; Declerck, Thierry (ur.). - Salamanca : DFKI , 2007. 59-66 (ISBN: 978-84-611-8857-4).

50. Meštrović, Ana; Čubrilo, Mirko
Semantic Web data integration using F-Logic
Conference Proceedings of 10th International Conference on Intelligent Engineering Systems 2006

51. Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Čubrilo, Mirko
Weather Forecast Data Semantic Analysis in F-Logic
Conference Proceedings of International Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav (ur.). - Varaždin : FOI , 2006. 17-21.

52. Pavlić, Mile; Kaić, Ana; Dobrović, Željko; Čandrlić, Sanja; Ostojić, Joško
Physical design of information systems integration process
Annals of DAAAM for 2003 & Proceedings of the 14th International DAAAM Symposium / Katalinić, B. (ur.). - Vienna : DAAAM INTERNATIONAL VIENNA , 2003. 347-348.

53. Čandrlić, Sanja; Golem, Marko; Pavlić, Mile; Zamlić, Igor; Kaić, Ana
Network development of applications
Annals of DAAAM for 2003 & Proceedings of the 14th International DAAAM Symposium / Katalinić, B. (ur.). - Vienna, Austria : DAAAM International Vienna , 2003. 079-080.

54. Pavlić, Mile; Kaić, Ana; Dobrović, Željko
Information Systems Integration Process: Data Perspective
Conference Proceeding of 14th International Conference on Information and Intelligent SystemsVaraždin : FOI , 2003. 9-15.

55. Pavlić, Mile; Kaić, Ana; Dobrović, Željko; Čandrlić, Sanja; Ostojić, Joško
Faza dizajna procesa integracije informacijskih sustava
Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2003 / Budin, Leo (ur.). - Cavtat : SRCE University Computing Centre , 2003. 143-148.

56. Pavlić, Mile; Kaić, Ana; Dobrović, Željko; Čandrlić, Sanja; Ostojić, Joško
Faza dizajna procesa integracije informacijskih sustava
Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2003 / Budin, Leo (ur.). - Cavtat : SRCE University Computing Centre , 2003. 143-148.

57.


Znanstvene knjige

1.
Martinčić-Ipšić, Sanda ; Meštrović, Ana
The language networks
University of Rijeka - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=932224
2.
Beliga, Slobodan ; Meštrović, Ana ; Martinčić-Ipšić, Sanda
Keyword Extraction Based on Selectivity and Generalized Selectivity
Lytras, Miltiadis D. ; Aljohani, Naif ; Damiani, Ernesto ; Chui, Kwok Tai IGI Global - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=915717

Pozvana predavanja

1. Ana Meštrović
Otkrivanje zajednica u kompleksnim mrežama
Zgrada Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu, Pozvano predavanje Društva matematičara i fizičara - 20.11.2014. Društvo matematičara i fizičara
2. Ana Meštrović
Analiza strukture kompleksnih mreža
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci, Znanstveni kolokvij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci - 16.12.2013.
3. Ana Meštrović
F-logic as a mechanism for lattice modelling of semistructured data manipulation
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, Pozvano preavanje Društva kibernetičara - 10.5.2010. Pozvano preavanje Društva kibernetičara

Kongresna priopćenja

1.
Miličić, Tanja; Meštrović, Ana
Comparison of Language Networks Measures for Legal Texts and Literature Prezentacija 7th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2015) Novo mesto, Slovenija - 5.11.2015.
2.
Meštrović, Ana; Beliga, Slobodan; Martinčić-Ipšić, Sanda
Network-based quantification of the scientific collaboration at the University of Rijeka Predavanje 7th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2015) Novo mesto, Slovenija - 5.11.2015.
3.
Margan, Domagoj; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda
Differentiation between Normal and Shuffled Croatian Texts Predavanje 2014 Adriatic Conference on Graph Theory and Complexity MedILS, Split, Hrvatska - 27.4.2014.
4.
Meštrović, Ana
Comparison of the language networks from different text types and languages Predavanje Adriatic Conference on Graph Theory and Complexity / Vukičević, Damir (ur.). - Split : PMF Split MedILS, Split, Hrvatska - 27.4.2014.

Znanstveni projekti

1. 1.6.2016. - 1.6.2020.
COST Action CA15109, COSTNET: the European Cooperation for Statistics of Network Data Science; Član upravnog odbora; MC Substitute; EU, Horizon 2020;; 750000 EUR; https://maths.ucd.ie/~cgormley/COSTNET/
2. 1.1.2014. -
LangNet - Kompleksne mreže jezika; Suradnik; Potpore Sveučilišta u Rijeci; ; http://langnet.uniri.hr/
3. 1.6.2013. - 1.6.2017.
ICT COST Action IC1302: “Keystone”, semantic KEYword-based Search on sTructured data sOurcEs; Član upravnog odbora; MC Substitute; EU, Horizon 2020;; 650000 EUR; http://www.keystone-cost.eu/keystone/
4. 1.1.2006. - 31.12.2008.
Govorne tehnologije; znanstveni novak do 2010, kasnije suradnik; MZOS; ;
5. 1.1.2001. - 1.1.2006.
Metodologija razvoja infomracijskih sustava; znanstveni novak; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Francesca Gržinić; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Informatika, Komentor; ;
2. -
Tedo Vrbanec; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Informatika; ;
3. -
Ingrid Hrga; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Informatika, Komentor; ;

Znanstveni skupovi

1. 7.11.2015. - 9.11.2015.
7th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS 2015) Novo Mesto, Slovenija Član programskog odbora
2. 7.11.2014. - 9.11.2014.
6th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS 2014) Novo Mesto, Slovenija Član programskog odbora
3. 7.11.2013. - 9.11.2013.
5th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS 2013) Dolenjske toplice, Slovenia Programme committee member of ITIS 2013

Uredništva časopisa

1. 1.1.2018. - Complexity, Hindawi (časopis indeksiran u SCI Expanded, SCOPUS, MathSciNet, zbMATH, ...)
https://www.hindawi.com/journals/complexity/editors/

Recenzije

1. 2018. Rad u časopisu Društvena istraživanja
2. 2018. PLOS ONE (3 rada)
3. 2016. Hindawi, Scientific Programming (Pre-Filtering Strategy to Improve Performance of Semantic Web Service Discovery)
4. 2016. International KEYSTONE Conference (IKC 2015, IKC 2016)
5. 2016. International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2015, ICIST 2015)
6. 2016. SEMAPRO - The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing (Word Sense Disambiguation Using Active Learning with Pseudo Examples)
7. 2016. Federated conference on computer science and information systems, FEDCSIS 2016. (2 rada)
8. 2016. Informatica, An International Journal of Computing and Infromatics (2 rada)
9. 2015. PLOS ONE, Public Library of Science (do sada 3 recenzirana rada)
10. 2014. International Conference on Information System Developement (ISD 2014)
11. 2013. International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS 2013, ITIS 2014)
12. 2013. Knowledge-Based Systems, Elsevier (do sada 12 recenziranih radova)
13. 2013. Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci
14. 2012. Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS 2012)
15. 2012. Recenzent za 35th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2012)
16. 2012. Computational & Mathematical Organization Theory, Springer

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.3.2017. -
SyllAssist - Informatička potpora osobama s disleksijom za efikasnije čitanje uz pomoć slogovne metode
OmoLab d.o.o.   Volonterski rad
Voditeljica

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 11.4.2014. - Analiza strukture kompleksnih mreža: globalna i lokalna perspektiva
Festival znanosti 2014
Kampus Trsat, Građevinski fakultet, Rijeka

Intervjui

1. 18.2.2020. - Prezentacija projekta SyllAssist i suradnje s tvrtkom OmoLab u razvoju aplikacije OmoReader
Hrvatski radio Zagreb (1. program), emisija „Jezik i predrasude“
Zagreb, https://radio.hrt.hr/prvi-program/aod/omoreader/332922/
2. 13.1.2020. - Prezentacija transfera znanja i suradnje s tvrtkom OmoLab u razvoju aplikacije OmoReader
HRT 1, Emisija Kod nas doma
Zagreb, https://www.facebook.com/watch/?v=544553342800943
3. 26.12.2019. - Riječke znanstvenice otkrivaju kako su pomogle u izradi aplikacije koja osobama s disleksijom omogućava čitanje
Novi list
Rijeka, http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Rijecke-znanstvenice-otkrivaju-kako-su-pomogle-u-izradi-aplikacije-koja-osobama-s-disleksijom-omogucava-citanje?meta_refresh=true

Novinski članci

1. 10.1.2020. - Riječke znanstvenice nagrađene za doprinos aplikaciji koja olakšava čitanje osobama s disleksijom
Vox Feminae
https://voxfeminae.net/vijesti/rijecke-znanstvenice-nagradene-za-doprinos-aplikaciji-koja-olaksava-citanje-osobama-s-disleksijom/
2. 26.12.2019. - Riječke znanstvenice otkrivaju kako su pomogle u izradi aplikacije koja osobama s disleksijom omogućava čitanje
Novi list - web izdanje
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Rijecke-znanstvenice-otkrivaju-kako-su-pomogle-u-izradi-aplikacije-koja-osobama-s-disleksijom-omogucava-citanje
3. 21.12.2019. - Riječke znanstvenice otkrivaju kako su pomogle u izradi aplikacije koja osobama s disleksijom omogućava čitanje
Novi List
Rijeka

Medijski nastupi

1. 18.2.2020. - Prezentacija transfera znanja i suradnje s tvrtkom OmoLab u razvoju aplikacije OmoReader
Hrvatski radio Zagreb (1. program), emisija „Jezik i predrasude“
Zagreb, https://radio.hrt.hr/prvi-program/aod/omoreader/332922/
2. 13.1.2020. - Prezentacija transfera znanja i suradnje s tvrtkom OmoLab u razvoju aplikacije OmoReader
HRT 1, Emisija Kod nas doma
Zagreb, https://www.facebook.com/watch/?v=544553342800943

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - Voditelj za diplomske radove
Odjel za informatiku
2. 1.1.2012. - 31.12.2015. - Koordinator za međunarodnu suradnju
Odjel za informatiku
3. 1.11.2011. - - Voditelj katedre za mrežne sustave
Odjel za informatiku
4. - - Predsjednik stegovonog povjerenstva
Odjel za informatiku