doc. dr. sc. Danijela Jakšić

Odjel za informatiku Zavod za poslovnu informatiku

e-pošta : dsubotic@inf.uniri.hr
prostorija : Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, O-422
telefon : 051/584-725
e-pošta : danijela.jaksic@inf.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 35 4
ORCID
ReseacherID 1 1
SCOPUS 7 2
WoS Publons 4 1

Obrazovanje

1.10.2012. - 24.11.2016. doktorica znanosti (dr. sc.) Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij “INFORMATIKA" Odjel za informatiku
29.9.2008. - 30.9.2010. magistra edukacije informatike (mag. edu. inf) Diplomski studij Informatika - nastavnički smjer Odjel za informatiku
5.9.2005. - 29.9.2008. sveučilišna prvostupnica informatike (univ. bacc. inf.) Preddiplomski studij Informatika - jednopredmetni Odjel za informatiku
1.1.2001. - 1.1.2005. Opći smjer Prva Riječka Hrvatska Gimnazija

Radno iskustvo

1.11.2019. - Docent Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
1.12.2016. - 31.10.2019. Poslijedoktorand Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
1.12.2010. - 30.11.2016. Asistent Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Nagrada Sveučilišta u Rijeci za nastavnu izvrsnost u akademskoj godini 2016./2017.
27.6.2014. Nagrada za najbolji rad u sekciji za rad: Subotic, Danijela; Poščić, Patrizia. Academic dishonesty in a partially online environment: A survey // 15th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'14. Ruse, Bulgaria, 2014.
Dobitnica studentske stipendije Sveučilišta u Rijeci u ak. godini 2009/2010

Članstva

- Članica je Hrvatske udruge za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju – MIPRO.
- Vijeće Odjela za informatiku, Sveučilišta u Rijeci (predstavnik studenata sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija)
- Vijeće Odjela za informatiku, Sveučilišta u Rijeci (predstavnik studenata sveučilišnih diplomskih studija)
- Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci - predstavnik studenata sveučilišnih diplomskih studija
- Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci - predstavnik studenata sveučilišnog preddiplomskog studija

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2019. - Informacijska tehnologija i društvo
Diplomski studiji Poslovna informatika i Informacijski i komunikacijski sustavi
Odjel za informatiku
voditelj
Norma sati: 60
1.10.2019. - Informacijska tehnologija i društvo
Diplomski studij informatike - nastavnički smjer
Odjel za informatiku
voditelj
Norma sati: 60
1.10.2012. - Poslovna komunikacija
Diplomski studiji Poslovna informatika i Informacijski i komunikacijski sustavi
Odjel za informatiku
suradnik
Norma sati: 30
3.10.2011. - Menadžment i upravljanje
Diplomski studiji Poslovna informatika i Informacijski i komunikacijski sustavi
Odjel za informatiku
suradnik
Norma sati: 30
3.10.2011. - Uvod u baze podataka
Preddiplomski studij Informatika - jednopredmetni
Odjel za informatiku
suradnik
Norma sati: 90
28.2.2011. - Odabrana poglavlja iz baza podataka
Diplomski studiji Poslovna informatika i Informacijski i komunikacijski sustavi
Odjel za informatiku
voditelj
Norma sati: 60
28.2.2011. - Baze podataka
Diplomski studij Informatika - dvopredmetni - nastavnički smjer
Odjel za informatiku
suradnik
Norma sati: 30
28.2.2011. - Baze podataka
Preddiplomski studij Informatika - jednopredmetni
Odjel za informatiku
suradnik
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

7.6.2019. - 20.9.2019. Poslovna aplikacija za agenciju za nekretnine nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Antonio Boban
Preddiplomski jednopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
7.6.2019. - 20.9.2019. Upravljanje podacima - nekad i danas
Arijan Jašarević
Preddiplomski jednopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
7.6.2019. - 16.9.2019. Zvjezdana shema - temeljni model za skladište podataka
Katarina Kružić
Preddiplomski jednopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
3.6.2019. - 12.12.2019. Vizualni identitet i poslovna aplikacija za proizvodnju i usluge prirodne kozmetike
Ana-Maria Žgela
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
3.6.2019. - 16.9.2019. Povećanje posjećenosti web stranice korištenjem digitalnog marketinga te optimizacije web stranice
Ivana Puja
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
3.6.2019. - 9.7.2019. Implementacija SLA metrike u IBM DataStage-u
Nikolina Vuković
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
8.1.2018. - 16.9.2019. ETL za skladišta podataka - Microsoft SQL Server 2017 Integration Services
Sofija Antolić
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
8.1.2018. - 9.7.2019. Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka
Marjana Bjelić
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
8.1.2018. - 13.12.2018. Poslovno izvještavanje iz skladišta podataka
Iris Babić
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
8.1.2018. - 27.9.2018. Distribuirane baze podataka - Hadoop kroz praktični primjer
Helena Brajković
Preddiplomski jednopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
8.1.2018. - 26.9.2018. Oracle Application Express aplikacija za škole
Kristina Host
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
8.1.2018. - 24.7.2018. Poslovna aplikacija za taxi prijevoz nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Josipa Katić
Preddiplomski jednopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
8.1.2018. - RAD alati - pregled i usporedba kroz praktični primjer
Antonela Troha
Preddiplomski jednopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
9.1.2017. - 27.9.2018. Poslovna aplikacija za prometne prekršaje nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Filip Baša
Preddiplomski jednopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
9.1.2017. - 25.9.2018. Izgradnja skladišta podataka kroz praktični primjer
Maja Belobaba
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
9.1.2017. - 20.12.2017. Oracle Application Express priručnik s praktičnim primjerom
Vivijan Murgić
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
9.1.2017. - 22.11.2017. Pregled i usporedba sustava za upravljanje bazom podataka
Robert Poljak
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
9.1.2017. - 27.9.2017. Poslovna aplikacija za krstarenje nad relacijskom bazom podataka - Clarion
Ana-Maria Žgela
Preddiplomski jednopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku
9.1.2017. - 27.9.2017. Pregled i usporedba arhitektura skladišta podataka
Gordana Blažić
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku
9.1.2017. - Administriranje baze podataka kroz praktični primjer
Lana Kohut
Preddiplomski jednopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku

Cjeloživotno obrazovanje

28.2.2020. - Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje
Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje
Filozofski fakultet u Rijeci CON
Polaznik
Norma sati: 30 sati / 10 ECTS
15.11.2019. - 17.1.2020. Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
Filozofski fakultet u Rijeci CON
Polaznik
Norma sati: 12 sati / 5 ECTS

Osobni razvoj

10.12.2019. - Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata


Norma sati: 6 sati
22.2.2019. - 23.2.2019. Metodologije razvoja obrazovnih programa i poučavateljskih kompetencija


Norma sati: 14 sati
14.12.2017. - O otvorenom natječaju za Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti


Norma sati: 6 sati
10.11.2017. - 10.11.2017. Radionica „O ishodima učenja“


Norma sati: 4 sata
11.5.2017. - 12.5.2017. Stručni skup WeAreDevelopers 2017


Norma sati: 12 sati
4.7.2016. - 8.7.2016. Radionica Oracle Academy „Database design and programming with SQL“ (tečaj i certifikat)


Norma sati: 45 sati
1.3.2016. - 1.3.2016. Radionica za nastavnike u okviru projekta "Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike"


Norma sati: 6 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jaksic, Danijela; Poscic, Patrizia; Jovanovic, Vladan;
Conceptual Model for the New Generation of Data Warehouse System Catalog
Future of Information and Communication Conference 813-825 - 2019.

2. Babić, Andrea; Jakšić, Danijela; Poščić, Patrizia;
QUERYING DATA IN NOSQL DATABASES
Zbornik Veleučilišta u Rijeci 7 257-270 - 2019.

3. Puja, I; Poscic, P; Jaksic, D;
Overview and Comparison of Several elational Database Modelling Metodologies and Notations
2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) 1641-1646 - 2019.

4. Šimičić, Maša; Poščić, Patrizia; Jakšić, Danijela;
DESIGN PLANNING AND DEVELOPMENT OF BUSINESS DATABASE APPLICATION–FROM THE STUDENT’S PERSPECTIVE
Zbornik Veleučilišta u Rijeci 6 235-250 - 2018.

5. Host, K; Jakšić, D; Poščić, P;
Overview and Comparison of the Selected Relational Data Modelling Tools
- 2018.

6. Bjelić, Marjana; Poščić, Patrizia; Jakšić, Danijela;
DATABASE MODELING TOOLS REVIEW–MYSQL WORKBENCH, OPEN MODELSPHERE, DIA
Zbornik Veleučilišta u Rijeci 6 251-260 - 2018.

7. Černjeka, Katerina; Jakšić, Danijela; Jovanovic, Vladan;
NoSQL document store translation to data vault based EDW
- 2018.

8. Poscic, Patrizia; Babic, I; Jaksic, Danijela;
Temporal functionalities in modern database management systems and data warehouses
2018 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) 1598-1604 - 2018.

9. Jakšić, Danijela ; Jovanović, Vladan ; Poščić, Patrizia
Integrating evolving MDM and EDW systems by Data Vault based System Catalog
1633-1638 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883641

10. Blažić, Gordana ; Poščić, Patrizia ; Jakšić, Danijela
Data Warehouse Architecture Classification
1743-1747 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883645

11. Poljak, Robert ; Poščić, Patrizia ; Jakšić, Danijela
Comparative analysis of the Selected Relational Database Management Systems
1748-1752 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883652

12. Čandrlić, Sanja ; Jakšić, Danijela ; Poščić, Patrizia
Students’ Satisfaction and Expectations in Higher Education – a Survey
- 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883661

13. Černjeka, Katerina ; Jakšić, Danijela ; Poščić, Patrizia
Data Vault based system catalog for NoSQL store integration in the Enterprise Data Warehouse
- - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883675

14. Pavkov, Sanja ; Poščić, Patrizia ; Jakšić (Subotić), Danijela
Business Intelligence Systems Yesterday, Today and Tomorrow - an Overview
Zbornik Veleučilišta u Rijeci // Journal of the Polytechnics of Rijeka 4 97-108 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823035

15. Pavkov, Sanja; Poščić, Patrizia; Jakšić, Danijela;
Business Intelligence Systems Yesterday, Today and Tomorrow - an Overview
Zbornik Veleučilišta u Rijeci - 2016.

16. Šubić, Tomislav ; Poščić, Patrizia ; Jakšić (Subotić), Danijela
Big Data in Data Warehouses
235-244 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799843

17. Jakšić (Subotić), Danijela ; Poščić, Patrizia
Reasons for academic dishonesty in a traditional and a partially online environment: A survey
342-349 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799826

18. Jakšić (Subotić), Danijela ; Poščić, Patrizia
Data Warehouse Models in Higher Education Courses
60-66 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=799835

19. Subotic, Danijela
Data Warehouse Schema Evolution Perspectives
333-338 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714501

20. Subotic, Danijela ; Jovanovic, Vladan ; Poščić, Patrizia
Data Warehouse and Master Data Management Evolution – A Meta-Data-Vault Approach
14-23 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=715861

21. Jovanovic, Vladan ; Subotic, Danijela ; Mrdalj, Stevan
Data Modeling Styles in Data Warehousing
- - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714494

22. Subotić, Danijela ; Jovanovic, Vladan ; Poščić, Patrizia
Data Warehouse Schema Evolution: State of the Art
18-25 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=715849

23. Subotić, Danijela ; Poščić, Patrizia ; Slavuj, Vanja
OLAP TOOLS IN EDUCATION
Media, culture and public relations 4 34-44 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654732

24. Poščić, Patrizia ; Subotić, Danijela ; Ivašić-Kos, Marina
Developing the course Database systems to respond to market requirements
1327-1331 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585694

25. Subotic, Danijela ; Poščić, Patrizia
Academic dishonesty in a partially online environment: A survey
-
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714498

Znanstveni projekti

1. 1.1.3013. - 30.12.2016.
FETCH - Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere, Lifelong Learning Programme; Član projektnog tima sa Sveučilišta u Rijeci; European Commission Directorate General Education; ;
2. 1.2.2020. -
MESOC - Measuring the Social Dimension of Culture; Istraživač-suradnik; HORIZON 2020; ;
3. 1.9.2019. -
Razvoj internacionalnog obrazovnog programa Veleri-OI IoT School; Istraživač-suradnik; EU strukturni fondovi; ;
4. 1.6.2019. -
Izgradnja sistemskog kataloga nove generacije skladišta podataka; Istraživač-suradnik; UNIRI potpore; ;
5. 1.1.2013. -
Metode i modeli za dizajn i evaluaciju skladišta podataka; Istraživač; UNIRI potpore; ; http://dsubotic1.wixsite.com/dwedportal
6. 1.1.2011. - 1.1.2013.
Metodologija analize i modeliranja informacijskih sustava; Istraživač-suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Recenzije

1. MIPRO 2020 43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
2. 25th annual conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE)
3. MIPRO 2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
4. 9th Balkan Conference in Informatics (BCI 2019)
5. European Conference on Advances in Databases and Information Systems ADBIS 2019
6. MIPRO 2018 41th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
7. MIPRO 2017 40th Jubilee nternational Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
24.8.2012. - 1.9.2015.
Software Engineering - Computer Science Education and Research Cooperation, Stability Pact for South Eastern Europe
DAAD (German Academic Exchange Service)  
Član projektnog tima sa Sveučilišta u Rijeci

Stručna aktivnost

1.
10.11.2017. - 10.11.2017.
Sudjelovala na radionici „O ishodima učenja“
U organizaciji Odjela za informatiku i predavača izv. prof. dr. sc. Zlatka Erjavca s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu  
2.
11.5.2017. - 12.5.2017.
Stručna konferencija WeAreDevelopers 2017, Beč, Austrija
 
3.
22.8.2016. - 26.8.2016.
Poščić, Patrizia; Jakšić Danijela. Aligning Study Programmes with Occupational Standards and Qualifications Standards in the Field of Informatics Based on Croatian Qualifications Framework, 2016. "Software Engineering - Computer Science Education and Research Cooperation" 16th Workshop suported by DAAD and Stability Pact for South Eastern Europe, Jahorina, BiH
 
4.
4.7.2016. - 8.7.2016.
Oracle Academy „Database design and programming with SQL“ radionica i certifikat
 
5.
1.3.2016. - 1.3.2016.
Radionica za nastavnike u okviru projekta "Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike"
 
6.
24.8.2015. - 29.8.2015.
Poščić, Patrizia; Jakšić, Danijela. Frequency of cheating in live and partially online courses, 2015. "Software Engineering - Computer Science Education and Research Cooperation" 14th Workshop suported by DAAD and Stability Pact for South Eastern Europe, Bohinj, Slovenija
 
7.
24.8.2014. - 31.8.2014.
Poščić, Patrizia; Subotić, Danijela. Data Warehouse design models in higher education courses, 2014. "Software Engineering - Computer Science Education and Research Cooperation" 14th Workshop suported by DAAD and Stability Pact for South Eastern Europe, Sinaia, Rumunjska
 
8.
25.8.2013. - 31.8.2013.
Poščić, Patrizia; Subotić, Danijela. Teaching management and business communication to future IT experts, 2013. "Software Engineering - Computer Science Education and Research Cooperation" 13th Workshop suported by DAAD and Stability Pact for South Eastern Europe, Bansko, Bugarska
 
9.
2.9.2012. - 8.9.2012.
Poščić, Patrizia; Subotić, Danijela. Educational Levels in Teaching Database Courses, 2012. "Software Engineering - Computer Science Education and Research Cooperation" 12th Workshop suported by DAAD and Stability Pact for South Eastern Europe, Opatija, Hrvatska
 

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Satničar - izrada semestralnog rasporeda nastave za sve studije na Odjelu za informatiku
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku / Satničar
2. - - Administrator sustava za rezervaciju prostorija na Odjelu za informatiku
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku / Sustav za rezervaciju prostorija
3. - - Administrator sustav za rezervaciju ispitnih rokova na Odjelu za informatiku
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku / Sustav za rezervaciju ispitnih rokova
4. - - Koordinator za organizaciju Otvorenog dana sveučilišnih odjela na Odjelu za informatiku
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku / Otvoreni dan sveučilišnih odjela

Povjerenstva na sveučilištu

1. 13.6.2017. - - Član
Odjel za informatiku - Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za reviziju postojećeg te izradu prijedloga novog studijskog programa preddiplomskoga studija informatike
2. - - Predstavnik studenata diplomskih studija u Studentskome zboru Odjela za informatiku
Sveučilište u Rijeci - Odjela za informatiku / Studentski zbor Odjela za informatiku
3. - - Predsjednik povjerenstva za popis imovine Odjela za informatiku
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku / Povjerenstvo za popis imovine Odjela za informatiku