PORTFELJ / Izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić

Portfelj

Izv. prof. dr. sc.

Ana Pošćić

Pravni fakultet

Katedra za europsko javno pravo

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

10.02.2009. -

doktor znanosti

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2000. - 2004.

magistar znanosti

poslijediplomski znanstveni studiji "Pravo europskih integracija"

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

1994. - 2000.

diplomirani pravnik

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

1990. - 1994.

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Radno iskustvo

22.01.2020. -

predstojnica Jean Monnet katedre za europsko javno pravo

organizacija rada Katedre

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

30.04.2019. -

predstojnica Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija

Sveučilište u Rijeci

18.07.2018. -

izvanredni profesor

znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima te drugi poslovi u interesu Fakulteta i Sveučilišta

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

19.06.2018. - 18.07.2018.

docent

znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave (predavanja, vježbi, seminara i konzultacija) te ispita, mentorski rad sa studentima te drugi poslovi u interesu Fakulteta i Sveučilišta

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

13.05.2009. - 19.06.2013.

viši asistent - znanstveni novak

obavljanje poslova višeg asistenta - znanstvenog novaka

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

22.01.2001. - 13.05.2009.

znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta

obavljanje poslova znanstvenog novaka

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Nagrade i priznanja

01.08.2019.

Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu

01.07.2016.

Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu

01.06.2014.

Stipendija Max-Planck-Instituta za komparativno i međunarodno privatno pravo Instituta u Hamburgu

1997. - 1998.

Stipendija Sveučilišta u Rijeci za najboljeg studenta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članstva

19.07.2019. -

Hrvatsko društvo za pravo i politiku tržišnog natjecanja

21.05.2018. -

ICC Hrvatska Komisija za digitalnu ekonomiju (e-poslovanje, IT i telekomunikacije)

01.11.2016. - 15.02.2018.

član uredništva Zbornika Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci

15.04.2005. -

Radna skupina 28. Zaštita potrošača i zdravlja u okviru pristupnih pregovora RH s EU

2005. -

Hrvatska udruga za poredbeno pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2019. -

"Osnove europskog prava"

Stručni studij Upravni studij

Pravni fakultet u Rijeci

nastavnik

01.10.2017. -

"Pravo socijalne sigurnosti"

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

nastavnik

01.10.2017. -

"Klinika za europsko pravo"

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet u Rijeci

nastavnik

2014. -

"Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje"

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2013. -

"Korporativne akvizicije i restrukturiranje poduzetnika", "Europsko pravo društva i temeljne gospodarske slobode"

poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društva"

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2013. -

"Unutarnje tržište i temeljne gospodarske slobode"

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2011. -

"Europsko radno i socijalno pravo"

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2010. -

"Uvod u pravo europskih integracija", "Temeljne gospodarske slobode", "Europsko radno pravo"

poslijediplomski specijalistički studij „Pravo europskih integracija"

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2006. - 01.10.2019.

"Uvod u europsko pravo"

Stručni studij Upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2006. -

"Europsko pravo I"

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2002. - 2007.

"Europsko pravo"

četverogodišnji diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

29.9.2021.

"Opća načela prava EU"

Ana Erceg

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Pravni fakultet u Rijeci

29.9.2021.

"Zakonodavni postupak u Europskoj uniji"

Ivica Strmečki

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Pravni fakultet u Rijeci

6.7.2021.

„Sastav, ovlasti u zakonodavna nadležnost Europskog parlamenta“

Željana Rogoznica

Integrirani studij pravo

Pravni fakultet u Rijeci

13. 10. 2020

"Industrijska politika EU"

Ornela Belinić

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Pravni fakultet u Rijeci

23.09.2020. -

"Načelo nadređenosti prava EU"

Martina Dobrović

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

23.09.2020. -

"Europska građanska incijativa i uspješnost njezine primjene"

Ivona Fugošić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

15.07.2020. -

"Odnos ljudski prava i temeljnih gospodaraskih sloboda"

Slađana Macura Krnjatić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

29.05.2019. -

“Zabrana količinskih ograničenja i mjera s jednakim učinkom u kontekstu slobode kretanja robe“

Lana Damiš

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

18.10.2018. -

"Pravo na udruživanje potrošača u Republici Hrvatskoj"

Zvonimir Nekić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

11.09.2018. -

“Obilježja slobode pružanja usluga u Europskoj uniji i slučaj Uber“

Gregor Staadas

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet

10.07.2018. -

„Pravne posljedice istupanja države članice iz Europske unije s naglaskom na Ujedinjeno Kraljestvo“

Lucija Franka Bukša

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.07.2018. -

„Priznavanje stručnih kvalifikacija u Europskoj uniji“

Nikolina Topolko

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.10.2017. -

„Postizanje ravnoteže između slobode pružanja usluga i nužnosti zaštite javnog interesa u području igara na sreću“

Lea Katarina Pilaš

integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.09.2017. -

„Prepreke slobodnom kretanju robe u EU“

Martin Milak

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2017. -

"Sloboda kretanja kapitala s posebnim osvrtom na praksu Suda EU u pogledu primjene zlatnih dionica"

Natali Talan

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.02.2017. -

"Ograničenje slobode kretanja robe s osvrtom na zaštitu potrošača kao jedan od razloga opravdanja ograničenja"

Marija Markulin

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.09.2016. -

“Prethodni postupak i učinci presuda pred Sudom EU s pregledom odgovornosti nacionalnih sudova u pružanju pravne zaštite na temelju prava EU”

Dragana Matijević

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.09.2016. -

“Stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta”

Filip Matković

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.09.2015. -

"Načelo odgovornosti države članice za štetu zbog povrede prava Europske unije"

Bojana Grbavac

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.09.2015. -

"De minimis potpore u pravu tržišnog natjecanja"

Maja Bačić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.05.2015. -

"Sloboda pružanja odvjetničkih usluga i osnivanja poslovnog nastana odvjetnika u Europskom pravu"

Melani Vukoja

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.12.2014. -

„Sloboda kretanja kapitala s osvrtom na način stjecanja nekretnina na području Eurpske unije“

Reina Zulian

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

22.09.2014. -

„Predatorne cijene u europskom pravu tržišnog natjecanja“

Martina Kancijanić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

22.09.2014. -

„Horizontalni sporazumi u europskom pravu tržišnog natjecanja“

Ira Pavić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

22.09.2014. -

„Načelo izravnih učinaka prava EU“

Nikolina Horaček

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

14.07.2014. -

„Politika zaštite okoliša u EU“

Silvija Žužić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

14.07.2014. -

„Članak 36. UFEU kao temelj opravdanja ograničenja trgovine robom u EU“

Ante Magaš

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

14.07.2014. -

„Razvoj sudske prakse nakon predmeta „Keck“u području slobode kretanja robe“

Ivana Majkić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

14.07.2014. -

„Nastanak, razvitak i održivost monetarne unije EU“

Ana Gospić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

14.07.2014. -

„Sloboda poslovnog nastana u EU“

Petra Vaci

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2020. -

Pravo u medicini Modul 1 - Osnove prava u medicini, Program cjeloživotnog obrazovanja /Rijeka

program cjeloživotnog učenja „Pravo u medicini – Modul 1: Osnove prava u medicini“

Pravni fakultet u Rijeci i Hrvatska liječnička komora

suvoditeljica i predavač

Gostujući nastavnik

05.11.2018. - 09.11.2018.

Business Law, Intellectual property and Antitrust Law / Dret de l’empresa i el mercat

Universitat de Barcelona / Private Law Department

01.10.2016. - 31.01.2017.

Europsko pravo

preddiplomski sveučilišni studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositeljica predmeta uz prof. dr. sc. Nadu Bodirogu - Vukobrat

Osobni razvoj

16.06.2020. - 17.06.2020.

Radionica "Nastava usmjerena na studente: Planiranje, poučavanje i vrednovanja na studijima prava, u okviru Providentia Studiorum Iuris, II. DIO

26.02.2020. - 27.02.2020.

Radionica "Nastava usmjerena na studente: Planiranje, poučavanje i vrednovanja na studijima prava, u okviru Providentia Studiorum Iuris, I. DIO

03.12.2019. - 03.12.2019.

Radionica "Suradnička procjena" u okviru Providentia Studiorum Iuris

26.09.2018. -

Doktorska radionica za mentore

01.12.2016. -

Doktorska radionica za mentore (suvoditeljica radionice)

27.10.2016. - 28.10.2016.

seminar "Mentoriranje doktorskih studenata", voditeljice: prof. emerit. Vlasta Vizek Vidović i prof. dr. sc. Antonija Žižak

24.09.2015. - 25.09.2015.

projekt Iurisprudentia Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, seminar za nastavno osoblje u svrhu unapređenja poznavanja i razumijevanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

07.06.2007. - 15.06.2007.

European University Institute, Firenca, Italija

29.04.2007. - 06.05.2007.

“Advanced Issues of European Law” International Jean Monnet seminar - 5th Session, Inter – univerzitetski centar Dubrovnik

11.11.2005. - 18.11.2005.

Europa – Institut, Sveučilište u Saarlandu

16.09.2005. - 16.09.2005.

“Future Directions in European Consumer and Contract Law”, Lancaster, Velika Britanija

2003. - 2006.

Napredni tečajevi iz područja Europskih integracija i Europskog prava, Zavod za europsko i poredbeno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.06.2002. - 31.10.2002.

Europa – Institut, Sveučilište u Saarlandu

01.10.2001. - 06.10.2001.

„International Commercial Arbitration“, Inter – univerzitetski centar Dubrovnik

19.08.2001. - 01.09.2001.

„XLIII Séminaire de droit comparé“, Centro Studi Giuridici Europei, Urbino, Italia

Izdavaštvo

15.09.2017. -

"Regulacija igara na sreću u Europskoj uniji"

Financiranje: Školska knjiga

01.04.2014. -

"Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača"

Financiranje: Narodne novine

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

On the use and abuse of Big Data in competitive markets – Possible challenges for competition law

Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana

ANTITRUST: HOT TOPICS & NEXT STEPS, uredio: Václav Šmejkal - 136-148

2021.

Postoji li potreba pravnog uređenja umjetne inteligencije u Europskoj uniji - razlozi za i protiv

Pošćić, Ana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 42 385-404

2021.

Revisiting the Concept of Undertaking in the EU Competition Law – The case of Social Security Institutions

Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana

Exploring the Social Dimension of Europe. Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat / Sander, G. G. ; Pošćić, A. ; Martinović, A. (ur.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2021 - 285-299

2021.

Towards a Regulatory Framework for Artificial Intelligence - an EU Approach

Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana

Contemporary Economic and Business Issues, Drezgić, Saša i dr. , University of Rijeka, Faculty of Economics and Business, Rijeka, 2021. - str. 49-62.

18.09.2020.

EU Competition Law in the Digital Era: Algorithmic Collusion as a Regulatory Challenge

Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana

EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC) - 4

2020.

Rethinking Effects of Innovation in Competition in the Era of New Digital Technologies

Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana

InterEuLawEast - VII 245-261

2020.

Utjecaj četvrte industrijske revolucije na politiku tržišnog natjecanja

Pošćić, Ana

Pravo i politika EU stara pitanja, novi odgovori, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, knjiga 54, Zagreb, 2020., - 54 125-141.

18.02.2019.

Izazovi liberalizacije tržišta usluga – pet godina članstva u Europskoj uniji

Bodiroga-Vukobrat , Nada; Pošćić, Ana., Martinović, Adrijana

Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske - X 1-24.

2019.

Europsko pravo tržišnog natjecanja i ekonomija dijeljenja – odabrana pitanja,

Pošćić, Ana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 40 237-260

2019.

The Reverse Payment Settlements in the European Pharmaceutical Market

Pošćić, Ana

Europeanization and Globalization, vol. 5, Personalized Medicine in Healthcare Systems, Legal, Medical and Economic Implications, Bodiroga – Vukobrat, Nada, Rukavina, Daniel, Pavelić, Krešimir, Sander, Gerald G, (eds.), Heidelberg, Springer, (2019) - 241-253

2019.

Sharing Economy and Workers' Protection

Pošćić, Ana ; Laleta, Sandra

Economics of Digital Transformation, uredili: Drezgić, Saša, Žiković, Saša, Tomljanović, Marko, University of Rijeka, Faculty of Economics and Business - 71-87

2018.

Primjena prava tržišnog natjecanja u farmaceutskom sektoru

Pošćić, Ana

Liber amicorum Aldo Radolović, Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Aldu Radoloviću, uredili: Slakoper, Zvonimir, Bukovac Puvača, Maja, Mihelčić, Gabrijela - 467-479

01.09.2018.

“Old Economy“ Restrictions in the Digital Market for Services“

prof. dr. sc. Nada Bodiroga - Vukobrat, izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

InterEULawEast - V 169-188

2018.

Making a Living in the “Gig” Economy: Last Resort or a Reliable Alternative

Bodiroga –Vukobrat, Nada ; Pošćić, Ana ; Martinović, Adrijana

Europeanization and Globalization, Transnational, European, and National Labour Relations, Flexicurity and New Economy, uredili: Sander, Gerald G., Tomljenović, Vesna, Bodiroga – Vukobrat, Nada, Springer, ---------Heidelberg - 4 59-71

2018.

Private Enforcement of Competition Law in Croatia – The New Act on Actions for Damages for infringement of Competition Law

Pošćić, Ana

Economic and Social Development, 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Book of Proceedings, Rome 1-2 March 2018 - 27 1-7

2018.

‘Old Economy’ Restrictions in the Digital Market for Services

Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Pošćić, Ana ; Martinović, Adrijana

InterEULawEst - V 169-188

2018

"Postavljanje prethodnog pitanja Sudu EU"

Pošćić, Ana; Martinović, Adrijana

Građansko pravo - sporna pitanja i aktualna sudska praksa - 2018, Zbornik radova - 223-251

2018.

EU Competition in the Aftermath of Directive 2014/14 and Its Implementation in the Republic of Croatia

Pošćić, Ana

Language and Law, The Role of Language and Translation in EU Competition Law, uredili: Marino, Silvia, Biel, Lucja, Bajčić, Martina, Sosoni, Vilelmini, Springer, Heidelberg, - 115-131

2017.

Procedural Aspects of EU State Aid Law

Pošćić, Ana

EU and Comparative Law Issues and Challenges, Jean Monnet International Scientific Conference “Procedural aspects of EU law”, issue 1, (e-book), uredili: Dujić, Dunja, Petrašević, Tunjica, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, 2017. - 1 490-501

http://www.pravos.unios.hr/-24-03-2017/proceedings

2017.

State Aid and Gambling Services

Pošćić, Ana

EU Competition and State Aid Rules, Public and Private Enforcement - Europeanization and Globalization 3 273-290

2017.

De minimis potpore u pravu tržišnog natjecanja

Pošćić, Ana, Bačić, Maja

Pravo i porezi - 2 72-82

2016

The Application of State Aid Rules in the Republic Of Croatia before and after the Accession to the European Union

Bodiroga - Vukobrat, Nada; Pošćić, Ana

International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, SGEM 2016, conference proceeding - knjiga 2., vol. II 487-493

2016.

Precarious Times, Precarious Work: Lessons from Flexicurity

Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Pošćić, Ana ; Martinović, Adrijana

Contemporary Developments in International Law. Essays in Honour of Budislav Vukas, uredili Wolfrum, Rüdiger, Seršić, Maja; Šošić, Trpimir M., Brill Nijhoff, Leiden, Boston, 2016. - 916

2016.

Think Globally, Act Regionally: How Europeanisation Enhances Consumer Welfare?

Bodiroga –Vukobrat, Nada, Martinović, Adrijana, Pošćić, Ana

Europeanization and Globalization, New Europe – Old Values?, Reform and Perseverance, uredili Bodiroga – Vukobrat, Nada, Rodin, Siniša, Sander, Gerald G., Springer, Heidelberg, 2016 - volume 1 199-213

2015.

Sloboda poslovnog nastana u Europskoj uniji – primjena pravila u Republici Hrvatskoj

Pošćić, Ana ; Vaci, Petra

Hrvatska pravna revija - 11 7-16

2015.

The Court's Jurisprudence on the Free Movement of Goods – the Market Access Approach

Pošćić, Ana

2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, SGEM 2015, conference proceedings - 2 707-714

2015.

Gli aiuti di stato nella Repubblica di Croazia

Pošćić, Ana

Italia – Croazia, ordinamenti a confronto, uredili: Cosio, Roberto, Sgroi Antonino, Smokvina, Vanja, G. Giappichelli Editore, Torino - 255

2015.

Sloboda poslovnog nastana u Europskoj uniji (Freedom of Establishment in the European Union)

Pošćić, Ana: Vaci, Petra

Hrvatska pravna revija - 5 1-14

2014.

Razvoj sudske prakse nakon predmeta „Keck“ u području slobode kretanja robe (Case Law Development Following the "Keck " Case in the Area of Free Movement of Goods)

Pošćić, Ana, Majkić, Ivana

Pravni vjesnik - 30 101-132.

2013.

Setting the trail: Europeanised nationalisation or nationalised Europeanisation in transition countries

Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Pošćić, Ana ; Martinović, Adrijana

Legal Culture in Transition: Supranational and International Law in National Courts, uredili Bodiroga – Vukobrat, Nada, Rodin, Siniša, Sander, Gerald G., Logos Verlag Berlin, 2013., str. 35-60. - 000-000

2013.

A New Consumer Rights Directive – Reinforcing or Restating Consumer Rights

Pošćić, Ana

Invisible minorities / Unsichtbare Minderheiten, uredili Bodiroga – Vukobrat, Nada, Sander, Gerald G., Barić, Sanja, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2013., str. 293-320. - 320

2012.

Cooperation between the European Commission and the Competition Authorities

Pošćić, Ana

Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie / Regulatory Agencies in the Tension Between Law and Economics, uredili Bodiroga – Vukobrat, Nada, Sander, Gerald G., Barić, Sanja, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2012., str. 287-310. - 358

2012.

Dokazivanje predatornih cijena u europskom pravu tržišnog natjecanja

Pošćić, Ana

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 49 553-573

2012.

Utvrđivanje mjerodavnog tržišta proizvoda u okviru članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s naglaskom na odabir potrošača

Pošćić, Ana

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu in honorem Petar Klarić - 62 1859-1885

2011.

Zabranjeni sporazumi u europskom pravu tržišnog natjecanja

Pošćić, Ana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 32 319-350

2011.

Maksimalna harmonizacija u pravu zaštite potrošača – Prijedlog Direktive o potrošačkim pravima

Pošćić, Ana

Hrvatska pravna revija - XI 84-97

2010.

Strukturne mjere i mjere praćenja poslovanja kao uvjet za provedbu koncentracije u europskom i hrvatskom pravu tržišnog natjecanja (Structural and behavioural measures as preconditions for implementation of concentrations in European and Croatian competition law)

Pecotić Kaufman, Jasminka; Akšamović, Dubravka; Pošćić, Ana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 31 (2010), 2; 969-1017

2010.

Blagostanje potrošača – krajnji cilj europskog prava tržišnog natjecanja

Pošćić, Ana

Zbornik radova Socijalna prava kao temeljna ljudska prava, uredile Bodiroga – Vukobrat, Nada, Barić, Sanja, Zagreb, TIM press, 2010., str. 205-225. - 295

2010.

Pravo na poslovni nastan u području javnog zdravlja (praksa Europskog suda)

Pošćić, Ana

Hrvatska pravna revija - 10 100-104

2009.

Zaštita potrošača i politika tržišnog natjecanja

Pošćić, Ana

doktorska disertacija, Zagreb, Pravni fakultet, 10.02. 2009., 267 str. Voditelj: Petrović, Siniša. - 267

2009.

„Značajni dio zajedničkog tržišta“ kao jedan od uvjeta iz članka 82. Ugovora o Europskoj zajednici

Pošćić, Ana

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 46 781-793

2008.

Novi pristup u regulaciji prava zaštite potrošača s posebnim osvrtom na Direktivu 2005/29/EZ o nepoštenim poslovnim praksama

Pošćić, Ana

Zbornik radova Socijalno odgovorno gospodarenje – ekonomski i etički aspekti, uredile Bodiroga – Vukobrat, Nada, Barić, Sanja, Zagreb, TIM press, 2008., str. 139-165. - 238

2008.

Pojam poduzetnika u europskom pravu tržišnog natjecanja

Pošćić, Ana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 29 917-939

2006.

Koje novosti donosi novi Zakon o obveznim odnosima glede ugovora o organiziranju putovanja

Pošćić, Ana

Pravo i porezi - 5 42-49

2006.

Nepoštena klauzula u potrošačkim ugovorima

Pošćić, Ana

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 43 165-190

2005.

Koje nam novosti donosi novi Zakon o obveznim odnosima glede prodaje potrošačke robe i jamstava

Pošćić, Ana

Pravo i porezi

2005.

Zaštita potrošača u kontekstu slobode kretanja robe

Pošćić, Ana

Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu: izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala, uredile Tomljenović, Vesna, Čulinović – Herc, Edita, Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta, 2005., str. 385-415. - 385-415

2004.

Zaštita potrošača u hrvatskom pravu – dobar ili loš primjer zakonodavstva

Pošćić, Ana

Pravo i porezi - 9 81-85

2004.

Novi europski ustav

Vukas, Budislav, ml., Jurić, Dionis, Pošćić, Ana

Riječki teološki časopis - 12 337-366

2021.

Postoji li potreba pravnog uređenja umjetne inteligencije u Europskoj uniji – razlozi za i protiv

Pošćić, Ana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 42 385-404

2011.

Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse)

- 465

2014.

Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača

Pošćić, Ana

- 266

2014.

Razvoj sudske prakse nakon predmeta "Keck" u području slobode kretanja robe

Pošćić, Ana ; Majkić, Ivana

Pravni vjesnik - 30 101-132

2015.

Sloboda poslovnog nastana u Europskoj uniji

Pošćić, Ana ; Vaci, Petra

Hrvatska pravna revija - 5 1-14

2017.

Regulacija igara na sreću u Europskoj uniji

Horak, Hana ; Dumančić, Kosjenka ; Pošćić Ana

- 214

2019.

Izazovi liberalizacije tržišta usluga - pet godina članstva u Europskoj uniji

Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Pošćić, Ana ; Martinović, Adrijana

Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearbook - X 1-24

2020.

Utjecaj četvrte industrijske revolucije na politiku tržišnog natjecanja

Pošćić, Ana

- 125-141

2020.

Rethinking Effects of Innovation in Competition in the Era of New Digital Technologies

Pošćić, Ana, Martinović, Adrijana

InterEULawEast - Journal for international and European law, economics and market integrations - VII 245-261

2021.

Towards a Regulatory Framework for Artificial Intelligence - an EU Approach

Pošćić, Ana ; Martinović, Adrijana

- 49-62

2021.

Revisiting the Concept of Undertaking in the EU Competition Law – The Case of Social Security Institutions

Pošćić, Ana ; Martinović, Adrijana

- 285-299

2021.

Exploring the Social Dimension of Europe. Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat

Sander, Gerald G. ; Pošćić, Ana ; Martinović, Adrijana

- 621

Znanstvene knjige

2021.

Exploring the Social Dimension of Europe. Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat

Sander, Gerald G. ; Pošćić, Ana ; Martinović, Adrijana (urednici)

Verlag Dr. Kovač

2017.

Regulacija igara na sreću u Europskoj uniji

koautor

Horak, Hana ; Dumančić, Kosjenka ; Pošćić Ana

Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu

Školska knjiga Zagreb

2014.

Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača

Autor knjige

Pošćić, Ana

Narodne novine Zagreb

2011.

Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse)

Urednik knjige

Bodiroga - Vukobrat, Nada, Đerđa, Dario, Pošćić, Ana (urednici)

Bodiroga - Vukobrat, Nada, Đerđa, Dario, Pošćić, Ana

Inženjerski biro d.d. Zagreb

Pozvana predavanja

2.4.2022.

„Generički lijekovi u svjetlu prava tržišnog natjecanja“, 3. kongres KOKOZ-a i 5. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

izv. prof. dr. sc.Pošćić, Ana;doc. dr. sc. Martinović, Adrijana

Rovinj

11.11.2021.

Postoji li potreba pravnog uređenja umjetne inteligencije u EU – razlozi za i protiv¸ 27. Savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (Vlasništvo – obveze – postupak)"

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić

online

23.9.2021.

„Sretni“ potrošač u igrama na sreću - sudjelovanje na Sedmoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Petar Šarčević „Zaštita potrošača u tranziciji: Digitalna transformacija i bolja provedba”

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić

Opatija

19.3.2021.

"Protection of national historic and artistic heritage and the freedom to provide services", sudjelovanje na VII Euro Regio North Adriatic International Colloquium “The Limits to the Freedom of Economic Initiative in EU: between (absence of) Commercial Planning and Protection of Historic Town Centers“.

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

online

4.12.2020.

"Nadležnosti Europske unije u području zdravstva: učinak na nacionalne zdravstvene sustave", sudjelovanje na 2. kongresu KOKOZ-a i 4. hrvatskom kongresu medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem.

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

online

28.01.2020.

"Utjecaj četvrte industrijske revolucije na politiku tržišnog natjecanja", sudjelovanje na okruglom stolu HAZU „Pravo i politika EU . stara pitanja, novi odgovori“

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić

HAZU, Zagreb

21.11.2019.

"Nagodbe u području patenata u farmaceutskoj industriji – dvojbe s aspekta zaštite tržišnog natjecanja" 38. simpozij „Sveobuhvatni pristup personaliziranoj medicini“

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić,

Medicinski fakultet u Rijeci

23.03.2019.

"Personalizirana medicina u hrvatskom zdravstvenom sustavu", sudjelovanje na 1. kongresu KOKOZ-a i 3. hrvatskom kongresu medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

Rabac

06.12.2018.

"Old Economy“ Restrictions in the Digital Market for Services“ , međunarodna znanstvena konferencija „3rd International Conference in European Company Law and Corporate Governance“

prof. dr. sc. Nada Bodiroga - Vukobrat, izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

23.11.2018.

"Postavljanje prethodnog pitanja Sudu Europske unije", Građansko pravo - sporna pitanja i aktualna sudska praksa - 2018"

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

Tuheljske toplice

03.11.2017.

“EU Competition Law after the Directive 2014/104 and its implementation in Croatia” – međunarodna znanstvena konferencija “News on Public and Private Enforcement of EU Law”, u okviru “Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law”

doc. dr. sc. Ana Pošćić

Como, Italija

07.04.2017.

"Procedural Aspects of EU State Aid Law” – sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj Jean Monnet konferenciji “Procedural aspects of EU law”

doc. dr. sc. Pošćić, Ana

Osijek

09.04.2015.

„Državne potpore uslugama igara na sreću", Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević „Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora u EU-a: Odnos javnopravne i privatnopravne provedbe”

doc. dr. sc. Ana Pošćić; prof. dr. sc. Nada Bodiroga - Vukobrat

Rovinj, Hrvatska

08.12.2009.

„Strukturne mjere i mjere praćenja poslovanja kao uvjet za provedbu koncentracije u europskom i hrvatskom pravu tržišnog natjecanja“ - znanstvena konferencija „Hrvatsko pravo nakon reforme nadzora koncentracija u Europskoj zajednici“

dr. sc. Ana Pošćić

Ekonomski fakultet u Zagrebu

18. - 19. 10. 2010.

„Omogućavanje pristupa infrastrukturi ključne tehnologije kod uvjetno dopuštenih koncentracija“ - međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“

dr. sc. Pošćić, Ana

Opatija

14. - 15. 10. 2011.

„Nacrt Direktive o pravima potrošača - Osnaživanje ili potvrđivanje prava potrošača“ - međunarodni Jean Monnet znanstveni skup „Nevidljive manjine“

dr. sc. Ana Pošćić

Pravni fakultet u Rijeci

26. - 27. 09. 2008.

„Consumer Welfare u okviru prava tržišnog natjecanja EU“ - međunarodni Jean Monnet znanstveni skup „Socijalna prava kao temeljna ljudska prava"

mr. sc. Ana Pošćić

Pravni fakultet Rijeka

03. - 04. 02. 2005.

„Zaštita potrošača u kontekstu slobode kretanja robe“ - međunarodni znanstveni skup „Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu, Izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala"

mr. sc. Ana Pošćić

Opatija

05. - 06. 10. 2007.

„Zaštita potrošača i nepoštena poslovna praksa“ - međunarodni znanstveni skup „Socijalno odgovorno gospodarenje“

mr. sc. Ana Pošćić

Pravni fakultet Rijeka

01. - 02. 10. 2010.

„Suradnja između Europske komisije i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja“ - međunarodni Jean Monnet znanstveni skup „Regulatorne agencije“

dr. sc. Ana Pošćić

Pravni fakultet u Rijeci

16. - 17. 06. 2011.

„Uredba Vijeća br. 1/2003 o provedbi pravila o tržišnom natjecanju - iskustva novih država članica“ međunarodna znanstvena konferencija „Pravna kultura u tranziciji - Supranacionalno i međunarodno pravo pred nacionalnim sudovima”

dr. sc. Ana Pošćić

Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence Opatija

18. - 19. 10. 2010.

„Omogućavanje pristupa infrastrukturi ključne tehnologije kod uvjetno dopuštenih koncentracija“ - međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije“

dr. sc. Ana Pošćić

Opatja

07. - 08. 10. 2011.

„Zabranjeni sporazumi u europskom pravu tržišnog natjecanja“ - Sedamnaesto savjetovanje pravnika „Vlasništvo - obveze - postupak“

dr. sc. Ana Pošćić

Poreč

03. - 04. 05. 2013.

“Employees representation and the sustainable company”, 2nd International Conference “Legal and Economic Aspects of Corporate Governance - Market Transparency and Disclosure in Private and Public Companies”

prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, dr. sc. Ana Pošćić, Adrijana Martinović

Ekonomski fakultet u Zagrebu

21. – 22. 03. 2016.

“Upgrading the Single Market - the Role of the Sharing Economy”, 3rd International Conference Legal Reform and EU Enlargement – Transfer of Experiences “Digital Single Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives”

doc. dr. sc. Pošćić, Ana

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kongresna priopćenja

24.6.2022.

"The Role of Competition Law in the Digital Economy”

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, izv. prof. dr. sc. Adrijana Martinović

usmeno izlaganje

“Dealing with Uncertainty” EDT 2022 Opatija

24.6.2022.

“Sustainability Concerns under the Scrutiny of Competition Law: Between Conflict and Compatibility”

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, izv. prof. dr. sc. Adrijana Martinović

usmeno izlaganje

YUFE LAW RIJEKA – International Scientific Conference “Sustainability as a Legal Principle” Rijeka

24.1.2022.

On the Use and Abuse of Big Data in Competitive Markets – Possible Challenges for Competition Law

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

usmeno izlaganje

međunarodna znanstvena konferencija “EU Antitrust: Hot Topics & Next Steps” Prague

9.12.2021.

Is Competition Law Equipped to Deal with the Concept of Innovation?

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

usmeno izlaganje

međunarodna znanstvena konferencija “Digital Innovation and Technology for People“ Opatija

21.9.2021.

Financijska kondicionalnost kao sredstvo osiguranja vladavine prava

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

usmeno izlaganje

interdisciplinarna konferencija “Budućnost Europe: Izazovi očuvanja temeljnih načela” Opatija

11.12.2020.

Algorithmic Discrimination: A New Challenge to Gender Equality and Non – Discrimination Law

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

usmeno izlaganje

međunarodna znanstvena konferencija “Exploring Digital Legal Landscapes“ Rijeka

27.11.2020.

Rethinking Effects of Innovation in Competition in the Era of New Digital Technologies

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

usmeno izlaganje

međunarodna znanstvena konferencija “ ECL&CG Zagreb 2020 -The Role of Sustainable Company for Sustainable Society in post COVID-19 time“ Zagreb

11.09.2020.

“EU Competition Law in the Digital Era: Algorithmic Collusion as a Regulatory Challenge”

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

ECLIC International Scientific Conference “EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future” Osijek

24.06.2020.

"Towards a Regulatory Framework for AI – an EU Approach"

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

međunarodna znanstvena konferencija “Economics of Digital Transformation (EDT) 2020 DIGITOMICS“ on line

25.10.2019.

"Artificial Intelligence and Competition Law Issues"

izv. prof. dr. sc. Pošćić, Ana

međunarodna znanstvena konferencija “Digital transformation – societal and technological aspects“ Rijeka

11.04.2019.

Europsko pravo tržišnog natjecanja i ekonomija dijeljenja¸

izv. prof. dr. sc. Pošćić, Ana

25. Savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (Vlasništvo – obveze – postupak) Poreč

13.11.2018.

“Legal Framework for Personalized Medicine in Croatia“

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

28. Simpozij „Personalized Medicine – Research Diagnostic: Indicator or Information“. Rijeka

26.10.2018.

“Izazovi liberalizacije tržišta usluga – pet godina članstva u EU“,

prof. dr. sc. Nada Bodiroga - Vukobrat, izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

Godišnji znanstveni skup Akademije pravnih znanosti „Hrvatska u Europskoj uniji – pet godina poslije" Rijeka

03.10.2018.

"Primjena prava tržišnog natjecanja u farmaceutskom sektoru“

izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić

"Izazovi zaštite subjektivnih građanskih prava – Liber amicorum Aldo Radolović“ Rijeka

25.05.2018.

“Servitization and platform industries”

doc. dr. sc. Ana Pošćić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović

međunarodna znanstvena konferencija “ Organisation of the labour market: stimulating innovation and the growth of skills“. Rijeka

03.05.2018.

"Sharing Economy and Workers’ Protection”

doc. dr. sc. Ana Pošćić, izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta

međunarodna znanstvena konferencija “Economics of Digital Transformation (EDT) 2018 DIGITOMICS" Opatija

21.11.2017.

“Recent EU Developments on the Reverse Payment Settlements in the European Pharmaceutical Market”

doc. dr. sc. Pošćić, Ana

21st Symposium “Personalized Medicine: Basic and Social Aspects Challenges for social security systems” Rijeka

12.05.2017.

“The Sharing Economy: Challenges and Opportunities for the Single Market”

doc. dr. sc. Pošćić, Ana

međunarodna znanstvena konferencija „Opravdanost zapošljavanja mladih u atipičnim oblicima rada”, Pravni fakultet u Rijeci

22.04.2016.

“Fleksigurnost u tranzicijskim zemljama: pravne dileme“

prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, doc. dr. sc. Ana Pošćić, dr. sc. Adrijana Martinović

međunarodna znanstvena konferencija „Fleksigurnost i novi oblici rada – Izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava” Pravni fakultet u Rijeci

2016.

“Antitrust issues in the European pharmaceutical market – the latest developments”

doc. dr. sc. Pošćić, Ana

17. Simpozij “Comprehensive Approach to Personalized Medicine – Medical Legal and Economic Implications for Croatian Healthcare System” Rijeka / Opatija

2015.

"EU Competition Policy in the Pharmaceutical Industry"

doc. dr. sc. Pošćić, Ana

International Scientific Conference “Personalized medicine: Determination of normative criteria in law and economy in the light of the new knowledge” Rijeka / Opatija

17.10.2014.

“Market access approach and the free movement of goods in the EU”

doc. dr. sc. Ana Pošćić, dr. sc. Adrijana Martinović

međunarodna znanstvena Jean Monnet konferencija “Envisioning a new social model for Europe – the economic crisis aftermath (Lessons from Transition)” Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence Opatija

2013.

“New Values in Europe? The Challanges of Convergence between EU Company Law and Labour Law Directives"

prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, dr. sc. Ana Pošćić, Adrijana Martinović

3. međunarodna znanstvena konferencija „Legal Culture in Transition - New Europe - Old Values? Reform and Perseverance” Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence Opatija

2013.

“Reasons behind the Increasingly Economic and Decreasingly Social Nature of the ECJ Decisions in the Last Decade”

prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, doc. dr. sc. Ana Pošćić, Adrijana Martinović

međunarodna znanstvena Jean Monnet konferencija “Social Rights and Social Policy: in Pursuit of a New European Social Paradigm" u suradnji s Max Planck Institutom za socijalno pravo i socijalnu politiku, München Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence Opatija

2012.

„Tržišno natjecanje u hrvatskom zdravstvenom sustavu“

dr. sc. Ana Pošćić, Adrijana Martinović

međunarodna znanstvena Jean Monnet konferencija „Prekogranično pružanje zdravstvenih usluga“ Pravni fakultet u Rijeci

2012.

“Flexicurity in Recession"

prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, dr. sc. Ana Pošćić, Adrijana Martinović

2nd International Scientific Conference “Globalization and Europeanization 2012: Legal Culture in Transition – Transnational / European / National Labour Relations” Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence Opatija

Znanstveni skupovi

11.12.2020.

međunarodna znanstvena konferencija“Exploring Digital Legal Landscapes“

Rijeka zajedno s doc. dr. sc. Adrijanom Martinović voditeljica konferencije

25.10.2019. -

međunarodna znanstvena konferencija “Digital transformation – societal and technological aspects“

Pravni fakultet u Rijeci zajedno s doc. dr. sc. Adrijanom Martinović voditeljica konferencije

12.10.2016. - 13.10.2012.

međunarodna znanstvena Jean Monnet konferencija „Prekogranično pružanje zdravstvenih usluga“

Pravni fakultet u Rijeci zajedno s prof. dr. sc. Nadom Bodirogom - Vukobrat i Adrijanom Martinović voditeljica konferencije

Uredništva časopisa

2021.

Urednička knjiga: Exploring the Social Dimension of Europe. Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat, Sander, Gerald G., Pošćić, Ana, Martinović, Adrijana, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2021.

2011. -

Urednička knjiga: Zbirka presuda Europskog suda (izbor recentne prakse), uredili Bodiroga – Vukobrat, Nada, Đerđa Dario, Pošćić, Ana, Zagreb, Inženjerski biro, 2011.

Recenzije

2019. - i dalje

recenzent radova predanih za objavu u Zborniku s International Scientific Conference: EU and Member States – legal and economic issues (ECLIC) - Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2019. - i dalje

recenzent radova predanih za objavu u Godišnjaku Akademije pravnih znanosti Hrvatske

25.06.2017.

recenzent radova predanih za objavu u Pravnom vijesniku Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2014.

Novine u pravu tržišnog natjecanja nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, zbornik radova, uredila: doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman

2006.

recenzent radova predanih na objavljivanje u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2018. i traje

recenzent radova predanih za objavu u Zagrebačkoj pravnoj reviji

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

20.04.2020. - 05.07.2020.

e-kolegij "Zahtjev za prethodnu odluku"

Pravosudna akademija, Zagreb

autorica materijala, mentorica

19.11.2019. - 14.02.2020.

e-kolegij "Zahtjev za prethodnu odluku"

Pravosudna akademija, Zagreb

autorica materijala, mentorica

19.09.2019. - 19.09.2019.

radionica "Zahtjev za prethodnu odluku"

Pravosudna akademija, Zagreb

suvoditeljica

12.09.2019. - 12.09.2019.

radionica "Zahtjev za prethodnu odluku"

Pravosudna akademija, Zagreb

suvoditeljica

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

12.12.2014.

„Kako iskoristiti potencijale unutarnjeg tržišta EU“ u suradnji s Ministarstvom gospodarstva

seminar

Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija

13.05.2010.

„Sloboda kretanja robe i zaštita potrošača“

javna izlaganja „Prednosti pristupanja Europskoj uniji“

Rijeka

Volonterstvo

sudska vježbenica - volonterka - Općinski sud u Rijeci

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

22.01.2020. -

predsjednica

fakultetsko Povjerenstvo za izmjenu i dopunu studijskog programa Poslijediplomskog specijalističkog studija "Pravo europskih integracija"

12.03.2019. -

član

Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade za studentski/znanstveni/umjetnički rad

Projekti

Znanstveni projekti

07.03.2019. -

"Pravni aspekti digitalne transforamcije društva"

voditeljica

Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci

28.06.2018. - 01.02.2019.

“Education4Progress: Regional Cooperation to Improve EU Law Teaching”

član znanstvenog odbora

Western Balkans Fund (WBF)

01.09.2016. - 31.08.2019.

Erasmus + Jean Monnet modul „Pravo socijalne sigurnosti“ međunarodni znanstveni projekt u okviru programa Lifelong Learning Programme Europske komisije (Grant Agreement for an Action, Project Number 574674-EPP-1-2016-1-HR-E)

član istraživačkog tima

Europska komisija

2015. - 2018.

Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost: „Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava)” – UIP-2014-09-9377, pod vodstvom doc. dr. sc. Sandre Laleta

član istraživačkog tima

Hrvatska zaklada za znanost

2014. - 2018.

Potpore istraživanju: "Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja" pod vodstvom prof. dr. sc. Nade Bodiroga - Vukobrat

član istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

2014. - 2018.

„Perspektive održivosti socijalne države: prema transformaciji sustava socijalne sigurnosti za pojedince u personaliziranoj medicini“, šifra projekta: O-3070-2014, pod vodstvom prof. dr. sc. Nade Bodiroga-Vukobrat

član istraživačkog tima

Hrvatska zaklada za znanost

2010. - 2013.

Jean Monnet Inter - University Centre of Excellence (Jean - Monnet Međusveučilišni centar izvrsnosti) u okviru Lifelong Learning Programme Europske komisije (Grant Agreement for an Action, Project Number 176697-LLP-1-2010-HR-AJM-PO)

znanstvena suradnica

Europska komisija

2007. - 2013.

„Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova“ (šifra 115-1151212-2368), pod vodstvom prof. dr. sc. Vesne Tomljenović

suradnik na projektu - znanstveni novak

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

2001. - 2006.

„Pretvorba društvenog vlasništva na nekretninama“ (šifra 0115010), pod vodstvom prof. dr. sc. Petra Simonettia

suradnik na projektu - znanstveni novak

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018