PORTFELJ / Prof. dr. sc. Sanja Barić dipl. iur.

Portfelj

Prof. dr. sc.

Sanja Barić

dipl. iur.

Pravni fakultet

Katedra za ustavno pravo

Kontakt

M 091 1111 506

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 83

Vidljivost

Obrazovanje

2005.

doktorat znanosti, područje društvene znanosti, polje pravo

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1998. - 1999.

LL.M. (mr. sc. - priznanje istovrijednosti PF u Zagrebu)

Comparative Constitutional Law

Central European University, Budimpešta (akreditacija University of the State of New York)

1993. - 1998.

diplomirani pravnik

dodiplomski studij - pravo

Pravni fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2017. - 2020.

Prorektorica za studije i studente

poslovi prorektorice

Sveučilište u Rijeci, Rektorat

1999.

Katedra za ustavno pravo

od asistenta do redovitog profesora

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Članstva

2021. -

Koordinacija za bolesnike i udruge bolesnika KBC Rijeka

2016. - 2020.

HAZU, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava

2004. -

APZH, Akademija pravnih znanosti Hrvatske

2002. -

HUUP, Hrvatska udruga za ustavno pravo (predsjednica 2015. -2018., članica Upravnog odbora 2018. do danas)

2001. -

UNIVERSITAS, Udruga za razvoj visokog školstva

2001. -

SMART, Udruga za razvoj civilnog društva (članica Savjetodavnog odbora 2001.- 2006; predsjednica Upravnog odbora 2011. - 2015.)- 2009.; članica Upravnog odbora

2000. - 2004.

Ri-Centar, Regionalni centar za razvoj neprofitnih organizacija

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2012. -

Civilno društvo i javna uprava

Specijalistički diplomski stručni studij Javne uprave

Pravni fakultet Rijeka

voditelj

2010. -

Europsko ustavno pravo

Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija

Pravni fakultet Rijeka

voditelj

2000. -

Pravo neprofitnih organizacija

Integrirani studij prava

Pravni fakultet

voditelj

1999. -

Ustavno pravo

Integrirani studij prava

Pravni fakultet

voditelj

Mentor u završnim radovima

Godišnje između 15-20 diplomskih, završnih i specijalističkih radova

Gostujući nastavnik

2012. -

Pravo neprofitnih organizacija

Poslijediplomski znanstveni (doktorski) studij

Doktorska škola Sveučilišta u Osijeku

voditelj

2011. -

Diritto costituzionale

LL.B.

Universita di Trieste, Italia

suradnik

2005. - 2006.

Comparative Constitutional Law

LL.B.

Vermont School of Law, USA

suradnik

Osobni razvoj

2.2021.

Osnove sanskrta

Financiranje: 8 sati

10.2018.

Psihologija laganja

Financiranje: 16 sati

2.2017.

Osnovna obuka za izmiritelje

Financiranje: 40 sati

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Ustavna pismenost kao preduvjet građanske pismenosti: Istraživanje ustavne pismenosti nastavnika visokoškolskih ustanova u gradu Rijeci

Barić, Sanja; Debeljak, Sandra; Gligora Marković, Maja

Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci - 42 43-69

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=374570

Q4

2021.

ECCE CONSTITUTION: In Occasion of the 30th Anniversary of the First Croatian Democratic Constitution

Barić, Sanja Vukas ml., Budislav

Quaderni amministrativi - 52 5-20

A2

2021.

The Right to Water as a Fundamental Human: A journey „there and back again!

Barić, Sanja

Exploring the Social Dimension of Europe: Essays in Honour of Nada Bodiroga-Vukobrat, Verlag Dr. Kovač - 333-343

A2

2021.

Ustav, ali najljepši: premise kvalitete funkcioniranja ustavnog poretka i potrebe tekstualnih izmjena Ustava RH

Barić, Sanja

Bačić, A. (ur.), Ustavne promjene i političke nagodbe: RH između ustavne demokracije i populizma, HAZU - 179-201

Q4 A1

2020.

Nove koncepcije državne suverenosti i organizacije vlasti u Srpanjskim ustavnim amandmanima iz 1990. – uz tridesetu godišnjicu Ustava RH

Barić, Sanja Vukas, Budislav ml.

Pravni vjesnik - 36 9-24

Q4 A1

2018.

Pravna regulacija položaja lobista u Europi

Barić, Sanja Acinger, Ana

Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci - 39 1207-1236

Q4 A1

2018.

Pravna regulacija položaja lobista u SAD

Barić, Sanja Acinger, Ana

Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci - 39 897-920

Q4 A1

2015.

Načelo jednakosti u Italiji: ustavnopravni koncept u službi ‘punog razvoja osobnosti’

Barić, Sanja

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 65 87 - 113

Q4 A1

2013.

Ustavnopravno načelo jednakosti i pravno uređenje istospolnih zajednica

Barić, Sanja; Vincan, Sanja;

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 50 81-113

2013.

Načelo razumnosti u Italiji: ustavno sudovanje između interpretacije i kreacije

Barić, Sanja;

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 63

2011.

Constitutional courts as positive legislators: National report - Croatia

Barić, Sanja; Bačić, Petar

2011.

Issues related to the statutory regime of regulatory agencies in the Republic of Croatia

Barić, Sanja; Đerđa, Dario

2011.

Constitutional courts as positive legislators: National report - Croatia

Barić, Sanja; Bačić, Petar

2010.

"Reflexive Deliberative Poliarchy", "Soft Law" and "OMC" - Do All Pathways Lead to "Flexicurity"?

Bodiroga - Vukobrat, Nada, Barić, Sanja, Martinović, Adrijana

2010.

Normativna djelatnost kao izazov ostvarenju socijalnih prava

Barić, Sanja; Alijagić, Amina

2009.

Organski zakoni i Ustavni sud Republike Hrvatske u usporednopravnoj perspektivi( Organic Laws and the Constitutional Court of the Republic of Croatia in Comparative Perspective )

Barić, Sanja

2008.

Volonterstvo kao inherentno socijalno odgovorna djelatnost - pravni aspekti( Volunteering as inherently socialy responsible activity - legal aspects )

Barić, Sanja

2007.

Civilno društvo i regionalna suradnja u kontekstu odnosa RH s EU( Civil society and regional cooperation in relations between the Republic of Croatia and the EU )

Barić, Sanja

Neposredna demokracija u SAD-u: ustavna inicijativa( Direct Democracy in the USA: Constitutional Initiative )

Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana

Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave (1331-6443) 7 (2007), 3; 659-673

Zakonodavna delegacija i zakonski rezervat( Legislative Delegation and Law Reservation )

Barić, Sanja

Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave (1331-6443) 6 (2006), 1; 191-222

Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a( Judicial Review of Referenda Decisions in Federal States of the USA )

Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana

Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave (1331-6443) 6 (2006), 3; 57-84

Pravna pomoć i neprofitne organizacije u RH( Legal Aid and NonProfit Organisations in the Republic of Croatia )

Barić, Sanja

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1846-8314) vol. 25 (2004), 2/2004; 935-956

The Philosophical Concepts of Equality

Barić, Sanja

Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci (1846-8314) vol. 21 (2000), 2/2000; 841-869

Sekundarno zakonodavstvo i parlamentarni nadzor nad nacionalnom egzekutivom( Secondary EU Legislation and Parliamentary Scrutiny of National Executive )

Barić, Sanja; Ružić, Lena

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) vol. 29 (2008), br. 2/2008; 787-824

Europeizacija civilnog društva u RH: shvaćanje socijalnog kapitala ozbiljno?( Europeanisation of civil society in the Republic of Croatia: taking social capital seriously? )

Barić, Sanja; Dobrić, Dana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 33 (2012), 2; 883-916

Zajednice osoba istog spola( Same-sex convival forms )

Barić, Sanja

Pravnik - Časopis za pravna i društvena pitanja, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (0352-342x) vol. 30 (1997), 1-2/1997; 49-62

Znanstvene knjige

2009.

Zakonodavna delegacija i parlamentarizam u suvremenim europskim državama( Legislative delegation and parliamentarism in contemporary European states )

Barić, Sanja

Organizator i Pravni fakultet u Rijeci

2007.

Volontiranje je cool: Društveno odgovorno Sveučilište -poticatelj kulture volontiranja( Volunteering is cool )

Ledić, Jasminka; Barić, Sanja, Forčić, Gordana, Ćulum, Bojana; Turk, Marko

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

2002.

Povelja temeljnih prava Europske unije: s komentarom( Charter of Fundamental Rights of the European union: with commentary )

Organizator

2001.

Pravni sustav suradnje neprofitnih organizacija s vladom i tijelima lokalne samouprave i uprave u Republici Hrvatskoj( Current legislative framework in Croatia : relating to possibilities for co-operation emong NGOs and state and local administrations )

Barić, Sanja

B.a.B.e.

Pozvana predavanja

2019.

The notion, scope and significance of constitutional traditions in Croatian law (a report within the Common Constitutional Traditions (CCT) project)

Barić, Sanja Miloš, Matija

Beč

12.2018.

UNAPRJEĐENJE ISHODA UČENJA UČENJEM KROZ RAD: NASTAVNE I STRUČNE BAZE SVEUČILIŠTA U RIJECI

Barić, Sanja

Rijeka

2014.

Foreign precedents in constitutional litigation National report - Croatia

Barić, Sanja Miloš, Matija

Beč

2011

Znanstveno mišljenje u predmetima UI-3597/2010 i dr., UI-120/2011 i dr.

Barić, Sanja;

Organski zakoni u Republici Hrvatskoj – kritika prakse Ustavnog suda RH( Organic Laws in the Republic of Croatia – Criticism of Case-law of the Constitutional Court of the Republic of Croatia )

Barić, Sanja

Kongresna priopćenja

5.2017.

Le Corti costituzionali tra legalità e giustizia: l’esperienza della Corte croata

Barić, Sanja

usmeno

Festival Costituzione San Daniele Friuli

https://www.festivalcostituzione.it/mediateca/sanja-baric/

2016.

Transformative role of the Constitutional Court of the Republic of Croatia: from the ex-Yu to the EU

Barić, Sanja

usmeno

Courts as Policy-Makers?: Examining the Role of Constitutional Courts as Agents of Change in the Western Balkans Sarajevo

https://www.analitika.ba/publications/transformative-role-constitutional-court-republic-croatia-ex-yu-eu

2015.

Social rights in the Republic of Croatia: scattered to the four winds of regulation

Barić, Sanja Miloš, Matija

usmeno

New Europe-Old Values? Reform and Perseverance Opatija

2011.

Issues related to the statutory regime of regulatory agencies in the Republic of Croatia

Barić, Sanja; Đerđa, Dario

Verlag Dr. Kovač

2010.

Constitutional courts as positive legislators: National report-Croatia

Barić, Sanja; Bačić, Petar;

Mentorstvo doktorandima

2020. - 2022.

Prava osoba s invaliditetom

Darijo Jurišić Doktorat

Doktorska škola Sveučilišta u Osijeku

2020. - 2022.

Zaklade javnog prava

Petra Doležalova Doktorat

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2019.

Ustrojstvo i učinak građanskih inicijativa u kontekstu koncepta predstavljanja

Matija Miloš Doktorat

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Datum obrane: 31.1.2019.

2014.

Načelo razmjernosti

Snježana Bagić (komentorstvo, PF Zagreb) Doktorat

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2013.

Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije

Ana Horvat Vuković (komentorstvo, PF Zagreb) Doktorat

(komentor na doktorskom studiju)

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2009.

Konstitucionalizam i sudski aktivizam

Petar Bačić (komentorstvo, PF Split) Doktorat

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Znanstveni skupovi

Više desetaka međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu

Uredništva časopisa

2019.

Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/index

Informator - časopis za pravna i ekonomska pitanja, "Ustavni vidici" - podlistak za ustavno pravo

2008 do danas

Recenzije

2005. -

Deseci recenzija GODIŠNJE znanstvenih radova, monografija, poglavlja u knjigama i sl. iz grane ustavno pravo.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.2021.

USTAVNI REFLEKTOR (Kolumne za Autograf.hr)

www.autograf.hr

autor

Javno djelovanje

Javna predavanja

19.03.2013.

Detalji

Projekt "Drugačije društvo je moguće" pod pokroviteljstvom EK i Veleposlanstva Kanade

Gradska vijećnica Grada Rijeke, http://www.youtube.com/watch?v=xTfDddRwOSY (na 00:49)

Popularizacija znanosti

4.2019.

BOJE U PRAVU: Vladavina ili privid daltonizma?

Festival znanosti

Kampus Rijeka

24.9.2018.

Ljudsko pravo na vodu – je li vrijeme za zaštitu Ustavom RH?

Okrugli stol

Ured pučke pravobraniteljice Zagreb

4.2018.

Načelo ravnopravnosti spolova u RH s posebnim naglaskom na tzv. Istanbulsku konvenciju

Sveučilište za 3. dob

Kampus Rijeka

11.12.2017.

ULOGA AKADEMSKE ZAJEDNICE U OSTVARIVANJU LJUDSKIH PRAVA (opći pregled)

Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Gradska vijećnica Grada Rijeke

27.11.2013.

Detalji

Štemalica - narodna čitaonica Rijeka

http://www.gkr.hr/Magazin/Podcast/Stemalica-Seksualnost-u-centru

27.11.2013.

Detalji

Javna tribina u organizaciji udruge UNIVERSITAS

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; http://www.mojarijeka.hr/vijesti/odrzana-tribina-lice-i-nalicje-demokracije-zasto-izaci-na-referendum/; http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/universitas-referendum-je-manipulacija-neposredne-demokracije/31608/

09.10.2013.

Detalji

Sveučilište za 3. dob

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.06.2013.

Detalji

Izjava za javnost

http://www.pravo.unizg.hr/?@=6fkw

31.10.2008.

Detalji

Dani Zaklade - povodom obilježavanja 5-e godišnjice Zaklade SvRI

Prostorije ex-kafića Gal, Korzo, Rijeka

Volonterstvo

12.2011.

Uređenje ograde

Vrtić Morčić na Gornjoj Vežici

12.2009.

Izrada slikovnica za slijepu i slabovidnu djecu

OŠ Pećine, Rijeka

1999-2002

Pravni savjeti neprofitnim organizacijama (pri Ri-Centru)

Blaža Polića 2, Rijeka

Intervjui

20.12.2020.

Intervju tjedna: Točka na tjedan

N1

https://hr.n1info.com/vijesti/a588426-sanja-baric-o-ustavnoj-pismenosti/

14.11.2020.

30 minuta

Kanal RI

https://www.youtube.com/watch?v=c1bzKtEknuk

14.9.2020.

Newsroom

N1

https://www.youtube.com/watch?v=3aWeIB8p0jE

3.6.2018.

Intervju tjedna: Točka na tjedan

N1

https://www.youtube.com/watch?v=YScnRdij054

29.12.2013.

Detalji

Hrvatski fokus (preneseno iz Deutsche Welle)

http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/izjave-tjedna/9493-kkwwq

27.12.2013.

Detalji

QI - Il Blog del Quarnero e dell'Istria (Edit Fiume)

http://editfiume.com/blog/video-referendum-sul-bilinguismo-intervista-a-sanja-baric/

01.12.2013.

Detalji

Slobodna dalmacija

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/229066/Default.aspx

27.11.2013.

Detalji

SaBAH - bosansko američki sedmičnik

http://bedrudingusic.wordpress.com/2013/11/27/prof-dr-sci-sanja-baric-predstojnica-katedre-za-ustavno-pravo-pravnog-fakulteta-sveucilista-u-rijeci-i-vanjska-clanica-odbora-za-ustav-poslovnik-i-politicki-sustav-hrvatskog-sabora-zivot-nije-da/

26.10.2013.

Detalji

Hrvatski radio - Prvi program

http://radio.hrt.hr/aod/sanja-baric/40614/

21.10.2013.

Detalji

GONG - Zagreb

http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/hrvatska-nema-tradiciju-postivanja-ustavnosti/

14.10.2013.

Detalji

Večernji list - Obzor

http://www.vecernji.hr/hrvatska/i-sdp-i-hdz-igraju-igru-sa-zastarom-i-srozavaju-ugled-ustava-626789

25.05.2013.

Detalji

Novi list - Pogled

http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Sanja-Baric-Inicijativa-U-ime-obitelji-dezinformira-i-manipulira

17.05.2013.

Detalji

Večernji list

http://www.vecernji.hr/hrvatska/referendum-ne-moze-ograniciti-lgbt-prava-upotrebu-braka-moze-554879

08.11.2012.

Detalji

RiTV, emisija 24/7

http://www.youtube.com/watch?v=2DKvZxVym00

Novinski članci

2014. -

Svaki mjesec po najmanje 3 izjave

Novi List, Večernji list, Jutarnji list, Globus, Nacional, itd.

12.12.2013.

Detalji

Jutarnji list

http://www.jutarnji.hr/stozer-ima-pravo-na-referendum---do-odluke-ustavnog-suda-----/1146228/

14.10.2013.

Detalji

Forum.tm portal

http://www.forum.tm/vijesti/sanja-baric-ustavni-sud-pokusava-spasiti-sto-se-spasiti-moze-1143

Medijski nastupi

2014. -

Svaki mjesec po najmanje 4 nastupa

HRT (tv i radio), Radio Rijeka, Yammat Radio, Media set, RTL, Nova TV, N1 itd.

21.12.2013.

Detalji

Deutsche Welle

http://www.dw.de/hrvatska-nadomak-ustavnoj-krizi/a-17313974

20.12.2013.

Detalji

Hrvatski radio Prvi program

http://radio.hrt.hr/ep/blokada-ustavnih-promjena/47456/

16.12.2013.

Detalji

HRT 1 - Hrvatska uživo

http://www.hrt.hr/enz/hrvatska-uzivo/229516/

16.12.2013.

Detalji

Poskok.info

http://poskok.info/wp/?p=72797

29.11.2013.

Detalji

Večernji list

http://www.vecernji.hr/za-i-protiv/za-na-referendumu-ne-zatvara-mogucnost-posvajanja-djece-istospolnim-parovima-905634

26.11.2013.

Detalji

Večernji list

http://www.youtube.com/watch?v=xTfDddRwOSY

25.11.2013.

Detalji

Hrt, Jutarnji list, Novi list, T-portal, itd.

http://gong.hr/media/uploads/ispravak_neistisnih_navoda_tijekom_emisije_fokus.pdf; http://www.jutarnji.hr/baric--markic-iznosenjem-neistina-u--quot-fokusu-quot--gledatelje-dovodi-u-zabludu/1142558/

17.11.2013.

Detalji

SEEbiz.eu

http://www.seebiz.eu/u-vremenima-krize-ucestaliji-su-pozivi-za-referendumima/ar-76636/

14.11.2013.

Detalji

Večernji list

http://www.vecernji.hr/hrvatska/referendumska-definicija-braka-diskriminirajuca-je-za-manjine-902688

07.11.2013.

Detalji

Poslovni dnevnik

http://www.poslovni.hr/mobile/hrvatska/referendum-ustavni-sud-moze-sam-reagirati-ali-ipak-bolje-ne-256238

06.11.2013.

Detalji

Radio Rijeka

http://radio.hrt.hr/ep/tris-sanja-baric-leonardo-bressan-i-zrinka-kolak-fabijan/41771/

05.11.2013.

Detalji

24sata

http://www.24sata.hr/politika/sanja-baric-sabor-bi-svakako-trebao-traziti-ocjenu-ustavnosti-339831

02.11.2013.

Detalji

H-alter.org

http://www.sbperiskop.net/drustvo/croatia/sto-nam-donosi-ustavna-definicija-braka

30.10.2013.

Detalji

T-portal

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/295667/Protucivilizacijski-referendum-platit-cemo-47-milijuna-kuna-ili.html

27.08.2013.

Detalji

HRT 1

http://www.hrt.hr/enz/dnevnik-3/219192/

11.07.2013.

Detalji

Večernji list

http://www.vecernji.hr/hrvatska/ustavni-sud-mora-ocijeniti-je-li-pitanje-o-referendumu-izmijenjeno-582379

26.05.2013.

Detalji

HRT 1

http://www.hrt.hr/enz/dnevnik-3/211660/

17.05.2013.

Detalji

Ius-info

http://www.iusinfo.hr/DailyContent/News.aspx?id=15615

27.02.2013.

Detalji

Antena Zadar

http://www.antenazadar.hr/clanak/2013/02/na-referendum-mozemo-s-najvaznijim-pitanjima-i-s-glupostima/

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1.2.2020. - 27.4.2021.

Pomoćnica rektorice za studijske programe i institucijske politike

Rektorat

1.6.2017. - 1.2.2020.

Prorektorica za studije i studente

Rektorat

2009. - 2013.

Ravnateljica

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

2017. -

voditeljica i/ili članica

Rektorat, niz povjerenstva uslijed funkcije prorektorice, odnosno pomoćnice rektorice (npr. Stručno vijeće Centra za studije, Povjerenstvo za pripremu izmjena i dopuna Pravilnika o studijima, Povjerenstvo za izradu Pravilnika o doktorskim studijima itd.)

Povjerenstva izvan sveučilišta

2018. - 2023.

predsjednica

Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka

2018. - 2021.

članica

Savjet Pučke pravobraniteljice za ljudska prava

2012. - 2024.

vanjska članica

Hrvatski sabor, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

2007. - 2009.

Grad Rijeka, Gradsko vijeće, Odbor za ravnopravnost spolova

Projekti

Znanstveni projekti

2020. - 2022.

Life in the time of COVID-19 - social implications on the security and well-being of vulnerable groups in the European context

istraživač

HRZZ IP-CORONA-04-2086 417.795,39kn

https://sites.google.com/pravri.hr/covid-19vulnerability/home

2019. - 2022.

SPEAR, Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research

istraživač

HORIZON 2020 3.000.000 EUR

https://gender-spear.eu/

2019. - 2022.

Pravni aspekti digitalne transformacije društva

istraživač

Sveučilište u Rijeci, uniri-drustv-18-252-6364 50.000kn

https://www.pravri.uniri.hr/hr/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/1601-digitalna-transformacija-drustva.html

2014. - 2018.

Perspectives of maintaining the social state: towards the transformation of social security systems for individuals in personalized medicine

Istraživač

HZZ

2008. - 2013.

Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja (broj: 115-1151212-2637)

Istraživač

MZOS

Stručni projekti

2020. - 2023.

Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja

Ministarstvo uprave i pravosuđa

istraživač

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018

UNIRI CLASS projekti - Suradnik na projektu

UNIRI CLASS - A1 Otvoreno personalizirano obrazovanje