Dejan Ljubobratović mag. educ. math. et inf.

Odjel za informatiku Zavod za računarstvo
Odjel za informatiku Zavod za računarstvo

Obrazovanje

22.11.2018. - Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij informatike Inteligentni računalni sustavi Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
1.10.1995. - 11.7.2003. Magistar edukacije matematike i informatike Dvopredmetni studij matematike i informatike Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka
1.9.1991. - 15.6.1994. Gimnazija Matematika i informatika Gimnazija Andrija Mohorovičić, Rijeka

Radno iskustvo

1.12.2019. - Asistent Vježbe iz predmta: Programiranje 1, Programiranje 2, Otkrivanje znanja u podacima i Inteligentni sustavi 2 Odjel za informatiku
1.3.2019. - 30.11.2019. Vanjski suradnik (asistent) Vježbe iz predmeta: Programiranje 1, Otkrivanje znanja u podacima i Inteligentni sustavi 2 Odjel za informatiku
1.6.2017. - Zamjenik općinske načelnice Općina Čavle
1.9.2014. - 31.8.2017. Nastavnik Nastavnik matematike i informatike Osnovna škola Skrad, Osnovna škola Brod Moravice
1.10.2011. - 1.10.2014. Asistent iz informatike Predmeti: Informatika, Računalo u razrednoj nastavi, Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti, Računalo u predškolskom odgoju, Osnove programiranja Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru
1.10.2008. - 1.10.2011. Asistent iz informatike Predmeti: Informatika, Računalo u razrednoj nastavi, Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti, Računalo u predškolskom odgoju, Osnove programiranja Učiteljski fakultet u Rijeci, Odsjek Gospić
1.9.2006. - 1.10.2013. Ravnatelj ustanove Ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih Ustanova za obrazovanje odraslih Azura, Pula
30.6.2004. - 30.8.2006. Voditelj ustanove Voditelj Ivora IT & Management, ustanove za obrazovanje odraslih Ivora IT & Management, Rijeka
1.12.2003. - 29.6.2004. Nastavnik Nastavnik informatike OŠ Vrbovsko, OŠ Skrad, OŠ Severin na Kupi i OŠ Moravice

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2020. - Programiranje 2
Preddiplomski studij infromatike
Odjel za informatiku
Asistent
Norma sati: 81
1.10.2019. - Programiranje 1
Preddiplomski studij infromatike
Odjel za informatiku
Asistent
Norma sati: 153
1.10.2019. - Otkrivanje znanja u podacima
Diplomski studij informatike (IKS,PI), Diplomskoi studij informatike nastavnički smjer (DP NM, JP NM)
Odjel za informatiku
Asistent
Norma sati: 81
1.3.2019. - Inteligentni sustavi 2
Diplomski studij informatike (IKS, PI), Diplomskoi studij informatike nastavnički smjer (JP NM)
Odjel za informatiku
Asistent
Norma sati: 81

Cjeloživotno obrazovanje

- Cisco akademija
CCNA Osnove mrežnih tehnologija
Tehnički fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Microsoft certified professional

Algebra, Zagreb

Norma sati:
- 7 osnovnih ECDL ispita + 4 napredna ECDL ispita

Centar tehničke kulture, Rijeka

Norma sati:
- Ovlašteni ECDL ispitivač

SRCE, Ispitni centar za ECDL, Zagreb

Norma sati:
- E-tečaj za e-mentore

Carnet, Zagreb

Norma sati:
- Linux essentials

Linux academy

Norma sati:
- Introduction to R Course

DataCamp

Norma sati:
- Intermediate R

DataCamp

Norma sati:
- Introduction to the Tidyverse

DataCamp

Norma sati:
- Supervised Learning in R: Regression

DataCamp

Norma sati:
- Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata - workshop

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Academic teaching excelence, EMI

British Council, Sveučilište u Rijeci

Norma sati:
- Tree-Based Models in R

DataCamp

Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ljubobratović, Dejan ; Matetić, Maja
Using LMS Activity Logs to Predict Student Failure with Random Forest Algorithm
7th International Conference The Future of Information Sciences (InFuture 2019) 113-119 - 2019.

2. Velić, Marko; Padavić, Ivan; Ljubobratović, Dejan
Agilni razvoj programskih proizvoda (Agile development of software products)
Infoteh Jahorina 10 - 2011.

Znanstveni projekti

1. 22.2.2019. - 22.2.2022.
Dubinska analiza tokova podataka za pametno upravljanje hladnim lancem (Data Stream Mining for Smart Cold Chain Management - SmaCC) (uniri-drustv-18-122); suradnik; University of Rijeka; 19149,23 kn;

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Administrator SharePoint sustava
Odjel za informatiku