PORTFELJ / Izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk

Portfelj

Izv. prof. dr. sc.

Ana Štambuk

Ekonomski fakultet

Ured dekana

Kontakt

T 355-132

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Ekonomski fakultet, kab. 88

Vidljivost

Obrazovanje

2006. -

Doktor ekonomskih znanosti

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2002. -

Magistar ekonomskih znanosti

Informacijski menadžment

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani

1995. -

Diplomirani ekonomist

Ekonomska kibernetika

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

2007. -

Docent / Izvanredni profesor

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost; nastavnik na kolegijima: Statistika, Statistička analiza, Statistics, Statistical analysis na preddiplomskom studiju; Ekonomska statistika, Statističke metode za poslovno odlučivanje na diplomskom studiju; Statističke metode, Statističke metode za menadžment u javnom sektoru na poslijediplomskom specijalističkom studiju; Kvantitativne metode, Ekonometrijski modeli simultanih jednadžbi, Primjena kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja u poslovnoj ekonomiji, Cases of quantitative and qualitative research in business economics na poslijediplomskom doktorskom studiju.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1997. - 2007.

Mlađi asistent / asistent / viši asistent

Nastavna i stručna djelatnost; asistent na kolegijima: «Statistika», «Statistička analiza», «Poslovna statistika», «Statistika vanjske trgovine»

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1996. - 1997.

Stručni suradnik - bez zasnivanja radnog odnosa

Nastavna i stručna djelatnost; stručni suradnik na kolegiju: «Statistika», «Poslovna statistika», «Statistika vanjske trgovine»

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1995. - 1997.

Programer

Projektiranje i razvoj - programiranje

Arbor informatika d.o.o.

Članstva

2016. -

Hrvatsko statističko društvo

2015. -

Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2018. -

Statistika - predsemetar

Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Voditelj

01.10.2018. -

Cases of quantitative and qualitative research in business economics

Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Voditelj

01.10.2018. -

Primjena kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja u poslovnoj ekonomiji

Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Voditelj

01.10.2016. -

Statističke metode

Upravljanje poslovnim uspjehom

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

01.10.2016. -

Statističke metode za menadžment u javnom sektoru

Menadžment u javnom sektoru

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Voditelj

2014. -

Statističke metode za poslovno odlučivanje

Poslovna ekonomija - diplomski studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2012. -

Statistical analysis

International Business - preddiplomski studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2011. -

Statistics

International Business - preddiplomski studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

01.10.2009. -

Ekonometrijski modeli simultanih jednadžbi

Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Voditelj

01.10.2009. -

Kvantitativne metode

Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Voditelj

2009. - 2014.

Statističke metode za poslovno odlučivanje

Poslovna ekonomija - diplomski studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2009. -

Kvantitativne metode

Ekonomija i Poslovna ekonomija - poslijediplomski doktorski studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2008. -

Ekonomska statistika

Ekonomija - diplomski studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2006. - 2007.

Statističke metode za menadžment u javnom sektoru

Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2006. -

Statistička analiza

Ekonomija i Poslovna ekonomija - preddiplomski studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2005. -

Statistika

Ekonomija i Poslovna ekonomija - preddiplomski studij

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2004. - 2007.

Stručna praksa

Dodiplomski studij ekonomije

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2004. - 2006.

Upotreba baza podataka i statističkih metoda za analizu vanjske trgovine

Poslijediplomski studij međunarodna razmjena

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

1999. - 2007.

Statistika vanjske trgovine

Dodiplomski studij ekonomije

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

1996. - 2004.

Poslovna statistika

Dodiplomski stručni studij ekonomije

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

1996. - 2004.

Statistika

Dodiplomski studij ekonomije

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

29.09.2014. -

Tranzicija i fertilitet u zemljama zapadnog Balkana

Vanja Žganec

Ekonomija

Ekonomski fakultet u Rijeci

29.09.2014. -

Prva demografska dividenda

Darko Matulin

Ekonomija

Ekonomski fakultet u Rijeci

30.09.2013. -

Modeliranje stope rizika od siromaštva u RH

Nikolina Pintur

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.09.2013. -

Modeliranje stope rizika od siromaštva u RH

Sandra Ulaković

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.09.2013. -

Empirijska analiza turističke potražnje s najvećim BDP-om po stanovniku država EU u RH

Sanela Fazlić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.09.2013. -

Modeliranje povezanosti inflacije i nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj

Marina Brenko

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.09.2013. -

Modeliranje funkcije zaposlenosti u Hrvatskoj i Slovačkoj

Anita Andrić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.09.2013. -

Pouzdanost makroekonomskih prognoza u RH na primjeru BDP-a, inflacije, osobne potrošnje i investicija od 2006. do 2012.

Sanja Matijević

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.09.2013. -

Empirijsko istraživanje povezanosti kriminala i turizma u Hrvatskoj i mediteranskim zemljama

Edi Furijan

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.09.2013. -

Modeliranje funkcije zaposlenosti u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji

Sanja Brajković

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.09.2013. -

Statistička analiza odobrenih kredita u Hrvatskoj poštanskoj banci D.D. u razdoblju 2003-2012 godine

Mirjana Komšo

Ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.09.2013. -

Statistička analiza proizvodnje vina i grožđa u Republici Hrvatskoj

Ivona Vrljić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.09.2013. -

Statistička analiza financijskih pokazatelja poduzeća Hrvatske šume d.o.o.

Tea Trivunović

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.09.2013. -

Statistička analiza proizvodnje jabuka u RH od 2001. do 2011.

Nikola Kos

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.09.2013. -

Statistička analiza prijevoza putnika i robe zračnim prijevozom

Mateja Cindrić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

11.09.2013. -

Stavovi studenata Ekonomskog fakulteta Rijeka o njihovom budućem zapošljavanju

Antonija Vine

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.09.2013. -

Statistička analiza vanjskotrgovinske bilance Hrvatske

Rade Vurdelja

Ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.09.2013. -

Statistička analiza poslovanja "HEP-a"

Vedrana Žgaljardić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.09.2013. -

Statistička analiza poslovanja "HEP-a"

Vedrana Žgaljardić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.09.2013. -

Statistička analiza poslovanja Erste banke d.d

Ani Titlić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.09.2013. -

Statistička analiza dolazaka i noćenja turista u kupališna mjesta

Ivana Jurić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.09.2013. -

Završni rad

Statistička analiza prijevoza putnika i robe u pomorskom prijevozu RH

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.09.2013. -

Statistička analiza kretanja cijena stanova u RH

Edi Kamenar

Ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.09.2013. -

Statistička analiza poslovanja Privredne banke Zagreb d.d

Martina Zec

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.09.2013. -

Statistička analiza ulaganja u istraživanje i razvoj (EU-27 i RH)

Martina Turkalj

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.09.2013. -

Statistička analiza preferencija potrošača pri odabiru prehrambenih proizvoda

Maja Nanić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.09.2013. -

Statistička analiza prozvodnje i potrošnje u RH

Dario Mitar

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.09.2013. -

Statistička analiza proizvodnje bresaka i nektarina u razdoblju od 2002 do 2011 godine

Marija Parašćak

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.07.2013. -

Analiza osobne potrošnje u RH

Marina Kalić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.07.2013. -

Statistička analiza bruto inozemnog duga RH i duga države u razdoblju 2002.-2011. godine

Arijan Kolombo

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.07.2013. -

Empirijska analiza čimbenika turističke potražnje iz država s najvećim brojem turista u Republici Hrvatskoj

Divna Pedić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.07.2013. -

Modeliranje dugoročne povezanosti potrošnje dohotka u Republici Hrvatskoj i Republici Češkoj u razdoblju od 2000. do 2012. godine

Andrea Ljubotina

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

08.04.2013. -

Istraživanje zadovoljstva klijenata u hotelu Phoenix u Zagrebu

Ines Škunca

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2013. -

Statistička analiza dolazaka i noćenja turista u primorska mjesta u RH u razdoblju od 2002 do 2011 godine

Helena Žalik

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2012. -

Statistička analiza proizvodnje i potrošnje prirodnog plina u RH od 2000. - 2009. god.

Maja Brus

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2012. -

Statistička analiza zaposlenih na području Bjelovarsko- bilogorske županije u razdoblju od 2000. do 2010. godine

Marija Vladić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2012. -

Statistička analiza zaposlenosti u o pravnim osobama u Republici Hrvatskoj

Sanja Matak

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2012. -

Statistička analiza telekomunikacijskih usluga u RH 2002. - 2011.

Darko Malenica

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2012. -

Statistička analiza razvoja turizma u Republici Hrvatskoj

Dražen Biličić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.09.2012. -

Statistička analiza nezaposlenosti u Sisačko - moslavačkoj županiji

Natalija Antić Bjelac

Ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.09.2012. -

Statistička analiza ukupne potrošnje energije u Republici Hrvatskoj

Ana Iskra

Poslovna ekonomija

20.09.2012. -

Statistička analiza ribarstva u Republici Hrvatskoj

Antonija Ćurić

Ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.09.2012. -

Statistička analiza investicija u RH od 2000. do 2010. godine

Hrvoje Rumič

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.09.2012. -

Statistička anliza uvoza i izvoza u Primorsko - goranskoj županiji

Iva Latin

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2012. -

Statistička analiza kretanja posjetitelja kazališta u Republici Hrvatskoj

Petra Krmpotić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2012. -

Statistička anliza proizvodnje i potrošnje sirove nafte u Republici Hrvatskoj od 2000 do 2009 godine

Tomislav Lukić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2012. -

Statistička analiza proizvodnje primarne energije u Republici Hrvatskoj

Ana Ćosić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2012. -

Statistička analiza kretanja turizma u Novom Vinodolskom (2002.-2011.)

Gordan Butković

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2012. -

Analiza statističkih pokazatelja siromaštva u Republici Hrvatskoj

Tamara Burzan

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2012. -

Statistička analiza stanovništva Ličko-senjske županije

Antonio Burić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2012. -

Statistička analiza distribucije kredita banaka stanovništvu 2002-2011 u RH

Ankica Malnar

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

08.09.2012. -

Statistička analiza stanovništva Splitsko- dalmatinske županije za razdoblje od 2001. do 2011. godine

Sonja Jagetić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.07.2012. -

Statistička analiza korisnika mirovina u područnoj službi HZMO u Bjelovaru

Sonja Đuračić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

02.07.2012. -

Statistička analiza prijevoza putnika u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine

Saša Alebić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2010. -

Statistička analiza cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj

Jasna Rešetar

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

13.09.2010. -

Ekonomske strukture stanovništva u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji

Andreja Krnjaić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

13.09.2010. -

Demografske karakteristike stanovništva Sisačko-moslavačke županije

Tajana Bojanić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

29.06.2010. -

Obrazovna struktura stanovništva u Republici Hrvatskoj

Marina Tarandek

Ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2009. -

Statistička analiza prosječnih plaća prema stručnoj spremi i djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Mario Dešić

Poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2015. -

Statističke metode za poslovno odlučivanje

Napredni stupanj Programa cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo “Kvantitativna i statistička znanja za poduzetnike “ (Modul 2)

Ekonomski fakultet u Rijeci

voditelj

2015. -

Statistika

Osnovni stupanj Programa cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo “Statistička znanja za poduzetnike“ (Modul 4)

Ekonomski fakultet u Rijeci

voditelj

2015. -

Statistička analiza

Osnovni stupanj Programa cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo “Statistička znanja za poduzetnike“ (Modul 4)

Ekonomski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. -

Kvantitativne metode istraživanja u turizmu

Kvantitativne metode istraživanja u turizmu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostistiljstvu, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2012. -

Kvantitativne metode pomoću MS Excela

Kvantitativne metode istraživanja u turizmu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostistiljstvu, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2012. -

Tečaj korištenja Moodle-a za nastavnike

Tečaj korištenja Moodle-a za nastavnike

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Osobni razvoj

13.02.2019. - 13.02.2019.

Radionica o mentoriranju doktoranata

06.02.2019. - 20.02.2019.

English for Academic Purposes - intensive teacher-training course

12.09.2018. - 04.10.2018.

English for Academic Purposes Part II - teacher training course

09.07.2018. - 13.07.2018.

Practical Introduction to Machine Learning and Data Analytics

25.06.2018. - 26.06.2018.

Statistical methods workshop

11.06.2018. - 16.06.2018.

Advanced Microeconometrics

Broj sati/ECTS: 25

04.06.2018. - 08.06.2018.

Applied Econometric Course - 10th generation / Panel Data Analysis

27.02.2018. - 04.07.2018.

English for Academic Purposes - teacher training course

27.10.2017. - 27.11.2017.

Znanstveni radovi i proces objave – korisni savjeti

23.06.2017. - 24.06.2017.

Statistical methods workshop

06.03.2017. - 11.03.2017.

Advanced Microeconometrics

Broj sati/ECTS: 22 sata

2016. -

Applied Econometric Course - 8th generation - Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting

2016. -

Introduction to Non-linear Time Series Econometrics

2016. -

Analiza korištenih metoda poučavanja i izvora učenja s naglaskom na načine postizanja ishoda učenja te provjere stečenih ishoda

2016. -

Statističke metode za doktorsko istraživanje

2016. -

Panel Data Econometrics

2016. -

Advanced Econometrics: Single Equation Models (Webinar)

2015. -

Određivanje skupova ishoda učenja EKONOMIJA preddiplomski i diplomski (po smjerovima)

2015. -

A doctoral dissertation tutorial

2015. -

Introduction to Panel Data Using Stata

2015. -

Neuronske mreze za predvidjanje i klasifikaciju

2015. -

Misinterpreting Econometric and Statistical Results

2015. -

Introduction to Univariate Time Series with Stata

2014. -

Introduction to Multivariate Analysis (PCA - principal component analysis i cluster analysis)

2014. -

Market Research Colloquium

2013. -

Introduction to Multivariate Analysis

2013. -

Introduction to Multivariate Analysis

2013. -

Stručno usavršavanje visokoškolskih nastavnika

2013. -

Seminar o ishodima učenja

2012. -

E-tečaj za E-mentore

2009. -

UniSTAT 3: Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijatne analize

2008. -

Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja

2008. -

E-učenje u nastavnom procesu

2008. -

UniSTAT 2: Osnove analize varijance i regresijske analize

2008. -

School of Applied Econometrics

2007. -

UniSTAT 1: Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize

2004. -

Fascilitation of Online Learning

2004. -

Tečaj bez alata nema zanata: izrada online tečaj pomoću alata WebCT

2003. -

1846 Microsoft Solutions Framework Essentials

1996. -

Post-Communist Transition and European Integration Processes

Izdavaštvo

2009. -

Uporaba statistike u ekonomiji, 2. izdanje

financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2009. -

Statistička analiza u ekonomiji

financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2007. -

Upotreba statistike u ekonomiji

financiranje: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2016.

What are the Opinions of Tax Administration Officials Regarding Tax Policy Reforms in Bosnia and Herzegovina?

Lazović-Pita, Lejla ; Štambuk, Ana

Journal of Advanced Research in Law and Economics - 7 2106-2120

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=876204

Q3 A1

2016.

A Contribution to Health Tourism Research: the Case of Demand for Thermal Resorts in Croatia

Štambuk, Ana ; Kelin, Ema ; Jurić, Ivana

International Journal of Research in Commerce, Economics and Management - 6 58-65

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=854644

A1

2016.

Income vs. Consumption-based concept of direct taxation: eternal debate in Croatia

Šimović, Hrvoje ; Blažić, Helena ; Štambuk, Ana

Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb - 67 185-205

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=829963

Q3 A1

2016.

Empirical Research of Mountain Tourism Demand in Croatia Using Polynomial Regression Model with Autoregressive Errors

Štambuk, Ana ; Tibljaš, Rebeka

International Journal of Research in Commerce, Economics and Management - 6 63-67

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=848572

A1

2016.

Administrativni stroški : pomemben element davčne politike

Klun, Maja; Štambuk, Ana

lovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb / Slovenian public administration at the crossroads of strategic changes

A1

2016.

Introduction of a Local Real Estate Tax in Croatia: a Survey of Expert and Public Opinion

Blažić, Helena; Šimović, Hrvoje; Štambuk, Ana

Lex localis - Journal of Local Self-Government - 14 53-74

http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/14.1.53-74%282016%29

Q2 A1 WOS

2016.

Commercial Banking and Personal Indebtedness in Croatia

Filipović, Ivan; Škalamera-Alilović, Dunja; Štambuk, Ana

Economic and Social Development / Jovancai Stakic, Ana ; Kurecic, Petar ; Dobrinic, Damir (ur.). - Belgrade : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia ; University North, Koprivnica, Croatia ; John Naisbitt University, Belgrade, Serbia , 2016. 66-79. - 66-79

Q4 A1 WOS

2016.

How Different Is Opinion About The Tax System Among Citizens And Experts: The Case Of Slovenia

Klun, Maja; Štambuk, Ana; Stare, Janez

International Journal of Applied Business and Economic Research - 14 591-601

http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1462531136.pdf

Q4 A1

2015.

Tax experts’ opinion on the tax system in Slovenia

Klun, Maja; Štambuk, Ana

eJournal of Tax Research - 13 784-798

https://www.business.unsw.edu.au/research-site/publications-site/ejournaloftaxresearch-site/Documents/05_KlunStambuk_Tax%20experts%20opinion%20on%20the%20tax%20system%20in%20Slovenia.pdf

Q3 A1

2015.

Davčni strokovnjaki in njihovo mnenje o davčni politiki v Sloveniji

Klun, Maja; Štambuk, Ana

Slovenski javni sektor na razpotju strateških sprememb: zbornik prispevkov / XXII. Dnevi slovenske uprave, Ljubljana, 24.-25. september 2015 / Aristovnik ; Aleksander (ur.). - Ljubljana : Fakulteta za upravo

A1

2015.

Professional opinions and Attitudes about tax policy in Bosnia and Herzegovina with the special focus on the Federation of Bosnia and Herzegovina"

Lazovic-Pita, Lejla; Štambuk, Ana

The South East European Journal of Economics and Business - 10 29-44

http://journal.efsa.unsa.ba/index.php/see/article/view/332/80

Q4 A1 WOS

2015.

Income vs. Consumption-based concept of direct taxation: eternal debate in Croatia

Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana.

Challenges of Europe: Growth, competitiveness and inequality

2014.

Perspectives of tax reforms in Croatia: expert opinion survey

Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana

Financial Theory and Practice - 38 405-439

http://www.fintp.hr/upload/files/ftp/2014/4/simovic_blazic_stambuk.pdf

A1

2014.

Perspectives of tax reforms in Croatia: expert opinion survey

Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana

TAX REFORMS: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES, CONFERENCE PROCEEDINGS - 121-147

http://www.ijf.hr/download_file.php?file=tax_reform_proceedings.pdf

2014.

Mjesto socijalne politike u poreznoj politici RH: anketa poreznih stručnjaka( The role of social policy in tax policy of the Republic of Croatia: a survey of tax experts )

Blažić, Helena; Šimović, Hrvoje; Štambuk, Ana

Revija za socijalnu politiku - 21 327-360

http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/view/1216/1274

Q3 A1 WOS

2014.

Relevant Areas and Indicators of Quality in Higher Education Institutions: Evaluating the System of Higher Education in Economics

Cerović, Ljerka; Arbula Blecich, Andrea; Štambuk, Ana

Management: Journal of Contemporary Management Issues - 19 89-116

http://www.efst.hr/management/Vol19No2-2014/6-Cerovic.pdf

Q2 A1

2013.

Što porezni stručnjaci misle o poreznom sustavu i poreznoj politici u Hrvatskoj?( Professional opinions about tax policy and tax system in Croatia )

Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana

Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske (1330-0903) 22 (2013), 12; 31-37 - 22 31-37

2013.

A Contribution to E-Tourism Demand Modelling

Baldigara, Tea; Štambuk, Ana; Mamula, Maja

Informatologia - 46 343-352

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=167070

A1

2012.

Večparametrski hierarhični model ocene kakovosti hotelskih storitev( Multi-Parametric Hierarchical Model of Hotel Services Quality Estimation )

2012.

An Insight Into the Internet Usage Evolution - a Quantitative Approach

Baldigara, Tea; Štambuk, Ana; Mamula, Maja

Book of Manuscripts, Society and Technology 2012 - Dr. Juraj Plenković / Plenković, Mario ; Mustić, Daria (ur.). - Zagreb : International Federation of Communication Associations - IFCA ; Croatian Communication Association - CCA , 2012. - 136-150

2012.

Depopulacija i starenje stanovništva kao prijetnja gospodarskom razvoju( Depopulation and the aging of the population as a threat to economic development )

Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana

Ljudski potencijali i ekonomski razvoj - 55-66

A2

2008.

Low Fertility and Population Ageing in Croatia

Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana

L'europe élargie et ses défis : Les actes du séminaire européen / Gjurovska, Mileva (ur.). - Skopje : Ss. Cyril and Methodius University in Skopje ; Centre d'etudes sur le developpement international et les mouvements economiques et sociaux (CEDIMES) - Paris , 2008. 426-438 (ISBN: 978-608-4508-11-3). - 426-438

A1

2008.

Cohort Analysis of Female Employment in Croatia

Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana

50 Years of European Union – L'Union Éuropéenne a 50 Ans - 167-176

A1

2007.

Cohort Analysis of Female Employment in Croatia

Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana

International Conference Economic Integration, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka, Faculty of Economics , 2007.

2007.

A Demometric Analysis of the Croatian Population

Štambuk, Ana

Austrian Journal of Statistics - 36 73-86

2006.

Demometrijsko modeliranje stanovništva u funkciji strategijskog upravljanja makroekonomskim agregatima Hrvatske( Demometric population modeling in function of strategic management of macroeconomic aggregates of Croatia )

2005.

Population dynamics and fertility declines in Croatia

Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana

5th International Conference on Economic Integrations, Competition and Cooperation / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet

A1

2002.

Model neuralne mreže za predviđanje zadovoljstva gosta( A Neural Network Model for Guest Satisfaction Forecasting )

Štambuk, Ana

Proceedings A of the 5th International Multi– Conference Information Society, Intelligent Systems, Data Minig and Data Warehousing / Bohanec, Marko ; Gams, Matjaž ; Grobelnik, Marko ; Mladenič Dunja (ur.). - Ljubljana : Inštitut "Jožef Stefan", Ljubljana - 66-69

A1

1995.

Demografske odrednice pučanstva Primorsko-goranske županije( Demographic Determinants of Population in the County of Primorje and Gorski Kotar )

Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana

Zbornik radova - Sveučilište u Rijeci. Ekonomski fakultet Rijeka - 1 1-17

A1

Znanstvene knjige

2009.

Statistička analiza u ekonomiji( Statistical analysis for Economics )

Biljan-August, Maja; Pivac, Snježana; Štambuk, Ana

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2009.

Uporaba statistike u ekonomiji, 2. izdanje( Statistics for Economics, 2nd Edition )

Biljan-August, Maja; Pivac, Snježana; Štambuk, Ana

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2007.

Upotreba statistike u ekonomiji( Statistics for Economics )

Biljan-August, Maja; Pivac, Snježana; Štambuk, Ana

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Pozvana predavanja

22.04.2016.

Primjena PLS-SEM modela u analizi porezne politike

Štambuk, Ana; Blažić, Helena; Šimović, Hrvoje

Rijeka

Kongresna priopćenja

25.05.2017.

Eastern Croatian Taxpayers’ Perceptions of ohe Tax System

Štambuk, Ana ; Blažić, Helena

Prezentacija

6. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croati - Vision and Growth Osijek

2016.

Commercial Banking and Personal Indebtedness in Croatia

Filipović, Ivan; Škalamera-Alilović, Dunja; Štambuk, Ana

Prezentacija

14th International Scientific Conference on Economic and Social Development Beograd

23.10.2015.

Citizens and experts: how different is their opinion on the tax system in Slovenia

Klun, Maja; Stare, Janez; Štambuk, Ana

Prezentacija

International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2015” Istambul, Turska

28.05.2015.

Income vs. Consumption-based concept of direct taxation: eternal debate in Croatia

Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana

Prezentacija

11th International conference “Challenges of Europe” Split, Hvar

20.06.2014.

Perspectives of tax reforms in Croatia: expert opinion survey

Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana

Prezentacija

TAX REFORMS: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES Zagreb

Cohort Analysis of Female Employment in Croatia

Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana

Model neuralne mreže za predviđanje zadovoljstva gosta( A Neural Network Model for Guest Satisfaction Forecasting )

Štambuk, Ana

Population dynamics and fertility declines in Croatia

Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana

Low Fertility and Population Ageing in Croatia

Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana

An Insight Into the Internet Usage Evolution - a Quantitative Approach

Baldigara, Tea; Štambuk, Ana; Mamula, Maja

A Contribution to E-Tourism Demand Modelling

Baldigara, Tea; Štambuk, Ana; Mamula, Maja

Modeliranje strukture stanovništva u Hrvatskoj Lesliejevim matričnim modelom( Modelling of the Population Structure in Croatia by Means of Leslie’s Matrix Model )

Biljan-August, Maja; Štambuk, Ana; Vučak, Ana

A Demometric Analysis of the Croatian Population

Štambuk, Ana

Znanstveni projekti

2019.-

Primjena digitalnog marketinga i reakcije potrošača

Članica istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

2018.-

UPRAVALJANJE RIZICIMA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI

Članica istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

28.11.2017. -

Ekonomski učinci demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj

Voditeljica istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

https://www.efri.uniri.hr/hr/novi_znanstveni_projekti_uniri_2017/760/200

01.10.2016. - 01.10.2018.

Prognoziranje i analiziranje turističke ponude i potražnje u republici hrvatskoj primjenom kvantitativnih metoda

Članica istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

https://www.fthm.uniri.hr/znanstveni-projekti-uniri/projekti-zp-uniri-5-16

2015. -

ECONQUAL-Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije

Članica istraživačkog tima

EU

2015. -

Održivost javnih financija i učinkovitost fiskalne politike (Sustainability of public finance and efficiency of fiscal policy) DP079 – 2015

Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb)

01.06.2014. -

Tax Policy and Fiscal Consolidation in Croatia

Istraživač

Hrvatska zaklada za znanost

http://www.efri.uniri.hr/hr/znanstveni-projekti-hrzz

12.03.2014. -

Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva

Članica proširenog istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

http://www.efri.uniri.hr/hr/blazic-13.02.1.2.02

12.03.2014. -

Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske

Istraživač

Sveučilište u Rijeci

http://www.efri.uniri.hr/hr/karaman_aksentijevic-13.02.1.2.04

1997. -

Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske

Istraživač

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1&progID=325&projID=1686

Mentorstvo doktorandima

24.04.2017. -

Josipa Akalović Antić Doktorat

2018

Toni Milun Doktorat

2018

Anita Zelić Doktorat

Znanstveni skupovi

24.05.2018. - 26.05.2018.

7. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth

Osijek, Hrvatska

11.05.2018. - 13.05.2018.

The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing World (EBEEC 2018)

Varšava, Poljska

10.05.2018. - 11.05.2018.

2nd International Statistical Conference in Croatia – ISCCRO'18

Opatija, Hrvatska

25.05.2017. - 27.05.2017.

6. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth

Osijek, Hrvatska

13.05.2016. - 14.05.2016.

4th International Scientific Conference on Economic and Social Development

Beograd, Srbija

22.04.2016. - 22.04.2016.

XV. Interkatedarski skup katedri za financije

Rijeka, Hrvatska

22.10.2015. - 23.10.2015.

International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities-2015”

Istambul, Turska

24.09.2015. - 25.09.2015.

XXII. Dnevi slovenske uprave

Ljubljana, Slovenija

06.07.2015. - 06.07.2015.

Reforms towards more decentralized governments and related problems of substantial effects on fiscal consolidation efforts

Rijeka, Hrvatska

27.05.2015. - 29.05.2015.

11th International conference “Challenges of Europe”

Split – Hvar, Hrvatska

20.04.2014. - 20.04.2014.

Tax Reforms: Experiences and Perspectives

Zagreb, Hrvatska

28.06.2012. - 30.06.2012.

Society and Technology 2012-Dr. Juraj Plenković - 2 rada

Lovran, Hrvatska

18.04.2007. - 21.04.2007.

6th International Conference «Economic Integrations, Competition and Cooperation»

Opatija, Hrvatska

04.11.2005. - 06.11.2005.

10th Young Statisticians Meeting

Seggau, Austrija

22.04.2005. - 23.04.2005.

Vth International Conference "Economic integrations, Competition and Cooperation"

Lovran, Hrvatska

14.10.2002. - 18.10.2002.

5th International Multi – Conference Information Society, Intelligent Systems, Data Minig and Data Warehousing

Ljubljana, Slovenija

Uredništva časopisa

08.06.2017. - 30.06.2018.

International Journal of Research in Commerce, IT & Management

http://ijrcm.org.in/it/index.php

08.06.2017. - 30.06.2018.

International Journal of Research in Computer Application & Management

http://ijrcm.org.in/comapp/index.php

08.06.2017. - 30.06.2018.

International Journal of Research in Commerce, Economics & Management

http://ijrcm.org.in/cem/index.php

08.06.2017. - 30.06.2018.

International Journal of Research in Commerce & Management

http://ijrcm.org.in/commerce/index.php

Recenzije

2018

Tourism and Hospitality Management

2018

Tourism and Hospitality Industry 2018 - Trends and Challenges

2018

2nd International Statistical Conference in Croatia – ISCCRO'18

2018

Ekonomska misao i praksa

2018

Croatian Operational Research Review

2017

Jurun, E. & Jurun, Z. (ur.) (2017) Poslovna statistika s primjerima u Microsoft Excelu. Split. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet.

2016

UDEKOM - Balkan

2016.

Tourism and Hospitality Management

2016.

Croatian Operational Research Review - 2 rada

2015.

Zbornik Veleučilišta u Rijeci

2015.

3rd International Scientific Conference SUSTAINABLE TOURISM, ECONOMIC DEVELOPMENT AND QUALITY OF LIFE (TOSEE)- 3 rada

2014.

Zbornik Veleučilišta u Rijeci

Stručna djelatnost

Stručni projekti

2005. - 2006.

Suradnici u učenju

Sveučilište u Rijeci i Microsoft

Članica radne grupe

2003. - 2005.

Mladi u poduzetništvu

Svučilište u Rijeci i Primorsko-goranska županija

Članica projektnog tima

2001. - 2002.

Strategija gospodarskog razvoja Grada Rijeke

The Urban Institute, Američka agencija za međunarodni razvitak-USAID

Članica radne skupine za planiranje gospodarskog razvoja - podsukupine za razvoj jedinstvene informatičke infrastrukture

Stručna aktivnost

2002. -

Statistički ljetopis Primorsko-goranske županije 2001.

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ured za statistiku

Članica uredničkog odbora

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2019. -

Predsjednica odbora

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Odbor za razvoj učenja na daljinu

01.10.2016. -

Pročelnica katedre

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Katedra za Statistiku

2013. -

Bilateralni koordinator Erasmus-ugovora za "Al.I.Cuza" University of Iasi, Romania Faculty of Economics and Business Administration

Ekonomski fakultet Rijeka

2013. -

Članica odbora

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Odbor za razvoj učenja na daljinu

2010. -

Tajnica katedre

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Katedra za Statistiku

2007. - 2010.

Pročelnica katedre

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Katedra za Statistiku

2007. - 2010.

Članica odbora

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Odbor za kvalitetu

Povjerenstva na sveučilištu

2009. -

Članica povjerenstva

Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij

2008. -

Povjerenica

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Povjerenica za e-učenje

2008. -

Članica povjerenstva

Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za implementaciju e-učenja