Maja Vrancich prof.


telefon : +385 (51) 584 724
e-pošta : maja.vrancich@inf.uniri.hr
prostorija : Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, ured O-522

ORCID
ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.10.2003. - 16.12.2010. Profesor informatike i filozofije Dvopredmetni studij informatike i filozofije Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.1999. - 31.7.2003. - Prirodoslovno - matematička gimnazija Gimnazija Andrije Mohorovičića

Radno iskustvo

1.9.2015. - 31.8.2018. Profesor informatike Profesor informatike Medicinska škola u Rijeci
1.10.2012. - 31.8.2018. Profesor informatike i etike Radila sam poslove profesora informatike (sve godine) i etike (od 2014./'15.), bila sam 2 godine koordinator državne mature (2013./'14. i 2014./'15.) i jednu godinu razrednik (2014./'15). Pomorska škola Bakar
1.5.2012. - 20.6.2012. Profesor informatike Profesor informatike Srednja škola Delnice
1.4.2011. - 1.4.2012. Nastavnik informatike U sklopu programa "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" radila sam kao nastavnik informatike za učenike 5.-8. razreda osnovne škole. Mentor mi je bio Vladimir Šavle Osnovna škola Vežica

Nastavna djelatnost

Kolegiji

4.3.2019. - Osnove informatike 2
Jednopredmetna informatika
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
4.3.2019. - Algoritmi i strukture podataka
Jednopredmetna informatika
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 60
1.10.2018. - Programiranje 1
Jednopredmetna informatika, politehnika
Odjel za Informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 90

Osobni razvoj

30.4.2019. - 30.4.2019. Alati za vrednovanje i postizanje vidljivosti znanstvenog rada


Norma sati: 7

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vukas, Maja; Hoić-Božić, Nataša; Vukas, Tanja
Izrada testova znanja pomoću računalne tehnologije
34rd International Convention Proceedings, Conference: Computers in Education MIPRO 2011 34 424-429 - 2011.

A1

2. Eterović, Igor; Vukas, Maja
Pozitivna fizička aktivnost kao prirodna modifikacija ljudskog tijela
Čemu : časopis studenata filozofije, 8 (2009) 16/17 241-249 - 2009.