dr.sc. Dražen Žgaljić

Pomorski fakultet Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu

Obrazovanje

- Doktor znanosti Pomorstvo Pomorski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

- Poslijedoktorand na Zavodu za Logistiku i menadžment u pomorstvu i prijevozu Priprema i održavanje vježbi, održavanje konzultacija s studentima Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska 2, 51 000 Rijeka
- Direktor tvrtke Logoteam d.o.o. Upravljanje tvrtkom, priprema,prijava i provedba projekata financiranih iz programa EU u sektoru turizma, kulture i transporta, vođenje projektnog tima, priprema natječajne dokumentacije i provođenje JN sukladno ZOJN-u, administrativna i tehnička pomoć u izradi studija gospodarske opravdanosti i studija izvodljivosti s računom dobiti i gubitka, analiza i ocjenjivanje projektnih prijedloga za financiranje kroz EU programe. Logoteam d.o.o. Rata Petrovića 30, 51 000 Rijeka
- Ravnatelj Promicanje intermodlanog transportnog sustava u RH i regionalnih prometnih koridora, R&D projekti za cjelokupni prometni sustav u RH financirani iz nacionalnih i EU fondova, razvoj i provedba projekata koji podupiru IT sustave u svrhu planiranja puta, lociranje tereta, razmjene elektronskih podataka za posadu/putnike, baza podataka u transportu, podrška cjelokupnom hrvatskom prometnom sektoru u pogledu projekata financiranih iz EU u području promocije i implementacije , analiza prometa, uskih grla i nepostojanja veza za hrvatski prometni sustav Klaster intermodalnog prijevoza, Trpimirova 2, 51 000 Rijeka
- Voditelj projekata Istraživač / ekspert odgovoran za razvoj unutarnje plovidbe u Hrvatskoj, voditelj projekata odgovoran za razvoj projekata financiran na nacionalnoj razini i iz EU fondova, razvoj RIS servisa Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o., Trnjanska cesta 37, Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

10.10.2016. - 27.1.2017. Upravljanje dobavnim lancem
Logistika i menadžment u prometu i pomorstvu, Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 180
- Lučko poslovanje
Nautika
Pomorski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Upravljanje projektima
Logistika i menadžment u prometu i pomorstvu, Tehnologija i organizacija, Nautika
Pomorski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 30
-Norma sati:
- Pomorska i prometna politika
Logistika i menadžment u prometu i pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 90
- Poslovna logistika
Logistika i menadžment u prometu i pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 60
- Logistika luka
Logistika i menadžment u prometu i pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Pozvana predavanja

1. Stupalo, Vlatka ; Jolić, Natalija ; Žgaljić, Dražen
Maritime cabotage of passenger liner transport in Croatia after EU acceession
Split, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584139

Stručna djelatnost