PORTFELJ / Doc. dr. sc. Adrijana Martinović

Portfelj

Doc. dr. sc.

Adrijana Martinović

Pravni fakultet

Katedra za europsko javno pravo

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2009. - 2014.

Dr. Iur. / Dr. sc.

Doktoratstudium der Rechtswissenschaften

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz

2005.

Položen pravosudni ispit

nije primjenjivo

Ministarstvo pravosuđa RH

1998. - 2004.

dipl. iur.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

2016. -

docent na Katedri za europsko javno pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2014. - 2016.

poslijedoktorand-znanstveni novak

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2008. - 2014.

znanstveni novak - asistent

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2004. - 2008.

odvjetnički vježbenik

Odvjetničko društvo

Nagrade i priznanja

06.06.2013.

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2011./2012. za znanstvenog novaka - asistenta u području društvenih i humanističkih znanosti

Članstva

2017. -

European Institute of Social Security

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2018. -

Klinika za europsko pravo

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

sunositelj kolegija

2017. -

Osnove europskog prava

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

sunositelj kolegija

2017. -

Seminar Europsko pravo I

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

sunositelj kolegija

2017. -

Europsko pravo I

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

sunositelj kolegija

2017.

Pravni aspekti EU

Posliljediplomski specijalistički studij prevođenja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

nositelj kolegija

2016. -

European Law I (Erasmus kolegij)

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

sunositelj kolegija

2016. -

Pravo socijalne sigurnosti EU

Integrirani petogodišnji studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

sunositelj kolegija

2014. - 2016.

Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

sudjelovanje u izvođenju nastave

2008. - 2016.

Seminar Uvod u europsko pravo

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

izvodi seminarsku nastavu

2008. - 2016.

Seminar Europsko pravo I

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

izvodi seminarsku nastavu

Mentor u završnim radovima

2021.

Zaštita zdravlja kao ograničenje slobode kretanja robe s posebnim osvrtom na pandemiju Covid-19

Mateja Mijačević

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2021.

Pogranični radnici i koordinacija sustava socijalne sigurnosti s posebnim osvrtom na pandemiju Covid-19

Helena Pongrac

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2021.

Schengenski prostor i položaj Republike Hrvatske

Lorena Habulan

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2021.

Uloga Agencije EU-a za temeljna prava u sustavu zaštite ljudskih prava Europske unije

Monika Novak

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2021.

Organizacijsko ustrojstvo i ovlasti Glavnih uprava u Europskoj komisiji

Sara Blažević

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2021.

Načini odlučivanja u Vijeću Europske unije

Stela Taradi

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2020.

Pravni okvir djelovanja institucija EU

Veronika Zajec

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2020.

Zaštita ljudskih prava kao opće načelo prava Unije

Magdalena Ječmenjak

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2020.

Redovni zakonodavni postupak u Europskom parlamentu

Valentina Čukolin

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

Draženka Blagaj

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Koordinacija davanja za bolest u kontekstu slobode kretanja radnika

Maja Crneković

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Pravni okvir trgovinskih sporazuma Europske unije sa zemljama Jugoistočne Azije

Ivana Rudić

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Ravnopravnost spolova u pravu Europske unije i rad na određeno vrijeme

Paula Matešić

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Razvoj prakse Suda Europske unije u području slobode kretanja kapitala

Luka Brajnović

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Institucije u sustavu socijalne sigurnosti kao poduzetnici u praksi Suda EU

Luka Požgaj

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Pravni učinci načela nadređenosti u pravu Europske unije

Irena Kričak

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Pritužbe europskom Ombudsmanu s posebnim osvrtom na slučajeve dobne diskriminacije

Ivona Komljen

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Jedinstveno digitalno tržište i sloboda pružanja usluga putem internetskih platformi

Elizabeta Uhač

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.

Sigurnosna i obrambena politika Europske unije

Hana Avdović

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2018.

Regulacija radnog vremena u pravu Europske unije

Ivan Kalanj

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2018.

Pravila o koordinaciji davanja za bolest u Europskoj uniji

Marko Višak

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2018.

Sloboda kretanja radnika i zapošljavanje u javnoj upravi

Anamarija Čirjak

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2018.

Prethodni postupak pred Sudom Europske unije

Tamara Novarlić Despotović

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2018.

Institucionalna ravnoteža: odnos Vijeća, Komisije i Europskog parlamenta

Nikola Kavčić

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2017.

Sloboda kretanja radnika i pristup socijalnim pogodnostima

Tatjana Pjevač

Integrirani diplomski i preddiplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

2020. -

Pravo u medicini - Modul 1: Osnove prava u medicini

Pravo u medicini - Modul 1: Osnove prava u medicini - program cjeloživotnog obrazovanja s ECTS bodovima

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Sudjelovanje u osmišljavanju programa i prijavi za akreditaciju programa cjeloživotnog obrazovanja s ECTS bodovima

2018. -

EU Law and Economy Summer School (ELESS)

EU Law and Economy Summer School (ELESS) - program cjeloživotnog obrazovanja bez ECTS bodova

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Sudjelovanje u osmišljavanju programa ljetne škole, prijavi za akreditaciju programa cjeloživotnog obrazovanja bez stjecanja ECTS bodova i izvođenju nastave

Osobni razvoj

18.1.2021. - 21.1.2021.

Online radionica za nastavnike: "Usavršavanje interpersonalnih kompetencija nastavnika“

Financiranje: 30 sati

30.11.2020. - 1.12.2020.

Webinar "Current reflections on EU Gender Equality Law"

13.7.2020. - 16.7.2020.

Radionica „Oblikovanje e-predmeta za provedbu hibridne nastave“

Financiranje: 2 dana

16.6.2020. - 17.6.2020.

Radionica „Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava“ (II. dio)

25.5.2020. - 26.5.2020.

“Current Reflections on EU Anti-Discrimination Law”, online seminar for university professors and law lecturers

26.2.2020. - 27.2.2020.

Radionica „Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava“ (I. dio)

10.10.2019.

Mentorska radionica – novi izazovi u mentoriranju doktorskih studenata

27.6.2018.

Gdje objaviti znanstveni rad? Citatne baze podataka i bibliometrijski pokazatelji u području prava

29.5.2017. - 30.5.2017.

Pravni seminar za nastavnike: “Current Reflections on EU Anti-Discrimination Law”

1.12.2016.

Doktorska radionica za mentore

24.9.2015. - 25.9.2015.

Stručni seminar u okviru projekta „Iurisprudentia“ za nastavno osoblje u svrhu unapređenja poznavanja i razumijevanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

15.06.2018.

Making a Living in the Gig Economy Last Resort or a Reliable Alternative

Nada Bodiroga-Vukobrat, Ana Pošćić, Adrijana Martinović

Transnational, European, and National Labour Relations, Springer Verlag

2016.

Think Globally, Act Regionally: How Europeanisation Enhances Consumer Welfare?

Nada Bodiroga-Vukobrat, Ana Pošćić, Adrijana Martinović

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Rodin, Siniša; Sander, Gerald G. (ur.) New Europe – Old Values? Reform and Perseverance, Springer

2016.

Precarious Times, Precarious Work: Lessons from Flexicurity

Nada Bodiroga-Vukobrat, Ana Pošćić, Adrijana Martinović

Wolfrum, Rüdiger; Seršić, Maja; Šošić, Trpimir M. (ur.) Contemporary Developments in International Law, Essays in Honour of Budislav Vukas; Brill, Nijhoff, 2016., str. 405-431 (suautorice: Bodiroga-Vukobrat, Nada i Pošćić, Ana)

2015.

Solidarity as Key Determinant of Social Security Systems in the EU

Adrijana Martinović

Revija za socijalnu politiku 22(3)2015 - 22 335-352

WOS

2011.

European Regulatory or Decentralised Agencies: A Quest for a Common Approach

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Martinović, Adrijana

2011.

The Prohibition of Age Discrimination in Labour Relations: Report on Croatia

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Martinović, Adrijana

2010.

"Reflexive Deliberative Poliarchy", "Soft Law" and "OMC" - Do All Pathways Lead to "Flexicurity"?

Bodiroga - Vukobrat, Nada, Barić, Sanja, Martinović, Adrijana

2009.

Uporaba komunikacijskih sredstava na radnom mjestu u privatne svrhe (telefon, e-mail, internet)( Use of communication devices at workplace for private purposes (telephone, e-mail, internet) )

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Martinović, Adrijana

2009.

Dostojanstvo versus mobbing na radnom mjestu( Dignity versus Mobbing at Workplace )

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Martinović, Adrijana

Izazovi novih tehnologija na radnom mjestu (posebnosti pravnih rješenja)( Challenges of the New Technologies at the Working Place ( Particularities of Legal Solutions) )

Bodiroga-Vukobrat; Martinović Adrijana

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 30 (2009), 1; 63-89

Croatia's Accession in the Light of Gender Equality

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Martinović, Adrijana

European Gender Equality Law Review (2212-5906) 1 (2013); 5-16

Znanstvene knjige

2011.

Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji( The Fundamental Economic Freedoms in the EU )

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Horak, Hana; Martinović, Adrijana

Inženjerski biro d.d.

2009.

Radni odnosi - novine u radno-socijalnom zakonodavstvu( Labour Relations - Novelties in labour-social legislation )

Bartulović, Ninoslav; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Crnić, Ivica; Gović, Iris; Martinović, Adrijana; Milković, Darko; Tadić, Ilija; Učur, Marinko Đ.; Vujičić, Tijana; Zuber, Marija

Inženjerski biro d.d.

Kongresna priopćenja

Dommage purement économique en Europe et Croatie -vue d’ ensemble comparatif( Pure economic loss in Europe and Croatia - a comparative view )

Tomulić Vehovec, Marjeta; Martinović, Adrijana

Projekti

Znanstveni projekti

2020. - 2025.

"Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma“ (HRZZ-UIP-2019-04)

Član istraživačkog tima

HRZZ

https://www.idi.hr/ideu/

2019. -

Pravni aspekti digitalne transformacije društva, uniri-drustv-18-252

Član istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci, potpore znanstvenim istraživanjima

https://pravri.uniri.hr/hr/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/1601-digitalna-transformacija-drustva.html

2018. - 2020.

PSEFS: Personalized Solution in European Family and Succession Law, Justice Programme of the EU, 800821-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017

Član istraživačkog tima

Europska komisija, EU Justice program

https://psfes.euro-family.eu/

2017. - 2018.

CEELAB – Improving knowledge on the impact of Central- and Eastern European social partners on competitive labour market reforms facing the global crisis”, VS/2016/0368

Član istraživačkog tima

Europski socijalni fond

http://www.ceelab.eu

1.9.2016. - 31.8.2019.

Erasmus + Jean Monnet modul „Pravo socijalne sigurnosti“ (574674-EPP-1-2016-1-HR-E)

Voditeljica

Europska komisija, Erasmus+ program, Jean Monnet Action

https://pravri.uniri.hr/hr/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/1352-jme.html

2016. - 2018.

“Training action for legal practitioners: linguistic skills and translation in EU competition law” (Ref. no. HT.4983/SI2.738977), The Training of National Judges Programme of the European Union

Član istraživačkog tima

Europska komisija, EU Competition

https://pravri.uniri.hr/hr/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/1350-legal-practitioners.html

2015. - 2018.

Flexicurity and new forms of work (challenges to modernisation of the Croatian Labour Law)

član istraživačke grupe

HRZZ

2014. - 2018.

Perspectives of maintaining the social state: towards the transformation of social security systems for individuals in personalized medicine

Član istraživačke grupe

HRZZ

Obrazovni projekti

2020. - 2023.

Praxis Iuris: Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci, UP.03.1.1.04.0011 (član projektnog tima)

Financiranje: Europski socijalni fond

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018