Doc. dr. sc. Vanja Slavuj

Odjel za informatiku Zavod za računarstvo

prostorija : O-423
konzultacije : srijedom, od 13.45 do 15.15 sati
e-pošta : vslavuj@uniri.hr
telefon : +385 51 584 723

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 69 5 3
ORCID
ResearcherID 12 3
Scopus 25 3

Obrazovanje

29.10.2008. - 7.6.2011. Magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i informatike Diplomski studij engleskog jezika i književnosti i informatike Filozofski fakultet u Rijeci
20.7.2005. - 16.10.2008. Prvostupnik engleskog jezika i književnosti i informatike Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i informatike Filozofski fakultet u Rijeci
- - Informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
- Doktor (informacijskih i komunikacijskih) znanosti Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Informatika" Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

4.11.2019. - Docent Održavanje predavanja i vježbi nekoliko kolegija. Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
16.9.2017. - Vanjski suradnik Održavanje predavanja i seminara. Filozofski fakultet u Rijeci
1.7.2017. - 3.11.2019. Poslijedoktorand Održavanje predavanja i vježbi nekoliko kolegija. Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
27.11.2014. - Vanjski suradnik Održavanje vježbi. Pomorski fakultet u Rijeci
1.7.2011. - 30.6.2017. Znanstveni novak / Asistent Održavanje vježbi. Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
- Profesor engleskog jezika i književnosti Održavanje nastave (zamjena). Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Članstva

1.3.2019. - Udruga MIPRO
30.6.2014. - Bilingualism Matters@Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Teorija sustava
Preddiplomski studij informatike, Preddiplomski dvopredmetni studij informatike, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 60
- Operacijski sustavi 1
Preddiplomski studij informatike, Preddiplomski dvopredmetni studij informatike, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, Sveučilišni preddiplomski studij Fizika, Sveučilišni diplomski studij politehnike i informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 150
- Informatika
Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 20
- Operacijski sustavi 2
Preddiplomski studij informatike, Preddiplomski dvopredmetni studij informatike, Sveučilišni diplomski studij politehnike i informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 90
- Operacijski sustavi
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Osnove informatike
Sveučilišni preddiplomski studij politehnike (stari)
Odsjek za politehniku u Rijeci
Predavač i asistent
Norma sati: 45
- Računalna potpora prevođenju
Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Filozofski fakultet u Rijeci
Predavač
Norma sati: 15
- Provjera i procjena znanja stranoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti – nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
Predavač i asistent
Norma sati: 30
- Operacijski sustavi
Sveučilišni preddiplomski studij informatike, Sveučilišni diplomski studij politehnike i informatike (novi)
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 90
- Multimedijski i hipermedijski sustavi
Diplomski jednopredmetni studij informatike (moduli PI i IKS)
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Predavač i asistent
Norma sati: 60
- Primjena hipermedije u obrazovanju 2
Diplomski sveučilišni studij Informatika (smjer: nastavnički)
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Predavač i asistent
Norma sati:
- Engleski jezik za potrebe IT struke
Sveučilišni preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
- Elektroničko gospodarstvo
Diplomski jednopredmetni studij informatike (moduli PI i IKS), Diplomski sveučilišni studij Informatika (smjer: nastavnički), Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Informatika (smjer: nastavnički)
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Osnove informatike
Sveučilišni preddiplomski studij politehnike (novi)
Odsjek za politehniku u Rijeci
Predavač i asistent
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

21.4.2020. - Usporedba mogućnosti alata Blender i Autodesk Maya za 3D modeliranje
David Janeš
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
9.3.2020. - Analiza besplatnih alata za početno učenje 3D modeliranja
Markus Dobrinić
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
17.1.2020. - Virtualna i proširena stvarnost – pregled hardverskih i softverskih rješenja
Toni Šlosel
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
18.10.2019. - Online nastava za vrijeme koronavirusa: Analiza primjene računalnih programa u online nastavi u RH
Marko Berberović
Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti i informatike (dvopredmetni studij)
Filozofski fakultet u Rijeci
16.1.2019. - Upravljanje procesima u operacijskom sustavu Linux
Emma Debelec
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
1.3.2018. - 30.9.2019. Značajke korisničkog sučelja na primjeru sustava za učenje jezika
Paola Blašković
Diplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

6.3.2020. - Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 10 ECTS
10.12.2019. - 10.12.2019. Mentorska radionica: Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata


Norma sati: 8 sati
1.11.2019. - 29.2.2020. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju


Norma sati: 5 ECTS
21.2.2019. - 22.2.2019. Metodologija razvoja obrazovnih programa i poučavateljskih kompetencija


Norma sati: 16 sati
10.11.2017. - 10.11.2017. Radionica o ishodima učenja


Norma sati:
1.3.2016. - 1.3.2016. Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju


Norma sati:
7.7.2013. - 21.7.2013. Personal & Shared Strategies for Teachers in Web 2.0


Norma sati: 5 ECTS

Obrazovni projekti

1.9.2019. - Languide

Financiranje: Europska unija (Erasmus+)
1.7.2019. - 12.10.2021. Razvoj internacionalnog obrazovnog programa Veleri-OI IoT School

Financiranje: Europska unija (Europski socijalni fond)
- Digital learning environments in the 21st century

Financiranje: CEEPUS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar; Jugo, Igor
User evaluation of an adaptive language learning system prototype
Proceedings of the 42nd International Convention MIPRO 2019 873-878 - 2019. http://docs.mipro-proceedings.com/proceedings/mipro_2019_proceedings.pdf
Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/1037294

A1

2. Slavuj, Vanja ; Meštrović, Ana ; Kovačić, Božidar
Adaptivity in educational systems for language learning: a review
Computer Assisted Language Learning 30 64-90 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=840648

WOS

3. Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja
Increasing the adaptivity of an intelligent tutoring system with educational data mining: a system overview
International Journal of Emerging Technologies in Learning 11 67-70 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800570

A1

4. Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja
Guiding Students towards Frequent High-Utility Paths in an Ill-Defined Domain
Proceedings of the 9th International Conference on Educational Data Mining 599-600 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826315

A2

5. Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor
Adaptive E-learning System for Language Learning: Architecture Overview
Proceedings of the 39th International Convention MIPRO 2016 1056-1060 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827026

A1

6. Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor
Intelligent Tutoring Systems for Language Learning
Proceedings of the 38th International Convention MIPRO 2015 915-920 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767201

A1

7. Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja
Integrating a Web-based ITS with DM tools for Providing Learning Path Optimization and Visual Analytics
Proceedings of the 8th International Conference on Educational Data Mining 574-575 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767652

A2

8. Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja
Using Data Mining for Learning Path Recommendation and Visualization in an Intelligent Tutoring System
Proceedings of the 37th International Convention MIPRO 2014 1042-1047 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=698597

A1

9. Subotić, Danijela ; Poščić, Patrizia ; Slavuj, Vanja
OLAP TOOLS IN EDUCATION
Media, culture and public relations 4 34-44 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654732

A2

10. Jugo, Igor ; Kovačić, Božidar ; Slavuj, Vanja
A proposal for a web based educational data mining and visualization system
Proceedings of the 5th International Conference on Information Technologies and Information Society ITIS 2013 59-64 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659663

A1

11. Slavuj, Vanja ; Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor
Assessing user satisfaction with a system for e- learning based on dialogue
La médiation numérique: renouvellement et diversification des pratiques 221-236 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662260

A1

12. Subotić, Danijela ; Poščić, Patrizia ; Slavuj, Vanja
OLAP TOOLS IN EDUCATION
207-217 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=585711

13. Kovačić, Božidar ; Jugo, Igor ; Slavuj, Vanja
Improvement of system for distance learning based on dialogue by appliance of statistical analysis
Proceedings of the 35th International Convention MIPRO 2012 1794-1797 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=597386

A1

Kongresna priopćenja

1.
Krušić, Lucija; Slavuj, Vanja; Kovačić, Božidar
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u poučavanju jezika: stavovi i iskustva nastavnika Predavanje Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO Zagreb, Hrvatska - 17.11.2019.
Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/1037304
2.
Slavuj, Vanja; Kovačić, Božidar; Jugo, Igor
Web-based adaptive system for English language learning Demonstracija Calico 2019 Montreal, Kanada - 22.5.2019.
Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/1037288
3.
Slavuj, Vanja
A Proposal for the Model of an Intelligent Tutoring System for Language Learning – Language Perspective Predavanje 6th Alpen Adria Anglistics Conference Alpen-Adria Universität, Klagenfurt, Austrija - 26.9.2015. https://conference.aau.at/event/25/page/6

Znanstveni projekti

1. 13.2.2020. -
Measuring the Social Dimension of Culture (MESOC); Suradnik; Europska unija (H2020); 2.985.937,50 €; https://cordis.europa.eu/project/id/870935
2. 1.9.2019. -
Languide; Suradnik; Europska unija (Erasmus+); ; http://languide.si/en/project-description
3. 1.7.2019. -
Razvoj internacionalnog obrazovnog programa Veleri-OI IoT School; Član projektnog tima; Europska unija (Europski socijalni fond); 1.769.698,00 HRK; https://iot-school.veleri.hr/
4. 1.9.2014. - 31.8.2016.
Creative Classroom; Suradnik; Europska unija (Erasmus+); 160.000,00 €; <a href="http://www.bcskoolitus.ee/creativeclass/?page_id=79">http://www.bcskoolitus.ee/creativeclass/?page_id=79</a>
5. -
Sustav učenja na daljinu zasnovan na dijalogu za potrebe e-poslovanja; Suradnik; Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz2_det.asp?psid=7&ID=619
6. -
Povećanje učinkovitosti sustava za e-učenje podržano dubinskom analizom podataka; Član istraživačkog tima (doktorand); Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/522?controler=projekti
7. -
Povećanje učinkovitosti analitike učenja u sustavima e-učenja zasnovane na interaktivnoj vizualizaciji podataka; Član istraživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ;
8. -
Izgradnja sistemskog kataloga nove generacije skladišta podataka; Član istraživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ; https://dsubotic1.wixsite.com/spisk

Znanstveni skupovi

1. 21.5.2019. - 25.5.2019.
Calico 2019 Montreal, Kanada Autor, predavač
2. 30.5.2016. - 3.6.2016.
39th International Convention MIPRO 2016 Opatija, Hrvatska Autor, predavač
3. 25.9.2015. - 27.9.2015.
6th Alpen Adria Anglistics Conference: Crossing Boreders and Challenging Boundaries Klagenfurt, Austrija Autor, predavač
4. 25.6.2015. - 26.6.2015.
CompSysTech '15 - International Conference on Computer Systems and Technologies Dublin, Irska Sudionik
5. 25.5.2015. - 29.5.2015.
38th International Convention MIPRO 2015 Opatija, Hrvatska Autor, predavač
6. 29.4.2013. - 30.4.2013.
Document numérique et société Zagreb, Hrvatska Autor, predavač
7. 28.6.2012. - 30.6.2012.
The 19th International Scientific Conference Society and Technology 2012 - Dr Juraj Plenković Lovran, Hrvatska Autor, sudionik
8. 21.5.2012. - 25.1.2012.
35th International Convention MIPRO 2012 Opatija, Hrvatska Autor, predavač

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Festival znanosti, Otvoreni dan sveučilišnih odjela
Tetragon
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Volonterstvo

1. - Webmaster Bilingualism Matters@Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.7.2019. - - Erasmus koordinator
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
2. 1.9.2017. - 30.9.2018. - Voditelj diplomskih radova
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Predstavnik Odjela za informatiku
Odbor za zaštitu na radu i zaštitu od požara Sveučilišta u Rijeci