dr. sc. Maja Cepetić Rogić postdoktorand


e-pošta : mcepetic@ffri.hr; maja.cepetic@gmail.com
prostorija : F-464

CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija
Academia edu
ORCID
Researcher ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2015. doktor humanističkih znanosti Poslijediplomski doktorski studij medievistike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2006. - 1.1.2010. dipl. muzeolog Muzeologija Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2002. - 1.1.2008. prof./dipl. povjesničar umjetnosti Povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2002. - 1.1.2008. prof./dipl. češkog jezika i kniževnosti Češki jezik i književnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2015. - postdoktorand Rad u okviru sveučilišnog istraživačkog projekta "Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera"; sudjelovanje u izvođenju programa preddiplomskog i diplomskog studija; ECTS i ERASMUS koordinator Odsjeka Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti
1.1.2009. - 1.1.2015. znanstveni novak - asistent Istraživanja u okviru projekta MZOSa "Romanika u međuriječju Save i Drave i europska kultura"; sudjelovanje u izvođenju preddiplomskog i diplomskog studijskog programa; ECTS i ERASMUS koordinator Odsjeka Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti

Nagrade i priznanja

CEEPUS research scholarship, Masaryk University, Brno, Češka (boravak tijekom ljetnog semestra)
CEEPUS research scholarship, Central European University, Medieval Studies Department, Budimpešta, Mađarska (boravak tijekom ljetnog semestra)

Članstva

1.1.2009. - Udruga građana Prijatelji baštine - Amici hereditatis
1.1.2009. - Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Cepetić Rogić, Maja
The Reconstruction and Role of Roads in the Formation of a Medieval Cultural Landscape
Secular Power and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe 49-59 - 2018.

A1

2. Cepetić Rogić, Maja
Čazma do 1250. Od posjeda do pomoćnog sjedišta Zagrebačke biskupije
Katalog izložbe Čazma do 1250. Od posjeda do pomoćnog sjedišta Zagrebačke biskupije 4-43 - 2016.

3. Cepetić, Maja
Biskupski posjedi Dubrava, Ivanić i Čazma u 12. i 13. stoljeću: teritorijalna organizacija, naselja i spomenici
doktorska disertacija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 480 str. - 2015.

4. Cepetić, Maja
Srednjovjekovni Ivanić - razvoj i prostorna organizacija naselja
Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti HAZU 33 21-48 - 2015.

A1

5. Cepetić, Maja
Granice srednjovjekovnih biskupskih posjeda Dubrave, Ivanića i Čazme
Starohrvatska prosvjeta III/40 217-234 - 2013.

A2

6. Cepetić, Maja
Kulturni krajolik - metode istraživanja i primjene rezultata
Zbornik radova Razvoj i okoliš - perspektive održivosti / Galić, B.; Žažar, K. (ur.). - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu FF-press. 247-256 - 2013.

7. Cepetić, Maja
The Cult of St. Ladislas in Medieval Continental Croatia – Its Political and Cultural Context
Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780). / Homza, M.; Lukačka, J.; Budak, N. (ur.). Bratislava - Zagreb : Department of Slovak History, Faculty of Philosophy of Comenius University, Bratislava - University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences. 308-315 - 2013.

8. Cepetić, Maja
Chapel of St Peter in Novo Mesto Zelinsko: Proposal for the Reconstruction of the Romanesque Rose Window
Art History - The Future is Now 346-354 - 2012.

9. Cepetić, Maja; Dujmović, Danko
St Peter at Novo Mesto Zelinsko - New Iconography for Claiming Political Continuity
IKON 5 323-330 - 2012.

A1

10. Cepetić, Maja; Goss, Vladimir P.
A Note on the Rose Window in Čazma and on the Presence of the Royal Workshops in the Medieval Slavonia
Starohrvatska prosvjeta III/37 179-187 - 2010.

A2

11. Dujmović, Danko; Cepetić Rogić, Maja
Pitanje kontinuiteta antičkih cesta i puteva na prostoru srednjovjekovnog Garića
Zbornik Instituta za arheologiju vol. 8; PRAETORIA LONGE LATEQUE LUCENTIA - zbornik radova posvećen Vlasti Begović povodom 65. obljetnice života 165-173

A1

12. Cepetić Rogić, Maja
Prilog poznavanju izgradnje crkve sv. Marije u Kloštar Ivaniću u razdoblju srednjeg vijeka
Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti 59 5-16

A2

Pozvana predavanja

1. Cepetić Rogić, Maja
Biskupska Dubrava u srednjem vijeku
Dubrava - 8.6.2016.
2. Cepetić, Maja
Dubrava, Ivanić i Čazma - pogled u srednji vijek
Čazma, Centar za kulturu - 15.7.2015.
3. Cepetić, Maja
Biskupsko naselje Ivanić u srednjem vijeku - crkva sv. Marije
u okviru ciklusa predavanja "Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika", Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb - 15.1.2014.
4. Cepetić Rogić, Maja
Srednjovjekovni Ivanić i crkva sv. Marije
Kloštar Ivanić

Kongresna priopćenja

1.
Cepetić Rogić, Maja
Legenda o Sv. Ladislavu na prostoru srednjovjekovne Slavonije usmeno Kralj Ladislav I. Sveti i njegovo doba Zagreb, Mađarski institut - 27.6.2017.
2.
Cepetić Rogić, Maja
St John and Ivanić. Ecclesia, villa, comitatus, insula usmeno Sacralization of the Landscape and Sacred Places Zagreb - 2.6.2016.
3.
Cepetić Rogić, Maja
Tendencies in Political and Territorial Organisation in the Episcopal Estates of Zagreb Diocese. Case study of Dubrava, Ivanić and Čazma usmeno, poster Unity and Diversity in Medieval Central Europe Olomouc, Republika Češka - 1.1.2016.
4.
Cepetić, Maja
Uloga cesta i puteva u oblikovanju srednjovjekovnog kulturnog krajolika – primjeri s područja biskupskih posjeda Dubrave, Ivanića i Čazme usmeno 2. medievistička znanstvena radionica Rijeka, Hrvatska - 10.10.2014.
5.
Cepetić, Maja
Biskupsko naselje Ivanić u razdoblju srednjeg vijeka - prostorna organizacija usmeno priopćenje Dani Stjepana Gunjače III, Hrvatska srednjovjekovna povijesno arheološka baština, Međunarodne teme Split, Hrvatska - 23.10.2013.
6.
Cepetić, Maja
Biskupski posjed Ivanić u razdoblju srednjeg vijeka (Bishop's Possession Ivanić in the Middle Ages) usmeno priopćenje Prva medievistička znanstvena radionica Rijeka, Hrvatska - 11.10.2013.
7.
Cepetić, Maja; Krnjević Pezić, Gordana
Kulturno-povijesna baština Ivanić-Grada u okviru ponude Specijalne bolnice Naftalan (Cultural and historical heritage of Ivanić-Grad as the part of the offer of Special hospital Naftalan) usmeno priopćenje Zdravstveni turizam i baština Klanjec, Hrvatska - 1.1.2012.
8.
Cepetić, Maja
The Cult of St Ladislas as the Idea of Medieval Regional Cohesion poster Cuius patrocinio tota gaudet regio. Saints' Cults and the Dynamics of Regional Cohesion. Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2012.
9.
Cepetić, Maja
The Cult of St. Ladislas in Medieval Continental Croatia – Political and Cultural Context usmeno priopćenje Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780) Bratislava - Levoča, Slovačka - 1.1.2011.
10.
Cepetić, Maja
Neizvedeni projekt muzeja spomenika u Čazmi (Unbuilt Museum Monument in Čazma) usmeno priopćenje 2. kongres hrvatskih muzealaca - Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj Zagreb, Hrvatska - 1.1.2011.
11.
Cepetić, Maja
Kulturni krajolik - metode istraživanja i primjene rezultata (Cultural Landscape - Research Methods and Implementation of the Results) usmeno priopćenje Razvoj i okoliš - perspektive održivosti Zagreb, Hrvatska - 1.1.2011.
12.
Cepetić, Maja; Laća, Ana
Hubenyjev mlin, Ivanić-Grad. Prošlost, sadašnjost i budućnost. (The Hubeny Mill in Ivanić-Grad: Its Past, Present and Future) usmeno priopćenje Kulturna dediščina industrijskih panog/Industrijska kulturna baština Krško, Slovenija - 1.1.2010.
13.
Cepetić, Maja
Devastacija i devalorizacija Dubrave (Devastation and Devalorization of Dubrava) usmeno priopćenje 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti Zagreb - 1.1.2010.
14.
Cepetić, Maja; Dujmović, Danko
St. Peter at Novo Mesto Zelinsko – a Church as a Spolium of itself? usmeno priopćenje Spolia in Late Antiquity and the Middle Ages: Ideology, Aesthetics and Artistic Practice Motovun, Hrvatska - 1.1.2010.

Znanstveni projekti

1. 1.3.2018. -
Ars Ligne Adriatica. Drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine; suradnik; HRZZ; ; http://arsligneadriatica.uniri.hr/
2. 1.1.2014. - 1.6.2018.
Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera; suradnik; UniRi; ; http://srebak.ffri.hr/
3. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Romanika u međuriječju Save i Drave i europska kultura; znanstveni novak - suradnik; MZOS; ; http://www.romanika.net/

Znanstveni skupovi

1. 11.11.2011. -
Međunarodni znanstveno-stručni skup MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA OBNOVE I RAZVOJA POVIJESNIH GRADOVA Primjer Ivanić-Grada: Mogućnosti revitalizacije i obnove starog Ivanića Ivanić Grad Organizacijski odbor

Uredništva časopisa

1. - Puriteka 4
http://en.calameo.com/read/002603140d4a0b3270c32
2. - Puriteka 5
http://en.calameo.com/read/002603140d694ecfbe842
3. - Puriteka 3
http://en.calameo.com/read/002603140187e66c05baf

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.5.2016. -
izložba "Čazma do 1250.: Od posjeda do pomoćnog sjedišta Zagrebačke biskupije"
Centar za kulturu Čazma, Gradski muzej Čazma   autorica koncepta, teksta i kataloga izložbe
2.
1.5.2015. -
izložba "Muzej nekad i danas - za (bolje) sutra. Prostori i stalni izložbeni postavi Gradskog muzeja Čazma."
Centar za kulturu Čazma, Gradski muzej Čazma   autorica teksta kataloga
3.
1.1.2013. -
Dan povijesti umjetnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Centar za ikonografske studije FFRI   član organizacijskog odbora
4.
1.1.2009. -
Templari i njihovo nasljeđe
Muzej Sv. Ivan Zelina   Istraživač

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.2.2013. - 1.10.2016. - ECTS/ERASMUS koordinator
Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti