dr.sc. Jasminka Zloković red.prof

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : F-317
e-pošta : jzlokovic@ffri.hr
mobitel : 098 424 237

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
83 5 2
121 6 4
google scholar 123 6 5
Google scholar 210 8 7
Google scholar 210 8 7
Google scholar 211 8 7
Google Scholar 136 7 6
Google Scholar 136 7 6
Google Scolar 61 4 1
http://scholar.google.hr/citations?user=vXS0V78AAAAJ 121 6 4

Obrazovanje

17.5.2001. - Doktor društvenih znanosti, odgojne znanosti, sustavna pedagogija doktorski studij pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1995. Magistar društvenih znanosti, odgojne znanosti, pedagogija poslijediplomski magistarski studij Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1983. - 1.1.1987. Diplomirani profesor pedagogije studij pedagogije Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.1996. - Sveučilišni profesor u redovitom znanstveno-nastavnom zvanju Na Filozofskom fakultetu u Rijeci (sljedik Pedagoškog fakulteta) izvodim više nastavnih kolegija iz područja pedagogije, grana obiteljska pedagogija i pedagogije ranog razvoja i predškolskog odgoja (obiteljska pedagogija, obitelji i djeca u riziku, odnosi u obitelji, obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja i dr.) Voditeljica više znanstvenih projekata uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, te tekućeg znanstvenog projekta u završnoj evaluacijskoj fazi "Pedagoški aspekti odnosa u obitelji". Pročelnica Odsjeka za pedagogiju u dva mandata od 2008 - 2012. godine). Predstojnica katedre za obiteljsku pedagogiju. Godine 2013. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje znanstvene savjetnice. - Filozofski fakultet, Rijeka
1.1.1993. - 1.1.1996. Školski pedagog i voditelj smjene Aktivnosti školskog pedagoga u neposrednom radu sa učenicima, nastavnicima i roditeljima, te voditeljstvo smjene u osnovnoj školi "Podmurvice" u Rijeci. Osnovna škola Podmurvice, Rijeka
1.1.1988. - 1.1.1993. Pedagog Školski pedagog u osnovnim školama Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad, Brod Moravice, Ravna Gora i sve aktivnosti koje su u opisu posla školskog pedagoga, a posebno neposredan rad sa učenicima, nastavnicima i roditeljima. Centar za odgoj i osnovno obrazovanje, Delnice
1.1.1987. - 1.1.1988. Profesor metodike stručnog rada i voditelj stručne prakse Voditeljica metodike stručne prakse za suradnike u razrednoj nastavi i suradnike u predškolskom odgoju. Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, Rijeka

Nagrade i priznanja

4.9.2018. Zahvalnica i priznanje nevladine Udruge SOS Rijeka - Centar za nenasilje i ljudska prava, za doprinos u području razvoja kvalitetnih obiteljskih odnosa
15.5.2017. Zahvalnica Centra za socijalnu skrb Rijeka Podružnica Obiteljski centar za doprinos i sudjelovanje na Okruglom stolu "kako podržati obitelj u okolnostima porasta konfliktnog potencijala u širem okruženju i unutar obitelji", prigodom Obilježavanja 10. obljetnice rada Obiteljskog centra u Rijeci
15.5.2017. Zahvalnica Centra za socijalnu skrb Rijeka Podružnica Obiteljski centar za doprinos i sudjelovanje na Okruglom stolu "kako podržati obitelj u okolnostima porasta konfliktnog potencijala u širem okruženju i unutar obitelji", prigodom Obilježavanja 10. obljetnice rada  Obiteljskog centra u Rijeci
9.7.2012. Priznanje Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije za višegodišnju uspješnu suradnju i stručno-znanstvenu pomoć u radu.
Za sveukupni stručni angažman i doprinos razvoju i napretku odgoja i obrazovanja u periodu od 1989.do 1993.godine priznanje Županije primorsko goranske, Općinje Delnice i Fužine
11.11.2015. Dobitnica godišnje Državne nagrade Ivan Filipović za osobiti doprinos znanosti i razvoju visokog obrazovanja.

Članstva

1.1.2010. - World Organisation for Early Childhood Education
1.1.2000. - Hrvatsko futurološko društvo (HFD)
1.1.2000. - Hrvatsko pedagogijsko društvo (HPD)
1.1.1998. - 1.1.2011. Amnesty International Hrvatske (AI)
1.1.1996. - 1.1.2014. Hrvatski pedagoško-književni zbor (HPKZ)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2017. - Pedagoško obrazovanje roditelja
Izvanredni jednopredmetni diplomski studij pedagogije
Sveučičište u Rijeci, Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 2+2+0
1.2.2017. - Pedagoški aspekti edukacije
Izvanredni diplomski studij sestrinstva
Sveučilište u Rijeci, Fakultet Zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 2+1+1
1.3.2016. - Pedagogija treće životne dobi
Pedagogija jednopredmetni i dvopredmetni studiji
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
sunositelj
Norma sati: 2+2+0 (voditelji i izvoditelji prof.dr.sc. Jasminka Zloković i prof.dr.sc. Anita Klapan
1.3.2012. - Nasilje u bliskim vezama
Diplomski studij pedagogije - jednopredmetni i dvopredmetni
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 2+2+0
1.1.2011. - Obiteljska pedagogija, Obitelji i djeca u riziku, Odnosi u obitelji, Obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja, Nasilje u bliskim vezama
Izvanredni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+0, 1+0+1, 2+0+0, 2+0+0, 2+0+0
1.1.2009. - Primarna prevencija nasilja nad djecom
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+0+1
1.1.2005. - Osnove obiteljske i predškolske pedagogije; Obitelji i djeca u riziku; Odnosi u obitelji, Obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja, Nasilje u bliskim vezama
Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+0; 1+0+0; 2+0+0; 2+0+0; 2+0+0
1.1.2005. - Obitelji i djeca u riziku
Nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+0+1
- Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Pedagogija jednopredmetni preddiplomski studij i pedagogija dvopredmetni preddiplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 2+2+0
- Pedagoško obrazovanje roditelja
Diplomski studij pedagogije - jednopredmetni i dvopredmetni
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
nositeljica kolegija
Norma sati: 2+2+0
- Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja u obitelji
Izvanredni diplomski studij sestrinstva
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 2+1+0

Mentor u završnim radovima

12.4.2018. - Uloga baka i djedova u odgoju unuka
Gorše, Valentina

Filozofski fakultet u Rijeci
20.11.2017. - Interkulturalno obrazovanje u manjinskim školama: mišljenje nastavnika i roditelja
Kovačić-Mađarić, Korina

Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2017. - Rad pedagoga u osnovnoj školi s učenicima koji imaju probleme u učenju
Kukelščak, Tamara

Filozofski fakultet u Rijeci
14.9.2017. - Podložnost adolescenata vršnjačkom pritisku
Begović, Ena

Filozofski fakultet u Rijeci
14.9.2017. - Zapažanja učitelja o promjenama u ponašanju djece razvedenih roditelja
Peranić, Barbara

Filozofski fakultet u Rijeci
13.9.2017. - Provođenje slobodnog vremena djece i mladih asocijalnog ponašanja
Zebić, Ana

Filozofski fakultet u Rijeci
12.9.2017. - Mišljenja studenata Sveučilišta u Rijeci o trgovanju ljudima
Hasel, Renata

Filozofski fakultet u Rijeci
12.9.2017. - Uključenost roditelja u školski život djece
Škundrić, Sanja

Filozofski fakultet u Rijeci
11.9.2017. - Poticanje odgojnih vrijednosti kod djece predškolske dobi
Ružić, Marina

Filozofski fakultet u Rijeci
29.11.2016. - Preventivni programi usmjereni na suzbijanje vršnjačkog nasilja u osnovnim školama
Krapić Ivuša, Martina.
Izvanredni jednopredmentni studij pedagogije
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
29.11.2016. - Preventivni programi usmjereni na suzbijanje vršnjačkog nasilja u osnovnim školama
Krapić Ivuša, Martina

Filozofski fakultet u Rijeci
14.7.2016. - Obiteljska kohezivnost i komunikacija s roditeljima – mišljenje adolescenata koji borave u učeničkom i roditeljskom domu
Lukajić, Andrea
Diploski jednopredmetni studij pedagogije
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
5.4.2016. - SUVREMENI PROGRAMI EDUKACIJE RODITELJA
Jelenić-Aćimović, Irena
Izvanredni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
5.4.2016. - Suvremeni programi edukacije roditelja
Jelenić-Aćimović, Irena

Filozofski fakultet u Rijeci
9.9.2015. - Podložnost adolescenata vršnjačkom pritisku
Škundrić, Sanja
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
5.9.2015. - Uloga obitelji u poticanju razvoja djeteta
Gazilj, Ilaria.
Preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
6.7.2015. - Životni izazovi mladih obitelji u Žumberku
Jakić, Monika
jednopredmetni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
6.7.2015. - ISTOSPOLNO RODITELJSTVO ( Same-Sex Parenting )
Koruga, Tara
jednopredmetni diplomski studij pedagogije
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
6.7.2015. - KOMPETENCIJE PEDAGOGA ZA RAD S RODITELJIMA
Matek, Lucija
jednopredmetni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
6.7.2015. - ŽENE I DJECA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA:
Mlinarić, Daria
jednopredmetni diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
1.7.2015. - ULOGA PEDAGOGA U PREVENCIJI RIZIČNIH PONAŠANJA KOD DJECE I MLADIH
Bileta, Matea
Jednopredmetni studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2014. - Zdravstvena pismenost roditelja djece rane dobi
Višnja Malezija Jurić
sveučilišni diplomski studij sestrinstva
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
9.7.2014. - Obiteljski običaji i rituali
Mateja Goršić
preddiplomski studij pedagogije i filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
9.7.2014. - Pedagog i prevencija trgovanja ljudima
Darija, Zornada
sveučilišni jednopredmetni diplomski studij pedagogije
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
9.7.2014. - Uloga oca u odgoju djece
Kristina, Zaobornij
sveučilišni dvopredmetni studij EJK/PED
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
19.11.2013. - Roditelji o svojoj ulozi u odgoju djece
Rađenović, Petra
Izvanredni studij pedagogije
Filozofski fakultet
24.9.2013. - VRŠNJAČKO NASILJE IZ PERSPEKTIVE SPOLA
Maršal, Mateja
Pedagogija/Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2013. - Obitelj i spolni stereotipi
Marghetti, Marina.
Pedagogija/Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2013. - Nasilje u adolescentskim vezama
Natali Protulipac
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2013. - PRIKAZ OBITELJI U DJEČJIM SLIKOVNICAMA ZA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
Debeljak, Josipa.
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2013. - Partnerstvo roditelja i škole
Lesar, Tajana
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2013. - NASILJE MEĐU UČENICIMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Jeletić, Ivana
Pedagogija/Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
12.9.2013. - ISPITIVANJE KOMUNIKACIJE U ODNOSIMA ADOLESCENT – RODITELJI - PERCEPCIJA ADOLESCENATA
Gregorović, Zlatka
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
10.9.2013. - POVEZANOST UČENIČKE PERCEPCIJE RODITELJSKOG PONAŠANJA I ŠKOLSKOG USPJEHA
Bonifačić Ivana
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
10.7.2013. - Percepcija romske djece o životu u romskoj zajednici
Monika, Jakić
Pedagogija
Filozofski fakultet
21.9.2012. - UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA MLADIH U ODGOJNOM DOMU
Oltran, Sandra
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Tjelesno kažnjavanje djece u obitelji
Dragičević, Ana
pedagogija/filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2012. - Prikaz obitelji u školskim udžbenicima za niže razrede osnovne škole
Obućina, Maja
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2012. - Nasilje iz perspektive promatrača
Mirela Pašić
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
17.9.2012. - Djeca i televizija:uloga roditelja u izboru televizijskih sadržaja
Eliana Čavrak
Pedagogija/Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
14.9.2012. - Roditelji i djeca u virtualnom svijetu
Zornada, Daria
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
17.7.2012. - OBITELJSKE PRILIKE DJECE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
Perica, Katarina
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
17.7.2012. - Obiteljski život i društvene mreže
Simona Šamanić
Pedagogija/Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2011. - Indigo djeca
Majda Feldšar
Pedagogija/Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2011. - Djeca roditelja ovisnika o psihoaktivnim drogama i alkoholu : između realnog i deklarativnog stanja
Kalanj, Andrea
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2011. - Socijalno marginalizirane obitelji
Mlinarić, Daria
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2011. - Pedagoški aspekti odnosa u obitelji
Vrtarić, Marita
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
10.10.2010. - Odgoj djece i mladih u suvremenoj obitelji: Percepcija učenika osnovne škole
Perica, Katarina
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
12.9.2010. - Odgovorno roditeljstvo
Kapović, Andrea
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
5.7.2010. - Roditeljske kompetencije- mišljenje roditelja o osobnim kompetencijama“
Vidić, Sanja
pedagogija
Filozofski fakultet
19.10.2009. - Mladi - slobodno vrijeme i rizična ponašanja
Luka Mušanović
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
8.6.2009. - Komunikacija između roditelja i djece - samopercepcija roditelja
Jelena Muža Pađen
Pedagogija/Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
20.4.2009. - Usporedba tradicionalnih i suvremenih obitelji
Oravec, Daria
pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
13.10.2008. - Kompetencije roditelja
Sanja Vidić
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
13.10.2008. - Manipulacija djecom u obitelji od strane njihovih roditelja
Tina Trošt
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
28.11.2007. - Modeli suradnje obitelji i srednje škole
Ivana Stanisavljević
Pedagogija/Informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
30.3.2007. - Nasilje među djecom u školi
Marija Japundža
pedagogija/filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
14.9.2006. - Programi prevencije nasilja nad djecom u osnovnim školama
Smiljana Jović
Pedagogija/Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2002. - 1.1.2004.

Škola pedagoga
suradnik
Norma sati: 90
17.5.2001. -
Poslijediplomski doktorski studij pedagogije
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.1992. - 1.1.1995.
Poslijediplomski znanstveni studij
Pedagoški fakultet u Rijeci

Norma sati:
1.1.1991. - 1.1.1993. Edukacija aktivnih volontera za rad s djecom prognanicima i izbjeglicama

Medicinski fakultet, Klinički bolnički centar u Rijeci, Odjel za psihijatriju i psihologiju, Štab saniteta RH, Regionalni centar Rijeka
suradnik
Norma sati: 300

Gostujući nastavnik

1.10.2017. - 1.10.2017. Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja u obitelji - izborni
izvanredni diplomski studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija
voditelj kolegija
Norma sati: 30
1.1.2008. - 1.1.2010. Obiteljska i predškolska pedagogija, Obitelji i djeca u riziku
Razredna nastava (redoviti studij) i iizvanredni studij predškolskog odgoja
Učiteljski fakultet u Rijeci, Odsjek za učiteljski studij u Gospiću
voditelj
Norma sati: 2+0+2, 2+0+1
1.1.2008. - 1.1.2010. Prevencija ovisnosti
studij razredne nastave i predškolskih odgojitelja
• Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
voditelj
Norma sati: 1+0+1
- Opća pedagogija
studij sestrinstva, studij fizioterapije
Fakultet za zdravstvene studije
voditelj
Norma sati: 2+0+2
- Obiteljska pedagogija, Obitelji i djeca u riziku, Obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja, Opća pedagogija, Odgojne strategije nastavnika
LiKOVNA PEDAGOGIJA
• Akademija primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+0, 2+0+0, 2+02, 1+0+0
- Pedagoški aspekti edukacije
Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
gostujući profesor
Norma sati: 90

Osobni razvoj

12.7.2018. - 12.7.2018. stečeno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2014. - Zloković, Jasminka: Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Zloković, Jasminka: Nasilje djece nad roditeljima-Obiteljska tajna?

Financiranje: Grafika Zambelli
1.1.2008. - Miliša, Zlatko; Zloković, Jasminka: Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima : prepoznavanje i prevencija

Financiranje: MarkoM usluge
1.1.2008. - Zloković, Jasminka; Olga Dečman Dobrnjič:Djeca u opasnosti! Odgovornost obitelji, škole i društva

Financiranje: Hrvatski pedagoško-književni zbor
1.1.2007. - Zloković, Jasminka; Dečman Dobrnjič, Olga: Zaprte oči ne vidijo zla - Trpinčenje, zanemarjanje in spolna zloraba otrok/odgovornost družine, družbe in šole

Financiranje: Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo
1.1.2005. - Bilić, Vesna Vesela i sur.: Izbor tema za satove razrednih odjela

Financiranje: Naklada Ljevak
1.1.2004. - Bilić, Vesna; Zloković, Jasminka: Fenomen maltretiranja djece

Financiranje: Nakladna kuća Ljevak
1.1.2003. - Rosić, Vladimir; Zloković, Jasminka: Modeli suradnje obitelji i škole

Financiranje: Tempo d.o.o.
1.1.2002. - Zloković, Jasminka; Rosić, Vladimir: Prilozi obiteljskoj pedagogiji

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Zloković, Jasminka: Školski neuspjeh - problem učenika, roditelja i učitelja

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci
- Djeca i maldi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje

Financiranje: Filozofski fakultetu Svaučilišta Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga.

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
- Zloković, Jasminka, Čekolj, Nadja: Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Zloković Jasminka, Nadja Čekolj
Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa
znanstvena monografija s međunarodnom recenzijom 171 - 2018.

2. Zloković, Jasminka
Žene i muškarci kao žrtve i nasilnici - Socijalni i pedagoški problem - Stari i(ili) novi izazovi
Izzivi vzgoje v globalni družbi, VI mednoradni kongres dijaških domov, Zbornik prispevkov, Ljubljana, 22.i 23. marta, 2018, Slovenija, Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije i Zavod Republike Slovenie za šolstvo 24-31 - 2018.

A2

3. Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena
Pedagoško-andragoški aspekti odnosa odrasle djece prema ostarjelim roditeljima
"Ikt u vaspitanju i obrazovanju, sportu i medicini" Zbornik radova sa 10.međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije "Horizonti" 2018 389 - 2018.

4. Zloković, Jasminka
Različitost u odgoju i obrazovanju i suvremeni izazovi
Zbornik radova 1 2 - 2017.

5. Zloković, Jasminka; Lukajić, Andrea
Osnaživanje obitelji kroz poticanje pozitivnih odnosa i obiteljske kohezije
Zbornik 25 7-22 - 2016.

A2

6. Zloković, Jasminka
Osnaživanje obitelji kroz poticanje pozitivnih odnosa i obiteljske kohezije
Zbornik odsjeka za pedagogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novome Sadu 1 200-207 - 2016. crosbi

A2

7. Nenadić-Bilan, Diana; Zloković, Jasminka
UČESTALOST I OBLICI PARTNERSTVA IZMEĐU RODITELJA I ODGOJITELJA ( FREQUENCY AND FORMS PARTNERSHIP BETWEEN PARENTS AND TEACHERS )
Magistra Iadertina (1846-3606) 65-78 - 2016. crosbi i google scholar

A2

8. Zloković, Jasminka
PRAVO DJECE NA POTICANJE RAZVOJA – ODGOVORNOST RODITELJA, ŠKOLE I DRUŠTVA ( CHILDREN'S RIGHT TO ENCOURAGING DEVELOPMENT - RESPONSIBILITY OF PARENTS, SCHOOLS AND SOCIETY )
Zbornik radova - u tisku pozvano plenarno predavanje 1 - 2016. crosbi i google scholar

A2

9. Zloković, Jasminka
Darovitost iz diskursa rizičnosti s obzirom na obitelj i školu
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa (u tisku- pozvano plenarno predavanje) 1 - 2016. crosbi i google schoolar

A2

10. Zloković, Jasminka
Istraživanje fenomena nasilja maloljetne djece nad roditeljima.
Zbornik, V. Mednarodni kongres dijaških domov; V. International Congres of Boarding Schools 1 15-18 - 2015.

A2

11. Zloković, Jasminka
Early Childhood Commercialization and creating values "Mental maps"
Croatian Journal of Education - Special Edition / Play and Playing in the Early Childhood, OMEP 2013 16 291-303 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=632927

WOS

12. Zloković, Jasminka
KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA ( QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AND YOUTH IN THE CONTEXT OF FAMILY RELATIONSHIPS )
V. Međunarodna naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih / dr.sc. Milena Nikolić (ur.). - Tuzla : Edukacijsko-rehabilitacijski Univerzitet u Tuzli i Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih 28-39 - 2014.

A2

13. Zloković, Jasminka
Život djece u virtualnom svijetu - Odgovornost roditelja, odgojitelja, učitelja i socijalne okoline
Horizonts in Education, Culture and Sports / dr. Veselin Buncić (ur.). 134-138 - 2014.

A2

14. Mrnjaus, Kornelija; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Young People in Croatia in Times of Crisis and Some Remarks About Citizenship Education
Journal of Social Science Education 13 13-24 - 2014.

Q1
Q2
WOS
A1

15. Vrcelj, S., Zloković, J
Knowledge Society and the (De)Stabilization Families
Procedia- Social and Behavioral Sciences. J.D. Gatrell, R. Kleinsasser i sur. (ur.), 5 th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG, 1-3, may, 2014, Dubrovnik, Croatia 159 537-540. - 2014.

WOS

16. Nenadić-Bilan, Diana; Zloković, Jasminka.
Sudjelovanje roditelja u sukonstrukciji kurikuluma ranog odgoja
Kalokagathia-Časopis za društvena i pedagoška pitanja 1 110-139 - 2013.

A2

17. Zloković, Jasminka; Polić, Petra.
Izazovi implementacije modela učenja zalaganjem u zajednici - primjer kolegija 'Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja''
Život i škola - časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 102-122 - 2013.

A1

18. Zloković, Jasminka; Dečman-Dobrnjič, Olga
Odvisnost od drog in otroci odvisnikov( Drug addiction and the children of drug addicts )
Šolsko Svetovalno delo (2013) 17 45-57 - 2013.

A1

19. Zloković, Jasminka
Parent-teacher partnership management: Enhancement and development parental competence.
Novi horizonti u obrazovanju, kulturi i sportu. 334-343 - 2013.

A2

20. Jevtić, Bisera; Zloković, Jasminka.
Povezanost partnerskog stila odgoja sa razvojem prosocijalne ličnosti.
Pedagogija 67 546-555 - 2012.

A1

21. Zloković, Jasminka
Obiteljska kohezija i pozitivna komunikacija u funkciji osnaživanja suvremene obitelji - Prinos istraživanju pedagoških aspekata odnosa u obitelji.
Školski vijesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja 61 265-288 - 2012.

A1
WOS

22. Zloković, Jasminka
DJECA RODITELJA OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM DROGAMA I ALKOHOLU – IZMEĐU DEKLARATIVNOG STANJA I «SOCIJALNOG SLJEPILA»
Iskanja - vzgoja-pre-vzgoja 30 54-67 - 2012.

A2

23. Zloković, Jasminka; Dečman-Dobrnjič, Olga
Pedagoške, socialne, etične in druge dileme v sodobnem kontekstu skrbi za otroka - »nevidni otroci in socialni noji«
Iskanja - vzgoja, prevzgoja 31 21-32 - 2012.

A2

24. Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana
Neke odrednice zadovoljstva u obnašanju roditeljske uloge u odnosu na odabir odgojnih postupaka : istraživanje pedagoških aspekta odnosa u obitelji
Školski vjesnik - časopis za pedagoška i školska pitanja 61 191-212 - 2012.

A1
WOS

25. Zloković, Jasminka
Kriza odgoja : Je li nam potreban socijalni i obiteljski "detoks"?( Education crisis : Did we need social and family "detoxification"? )
Iskanja : vzgoja prevzgoja (0352-3233) 29 (2011), 39/40; 19-31 29 19-31 - 2011.

A2

26. Zloković, Jasminka; Klapan, Anita; Kušić, Siniša
The Media and the commercialization of childhood - marginalization of educational values
Iskanja - vzgoja-pre-vzgoja (0352-3233) 29 (2011), 41-42; 112-126 29 112-126 - 2011.

A1

27. Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija
Rizična ponašanja djece i mladih( Risk Behaviour in Children and Young People )
Odgojne znanosti (1846-1204) 12 (2010), 1; 197-213 12 197-213 - 2010.

Q1
Q2
A1
WOS

28. Zloković, Jasminka
Djeca potrošači i materijalna exploatacija roditelja : Oblik manipuliranja i nasilja nad roditeljima( Children consumers and material exploatation of parents : manipulation and violence over parents )
Iskanja vzgoja prevzgoja (0352-3233) 28 (2010), 37/38; 88-97 28 88-97 - 2010.

A2

29. Zloković, Jasminka; Kušić, Siniša; Tot, Daria
Profesionalno usavršavanje učitelja poradi poticanja cjelokupnog razvoja djece suvremenog doba( Professional trainning of teachers as an important role in encouraging development of a modern age children )
Magistra Iadertina (1846-3606) 5 (2010), 5; 41-52 5 41-52 - 2010.

A2

30. Zloković, Jasminka
Manipuliranje roditeljima( Manipulate their parents )
Zdrav život : obiteljski magazin o zdravlju (1333-8919) 1 (2009), 76; 61-64 1 61-64 - 2009.

A2

31. Zloković, Jasminka
Nasilje djece i mladih nad roditeljima( Violence against children and young parents )
Zdrav život : obiteljski magazin o zdravlju (1333-8919) 1 (2009), 73; 24-26 1 24-26 - 2009.

A2

32. Zloković, Jasminka; Černetič, Metod; Dečman Dobrnjič, Olga
Children and Virtual Reality - Some Dilemas of Education
Organizacija, Education in Information Society (1318-5454) 42 (2009), 1; 17-22 42 17-22 - 2009.

WOS
A1
Q1
Q2

33. Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana
Primarna prevencija ovisnosti djece - uloga roditelja, odgajatelja i socijalne okoline tijekom (pred)školskog perioda( The Primary Drug Abuse Prevention in (pre)school Education - The Role of Parents, Preschool Teachers and Social Environment )
Iskanja - Vzgoja-pre-vzgoja (0352-355133) 27 (2009), 35-36; 37-48 27 37-48 - 2009.

A2

34. Zloković, Jasminka
Some Aspects of Violent Behavior of the Elementary School Children - The Problem of Family, School and Society
Iskanja - Vzgoja, Pre-vzgoja (0352-3233) 26 (2008), 31, 32; 22-26 26 22-26 - 2008.

A2

35. Zloković, Jasminka
Odnos roditelja prema djeci s aspekta manipulacije( Parents relations with children concerning manipulation )
stručno-znanstveni časopis za obitelj 23-30 - 2007.

A2

36. Zloković, Jasminka; Bilić, Vesna
Starši zasvojenci-sozasvojenost otrok?( Addicted Parents-Co-addicted Children? )
Sodobna pedagogika (0038-0474) 58 (124) (2007), 1; 176-187 124 176-187 - 2007.

Q1
Q2
A1
WOS

37. Zloković, Jasminka
Primarna prevencija rizičnih ponašanja u obitelji( Primary prevencijarizičnih behavior in the family )
Nasilje i nasilno ponašanje u školi/vrtiću, učeničkom domu / Vrgoč, Hrvoje (ur.). - Zagreb : Hrvatski-pedagoško književni zbor , 2007. 11-24 (ISBN: 987-953-6134-64-0). 11-24 - 2007.

A1

38. Zloković, Jasminka; Cindrić, Anita
"Hidden" Abuse of Children in Family and School
zbornik radova 230-240 - 2006.

A2

39. Bilić, Vesna; Zloković, Jasminka
Emocionalno i tjelesno nasilje nad djecom u školi( Emotional and Physical Violenc against Children in Schools )
Napredak - časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 147 (2006), 1; 5 -17 147 5-17 - 2006.

A1

40. Zloković, Jasminka
Prevencija nasilja nad djecom( Prevention violence on the children )
znanstveno-stručni priručnik 2-10 - 2005.

A2

41. Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Pedagoški vidiki razvoja in spodbujanja odgovornosti( Educational Aspects of developing and Encouraging Responsibility )
Pedagoška obzorja = Didactica slovenica : revija za didaktiko in metodiko (0353-1392) 1 (2004), 1; 38-52 1 38-52 - 2004.

A1
WOS

42. Zloković, Jasminka
Nasilje među vršnjacima - problem obitelji, škole i društva( Bullying - the problem of family, school and society )
Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 1 (2004), 2; 207-220 1 207-220 - 2004.

A1

43. Zloković, Jasminka
Primjena različitih modela discipline u nastavnoj praksi( Implementation of different models of discipline in teaching practice )
Napredak (1330-0059) 141 (2000), 3; 340-346 141 340-346 - 2000.

A1

44. Zloković, Jasminka
Prinos istraživanju profila rizične obitelji( A contribution to researching the profile of a high-risk family )
Napredak, Zagreb (1330-0059) 141 (2000), 1; 35-43 141 35-43 - 2000.

A1

45. Zloković, Jasminka
Zapuštenost djece kao ozbiljan problem( Children negligence as a serious problem )
Bjelovarski učitelj (1330-0954) 8 (1999), 1; 8-13 8 8-13 - 1999.

A2

46. Zloković, Jasminka
Podrška društva u pomoć djeci i njihovoj zaštiti( The role of society in development and protection of children )
Informatologija, Hrvatsko komunikološko društvo, Zagreb (1330-0067) 8 (1999); 120-123 120-123 - 1999.

A1
WOS

47. Zloković, Jasminka
Unapređivanje odgojno- obrazovnog rada - prioritetna zadaća školskih pedagoga(Improving Education - A Pedagogues Work Priority)
Napredak, Zagreb (1330-0059) 1 (1998), 2; 23-29 1 23-29 - 1998.

A1

48. Zloković, Jasminka
Povijesni i suvremeni aspekti problema zlostavljanja i zapuštanja djece( Historical and contemporary aspects of problems in children abuse and neglect )
Bjelovarski učitelj (1330-0954) 7 (1998), 1; 6-12 7 6-12 - 1998.

A2

49. Zloković, Jasminka
Uloga obitelji u postizanju školskog uspjeha učenika( The parents role in pupils school achievement )
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 137 (1996), 4; 415-423 137 415-423 - 1996.

A1

50. Zloković, Jasminka
Pristupi školskom poučavanju i uspjehu učenika( Approaches to teaching at school and pupils success )
Bjelovarski učitelj (1330-0954) 5 (1996), 3; 96-102 5 96-102 - 1996.

A2

51. Zloković, Jasminka
Mogućnost razvoja kreativnih i darovitih učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju( Possibilities for development of creative and talented pupils in secondary and middle education )
Napredak, Hrvatsko-pedagoško književni zbor, Zagreb (1330-0059) 133 (1992), 1; 49-56 133 49-56 - 1992.

A1

52. Zloković, Jasminka
Žene i muškarci kao žrtve i nasilnici - Socijalni i pedagoški problem - Stari i(ili) novi izazovi
Izzivi vzgoje v globalni družbi, VI mednoradni kongres dijaških domov, Zbornik prispevkov, Ljubljana, 22.i 23. marta, 2018, Slovenija, Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije i Zavod Republike Slovenie za šolstvo 24-31

A2

53. Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena
Sveučilište za treću životnu dob - put za podizanje kvalitete obrazovnog procesa u trećoj životnoj dobi
Međunarodna konferencija Vranje

54. Zloković, Jasminka; Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena
Implementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija "Treća životna dob"
II.Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju"

55. Zloković, Jasminka; Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena
Implementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija "Treća životna dob"
II.Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju"

56. Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena
Održivost u obrazovanju odraslih na primjeru sveučilišta - model učenja u zajednici
VIII. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih: Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih (ESF projekt "Promocija cjeloživotnog učenja")

57. Zloković, Jasminka
Pravo djece na poticanje razvoja - odgovornost roditelja, škole i društva
Zbornik radova: Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje:teorije politike i prakse. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, Zavod za pedagogiju-odsjek za pedagogiju 1 47-55

A2

58. Zloković, Jasminka
Utjecaj obrazovanja osuđenih na stupanj resocijalizacije u kazneno-popravnom domu(Influence of the sentenceeds education on the resocialization level in a penal-corrective house )
Penološke teme, Savez udruženja za penologiju SR Hrvatske, Zagreb (032-8030) 2 (1987), 3-4; 281-291 2 281-291

A2

59. Zloković, Jasminka; Polić, Petra
Kultura odgovornosti roditelja, učitelja i društva ili "pakleni" ples s djecom( The culture of responsibility of parents, teachers and society or "hellish dance" with children )
Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti / Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo , 2012. 441-450 (ISBN: 978-953-99167-5-4).

A2

60. Zloković, Jasminka; Polić, Petra
Izazovi implementacije modela učenja zalaganjem u zajednici - primjer kolegija 'Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja''( Challenges of the Implementation of Service-Learning Model-The Case of the Course "Family and the Prevention of Antisocial Behavior" )
Život i škola (0044-4855) 59 (2013), 29; 102-122

A1

61. Zloković, Jasminka
Obiteljska kohezija i pozitivna komunikacija u funkciji osnaživanja suvremene obitelji Prinos istraživanju pedagoških aspekata odnosa u obitelji( Family Cohesion and Positive Communication in the Function of Strengthening the Contemporary Family Contribution to the Research of Pedagogical Aspects of Family Relationships )
Školski vjesnik (1848-0756) 61 (2012); 265-288

A1
WOS

62. Zloković, Jasminka
DJECA RODITELJA OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM DROGAMA I ALKOHOLU – IZMEĐU DEKLARATIVNOG STANJA I «SOCIJALNOG SLJEPILA»( Children of Parents Consumers of Psychoactive Drugs and Alcohol - Between Declarative State and "Social blindness" )
Iskanja - vzgoja-pre-vzgoja (0352-3233) 30 (2012), 45-46; 54-67

A2

63. Zloković, Jasminka; Dečman-Dobrnjič, Olga
Pedagoške, socialne, etične in druge dileme v sodobnem kontekstu skrbi za otroka - »nevidni otroci in socialni noji«( Educational, social, ethical and other dilemmas in the modern context of child care – «invisible children and social ostriches» )
Iskanja - vzgoja, prevzgoja (0352-3233) 31 (2012), 43/44; 21-32

A2

64. Mrnjaus, Kornelija, Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Young people in Croatia in times of crisis and the development of resilience
Journal of Social Science Education (1618-5293) (2014)

A1
WOS

65. Mrnajus, Kornelija; Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija
Education for Democratic Citizenship in times of Crisis in Croatia
Journal of Social Science Education (1618-5293) (2014)

66. Jevtić, Bisera; Zloković, Jasminka
RACIONALNO UČENJE U KONTEKSTU ŠKOLSKOG (NE)USPJEHA( RATIONAL LEARNING IN THE CONTEXT OF SCHOOL (NO) SUCCESS )
Školski vijesnik - Časopis za pedagoška i školska pitanja (0037-67364X) (2014)

A2

67. Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana
Neke odrednice zadovoljstva u obnašanju roditeljske uloge u odnosu na odabir odgojnih postupaka : istraživanje pedagoških aspekta odnosa u obitelji( Some determinants of content in performing parental role regarding the choice of child-rearing practices : The research of pedagogic aspects of family relations )
Školski vjesnik (0037-654X) 61 (2012), 1/2; 191-212

A1
WOS

68. Jevtić, Bisera; Zloković, Jasminka
Povezanost partnerskog stila vaspitanja sa razvojem prosocijalne ličnosti( Linkage partnership style of education to develop pro-social personality )
Pedagogija (0031-3807) 67 (2012), 4; 546-555

A2

69. Nenadić-Bilan, Diana; Zloković, Jasminka
Sudjelovanje roditelja u sukonstrukciji kurikuluma ranog odgoja( Parent involvement in early childhood curriculum )
Kalokagathia (1848-4654) 2 (2013), 1; 110-139

A2

70. Zloković, Jasminka
Primarna prevencijarizičnih ponašanja u obitelji( Primary prevencijarizičnih behavior in the family )
Nasilje i nasilno ponašanje u školi/vrtiću, učeničkom domu / Vrgoč, Hrvoje (ur.). - Zagreb : Hrvatski-pedagoško književni zbor , 2007. 11-24 (ISBN: 987-953-6134-64-0).

A1

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Zloković, Jasminka, Čekolj, Nadja
Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa
monografija prof.dr.sc.Jasminka Zloković Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka - 2018.
2. Autor knjige
Zloković, Jasminka
Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima
Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima Polić, Petra Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732379
3. Autor poglavlja u knjizi
Zloković, Jasminka
Samopercepcija vzgojnih kompetenc učiteljev in vzgojiteljev ter njihova stališča o starševskih kompetencah( Autoperception of teachers and parents educational competencies )
znanstvena monografija Zavod Republike Slovenie za šolstvo Ljubljana, Slovenia - 2009.
4. Autor knjige
Zloković, Jasminka
Nasilje djece nad roditeljima-Obiteljska tajna?( Violence by children against parents-Family secret? )
znanstvena monografija Grafika Zambelli Rijeka - 2009.
5. Autor knjige
Miliša, Zlatko; Zloković, Jasminka
Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima : prepoznavanje i prevencija( The education and manipulation with the childern in the familys and mediums : recognition and prevention )
znanstvena monografija MarkoM usluge Zadar-Rijeka - 2008.
6. Autor knjige
Zloković, Jasminka; Olga Dečman Dobrnjič
Djeca u opasnosti! Odgovornost obitelji, škole i društva( Children in Denger!Responsibility family, school and society )
znanstvena monografija Hrvoje Vrgoč Hrvatski pedagoško-književni zbor Zagreb - 2008.
7. Autor knjige
Zloković, Jasminka; Dečman Dobrnjič, Olga
Zaprte oči ne vidijo zla - Trpinčenje, zanemarjanje in spolna zloraba otrok/odgovornost družine, družbe in šole( The Closed Eyes Cannot See Evil - Tormenting, Neglect and Sexual Abuse of Children / Responsibility of Family, Society and School )
znanstvena monografija Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Slovenia - 2007.
8. Autor poglavlja u knjizi
Bilić, Vesna Vesela; Gajger, Vesna; Fajdetić, Majda; Zebić, Seka; Shita, Vilhelma; Prskalo, Ivan; Blagović, Ana; Sorić, Izabela; Vlahović-Štetić, Vesna; Burcar, Željko; Prlić, Nada; Šimek, Monika; Fajdetić, Andrea; Profaca, Bruna; Ćosić, Ivana; Zloković, Jasminka; Buljan Flander, Gordana; Karlović, Ana; Sedlar, Miljenko; Nikić, Mijo; Vulić-Prtorić, Anita; Tešović, Goran; Franković, Živka; Gabelica Šupljika, Maja; Radmilo, Ester : Perinčić, Zorana; Mušanović, Marko; Barbir, Joško
Izbor tema za satove razrednih odjela( The choice of subjects for classroom meetings )
znanstveno-stručni priručnik Naklada Ljevak Zagreb - 2005.
9. Autor knjige
Bilić, Vesna; Zloković, Jasminka
Fenomen maltretiranja djece( Fenomen maltreatmen child )
znanstvena monografija Nives Tomašević Nakladna kuća Ljevak Zagreb - 2004.
10. Autor knjige
Rosić, Vladimir; Zloković, Jasminka
Modeli suradnje obitelji i škole( Models of corporation between family and school )
znanstveno-stručni priručnik Tempo d.o.o. Đakovo-Zagreb - 2003.
11. Autor knjige
Zloković, Jasminka; Rosić, Vladimir
Prilozi obiteljskoj pedagogiji( Contributions to Family Pedagogy )
znanstvena monografija Vladimir Rosić Rijeka - 2002.
12. Autor knjige
Zloković, Jasminka
Školski neuspjeh - problem učenika, roditelja i učitelja( School failure - problem of students, parents and teachers )
znanstvena monografija M.Nešić Filozofski fakultet u Rijeci - 1998.

Pozvana predavanja

1. Zloković, Jasminka
Nasilje nad roditeljima - mit ili stvarnost? (uvodno izlaganje)
Gradska vijećnica Grada Rijeke - 6.6.2018.
2. Zloković, Jasminka
Suradnja obitelji i škole
Zavod za javno zdravstvo Rijeka - 19.10.2017.
3. Zloković, Jasminka
Akcijska istraživanja u dječjim vrtićima- Uloga stručnog suradnika pedagoga
Rijeka - 1.6.2017.
4. Zloković, Jasminka
Osnaživanje obitelji u kontekstu podizanja kvalitete života
Rijeka (Gradska vijećnica) - 15.5.2017.
5. Zloković, Jasminka
Darovitost iz diskursa rizičnosti s obzirom na obitelj i školu
Zadar , Hrvatska - 25.2.2016.
6. Zloković, Jasminka
PRAVO DJECE NA POTICANJE RAZVOJA – ODGOVORNOST RODITELJA, ŠKOLE I DRUŠTVA ( CHILDREN'S RIGHT TO ENCOURAGING DEVELOPMENT - RESPONSIBILITY OF PARENTS, SCHOOLS AND SOCIETY
Opatija, Hrvatska, - 30.9.2015.
7. Zloković, Jasminka
Istraživanje fenomena nasilja maloljetne djece nad roditeljima ( The phenomenon of violence of the children of parents )
Ljubljana, Slovenija, - 26.3.2015.
8. Zloković, Jasminka
KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA( QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AND YOUTH IN THE CONTEXT OF FAMILY RELATIONSHIPS )
Igalo, Crna Gora - 21.7.2014.
9. Zloković, Jasminka; Klapan, Anita
Okrutnost i nasilje nad djecom globalni problem : obrazovanjem do prevencije
Ljubljana, Slovenija - 30.3.2012. crosbi
10. Zloković, Jasminka
PARTNERSTVO ŠKOLE I RODITELJA U FUNKCIJI OSNAŽIVANJA OBITELJI
Subotica, Srbija crosbi
11. Zloković, Jasminka
PRAVO DJECE NA POTICANJE RAZVOJA – ODGOVORNOST RODITELJA, ŠKOLE I DRUŠTVA
Opatija crosbi i google scholar
12. Zloković, Jasminka
Socijalno neprihvatljivi i agresivni odnosi djece i mladih prema roditeljima - Prinos istraživanju obiteljskih odnosa
Ljubljana, Slovenija CROSBI
13. Zloković, Jasminka
Žene i muškarci kao žrtve i nasilnici - Socijalni i pedagoški problem - Stari i(ili) novi izazovi
Ljubljana, SLovenija
14. Zloković, Jasminka
Različitost u odgoju i obrazovanju i suvremeni izazovi
Zadar
15. Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena
Sveučilište za treću životnu dob - put za podizanje kvalitete obrazovnog procesa u trećoj životnoj dobi
Niš
16. Zlokoviić, Jasminka; Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena
Implementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija "Treća životna dob"
Sarajevo
17. Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena
Održivost u obrazovanju odraslih na primjeru sveučilišta - model učenja u zajednici
18. Zloković, J.
Istraživanje fenomena nasilja maloljetne djece nad roditeljima.V. Mednarodni kongres dijaških domov ; V. International Congress of Boarding Schools / Marija Seneković, Olga Jaybinšek, Dušan Macura (ur.). - Ljubljana : Društvo vygojiteljev dijaških domov Slovenije, Ljubljana , 2015. 15-18. (pozvano plenarno predavanje u inozemstvu).
Ljubljana
19. Zloković, Jasminka
Poticanje pozitivnih odnosa u kontekstu osnaživanja obitelji
Rijeka
20. Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena
Pedagoško-andragoški aspekti odnosa odrasle djece prema ostarjelim roditeljima
Subotica
21. Zloković, Jasminka
Važnost suradnje škole i roditelja za ostvarenje dobrobiti djeteta
Rijeka
22. Zloković, Jasminka
Darovitost iz diskursa rizičnosti s obzirom na obitelj i školu
Zadar crosbi i google scholar
23. Zloković, Jasminka
Socijalno marginalizirane obitelji( Socially marginalized families )
24. Zloković, Jasminka
Kriza odgoja( Education crisis )
25. Zloković, Jasminka
Nasilje djece nad roditeljima - Obiteljska tajna?( Violence against parents )
26. Zloković, Jasminka
Nasilje nad djecom - nasilje nad roditeljima( Violence against children - Violence against parents )
27. Zloković, Jasminka
"Virtualne" obitelji - nove "perspektiver" i prakse( Virtualn family - new perspectives and practies )
28. Zloković, Jasminka
Obiteljske vrijednosti i nasilje u obitelji( Family values and family violence )
29. Zloković, Jasminka
Nasilje djece nad roditeljima. Obiteljska tajna?( Violence by children against parents. Family secret? )
30. Zloković, Jasminka
Sodelovanje šole in staršev pri spodbujanju razvoja nadarjenih otrok( Collaboration parents and teachers - development gifted children )
31. Zloković, Jasminka
Manipuliranje djecom u obitelji( Manipulation of children in the family )
32. Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Učitelji i roditelji kao promotori učenja i odgovornog ponašanja kod djece( Teachers and parents as promoters of learning and responsible behavior in children )
33. Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Pleasantness and unpleasantness in school environment - the children"s perspectives
34. Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka
Emocionalna pismenost učitelja i razvoj nadarene djece u školi( Emotional literacy of Teachers and the development of gifted children in a school setting )
35. Zloković, Jasminka; Klapan, Anita
Okrutnost i nasilje nad djecom globalni problem : obrazovanjem do prevencije( cruelty and violence against children global problem : education to prevention )
36. Zloković, Jasminka
Moralne i odgojne vrijednosti u obitelji. Nasilje djece nad roditeljima - Obiteljska tajna?( Moral and educational values. Violence against children and parents )
37. Zloković, Jasminka
Nasilje djece nad roditeljima-Prinos istraživanju različitih aspekata obiteljskih odnosa( Violence against children, parents-yield research various aspects of family relations )
38. Zloković, Jasminka
Socijalno neprihvatljivi i agresivni odnosi djece i mladih prema roditeljima - Prinos istraživanju obiteljskih odnosa = Social unsuitable and agresive relationship among children and parents - Acontribution to researching the family relationship( Social unsuitable and agresive relationship among children and parents - Acontribution to researching the family relationship )
39. Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija
Djelovanje obitelji i škole na promociji prosocijalnih ponašanja djece i mladih( The influence of parents and schools on promoting of prosocial behavior of children and youth )
40. Zloković, Jasminka
Odgoj u krizi( Education in crisis )
41. Zloković, Jasminka
Mogućnosti osnaživanja suvremene obitelji( Possibilities for empowerment of contemporary family )
42. Zloković, Jasminka
Izazovi današnjeg obiteljskog života.( The challenges of todays family life )
43. Zloković, Jasminka
Socijalno neprihvatljivi i agresivni odnosi djece i mladih prema roditeljima - Prinos istraživanju obiteljskih odnosa( Social unsuitable and agresive relationship among children and parents - Acontribution to researching the family relationship - )
44.

Kongresna priopćenja

1.
Zloković, Jasminka; Čekolj, Nadija
Strengthening Families to Prevent Violence Against Children priopćenje Child maltreatment & well-being : Contemporary issues,research&practice Rijeka ( Filozofski fakultet u Rijeci) - 8.7.2017.
2.
Nenadić-Bilan, Dijana; Zloković, Jasminka
SUSTAINABLE FAMILY IN A SUSTAINABLE SOCIETY priopćenje Early Childhood Relationship: The Foundation for a Sustainable Future“ Opatija - 23.6.2017.
3.
Zloković, Jasminka
Darovitost iz diskursa rizičnosti s obzirom na obitelj i školu pozvano plenarno Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika Zadar - 1.1.2016.
4.
Zloković, Jasminka
Istraživanje fenomena nasilja maloljetne djece nad roditeljima pozvano plenarno "Modeli vzgoje v globalni družbi" Ljubljana, Slovenija - 27.3.2015.
5.
Zloković, Jasminka
PRAVO DJECE NA POTICANJE RAZVOJA – ODGOVORNOST RODITELJA, ŠKOLE I DRUŠTVA pozvano plenarno Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: Teorije, politike i prakse Opatija - 1.1.2015.
6.
Zloković, Jasminka
KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA pozvano predavanje; organizacijski odbor (međunarodna znanstveno-stručna konferencija) V. Međunarodna naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih Igalo, Crna Gora - 21.7.2014.
7.
Zloković, Jasminka
PARTNERSTVO ŠKOLE I RODITELJA U FUNKCIJI OSNAŽIVANJA OBITELJI pozvano plenarno Odgojno obrazovni i sportski horizonti Subotica, Srbija - 1.1.2014.
8.
Zloković, Jasminka
Komercijalizacija ranog djetinjstva i stvaranje vrijednosnih „mentalnih mapa“ predavanje, organizacijski odbor, recenzentica (međunarodna stručno-znanstvena konferencija) Igra u ranom djetinjstvu, Play and Playing in Early Childhood Učiteljski fakultet u Zagrebu - 8.5.2013.
9.
Zloković, Jasminka, Polić, Petra
Kultura odgovornosti roditelja, učitelja i društva ili “pakleni”ples s djecom.( The Culture of Responsibility of Parents, Teachers and Society or "Hellish Dance" with Children ) Hrvatsko pedagogijsko društvo - 1.1.2013.
10.
Zloković, Jasminka; Klapan, Anita
Okrutnost i nasilje nad djecom globalni problem : obrazovanjem do prevencije pozvano plenarno Modeli vzgoje v globalni družbi Ljubljana, Slovenija - 30.3.2012.
11.
Zloković, Jasminka
Obitelji i djeca u riziku( Families and children at risk ) - 1.1.2010.
12.
Zloković, Jasminka; Kušić, Siniša; Šupak, Ana
"Virtualna okolina" i "progresivni odgoj" - "nove" perspektive i prakse ( "Virtual environment" and "progressive education"- "new" perspectives and practice ) plenarno pozvano II. mednarodni kongres dijaških domov Modeli vzgoje v globalni družbi - 2008 : zbornik radova = II. International Conference of Boarding Schools Educational models in global societies - 2008 Ljubljana, Slovenia - 17.4.2008.
13.
Zloković, Jasminka
Različitost pristupa u otkrivanju i primarnoj prevenciji rizičnih ponašanja u obitelji( Diversity admission in identification and primary prevention risc behaviour family ) Hrvatski pedagoško-književni zbor - 1.1.2007.
14.
Zloković, Jasminka
Partnerstvo roditelja i učitelja u ostvarivanju odgojne funkcije pozvano plenarno Modeli vzgoje v globalni družbi - The models of education in global society Ljubljana, Slovenia - 1.1.2007.
15.
Zloković, Jasminka
Vulnerable Child and Risk Family Wydawnictwo Wyższej szkoły pedagogicznej w Częstochowie - 1.1.2001.
16.
Zloković, Jasminka
Child Maltreatment & Well-being sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu Child Maltreatment & Well-being Filozofski fakultet u Rijeci
17.
Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena
Održivost u obrazovanju odraslih na primjeru sveučilišta - model učenja u zajednici predavanje VIII. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih: Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih
18.
Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena
Pedagoško-andragoški aspekti odnosa odrasle djece prema ostarjelim roditeljima predavanje 10.međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija "Horizonti" 2018 Subotica
19.
Zloković, Jasminka
Odgojni obzori u sportu – Izloženost djece agresivnim modelima ponašanja roditelja i odraslih( Educational Horizons in Sport - Exposure of children to aggressive models of behavior of parents and adults )
20.
Zloković, Jasminka
Risk Famillies and Neglected Child- A Personal and Social Problem
21.
Zloković, Jasminka
Suradnja škole i roditelja u poticanju razvoja nadarene djece
22.
Zloković, Jasminka; Polić, Petra
Kultura odgovornosti roditelja, učitelja i društva ili "pakleni" ples s djecom( The Culture of Responsibility of Parents, Teachers and Society or "Hellish Dance” with Children )
23.
Klapan, Anita; Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija
Education and globalization processes
24.
Zloković, Jasminka
Sportski (odgojni) obzori : Izloženost djece agresivnim modelima ponašanja roditelja i odraslih( Sport (educational) horizonts : child exposure to aggressive models of behavior in parents and adult )
25.
Zloković, Jasminka
Risky Families and neglected Children-A Personal and Social Problem
26.
Zloković, Jasminka
Parent-Teacher Partnership Menagement
27.
Zloković, Jasminka
Parent-teacher partnership management : Enhancement and development parental competence
28.
Zloković, Jasminka
Komercijalizacija ranog djetinjstva i stvaranje vrijednosnih „mentalnih mapa“
29.
Zloković, Jasminka; Polić, Petra
Obitelj kao (ne)poticatelj darovitog djeteta( The role of family in encouraging the gifted child )
30.
Zloković, Jasminka
Odgoj i obrazovanje - Socijalni kapital ili nepotrebni trošak. Za ulaganje u odgoj i obrazovanje "(nikad) vrijeme (ni)je"( Education-social CapitL or Unnecessary Expense. To invest in education "never)time (even)is" )
31.
Zloković, Jasminka; Kušić, Siniša
Profesionalno usavršavanje učitelja u cilju poticanja cjelokupnog razvoja djece suvremenog doba( Professional trainning of teachers an important role in encouraging development of a modern age children )
32.
Zloković, Jasminka; Ćavar, Jozo
«F» škole : između realnosti i «zvjetdanih staza»( F school : between reality and "Star Trek" )
33.
Zloković, Jasminka
Suvremene obitelji između tradicionalnih i virtualnih odnosa( Modern family among traditional and virtual relationship )
34.
Zloković, Jasminka
Kvalitetan odgojno-obrazovni rad kao podrška razvoju djeteta( Qualitative educationa work as a support to child development )
35.
Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana
Respecting the child through family relationships
36.
Zloković, Jasminka
Odgoj i obrazovnje-socijalni kapital ili nepotrebni trošak( Education-social capital or unnecessary expense )
37.
Zloković, Jasminka
Pedagoško-psihološko obrazovanje učitelja između realnosti i budućnosti( Pedagogical and psychological education of teachers between reality and the future )
38.
Kušić, Siniša; Zloković, Jasminka; Redžić, Dragana
E-Learning i obrazovanje na daljinu - novi pristup obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju( E-Learning and distance education - a new approach to adult education and lifelong learning )
39.
Zloković, Jasminka; Spitek-Zvonarević Vlasta
Intergenerational Relation-Generational Bridge or Generational Gap?
40.
Zloković, Jasminka
Proturječja deklarativne i stvarne brige o djeci - Analiza medijskih sadržaja o nehumanom odnosu prema djeci u obitelji i okolinji( The Care of Children Fiction or Fact )
41.
Zloković, Jasminka
Holistički pristup promjenama i razvoju odgojno-obrazovne uloge škole( Holistic approach to changes and development of the educational role of school )
42.
Zloković, Jasminka
Obitelj i dijete : odgoj i obrazovanje kao stvaralački proces( Family and Child : Education as a Creative Process )
43.
Zloković, Jasminka
Odnos pedagoške prakse i modela teorije razvijanja empatije( Theory of Empathy development and Educational Practice )
44.
Zloković, Jasminka
Implementacija multiinteraktivnog koncepta u suvremenom nastavnom radu sa zapuštenom djecom( Implementation of multi-interactive concept into a modern curriculum for work with neglected children )
45.
Zloković, Jasminka
Rad pedagoga na poboljšanju uspjeha učenika osnovne škole( School pedagogues work on improving pupils efficiency )
46.
Zloković, Jasminka; Tot, Daria; Kušić, Siniša
Profesionalno usavršavanje učitelja u cilju poticanja cjelokupnog razvoja djece suvremenog doba( Professional training of teachers as an important role in encouraging development of a modern age children )
47.
Zloković, Jasminka; Spitek-Zvonarević, Vlasta
Intergenerational Relation-Generational Bridge or generational Gap?.
48.
Zloković, Jasminka
Students’ perception of a safe and humane school and family
49.
Mušanović, Marko; Zloković, Jasminka
Vulnerable Child and Risk Family
50.
Zloković, Jasminka; Klapan, Anita
Poticanje odgojnih vrijednosti u obitelji i školi - bezvremena razvojna snaga ili globalizacijska fikcija( Encouraging educational values ??in family and school - timeless power development or globalization fiction )
51.
Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana
Respecting the child through family relationships
52.
Zloković, Jasminka; Spitek-Zvonarević, Vlasta
Intergenerational Relation-Generational Bridge or Generational Gap?
53.
Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana
Respecting the Child Through Family Relationships
54.
Zloković, Jasminka; Polić, Petra
Teachers' role in the "upbringing" of children - current state and perspectives - Attitudes of university students involved in teacher training studies
55.
Zloković, Jasminka
Život djece u virtualnom svijetu Odgovornost roditelja, odgojitelja, učitelja i socijalne okoline( Lives of children in virtual worlds Responsibility of parents, educators, teachers and social environment )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2010. - 1.1.2011.
"Attitudes Regarding Violence Among Students and Educators in Boarding Schools''; Odnos dijakov in pedagoških delavcev do nasilja u dijaških domovih; vanjska suradnica istraživač i konzultant u inozemnom znanstvenom projektu; Javna agencija za istraživačku djelatnost RS (ARRS); bez naknade; Voditelj projekta: prof.dr.sc. M. Pagon, mat.br. 1150, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Sovenija.
2. 1.1.2009. - 1.1.2011.
“Program primarne prevencije nasilja – Nasilje se može spriječiti”; voditeljica projekta i glavni istraživač; Hrvatsko pedagoški književni zbor, Zagreb ; 2.000,00;
3. 1.1.2008. -
Promicanje tolerancije i škole bez nasilja; suvoditelj projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; bez naknade;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
''Pedagoški aspekti odnosa u obitelji'', (projekt u tijeku), (šifra 009-0000000-1429).; voditeljica projekta i glavni istraživač; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; 140,000 kn;
5. 1.1.1997. - 1.1.2001.
''Pedagoški aspekti rada učitelja sa neuspješnom djecom''; voditeljica projekta i glavni istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH ; 24,000 kuna;
6. -
Prevencija nasilja u mladenačkim vezama; sudjelovanje u domaćem znanstveno-stručnom projektu; Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencija za odgoj i obrazovanje; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 29.1.2014. -
Željka Bobaš; ; studijska savjetnica na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju pedagogije; ;
2. 1.1.2014. -
Akvilina Čamber Tambolaš; Doktorat ; Doktorski studij pedagogije (Filozofski fakultet u Rijeci) - Zloković, J. studijska savjetnica ; ;
3. 1.1.2012. -
Polić, Petra; Sustavan opis i klasifikacija odgojnih postupaka u obitelji utemeljeni na općoj teoriji odgoja Wolfganga Sünkela; Kurikulum suvremenog odgoja i škole ; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2011.
Diana Nenadić - Bilan ; "Model suradnje s roditeljima u predškolskoj prevenciji ovisnosti"; poslijediplomski doktorski studij pedagogije; 7.03.2011. godine;

Znanstveni skupovi

1. 11.5.2018. - 12.5.2018.
10.međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija "Horizonti" 2018 Subotica predavanje
2. 10.4.2018. -
Izzivi in perspective globalnega povezovanja za razvoj nove podobne starosti Ljubljana, Slovenija Okrugli stol i prezentacija novog visokoškolskog kolegija Pedaogogija treće životne dobi
3. 22.3.2018. - 23.3.2018.
Izzivi vzgoje v globalni družbi, VI mednoradni kongres dijaških domov, Zbornik prispevkov Ljubljana, Slovenija izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu
4. 21.9.2017. - 23.9.2017.
Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju Zadar izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu
5. 7.7.2017. - 8.7.2017.
Child Maltreatment & Well-being, I. Međunarodna znanstvena konferencija Filozofski fakultet u Rijeci sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu
6. 30.9.2015. - 2.10.2015.
Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: Teorije, Politike i Prakse Opatija izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu
7. 1.1.2002. -
9. Članica Organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse, International scientific colloquium Relationship of Pedagogical Theory and Pedagogic Practice, Crikvenica: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju. Rijeka članica međunarodnog znanstvenog odbora
8. - 22.7.2014.
V. Međunarodna naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih Igalo, Crna Gora organizacijski odbor (međunarodna znanstveno-stručna konferencija)
9. - 11.5.2013.
Igra u ranom djetinjstvu, Play and Playing in Early Childhood, OMEP Hrvatska Učiteljski fakultet u Zagrebu organizacijski odbor, recenzentica (međunarodna stručno-znanstvena konferencija)
10. - 30.3.2012.
Modeli vzgoje v globalni družbi, IV. mednarodni skup dijaških domov, IV. International Congres of Boarding Schools, Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Skupnost dijaških domov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana, Slovenija međunarodni organizacijski odbor
11. - 14.5.2011.
2. New Horizonts in Education, Culture and Sports, Vaspitno - obrazovni i sportski horizonti, IV. međunarodni interdisciplinarni skup, The Fourth International Interdisciplinary Scientific Conference, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja i trenera, College of Vocational Studies. Subotica, Srbija: članica međunarodnog organizacijskog odbora
12. - 16.5.2010.
Cultural & Educational Horizonts, III. International Interdisciplinary Professional Scientific Conference, Vaspitno - obrazovni horizonti, III. međunarodni interdisciplinarni skup, Subotica, Srbija: The Advanced School of Vocational Studies For Education of Nursery Teachers-Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja. Subotica, Srbija članica međunarodnog znanstvenog odbora
13. - 26.3.2010.
Modeli vzgoje v globalni družbi, Models of Education in Global Society. III. mednarodni skup dijaških domov, III. International Congres of Boarding Schools, Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Skupnost dijaških domov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana, Slovenija članica međunarodnog znanstvenog odbora
14. - 16.5.2009.
The Teaching Based on the Bologna Process, 2. Interdisciplinary Scientific Conference, Nastava i bolonjski proces, 2. međunarodna konferencija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja, College of Nursery School Teachers. Subotica, Srbija članica međunarodnog znanstvenog odbora
15. - 18.4.2008.
Modeli vzgoje v globalni družbi, Models of Education in Global Society. II. mednarodni skup dijaških domov, II. International Congres of Boarding Schools, Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Skupnost dijaških domov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana, Slovenija članica međunarodnog znanstvenog odbora
16. - 13.4.2007.
Članica I. Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa vzgojiteljev dijaških domov, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije. Ljubljana, Slovenija članica međunarodnog znanstvenog odbora
17. - 30.5.2003.
Članica međunarodnog znanstvenog odbora Međunarodnog znanstvenog i stručnog slupa, Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima, Četvrti dani Mate Demarina, Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola u Puli, Hrvatski pedagoško-književni zbor, pokroviteljstvo Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske. Brijuni članica znanstvenog odbora
18. - 28.4.2001.
Članica organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Teorijsko - metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja; Theoretical and Methodological Foundation of Educational Research, ., Opatija: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju. Rijeka članica međunarodnog znanstvenog odbora
19. - 26.3.2000.
11. Članica Organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Nastavnik – čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju, The Teacher as a Contributor to Quality in Education, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju. Rijeka članica međunarodnog znanstvenog odbora
20. - 5.4.1998.
Članica Organizacijskog odbora za održavanje drugih Pedagoško-andragoških dana, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju. Rijeka članica organizacijskog odbora
21. - 20.2.1998.
12. Članica Organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Kvaliteta u odgoju i obrazovanju, The Quality in Education and Teaching, Pedagoški fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju. Rijeka članica međunarodnog znanstvenog odbora
22. -
69. svjetska konferencija OMEP-a „Early Childhood Relationship: The Foundation for a Sustainable Future“ Opatija, Hrvatska, izlaganje na međunarodnom skupu i članica Znanstvenog organizacijskog odbora
23. -
Child maltreatment & well-being Rijeka (Filozofski fakultet u Rijeci) organizacijski odbor, i izlaganje rada: Strengthening Families to Prevent Violence Against Children
24. -
Trening životnih vještina, Suradnjom u lokalnoj zajednici do unapređenja programa. Izazovi zaštite mentalnog zdravlja u intersektorskoj suradnji. Rijeka izlaganje na stručnom skupu u Hrvatskoj
25. -
Međunarodna konferencija Vranje Niš predavanje
26. -
II.Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju" Sarajevo predavanje
27. -
VIII. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih: Upravljanje kvalitetom obrazovanja odraslih predavanje

Uredništva časopisa

1. 1.1.2016. - Magistra Iadertina

2. 1.1.2016. - Magistra Iadertina

3. 1.1.2016. - Magistra Iadertina

4. 1.1.2012. - Školski vijesnik - časopis za pedagoška i školska pitanja. Split: Izdavači - Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split, Filozofski fakultet Svučilišta u Splitu.

5. 1.1.2012. - Obiteljski centar Primorsko-goranske županije. Petogogodišnja obljetnica (Proceedings of the family center the county -2012. Five year anniversary)

6. 1.1.2012. - Zbornik obiteljskog centra Primorsko-goranske županije -2012. Petogogodišnja obljetnica( Proceedings of the family center the county -2012. Five year anniversary )

7. 1.1.2011. - Novi horizonti u obrazovanju, kulturi i sportu( New Horizonts in Education, Culture and Sports )

8. 1.1.2004. - Međunarodni znanstveno-stručni časopis Iskanja - Vzgoja-pre-vzgoja, Slovenia, Ljubljana: Izdavač Skupnost dijaških domov Slovenije i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport.

9. - Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića ( Contemporary challenges in the work of educational specialists. Proceedings in honor of Stephen Staničića )

10. - Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje ( Children and youth in alternative care: Protection of the right to health

11. - Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića

12. - Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje

Recenzije

1. 2014. V. Međunarodna naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih / dr.sc. Milena Nikolić (ur.). - Tuzla : Edukacijsko-rehabilitacijski Univerzitet u Tuzli i Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih
2. 2013. Igra u ranom djetinjstvu, Play and Playing in Early Childhood / Petrović-Sočo, Biserka ; Višnjić-Jevtić, Adrijana (ur.). - Zagreb : OMEP Hrvatska, Alfa d.d., Zagreb
3. 2012. "Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti" (zbornik radova s 3.međunarodne znanstveno-stručne konferencije)
4. 2012. Tamna strana ekrana (znanstvena monografija, autori Miliša, Z.; Tolić, M.; Vertovšek, N. i sur.)
5. 2012. Zbornik Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije( Proceedings Family Center - Primorsko-goranska županija )
6. 2012. Porodica kao sistem - Funkcionalnost i resursi osnaživanja (znanstvena monografija, autorica Zuković, S.)
7. 2011. "Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti" (zbornik radova s 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije)
8. 2011. Animirani film i kviz "Tačka, linija..." ( DVD - sa didaktičko-metodičkim uputstvom) (autor, Hilčenko, S.)
9. 2009. Zbornik radova "Nastava i Bolonjski proces" (međunarodna znanstvena konferencija)
10. Child Maltreatment & Well-being, I. Međunarodna znanstvena konferencija
11. Kritičniji odnos prema komercijalnim sadržajima i programima (prikaz knjige: Miliša, Z.: manipuliranje potrebama mladih, MarkoM, Zagreb, 2006)( A More Critical Approach to Commercialised Contents and Programmes (book review: Miliša, Z.: Manipulating Young peoples Needs, MarmoM, zagreb, 2006) )

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 19.6.2017. - 24.6.2017. Zbornik sažetaka radova sa međunarodne OMEP konferencije "The World Organisation for Early Childhood Education", Opatija (ukupno 7 sažetaka); ;
2. 30.9.2015. - 2.10.2015. Zbornik radova sa domaćeg znanstvenog skupa, Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse, Opatija, Odsjek za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu OMEP Hrvatska, str.246; ;
3. 1.1.2015. - Međunarodna recenzija znanstvene monografije: Retro(per)spektiva (a)socijalizacije, autorica Bisera S. Jevtić; ;
4. 9.5.2014. - 10.5.2014. Zbornik radova sa međunarodne znanstvene konferencije u inozemstvu.  Odgojno obrazovni i sportski horizonti, New Horizonts in Education, Culture and Sports. Subotica, Srbija. Subotica: Visoka škola za obrazovanje odgajatelja i trenera, str. 361.; ;
5. 14.5.2013. - Zbornik radova sa međunarodneznanstvene konferencije u inozemstvu. Odgojno obrazovni i sportski horizonti, New Horizonts in Education, Culture and Sports. Međunarodna interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija; 6th International Interdisciplinary scientific professional conference. Subotica, Srbija:Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, str.409. ; ;
6. 11.5.2012. - 12.5.2012. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije - New Horizonts in Education, Culture and Sports, V. International Interdisciplinary Scientific Conference, Vaspitno - obrazovni i sportski horizonti, V. međunarodna interdisciplinarna konferencija, Subotica, Srbija: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja i trenera, College of Vocational Studies.; ;
7. 1.1.2012. - Međunarodna recenzija, autorica Zuković, S. Porodica kao sistem - Funkcionalnost i resursi osnaživanja, Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad, 2012.; ;
8. 13.5.2011. - 14.5.2011. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije - New Horizonts in Education, Culture and Sports, Vaspitno - obrazovni i sportski horizonti, IV. međunarodna interdisciplinarna konferencija, The Fourth International Interdisciplinary Scientific Conference, Subotica, Srbija: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja i trenera,  College of Vocational Studies; ;
9. 15.5.2009. - 16.5.2009. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije - The Teaching Based on the Bologna Process, 2. Interdisciplinary Scientific Conference; Nastava i bolonjski proces, 2. International Vaspitno - obrazovni i sportski horizonti, Subotica, Srbija: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja,  College of Nursery School  Teachers.; ;
10. 17.4.2008. - 18.4.2008. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije. Modeli vzgoje v globalni družbi, Models of Education in Global Society. II. mednarodni kongres dijaških domov, II. International Congres of Boarding Schools, Ljubljana, Slovenija: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Skupnost dijaških domov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.; ;
11. - Recenzija cjeloživotnog programa, Naručitelj Sveučilište u Rijeci, 2018. godina; ;
12. - Hilčenko, S. (2016) Instrukcioni dizajn i interaktivni obrazovni animirani film sa metodikom rada - jedno iskustvo. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (znanstvena monografija); ;
13. - Zbornik radova sa domaćeg interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa - Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje, 2016. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Pravobranitelj za djecu, str. 141; ;
14. - Jevtić, S.Bisera (2015) Retro(per)spektiva (a)socijalizacije. Niš: Filozofski fakultet u Nišu, biblioteka Profil (znanstvena monografija); ;
15. - Hilčenko, S.(2013) Instrukcioni dizajn i multimedijalni softver sa metodikom rada. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (znanstvena monografija); ;
16. - Crtani film „Euro-Kovanice i novčanice“ i kviz sa didaktičko-metodičkim priručnikom. Stručno-znanstvena publikacija namijenjena osnovnim školama.; ;
17. - Crtani film „Kravlja posla... "- koristi od domaćih životinja“ i prateći priručnik za nastavnike i predškolske odgajatelje: „Animirani film sa didatktičko-metodičkim uputstvom“. Crtani film „Tačka, linija..." i prateći priručnik za nastavnike i predškolske odgajatelje - Početno formiranje matematičkih pojmova sa didaktičko-metodičkim priručnikom. Crtani film „Od igre do računara" i prateći priručnik za nastavnike „Od igre do računara" - Višenamjenski didaktičko-metodički priručnik za multimedijalni obrazovni softver . ; ;
18. - Miliša, Z.(2012) Tamna strana ekrana. Zadar: Tiva tiskara Varaždin, Udruga CINAZ (znanstvena monografija); ;
19. - Zuković, S.(2012) Porodica kao sistem - funkcionalnost i resursi osnaživanja. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine (znanstvena monografija); ;
20. - Crtani film „Kravlja posla... "- koristi od domaćih životinja“ i prateći priručnik za nastavnike i predškolske odgajatelje: „Animirani film sa didatktičko-metodičkim uputstvom“ ; ;
21. - Crtani film „Tačka, linija..." i prateći priručnik za nastavnike i predškolske odgajatelje - Početno formiranje matematičkih pojmova sa didaktičko-metodičkim priručnikom ; ;
22. - Crtani film „Od igre do računara" i prateći priručnik za nastavnike „Od igre do računara" - Višenamjenski didaktičko-metodički priručnik za multimedijalni obrazovni softver ; ;
23. - Miliša, Z.(2006) Manipuliranje potrebama mladih. zagreb: MarkoM d.o.o. (znanstvena monografija); ;
24. - Buljan – Flander, G. (2003). Nasilje među djecom, Ministarstvo prosvjete i športa u Zagrebu, Zagreb. (priručnik); ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2018. -
Na popisu recenzenata međunarodnog znanstvenog časopisa Ceps Journal
Časopis Ceps Journal  
2.
16.11.2017. -
Povjerenstvo za završne ispite na preddiplomskom jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju pedgogije
Filozofski fakultet u Rijeci   članica povjerenstva
3.
19.10.2017. - 19.10.2017.
Suradnja obitelji škole. Stručni skup: stručno usavršavanje za stručne suradnike i nastavnike odgojno-obrazovnih ustanova
Zavod za ajvno zdravstvo Rijeka   pozvana predavanja na domaćim stručno-znanstvenim skupovima
4.
1.6.2017. - 1.6.2017.
Uloga stručnog suradnika pedagoga u radu s odgojiteljima i roditeljima- Akcijska istraživanja u dječjim vrtićima
Agencija za odgoj i obrazovanje u Rijeci   pozvano plenarno predavanje i savjetovanje stručnih suradnika pedagoga
5.
15.5.2017. - 15.5.2017.
Poticanje pozitivnih odnosa u kontekstu osnaživanja obitelji - stručni skup i okrugli stol za javnost "Kako podržati obitelj u okolnostima porasta konfliktnog potencijala u širem okruženju i unutar obitelji"
Centar za socijalnu skrb - Podružnica Obiteljski centar Rijeka   predavanje na stručnom skupu
6.
1.1.2017. -
Na popisu recenzenata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  
7.
1.1.2017. -
Članica radne skupine na Filozofskom fakultetu u Rijeci - Suradnja u interdisciplinarnom istraživanju ljudskih prava, demokracije i društvene jednakosti. U sklopu ciljeva Strategije razvoja znanstveno-istraživačkog rada Filozofskog fakulteta u Rijeci od 2016 do 2020.godine.
Filozofski fakultet u Rijeci   Članica radne skupine
8.
8.9.2016. -
Osnaživanje obitelji u kontekstu podizanja kvalitete života djece i roditelja. Stručni skup: prezentiranje programa "Boravak kao IZVOR podrške"
Centar Izvor, Centar za pružanje usluga u zajednici   pozvano predavanje
9.
21.4.2016. -
Stručno usavršavanje PEDAGOG/INJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I ŠKOLI - AKTUALNO STANJE I PERSPEKTIVE
HRVATSKO PEDAGOGIJSKO DRZUŠTVO - UZ PREPORUKU MINISTRSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH   VODITELJICA SKUPINE - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PARTICIPANT U SADRŽAJU PROGRAMA
10.
21.4.2016. -
Susret pedagoga Hrvatske, regionalni skup
Hrvatsko pedagogijsko društvo i Agencija za odgoj i obrazovanje   sudjelovanje na domaćim sturčnim skupovima
11.
31.12.2015. -
Predsjednica ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Agencija za odgoj i obrazovanje   Predsjednica ispitnog povjerenstva
12.
31.12.2015. -
Predsjednica Povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama
Agencija za odgoj i obrazovanje   predsjednica povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama
13.
1.1.2014. -
Članica Upravnog odbora Hrvatskog pedagogijskog društva u dva mandata, od 2014 do 2018 i od 2018 - i u tijeku
Hrvatsko pedagogijsko društvo   članica Upravnog odbora
14.
1.1.2012. -
Članica Savjeta znanstvenog časopisa referiranog u relevantnim svjetskim bazama i recenzentica - Školski vijesnik - časopis za pedagoška i školska pitanja
Časopis Školski vijesnik  
15.
-
Važnost suradnje škole i roditelja za ostvarenje dobobiri djeteta - predavanje na stručnom skupu
Zavod za javno zdravstvo, Rijeka   pozvano plenarno predavanje na stručnom skupu
16.
-
Na popisu recenzenata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 2006 godine
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  
17.
-
Uvodno izlaganje Tribine "Nasilje nad roditeljima - mit ili stvarnost?"
Grad Rijeka, Gradska vijećnica   uvodno izlaganje
18.
-
Impelementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija "Treća životna dob"
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu   predavanje

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 10.4.2018. - Izzivi in perspective globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti
Okrugli stol i prezentacija novog visokoškolskog kolegija Pedagogija treće životne dobi
Ljubljana, Slovenija
2. 19.10.2017. - Suradnja obitelji i škole
Stručni skup: stručno usavršavanje za stručne suradnike i nastavnike odgojno-obrazovnih institucija
Zavod za javno zdravstvo, Rijeka
3. 1.6.2017. - Akcijska istraživanja u dječjim vrtićima - uloga stručnog suradnika pedagoga
Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike pedagoge
Rijeka: Agencija za odgoj i obrazovanje
4. 15.5.2017. - Poticanje pozitivnih odnosa u kontekstu osnaživanja obitelji“
Obilježavanje dana obitelji i 10-o godišnjice rada obiteljskog centra u Rijeci
Rijeka (Gradska vijećnica)
5. 8.9.2016. - Osnaživanje obitelji u kontekstu podizanja kvalitete života djece i roditelja ( Empowering families in the context of raising the quality of life of children and parents
Povodom aktivnosti deinstitucionalizacije alternativne skrbi o djeci ("Boravak kao IZVOR podrške")
Rijeka (Filozofski fakultet u Rijeci)
6. 4.2.2015. - Detalji
Tribina - Ured za obitelj Riječke nadbikupije i Akademsko katoličko društvo "Jeronimi
Rijeka, Ordinarijat Riječke Nadbiskupije
7. 10.12.2014. - Nasilje maloljetne djece nad roditeljima.
Javno predavanje, tribina i predstavljanje znanstvene monografije. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju,
Rijeka
8. 1.12.2014. - «Obiteljski odnosi – uloga i značenje»,
Javno predavanje i tibina povodom tjedna Obitelji, «Obiteljski odnosi – uloga i značenje», organizacija Ured za obitelj Riječke nadbiskupije i AKD «Jeronim»,
Rijeka
9. 9.7.2012. - Mogućnosti osnaživanja suvremene obitelji.
Obilježavanje petogodišnjice rada Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije i promocija Zbornika radova Obiteljskog centra PGŽ, Gradska vijećnica grada Rijeke, Rijeka.
Rijeka
10. 18.10.2011. - Socijalno marginalizirane obitelji.
Socijalna isključenost; Tribina povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, 18. listopad, 2011., Organizator - Prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje", Gradska vijećnica grada Rijeke, Rijeka.
Rijeka
11. 22.10.2010. - Nasilje djece nad roditeljima - Obiteljska tajna.
Tribina u sklopu kampanje Zaustavljanje nasilja je u našim rukama, Okrugli stol 20.10.2010., Centar za participaciju žena u društvenom životu, Centar za besplatnu pravnu pomoć, Gradska vijećnica Grada Rijeke, Rijeka.
Rijeka
12. 12.5.2010. - Virtualne obitelji - nove perspektive i prakse.
Tribina povodom međunarodnog dana obitelji, 12.svibnja, 2010., Obiteljski centar Primorsko-goranske županije, Gradska vijećnica grada Rijeke, Rijeka.
Rijeka
13. 4.3.2010. - Obiteljske vrijednosti i nasilje u obitelji,
Promišljanja o vrijednostima koje živimo. Tribina namijenjena roditeljima i građanstvu, 4.ožujka, 2010., Punat, Galerija "TOŠ", Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Punat.
Punat, Krk
14. 25.3.2009. - Nasilje djece nad roditeljima
Predstavljanje knjige i okrugli stol za građanstvo u organizaciji Grada Rijeke i Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 25.03, 2009., Rijeka, Gradska vijećnica.
Rijeka
15. 18.11.2008. - Alternative tjelesnom kažnjavanju djece
Tribina "Ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece" - SOS telefon- Grad Rijeka, Udruga za pomoć žrtvama nasilja, ., Rijeka, gradska vijećnica grada Rijeke, Rijeka.
Rijeka
16. 18.11.2008. - Ukidanje tjelesnog zlostavljanja djece.
Tematsko predavanje u organizaciji udruge za pomoć žrtvama nasilja SOS – telefon Grad Rijeka.
Rijeka
17. 18.6.2007. - Izazovi suvremene nasuprot tradicionalne obitelji
Riječka nadbiskupija Ured za obitelj, pozvano predavanje, Rijeka.
Rijeka
18. 15.5.2007. - Izazovi suvremenoj obitelji.
Pozvano javno predavanje za širu javnost. Obiteljski centar Primorsko-goranske županije, Rijeka, Gradska Vijećnica grada Rijeke.
Rijeka
19. 22.11.2004. - Nasilje nad djecom – ignorirati znači sudjelovati.
Pozvano javno predavanje za širu javnost. Matica hrvatska – ogranak u Rijeci, 22.11.2004., Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, pokroviteljstvo J., Kosor, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb.
Rijeka
20. 3.6.2004. - Pravo djece i roditelja na izbor škole.
Pozvano predavanje i javna tribina o alternativnim školama i razvoju pluralizma u školskom sustavu, Rijeka, WTC.
Rijeka
21. 20.2.2004. - Nasilje u društvu.
Pozvano javno predavanje za građanstvo, WTC, Rijeka.
Rijeka
22. 20.2.2004. - Uloga obitelji u životu djeteta.
Pozvano javno predavanje za građanstvo, Društvo naša djeca, Vijećnica grada Rijeke.
Rijeka
23. - NASILJE MALOLJETNE DJECE NAD RODITELJIMA
AKADEMSKIH KVARAT URE - HRT
Rijeka
24. - Važnost suradnje škole i roditelja za ostvarenje dobrobiti djeteta
međužupanijski stručni skup
Rijeka
25. - Poticanje pozitivnih odnosa u kontekstu osnaživanja obitelji
stručni skup i okrugli stol
Obiteljski centar Rijeka
26. - Žene i muškarci kao žrtve i nasilnici - socijalni i pedagoški problem - stari i(ili) novi izazovi
Izzivi vzgoje v globalni družbi, VI mednoradni kongres dijaških domov
Ljubljana, Slovenija
27. - Različitost u odgoju i obrazovanju i suvremeni izazovi
Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju: znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem
Zadar
28. - Child Maltreatment & Well-being
I.Međunarodna znanstvena konferencija: Sveučilište u Rijeci
Rijeka
29. - Pedagoško-andragoški aspekti odnosa odrasle djece prema ostarjelim roditeljima
10.međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija "Horizonti" 2018
Subotica
30. - Održivost u obrazovanju odraslih na primjeru sveučilišta - model učenja u zajednici
VIII. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih: Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih
31. - Implementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija "Treća životna dob"
II. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju"
Sarajevo
32. - Sveučilište za treću životnu dob - put za podizanje kvalitete obrazovnog procesa u trećoj životnoj dobi
Međunarodna konferencija Vranje
Niš

Popularizacija znanosti

1. 6.6.2018. - Nasilje nad roditeljima - mit ili stvarnost?
Tribina u sklopu kampanje "Zaustavljanje nasilja je u našim rukama" (uvodno izlagaje)
Gradska vijećnica Grada Rijeke
2. 10.4.2018. - Izzivi in perspective globalnega povezovanja za razvoj nove podobne starosti
stručni skup
Ljubljana, Slovenija
3. 10.12.2017. - Važnost suradnje škole i obitelji za ostvarenje dobrobiti djeteta. Trening životnih vještina, Suradnjom u lokalnoj zajednici do unapređenja programa.
Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike i nastavnike
Zavod za javno zdravstvo, Rijeka
4. 19.10.2017. - Suradnja obitelji i škole
Stručni skup: stručno usavršavanje za stručne suradnike i nastavnike odgojno-obrazovnih ustanova
Zavod za javno zdravstvo, Rijeka
5. 9.7.2017. - Child Maltreatment & Well-being
Međunarodna konferencija
Filozofski fakultet u Rijeci
6. 1.6.2017. - Akcijska istraživanja u dječjim vrtićima - uloga stručnog suradnika pedagoga
Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike pedagoge u dječjim vrtićima
Rijeka
7. 15.5.2017. - Osnaživanje obitelji u kontekstu podizanja kvalitete života djece i rodiTELJA
Obilježavanje dana obitelji i desetogodišnjice rada Obiteljskog centra u Rijeci
Rijeka (gradska vijećnica)
8. 15.5.2017. - Poticanje pozitivnih odnosa u kontekstu osnaživanja obitelji, stručni skup "Kako podržati obitelj u okolnostima porasta konfliktnog potencijala u širem okruženju i unutar obitelji"
Stručni skup i okrugli stol za javnost
Centar za socijalnu skrb - Podružnica Obiteljski centar Rijeka
9. 6.2.2015. - Detalji
HRT, Radio Sljeme, 9.krug, 6.02. 2015.
HR, Zagreb
10. 6.2.2015. - Detalji
Novinski članak, Novi list, 6.02.2015.
Rijeka
11. 4.2.2015. - Detalji
Tribuna - Ured za obitelj Riječke nadbikupije i Akademsko katoličko društvo "Jeronim"
Rijeka, Ordinarijat Riječke Nadbiskupije
12. 28.12.2014. - Detalji
Intervju, Nedeljni Jutarnji list, 28.prosinac, 2014.
Zagreb, Rijeka
13. 28.12.2014. - Detalji
Članak, Simple Newz your social news reader, (simplenewz), 28.12.2014.
RH
14. 19.12.2014. - Detalji
Akademskih kvarat ure, (T.Sandalj), HRT, Radio Rijeka, 19.12, 2014.
Rijeka
15. 18.12.2014. - Detalji
Intervju, HRT, Županijska panorama, Primorsko-goranska županija, 18.12., 2014.
Županija primorsko-goranska
16. 11.12.2014. - Detalji
Intervju i predstavljanje knjige, Novi list,
Rijeka
17. 10.12.2014. - Detalji
predstavljanje knjige i tribina
Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (predavaonica 006)
18. 10.12.2014. - Detalji
tribina i predstavljanje znanstvene monografije. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, 10.prosinac, 2014.
Rijeka
19. 10.12.2014. - Detalji
Intervju i predstavljanje knjige, RI TV, 10.12., 2014. (vijesti).
Rijeka
20. 1.12.2014. - Detalji
Javno predavanje i tibina povodom tjedna Obitelji, «Obiteljski odnosi – uloga i značenje», organizacija Ured za obitelj Riječke nadbiskupije i AKD «Jeronim», prosinac, 2014.
Rijeka
21. 31.5.2014. - Detalji
Razgovor, Novi list, prilog Pogled, 31.05.2014.
Rijeka
22. 4.4.2013. - Detalji
intervju, Ri-Tv
Rijeka
23. - Izzivi vzgoje v globalni družbi, VI mednoradni kongres dijaških domov
međunarodni znanstveni skup
Ljubljana, Slovenija

Volonterstvo

1. 27.2.2017. - Društvo za istraživanja i potporu (DIP) - www.dip.hr ili facebook stranica: https://www.facebook.com/istrazivanjeipotpora/ je udruga kojoj je cilj djelovanja unaprijeđenje kvalitete života skupina s manje mogućnosti, a posebno djece i mladih s teškoćama
Rijeka

Intervjui

1. 6.2.2015. - Detalji
elektronski
Zagreb, Rijeka, RH
2. 6.2.2015. - Detalji
tiskani
Rijeka
3. 28.12.2014. - Detalji
tiskani
Zagreb, Rijeka, RH
4. 19.12.2014. - Detalji
elektronski
Rijeka
5. 18.12.2014. - Detalji
elektronski
Rijeka, Primorsko-gorananska županija
6. 11.12.2014. - Detalji
tiskani
Rijeka
7. 10.12.2014. - Detalji
elektronski
Rijeka
8. 31.5.2014. - Detalji
tiskani
Rijeka
9. - Slučaj oca koji želi da mu uhapse sina
Slobodna Dalmacija
Rijeka-Split

Novinski članci

1. 6.2.2015. - Detalji
tiskani
Rijeka
2. 28.12.2014. - Detalji
tiskani
Zagreb, Rijeka, RH
3. 31.5.2014. - Detalji
tiskani
Rijeka
4. 29.4.2014. - Detalji
tiskani
Osijek, RH

Medijski nastupi

1. 18.12.2014. - Detalji
elektronički
Rijeka, RH
2. 10.12.2014. - Detalji
elektronički
Rijeka
3. - Detalji

4. - Akademskih kvarat ure- Nasilje maloljetne djece nad roditeljima
elektronički - HRT radio
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2008. - 1.1.2012. - Pročelnica
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju
2. 1.1.2005. - - Predstojnica katedre za obiteljsku pedagogiju
Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Predstojnica katedre za obiteljsku pedagogiju

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2011. - - članica
Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada
2. 1.1.2011. - - mentorica
Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada
3. 1.1.2010. - - Članica
Stručno povjerenstvo za obranu magistarskoga rada
4. - - Povjerenstva za znanstveno-nastavna zvanja
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2012. - - Članica
Stručno povjerenstvo za davanje ocjene o ispunjavanju uvjeta navedenih pristupnica dr.sc. Linde Juraković i dr.sc. Irene Kiss za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta