Odjel za matematiku

Neven Grbac

Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Dean Crnković

Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković dipl. ing

Matematičko i numeričko modeliranje kompresibilnog mikropolarnog fluida

Potpora za postojeća istraživanja