Medicinski fakultet

prof.dr.sc. Siniša Volarević dr.med.

Aktivacija supresora tumora p53 pogreškama u sintezi ribosoma: uloga u patogenezi bolesti.

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Astrid Krmpotić dr. med.

Aktivacijski receptori stanica NK specifični za citomegalovirus i citomegalovirusni imunosubverzivni mehanizmi

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Zlatko Trobonjača , dr.med.

Antigen predočne stanice u imunopatofiziološkom oštećenju tkiva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Davor Štimac dr. med.

Antimikrobna profilaksa u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak dipl. ing. preh. teh.

Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić prof. emeritus

Citoprotektivna i imunoregulacijska svojstva glikoproteina 96 i metalotioneina

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Branka Blagović dipl. inž. kem. teh.

Čimbenici rizika izloženosti neonikotinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Natalia Kučić dr. med.

Endocitoza MHC molekula I razreda u mikroglijalnim stanicama inficiranih citomegalovirusom

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Pero Lučin dr. med.

Endosomalni odjeljci u infekciji mišjim citomegalovirusom

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Gordana Župan dr.med.

Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Marina Šantić dipl.sanit.ing.

Francisella tularensis - unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović dipl.inž.

Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Smiljana Ristić dipl. ing.

Genetska analiza multiple skleroze

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Saša Ostojić dr.med.

Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Bojana Brajenović-Milić dipl.ing.biol.

Globalna metilacija DNA i sindrom Down

Potpora za postojeća istraživanja
Akademik Daniel Rukavina Profesor emeritus

Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Marija Kaštelan dr.med

Imunopatogenetski mehanizmi razvoja psorijaze i lichen planusa

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Nives Jonjić dr. med.

Interakcija mijelomskih stanica i mikrookoliša u multiplom mijelmu

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Robert Domitrović dipl.ing.med.biokem.

Intereakcija fitokemikalija i lijekova in vivo: modulacija nefrotoksičnosti cisplatina

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović dr.med.

Izražaj i prognostički značaj LMO2 i STAT3 proteina kao biljega angiogeneze u difuznom B-velikostaničnom limfomu

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Sandra Milić dr.med.

Korelacija genotipa i fenotipa u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Amir Muzur dr. med.

Korijeni bioetike - američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Nada Gosić

Liječnici-medicinski etičari u povjesno-kulturnom razdoblju od medicinske etike do pojave bioetike

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Romana Jerković redoviti profesor

Mehanizmi regeneracije skeletnog mišića i perifernog živčanog sustava u šećernoj bolesti tip 1

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Maja Abram dr.med

Molekularni mehanizmi bakterijske patogeneze i odgovora na stres

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Elvira Mustać dr.med.

Molekularni mehanizmi tumorske progresije i metastaziranja raka dojke

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle dipl. inž., specijalist med. biokemije

Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Ester Pernjak-Pugel dr.med.

Perinatalni citomegalovirusni encefalitis

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Vladimir Mićović dr.med.

Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Brigita Tićac dr.med.

Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija alergijskih bolesti

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Igor Prpić dr. med.

Prospektivno praćenje neurorazvoja djece prenatalno izložene metil-živi: utjecaj okolišnih, nutritivnih i genetskih čimbenika

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Ines Mrakovčić-Šutić dr.med.

Regulacijski mehanizmi NKT i T regulacijskih stanica u tumorima, upali i autoimunosti

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Ivana Marić dr.med.

Signalni put koštanih morfogenetskih proteina u upalnim i malignim bolestima crijeva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Srećko Valić prof.

Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski dr.med.

Učinkovitost postupaka za promicanje racionalne uporabe antimikrobnih lijekova

Potpora za postojeća istraživanja
izv.prof.dr.sc. Toni Valković dr.med.

Uloga masnog tkiva u angiogenezi multiplog mijeloma

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Bojan Polić dr. med.

Uloga mehanizama prirođene imunosti u razvoju kronične upale visceralnog masnog tkiva i dijabetesa melitusa tipa 2

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr. sc. Dragica Bobinac doktor medicine

Uloga mikroRNA u nastanku oštećenja krvnih žila koje uzrokuje kronična bubrežna bolest

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. Ksenija Jurinović dr. med.

Uloga osteopontina u progresiji tumora

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. u trajnom zvanju Biserka Mulac-Jeričević

Uloga progesterona u reproduktivnim i nereproduktivnim organima

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. Dijana Detel dr.med.

Uloga proteina obitelji DPP IV u kroničnim bolestima

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. Dr. Stipan Jonjić MD

Uloge temeljnih imunoloških mehanizama u nadzoru herpesvirusnih infekcija i razvoj novih virusnih cjepiva i vektora za cjepiva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Dinko Vitezić dr.med.

Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmakoekonomskih procjena

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić DMD

Utjecaj lokalnih i sustavnih čimbenika na bolesti mekih i tvrdih tkiva usne šupljine i mogućnosti liječenja

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Alan Šustić dr.med.

Utjecaj strojne ventilacije na nishodnu regulaciju imunološkoga odgovora u bolesnika s teškom ozljedom mozga i moždanim krvarenjem

Potpora za postojeća istraživanja