Medicinski fakultet

 • + Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 12

 • + Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 12

 • + Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

 • + Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

 • + Diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

 • + Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

 • + Stručni studij Sestrinstvo

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

 • + Stručni studij Sestrinstvo - Izvanredni

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 6

 • + Stručni studij Radiološka tehnologija

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

 • + Stručni studij Primaljstvo - Izvanredni

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 6

 • + Stručni studij Fizioterapija

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

 • + Stručni studij Sestrinstvo-dislocirani studij u Karlovcu

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 6


Legenda
P Predavanja
A Auditorne vježbe
K Konstrukcijske vježbe
L Laboratorijske vježbe
PK Vježbe u praktikumu
SJ Vježbe iz stranog jezika
T Terenske vježbe
TJ Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ Projektantske vježbe
S Seminar