Građevinski fakultet

izv.prof.dr.sc. Nana Palinić dipl.ing.arh.

Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs - povijest, stanje i mogućnosti revitalizacije

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. Igor Ružić dipl.ing.građ

Geološki hazard u području Kvarnera

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić dipl.inž.građ.

HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKOM PODRUČJU

Potpora za postojeća istraživanja
Gordan Jelenić

Ispitivanje vitkih grednih prostornih konstrukcija s naglaskom na validaciju modela

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Boris Podobnik

Kompleksne dinamičke mreže: teorija i primjene

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Ivica Kožar dipl.ing.građ.

Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom identifikacijom

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka - Tibljaš mag. ing. aedif.

Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području

Potpora za postojeća istraživanja
Izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić dipl.ing.građ.

Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Mehmed Čaušević dipl. ing. građ.

RAZVOJ KONSTRUKCIJA POVEĆANE POUZDANOSTI OBZIROM NA POTRESE

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Barbara Karleuša mag.ing.aedif.

Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima

Potpora za postojeća istraživanja
Red.prof.dr.sc. Željko Arbanas dipl.ing.građ.

Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Diana Car-Pušić dipl.ing.građ.

Uspostava sustava odlučivanja baziranog na "performance“ konceptu u upravljanju javnim društvenim objektima

Potpora za postojeća istraživanja