Građevinski fakultet

dr.sc. Ivica Androjić mag.ing.aedif.
Red.prof.dr.sc. Željko Arbanas dipl.ing.građ.
Prof.dr.sc. Gojko Balabanić dipl.ing.
dr.sc. Natalija Bede
dr.sc. Natalija Bede
dr.sc. Natalija Bede
Professor emeritus dr.sc. Čedomir Benac dipl.ing.geol.
Izv.prof.dr.sc. Adriana Bjelanović dipl.ing.građ.
Anton Bogdanić mag. ing. aedif.
Robert Brušnjak dipl.iur.
Robert Brušnjak dipl.iur.
Izv.prof.dr.sc. Mladen Bulić dipl.ing.građ.
Izv.prof.dr.sc. Mladen Bulić dipl.ing.građ.
Marko Bušić
dr.sc. Jean-Francois Camenen
izv. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić dipl.ing.građ.
izv. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić dipl.ing.građ.
Tamara Crnko mag. kulturologije
Marijana Cuculić dipl.ing.građ
Ivo Čakarić bacc.ing.aedif.
Nina Čeh mag.ing.aedif.
Nina Čeh mag.ing.aedif.
Nina Čeh mag.ing.aedif.
Saša Čohar Mančić prof.
Snježana Čop bacc.admin.publ.
izv. prof. dr.sc. Aleksandra Deluka - Tibljaš mag.ing.aedif.
izv. prof. dr.sc. Aleksandra Deluka - Tibljaš mag.ing.aedif.
Irma Dizdarević
doc. dr. sc. Nevena Dragičević dipl.ing.građ
doc. dr. sc. Nevena Dragičević dipl.ing.građ
doc. dr. sc. Nevena Dragičević dipl.ing.građ
Jug Drobac mag.ing.aedif.
Doc.dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević mag.ing.aedif.
dr. sc. Petra Đomlija dipl. ing. geol.
dr. sc. Petra Đomlija dipl. ing. geol.
Marina Đureta
Marina Đureta
prof. dr. sc. Svjetlan Feretić
prof. dr. sc. Svjetlan Feretić
Tomislav Franković mag.ing.aedif.
Marko Franković dipl.ing.arh.
Tomislav Franković mag.ing.aedif.
dr.sc. Maja Gaćeša
dr.sc. Maja Gaćeša
Izv.prof.dr.sc. Davor Grandić dipl.ing.građ.
Marin Grbac mag.ing.aedif.
Sara Grbčić mag.ing.aedif
Sara Grbčić mag.ing.aedif
Vesna Grubić-Raguzin
Vesna Grubić-Raguzin
Ivan Hlača
Anđela Horvat oec
Filip Horvat mag. informatol.
Dragica Hudorović
Nataša Ilić - Huserik dipl.oec.
doc.dr.sc. Vedran Jagodnik mag.ing.aedif.
doc.dr.sc. Vedran Jagodnik mag.ing.aedif.
Gordan Jelenić
Gordan Jelenić
Sandra Juretić
Dino Jurišević
Duje Kalajžić
prof.dr.sc. Barbara Karleuša mag.ing.aedif.
prof.dr.sc. Barbara Karleuša mag.ing.aedif.
mr.sc. Alka Korin - Lustig dipl.ing.mat.
Prof.dr.sc. Ivica Kožar dipl.ing.građ.
Paulina Krolo dipl.ing.građ.
Paulina Krolo dipl.ing.građ.
Paulina Krolo dipl.ing.građ.
Paulina Krolo dipl.ing.građ.
dr. sc. Nino Krvavica
dr. sc. Nino Krvavica
dr. sc. Nino Krvavica
Tanja Malec dipl. iur.
Tanja Malec dipl. iur.
doc. dr. sc. Ivan Marović dipl. ing. građ.
doc. dr. sc. Ivan Marović dipl. ing. građ.
Jadranka Martić prof.
Cela Matan
izv.prof.dr.sc. Leo Matešić dipl.ing.građ.
prof. dr. sc. Darko Meštrović dipl. ing. građ.
prof. dr. sc. Darko Meštrović dipl. ing. građ.
Marisa Mičetić
Lenka Miletić dipl. iur.
MOHAMMADREZA MOOSAVI
dr.sc. Iva Mrak mag.arh.
dr.sc. Iva Mrak mag.arh.
dr.sc. Iva Mrak mag.arh.
doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić
doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić
Teo Mudrić
Andrea Načinović Margan mag.ing.aedif.
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić dipl.inž.građ.
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić dipl.inž.građ.
prof. dr. sc. Joško Ožbolt
Sara Pajalić mag.ing.aedif.
Sara Pajalić mag.ing.aedif.
Sara Pajalić mag.ing.aedif.
Sara Pajalić mag.ing.aedif.
izv.prof.dr.sc. Nana Palinić dipl.ing.arh.
Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić
Josip Peranić mag. ing. aedif
Josip Peranić mag. ing. aedif
Doc. dr. sc. Anamarija Perušić dipl. ing. mat.
Doc. dr. sc. Anamarija Perušić dipl. ing. mat.
Ivica Pešun
mr.sc. Lidija Pletenac prof.,dipl.ing.građ.
Prof. dr. sc. Boris Podobnik
Ivana Pranjić mag. ing. aedif.
Ivana Pranjić mag. ing. aedif.
Ivana Pranjić mag. ing. aedif.
Ivana Pranjić mag. ing. aedif.
Ivana Pranjić mag. ing. aedif.
Manuela Prodanić dipl.oec.
Jana Puž
Maja Radišić mag.ing.aedif.
Maja Radišić mag.ing.aedif.
Ivana Radman mag.ing.aedif.
Dino Randić
Doc. dr.sc. Dragan Ribarić dip.ing.građ.
dr.sc. Josip Rubinić dipl.ing.građ.
dr.sc. Josip Rubinić dipl.ing.građ.
Tea Rukavina mag.ing.aedif.
Tea Rukavina mag.ing.aedif.
dr.sc. Igor Ružić dipl.ing.građ
dr.sc. Igor Ružić dipl.ing.građ
Sanja Sardelić
Robert Skender ing.građ.
dr.sc. Željko Smolčić dipl.ing.građ.
dr.sc. Željko Smolčić dipl.ing.građ.
dr.sc. Željko Smolčić dipl.ing.građ.
dr.sc. Željko Smolčić dipl.ing.građ.
Juraj Stella
dr. sc. Ivana Sušanj mag. ing. aedif.
dr. sc. Ivana Sušanj mag. ing. aedif.
doc. dr. sc. Iva Šarić
doc.dr.sc. Paulo Šćulac dipl.ing.građ.
doc.dr.sc. Paulo Šćulac dipl.ing.građ.
dr.sc. Leo Škec mag.ing.aedif.
Martina Šopić mag. ing. aedif.
Izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić dipl.ing.građ.
Dominik Štrok
Sanja Šurdonja
Sanja Šurdonja
Sanja Šurdonja
Ksenija Tijanić mag.ing.aedif.
dr.sc. Neira Torić Malić dipl.ing.grad.
dr.sc. Neira Torić Malić dipl.ing.grad.
izv. prof. dr.sc. Vanja Travaš dipl.ing.građ.
Miran Tuhtan
Hrvoje Vido
dr.sc. Martina Vivoda Prodan mag.ing.aedif.
dr.sc. Martina Vivoda Prodan mag.ing.aedif.
dr.sc. Martina Vivoda Prodan mag.ing.aedif.
Doc.dr.sc. Goran Volf dipl.ing.građ.
Doc.dr.sc. Goran Volf dipl.ing.građ.
Nilda Zelenika oec
Dr.sc. Elvis Žic dipl.ing.građ.
Dr.sc. Elvis Žic dipl.ing.građ.
Laura Žiković