Filozofski fakultet

Dr.sc. Svjetlana Kolić Vehovec red.prof.

(Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima

Potpora za postojeća istraživanja
prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić

Biopsihosocijalni aspekti funkcionalnih crijevnih poremećaja

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian red. prof.

Biopsihosocijalni aspekti pretilosti

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sc. Jasminka Ledić red.prof.

Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Diana Stolac red. prof.

Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća

Potpora za postojeća istraživanja
izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić

Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Boran Berčić

Identitet (Kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta)

Potpora za postojeća istraživanja
Dr.sc. Branko Rafajac prof.emeritus

Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Dražen Domijan

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Igor Kardum red. prof.

Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. Vladimir Takšić prof. psihologije

Međukulturalna validacija instrumenata za procjenu emocionalne inteligencije

Potpora za postojeća istraživanja
Red. prof. dr. sc. Ingrid Brdar

Modeli psihološke dobrobiti: odrednice i kroskulturalni aspekti konstrukta sreće

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija redoviti profesor u trajnom zvanju

Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Estela Banov

Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Zoran Sušanj red. prof.

ODREDNICE I UČINCI ORGANIZACIJSKE (NE)PRAVEDNOSTI

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. Jasminka Zloković red.prof

Pedagoški aspekti odnosa u obitelji

Potpora za postojeća istraživanja
Anita Zovko

Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Silvana Vranić red. prof.

Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš

Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr.sc. Ivanka Živčić Bećirević

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

Potpora za postojeća istraživanja
DR.SC. Marina Vicelja Matijašić RED.PROF.

SREDNJOVJEKOVNA SPOMENIČKA BAŠTINA KVARNERA

Potpora za postojeća istraživanja
Dr. sc. Lada Badurina red. prof.

Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu

Potpora za postojeća istraživanja
dr. sc. Nina Kudiš red. prof.

Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri

Potpora za postojeća istraživanja
dr.sc. Marija Turk red. prof.

Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku

Potpora za postojeća istraživanja