Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Dr.sc. Edna Mrnjavac redovita profesorica u trajnom zvanju

Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu

Potpora za postojeća istraživanja