Fakultet zdravstvenih studija

Tanja Anić
Mirjana Baričić dr.med.
Doc. prim. dr. sc. Tanja Batinac dr. med.
Doc. prim. dr. sc. Tanja Batinac dr. med.
Boris Bezak
prof.dr. sc. Dragica Bobinac doktor medicine
Doc. dr. sc. Sandra Bošković bacc.med.teh., prof. reh.
Doc. dr. sc. Sandra Bošković bacc.med.teh., prof. reh.
Doc. dr. sc. Sandra Bošković bacc.med.teh., prof. reh.
Alemka Brnčić-Fischer
Alemka Brnčić-Fischer
izv.prof.dr.sc. Gordana Brumini prof. fizike i kemije
Doc.dr.sc. Ivan Bubić dr.med.
Doc.dr.sc. Ivan Bubić dr.med.
Mira Bučuk
prof.dr.sc. Berislav Budiselić izvanredni profesor
predavač Marija Bukvić Marija Bukvić prof. reh. ;mag ses.
Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić dr.med.
Ana Čaval
Ana Čaval
Ana Čaval
Ana Čaval
Slavko Ćiković
Vedran Ćurković
Vedran Ćurković
Sergio de Privitellio
viši predavač Branka Dresto-Alač dipl. fizičar
izv. prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović dr.med.
Dr. sc. Siniša Dunatov dr. med.
izv.prof.dr.sc. Štefica Dvornik spec.med.biokemije
izv.prof.dr.sc. Štefica Dvornik spec.med.biokemije
MR.sc Ariana Fužinac-Smojver dr.med
Prof. dr. sc. Nada Gosić
Prof. dr. sc. Nada Gosić
Mirjana Graovac
prof.dr.sc. Herman Haller dr.med.
prof.dr.sc. Herman Haller dr.med.
prof. dr. sc. Goran Hauser dr.med.
prof. dr. sc. Goran Hauser dr.med.
Doc. dr. Aldo Ivančić dr. med
Doc. dr. Aldo Ivančić dr. med
Kata Ivanišević
Hari Jurdana
Dinko Juretić bacc. admin. publ.
Dinko Juretić bacc. admin. publ.
Maja Karić
izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler dr. med.
izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler dr. med.
dipl.ing. Danko Kirinčić
prof. dr. sc. Dražen Kovač dr. med.
iva Križanec Ropac dipl.iur.
dipl.oec. Barbara Kukec Grigić tajnica
dr.sc Melita Kukuljan spec. radiologije
dr.sc Melita Kukuljan spec. radiologije
dr.sc. Danijela Lakošeljac dr.med.
Stella Lampret
mr.sc. Andrica Lekić prof.
Vanja Ležaja dipl.oec.
Daniela Lovrinov
Ante Lučev
Jasna Lulić Drenjak prof.
prof.dr.sc. Daniela Malnar dr.med.
mr.sc. Miljenko Manestar dr. med.
Verner Marijančić prof.-reh.
Dubravka Matanić Lender
Davor Mendrila
Marta Merle
Prof.dr.sc. Radovan Mihelić dr.med.
Prof.dr.sc. Ines Mrakovčić-Šutić dr.med.
Prof.dr.sc. Ines Mrakovčić-Šutić dr.med.
prof. dr. sc. Amir Muzur dr. med.
prof. dr. sc. Amir Muzur dr. med.
Harry Nikolić
Jasmina Novoselić
Vedrana Padovan
Mr. sc. Đana Pahor dr. med.
prof.dr.sci. Goran Palčevski dr.med.
Stanislav Peharec
doc.dr.sc. Olivio Perković dr.med.
doc.dr.sc. Olivio Perković dr.med.
Stjepka Popović mag.educ.soc.
Marica Pribanić
Mirko Prodan
Doc.dr.sc. Alen Protić dr.med
Dr. sc. Tomislav Prpić dr. med.
Dr. sc. Tomislav Prpić dr. med.
Mirela Ratković Gaća
Mirela Ratković Gaća
Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić
Darko Roviš
Darko Roviš
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina dr. med.
Sanja Sanković dipl. oec.
Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek dr. med.
Prof. dr. sc. Radan Starčević dr.med.
Dr. sc. Aleksandra Stevanović prof.-psih.
Dr. sc. Aleksandra Stevanović prof.-psih.
Ines Sučić
Ines Sučić
Izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić dr.med., specijalist ortoped, subspecijalist traumatologije lokomotornog sustava
Izv. prof. dr. sc. Veljko Šantić dr.med., specijalist ortoped, subspecijalist traumatologije lokomotornog sustava
izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić prim. dr. med.
izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić prim. dr. med.
Martina Šendula-Pavelić prof. psihologije
Martina Šendula-Pavelić prof. psihologije
Helena Štrucelj
Erika Šuper-Petrinjac
Prof.dr.sc. Alan Šustić dr.med.
Deana Švaljug
Mr.sc. Sanda Tamarut dipl.san.ing
Lovro Tkalčić
Tajana Tomak
Tajana Tomak
Prof. dr. sc. Anton Tudor dr. med.
izv.prof.dr.sc. Toni Valković dr.med.
izv.prof.dr.sc. Toni Valković dr.med.
Doc.dr.sc. Vanja Vasiljev dipl.sanit.ing.
Doc.dr.sc. Vanja Vasiljev dipl.sanit.ing.
Vera Vizintin
Hrvoje Vlahović prof.reh.
Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski dr.med.
Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski dr.med.
Petra Volf Žiković mag. oec.
Petra Volf Žiković mag. oec.
Gordana Vozila
prof.dr.sc. Darinka Vučković dr.med
Mr.sc. Nada Vukelić-Damijani dr.med.
Ivona Zatković
Doc.dr.sc. Marko Zelić dr.med.
Kristijan Zulle mag. physioth.