Fakultet zdravstvenih studija

Tanja Anić
Mirjana Baričić dr.med.
Doc. prim. dr. sc. Tanja Batinac dr. med.
prof.dr. sc. Dragica Bobinac doktor medicine
Dr. sc. Sandra Bošković prof. reh.
Alemka Brnčić-Fischer
doc.dr.sc. Gordana Brumini prof. fizike i kemije
Doc.dr.sc. Ivan Bubić dr.med.
Doc.dr.sc. Ivan Bubić dr.med.
Mira Bučuk
prof.dr.sc. Berislav Budiselić izvanredni profesor
Prof.dr.sc. Željka Crnčević-Orlić dr.med.
Ana Čaval
Ana Čaval
Ana Čaval
Slavko Ćiković
Vedran Ćurković
Sergio de Privitellio
viši predavač Branka Dresto-Alač dipl. fizičar
izv. prof.dr.sc. Antica Duletić-Načinović dr.med.
Dr. sc. Siniša Dunatov dr. med.
izv.prof.dr.sc. Štefica Dvornik spec.med.biokemije
MR.sc Ariana Fužinac-Smojver dr.med
Prof. dr. sc. Nada Gosić
prof.dr.sc. Herman Haller dr.med.
doc.dr.sc. Goran Hauser dr.med.
Doc. dr. Aldo Ivančić dr. med
Doc. dr. Aldo Ivančić dr. med
Dinko Juretić bacc. admin. publ.
Dinko Juretić bacc. admin. publ.
Maja Karić
Tatjana Kehler
dipl.ing. Danko Kirinčić
prof. dr. sc. Dražen Kovač dr. med.
iva Križanec Ropac dipl.iur.
dipl.oec. Barbara Kukec Grigić tajnica
dr.sc Melita Kukuljan spec. radiologije
Stella Lampret
mr.sc. Andrica Lekić prof.
Vanja Ležaja dipl.oec.
Daniela Lovrinov
Ante Lučev
Jasna Lulić Drenjak prof.
prof.dr.sc. Daniela Malnar dr.med.
mr.sc. Miljenko Manestar dr. med.
Dubravka Matanić Lender
Davor Mendrila
Marta Merle
Prof.dr.sc. Radovan Mihelić dr.med.
Prof.dr.sc. Ines Mrakovčić-Šutić dr.med.
prof. dr. sc. Amir Muzur dr. med.
Harry Nikolić
Jasmina Novoselić
Vedrana Padovan
Mr. sc. Đana Pahor dr. med.
doc.dr.sc. Olivio Perković dr.med.
Stjepka Popović mag.educ.soc.
Marica Pribanić
Mirko Prodan
Doc.dr.sc. Alen Protić dr.med
Dr. sc. Tomislav Prpić dr. med.
Doc.dr.sc. Iva Rinčić
Darko Roviš
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina dr. med.
Sanja Sanković dipl. oec.
Doc. dr. sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić dr. med.
asistent Aleksandra Stevanović prof.-psih.
Ines Sučić
Ines Sučić
Doc.dr.sc. Veljko Šantić dr.med., specijalist ortoped, subspecijalist traumatologije lokomotornog sustava
Doc.dr.sc. Veljko Šantić dr.med., specijalist ortoped, subspecijalist traumatologije lokomotornog sustava
izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić prim. dr. med.
Martina Šendula-Pavelić prof. psihologije
Prof.dr.sc. Alan Šustić dr.med.
Deana Švaljug
Mr.sc. Sanda Tamarut dipl.san.ing
Lovro Tkalčić
Tajana Tomak
Prof. dr. sc. Anton Tudor dr. med.
izv.prof.dr.sc. Toni Valković dr.med.
izv.prof.dr.sc. Toni Valković dr.med.
Doc.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi dipl.sanit.ing.
Vera Vizintin
Hrvoje Vlahović prof.reh.
Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski dr.med.
Petra Volf Žiković mag. oec.
Gordana Vozila
Mr.sc. Nada Vukelić-Damijani dr.med.
Ivona Zatković
Doc.dr.sc. Marko Zelić dr.med.
Kristijan Zulle mag. physioth.
Kristijan Zulle mag. physioth.