Ekonomski fakultet

 • + Ekonomija

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

 • Poslovna ekonomija

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

  + Modul: Poduzetništvo

  + Modul: Menadžment

  + Modul: Financije i bankarstvo

  + Modul: Financije i računovodstvo

  + Modul: Marketing

  + Modul: Međunarodno poslovanje

  + Modul: Informatičko poslovanje

 • Ekonomija

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

  + Modul: Gospodarstvo Europske unije

  + Modul: Ekonomija razvoja

 • Poslovna ekonomija

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

  + Modul: Poduzetništvo

  + Modul: Menadžment

  + Modul: Financije i bankarstvo

  + Modul: Marketing

  + Modul: Međunarodno poslovanje

  + Modul: Informatičko poslovanje

 • + Ekonomija

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 6

 • Poslovna ekonomija

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 6

  + Modul: Poduzetništvo

  + Modul: Menadžment

  + Modul: Financije i bankarstvo

  + Modul: Financije i računovodstvo

  + Modul: Marketing

  + Modul: Međunarodno poslovanje

  + Modul: Informatičko poslovanje

 • Ekonomija

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 4

  + Modul: Gospodarstvo Europske unije

  + Modul: Ekonomija razvoja

 • Poslovna ekonomija

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 4

  + Modul: Poduzetništvo

  + Modul: Menadžment

  + Modul: Financije i bankarstvo

  + Modul: Marketing

  + Modul: Međunarodno poslovanje

  + Modul: Informatičko poslovanje

  + Modul: Poduzetništvo (Studij na daljinu - On-line studij)

 • Business Economics

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

  + Modul: International business

 • Business Economics

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 4

  + Modul: International business


Legenda
P Predavanja
A Auditorne vježbe
K Konstrukcijske vježbe
L Laboratorijske vježbe
PK Vježbe u praktikumu
SJ Vježbe iz stranog jezika
T Terenske vježbe
TJ Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ Projektantske vježbe
S Seminar