Ekonomski fakultet

 • + Ekonomija

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

 • Poslovna ekonomija

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 6

  + Modul: Poduzetništvo

  + Modul: Menadžment

  + Modul: Financije i bankarstvo

  + Modul: Financije i računovodstvo

  + Modul: Marketing

  + Modul: Međunarodno poslovanje

  + Modul: Informatičko poslovanje

 • + Ekonomija

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 6

 • Poslovna ekonomija

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 6

  + Modul: Poduzetništvo

  + Modul: Menadžment

  + Modul: Financije i bankarstvo

  + Modul: Financije i računovodstvo

  + Modul: Marketing

  + Modul: Međunarodno poslovanje

  + Modul: Informatičko poslovanje

 • + Ekonomika poduzetništva

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 8

 • + Ekonomika poduzetništva - Bjelovar

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 8

 • + Ekonomika poduzetništva - Gospić

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 8

 • + Ekonomika poduzetništva - izvanredni - Rijeka

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 8

 • + Financije i bankarstvo

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 8

 • + Financije i bankarstvo - izvanredni - Rijeka

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 8

 • + Menedžment

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 8

 • + Menedžment - izvanredni - Rijeka

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 8

 • + Međunarodna razmjena

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 8

 • + Međunarodna razmjena - Buje

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 8

 • + Međunarodna razmjena - izvanredni - Rijeka

  Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje(semestara): 8

 • + Poslovna informatika

  Način izvedbe: Redovni | Trajanje(semestara): 8


Legenda
P Predavanja
A Auditorne vježbe
K Konstrukcijske vježbe
L Laboratorijske vježbe
PK Vježbe u praktikumu
SJ Vježbe iz stranog jezika
T Terenske vježbe
TJ Vježbe tjelesnog odgoja
PRJ Projektantske vježbe
S Seminar