Odjel za biotehnologiju

doc.dr.sc. Rozi Andretić Waldowski
doc.dr.sc. Rozi Andretić Waldowski
Dr.sc. Uroš Anđelković
Prof.dr.sc. Roberto Antolović redoviti profesor
Maja Badurina mag.ing.agr.
doc. dr. sc. Jelena Ban mag. biol.
Zrinko Baričević
Ivana Bertović mag. biotech. in med.
Ivana Bertović mag. biotech. in med.
Doc. Dr. Nicholas James Bradshaw PhD
mag. biotech. in med. Ana Bura
Iris Car
dr.sc. Maja Cokarić Brdovčak dipl.ing.biologije
doc.dr.sc. Duško Čakara
Sergio de Privitellio
dr. sc. Sanja Dević Pavlić dipl. sanit. ing.
dr. sc. Sanja Dević Pavlić dipl. sanit. ing.
Dr. sc. Marin Dominović dipl. sanit. ing.
Doc. dr. sc. Katja Džepina
Azemina Eminović med.lab.inzenjer
Marko Filipović
Marko Filipović
Ana Filošević mag. chem.
Ana Filošević mag. chem.
Ana Filošević mag. chem.
Dr.sc. Jasminka Giacometti redoviti profesor
Dr.sc. Jasminka Giacometti redoviti profesor
izv. prof. Kristina Grabušić dipl. ing.
izv. prof. Kristina Grabušić dipl. ing.
izv. prof. Kristina Grabušić dipl. ing.
Petra Grbčić mag. pharm. inv.
dipl.ing. Darko Gumbarević
Doc. dr. sc. Marko Haramija
Anja Harej mag. biotech. in med.
Eda Jardas
Prof.dr.sc Đuro Josić
Dr.sc Igor Jurak doc.
Dr.sc Igor Jurak doc.
Dr.sc Igor Jurak doc.
dr. sc. Antonija Jurak Begonja
dr. sc. Antonija Jurak Begonja
dr. sc. Antonija Jurak Begonja
Doc. dr. sc. Daniela Kalafatović
doc. dr. sc. Petra Karanikić dipl. oec., LL.M.
dr.sc. Marko Klobučar
dr.sc. Marko Klobučar
Prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić izvanredni profesor
Đeni Lovrenčić
Doc. dr. sc. Željka Maglica
Doc. dr. sc. Željka Maglica
Dr.sc. Nela Malatesti docent
Dr.sc. Nela Malatesti docent
Dr.sc. Nela Malatesti docent
doc.dr.sc. Mladenka Malenica dipl.ing.
doc.dr.sc. Mladenka Malenica dipl.ing.
Anita Malnar
Dean Marković
Andrea Markovinović
Andrea Markovinović
Dr. sc. Tamara Martinović
Dr. sc. Tamara Martinović
Dr. sc. Tamara Martinović
Dario Matulja
Daira Mejak
mag.oec Željana Mikovčić
mag.oec Željana Mikovčić
Ana Milošević
Prof.dr.sc. Miranda Mladinić Pejatović
Prof.dr.sc. Miranda Mladinić Pejatović
Prof.dr.sc. Miranda Mladinić Pejatović
prof.dr.sc. Vedrana Montana Parpura dipl. ing.
Doc. dr. sc. Ivana Munitić
Doc. dr. sc. Ivana Munitić
Doc. dr. sc. Ivana Munitić
Martina Mušković
Adelina Pahljina bacc. med. lab. diagn.
Adelina Pahljina bacc. med. lab. diagn.
Adelina Pahljina bacc. med. lab. diagn.
Adelina Pahljina bacc. med. lab. diagn.
Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić M.D.
Željka Peršurić mag.nutr.
Željka Peršurić mag.nutr.
Izv. prof. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car
Izv. prof. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car
Antonela Petrović mag. biotech. in med.
Marina Pribanić Matešić mag.sanit.ing.
Marina Pribanić Matešić mag.sanit.ing.
Nikolina Prtenjača
Miroslav Puškarić
Prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac dr.med.
dipl. oec. Nataša Ranković
dipl. oec. Nataša Ranković
doc. dr. sc. Ivana Ratkaj mag.ing.mol.biotech
doc. dr. sc. Ivana Ratkaj mag.ing.mol.biotech
Dina Rešetar Maslov dr.sc.
Franka Rigo
Lara Saftić
Lara Saftić
Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić
Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić
dr. sc. Olga Shevchuk
doc. Željko Svedružić dr.sc.
Žarko Tadić
Ivana Tomljanović
Andrea Tomljenović Paravić dipl.ing.
Dr.sc. Karlo Wittine
Dr.sc. Karlo Wittine
Beti Zaharija
Andreja Zubković mag. biotech. in med.
Andreja Zubković mag. biotech. in med.
izv.prof.dr.sc. Marta Žuvić