Tehnički fakultet

Prof.dr.sc Lado Kranjčević dipl. ing.

Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Anica Trp dipl. ing. str.

Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Goran Cukor dipl. ing. strojarstva

Istraživanje visokoproduktivne obrade odvajanjem čestica na inteligentnim obradnim sustavima

Potpora za postojeća istraživanja
Izv. prof. dr. sc. Robert Basan dipl. ing.

Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i konstrukcija za inovativne primjene

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Josip Brnić dipl. ing

Numerička analiza odziva konstrukcija i eksperimentalna istraživanja svojstava materijala

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Jasna Prpić Oršić dipl. ing brodogradnje

Numeričko modeliranje hidrodinamičkog opterećenja i odziva pomorskih objekata

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Branimir Pavković dipl. ing. stroj.

Primijenjena istraživanja trigeneracijskih sustava s dizalicama topline koje rade s prirodnim radnim tvarima

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Zoran Čarija dipl.ing.

Racionalizacija razvoja multidisciplinarnih istraživanja makro i mikro sustava primjenom super-računalnih simulacija

Potpora za postojeća istraživanja
prof. dr. sc. Božo Smoljan dipl. ing.

Računalno optimiranje parametara termalnih procesa obrade metala

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Zlatan Car dipl.ing.str.

Razvoj Cloud Manufacturing inteligentnih sustava za nadzor, vođenje i automatizaciju proizvodnog procesa

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Goran Turkalj dipl. ing. stroj.

Razvoj numeričkih modela za analizu stabilnosti deformacijskih formi grednih konstrukcija

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić dipl. ing.

Redukcija vibracija i buke rotacijskih strojeva

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Tonči Mikac dipl. ing.

Rekonfiguracija proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel dipl. ing.

UNAPREĐENJE METODOLOGIJE PROJEKTIRANJA PROCESA GRADNJE BRODA

Potpora za postojeća istraživanja