Tehnički fakultet

Dragica Alempić
dipl. ing. Andrea Andrijašević
Lidija Antunović
dr.sc. Damir Arbula
Bernardo Badurina
Viši predavač Mirko Bađim profesor
Goran Bakotić
Snježana Ban
Damjan Banić mag.ing.mech.
Damjan Banić mag.ing.mech.
Izv. prof. dr. sc. Robert Basan dipl. ing.
Sebastijan Blažević
dr. sc. Paolo Blecich mag. ing. mech.
Dr.sc. Igor Bonefačić dipl.ing.
Dr.sc. Igor Bonefačić dipl.ing.
Prof. dr. sc. Sanjin Braut dipl.ing.
Prof. dr. sc. Sanjin Braut dipl.ing.
Doc.dr.sc. Marino Brčić dipl.ing.
Prof. dr. sc. Josip Brnić dipl. ing
Prof. dr. sc. Josip Brnić dipl. ing
doc.dr.sc. Dražen Brščić dipl.ing.
Ozren Bukovac
doc.dr.sc. Neven Bulić dipl.ing.
doc.dr.sc. Neven Bulić dipl.ing.
Žarko Burić mag.ing.
Marijana Burić Redžović
Red.prof.dr.sc. Bruno Calic , dipl.ing
Prof.dr.sc. Zlatan Car dipl.ing.str.
Dominik Cikač
Dominik Cikač
Domagoj Crljenko dipl.ing.
Prof. dr. sc. Goran Cukor dipl. ing. strojarstva
Prof.dr.sc. Marko Čanađija dipl.ing.
Prof.dr.sc. Marko Čanađija dipl.ing.
Izv.prof.dr.sc. Zoran Čarija dipl.ing.
Vanja Čotić
izv. prof. Nelida Črnjarić Žic dipl. ing. mat.
izv. prof. Nelida Črnjarić Žic dipl. ing. mat.
Antonela Ćaleta
Tijana Ćupurdija
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla dipl. ing.
dr. sc. Boris Delač dipl. ing. stroj.
dr. sc. Sandro Doboviček dipl. ing. str.
Branka Dobraš
dr. sc. Julijan Dobrinić prof. mat. i fiz.
Dr.sc. Viktor Dragičević dipl.ing.str.
dr. sc. Ivan Dražić prof.
dr. sc. Ivan Dražić prof.
doc. dr. sc. Siniša Družeta dipl. ing.
Željka Dujić
Prof. dr. sc. Nikša Fafandjel dipl. ing.
Maja Forempoher Škuver mag. ing. mech.
Natalija Forgić
Vladimir Franki
Dr. sc. Dubravko Franković dipl. ing. el.
Red. prof. dr. sc. Bernard Franković dipl. ing.
Izv. prof. dr. sc. Marina Franulović mag. ing. mech.
doc.dr.sc. Tihana Galinac Grbac dipl. ing.
doc.dr.sc. Tihana Galinac Grbac dipl. ing.
Doc. dr. sc. Vladimir Glažar dipl. ing. stroj.
Petar Gljušćić
Marica Gnjatović
izv.prof.dr.sc. Vera Gradišnik dipl.ing.
Doc.dr.sc. Goran Gregov mag.ing.mech.
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina dipl. ing. brodogradnje
Izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina dipl. ing. brodogradnje
Ivana Hreljac
prof. dr. sc. Milan Ikonić dipl. ing. stroj.
prof. dr. sc. Milan Ikonić dipl. ing. stroj.
v. asist. dr. sc. Dario Iljkić dipl. ing.
v. asist. dr. sc. Dario Iljkić dipl. ing.
prof. Ivo Ipšić
David Ištoković
David Ištoković
dr. sc. Stefan Ivić mag. ing. mech.
dr. sc. Stefan Ivić mag. ing. mech.
Veljko Jardas
Dr. sc. Željko Jeričević
Dr. sc. Željko Jeričević
izv.prof.dr.sc. Miroslav Joler
Josip Jurasić
mr. sc. Katica Jurasić viši predavač
Dragica Jurin iur.
Izv.prof.dr.sc. Zoran Jurković dipl. ing. strojarstva
Ivan Jurković
Ivan Jurković
Ivan Jurković
dr. sc. Ervin Kamenar mag. ing. el.
Karolina Kaštelan
Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić dipl. ing. el.
Mateo Kirinčić
Viši asist. dr. sc. Damir Kolić dipl.ing.
Andrea Korva
Mirjana Košpić
izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević dipl. ing.
Prof. dr. sc. Božidar Križan dipl. ing.
doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski dipl. ing.
doc. dr. sc. Sanjin Kršćanski dipl. ing.
Sandra Kvaternik
Red.prof.dr.sc. Domagoj Lanc dipl.ing.
Dr.sc. Dunja Legović
Dr.sc. Dunja Legović
izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac dipl. ing.
Prof. dr. sc. Kristian Lenić dipl. ing. str.
Doc. Dr. Sc. Jonatan Lerga dipl. ing.
Marta Lončarević
Prof.dr.sc. Neven Lovrin dipl.ing.stroj.
Prof.dr.sc. Neven Lovrin dipl.ing.stroj.
dr.sc. Sandi Ljubić dipl.ing.
prof. dr. sc. Senka Maćešić mag. educ. math. et phys.
prof. dr. sc. Senka Maćešić mag. educ. math. et phys.
Lovorka Malinić
V.predavač Ksenija Mance Prof.
Vedran Margan
dr. sc. Sven Maričić mag. ing. mech.
dr. sc. Kristina Marković mag. ing. mech.
Tea Marohnić dipl. ing.
Dario Maršanić
Bruna Martinović mag.oec.
Prof.dr.sc. Gordana Marunić dipl.ing.stroj.
Dr. sc. Tin Matulja dipl. ing.
Dr. sc. Tin Matulja dipl. ing.
Goran Mauša mag. ing. el.
Goran Mauša mag. ing. el.
Prof. dr. sc. Vladimir Medica dipl. ing. stroj.
Prof. dr. sc. Vladimir Medica dipl. ing. stroj.
Jasna Mijolović
Prof. dr. sc. Tonči Mikac dipl. ing.
Prof. dr. sc. Tonči Mikac dipl. ing.
Snježana Mikuličić
Robert Mohorić dipl.oec.
Dr. sc. Tomislav Mrakovčić dipl. ing.str.
Prof. dr. sc. Zoran Mrša dipl. ing.
zn.novak Vedran Mrzljak mag.ing.mech.
Dr. sc. Neven Munjas dipl. ing.
prof. dr. sc. Boris Obsieger dipl. ing.
Mladen Ostrogović mag.oec
Prof. dr. sc. Branimir Pavković dipl. ing. stroj.
Prof. dr. sc. Branimir Pavković dipl. ing. stroj.
prof. dr. sc. Duško Pavletić dipl. ing.
Ana Pavlović Mirković mag.oec.
Marko Perčić mag. ing. mech.
red.prof.dr.sc. Mladen Perinić mag.ing.mech.
Doc. dr. sc. Igor Pešić dipl.ing
Doc. dr. sc. Igor Pešić dipl.ing
Lidija Petričić
red.prof.dr.sc. Loreta Pomenić dipl.ing.kem.
Nevio Poniš dipl.ing
dipl. oec. Sanja Prpić
Prof. dr. sc. Jasna Prpić Oršić dipl. ing brodogradnje
Prof. dr. sc. Jasna Prpić Oršić dipl. ing brodogradnje
dr. sc. Branimir Rončević dipl. ing.
Dr. Sc. Nicoletta Saulig dipl. ing.
doc. dr. sc. Tomislav Senčić dipl. ing.
dr. sc. Loredana Simčić
dr. sc. Loredana Simčić
dr.sc. Ante Skoblar dipl.ing.
Doc.dr.sc. Srđan Skok
dr. sc. Saša Sladić dipl. inž. el.
Doc. dr. sc. Sunčana Smokvina Hanza dipl. ing.
prof. dr. sc. Božo Smoljan dipl. ing.
prof. dr. sc. Božo Smoljan dipl. ing.
Luka Sopta
Iva Spajić
Ingrid Sterpin
prof. dr. sc. Nino Stojković dipl.ing.el.
Prof. dr. sc. Viktor Sučić dipl. ing. el.
Nadija Surać mag. iur.
Diego Sušanj
Gordan Šegon mag.ing. el.
Jerko Škifić
Jerko Škifić
Tatjana Škorjanc
mr.sc. Mario Šlosar-Brnelić
Dr. sc. Ivan Štajduhar dipl. ing. rač.
Lenka Štajduhar oecc.
Mr.sc. Melita Štefan Trubić prof.
Graciela Šterpin Valić mag. ing. mech.
Graciela Šterpin Valić mag. ing. mech.
Lovro Štic
doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević dipl. ing.
doc. dr. sc. Goranka Štimac Rončević dipl. ing.
prof.dr.sc. Livio Šušnjić dipl.ing.
prof.dr.sc. Livio Šušnjić dipl.ing.
Ana Šutalo
Mladen Tomić
asist. Fran Torbarina mag. ing. mech.
Goran Tovilović
Dr. sc. Sanjin Troha dipl.ing.
Dr. sc. Sanjin Troha dipl.ing.
Prof. dr. sc. Anica Trp dipl. ing. str.
dr. sc. Anton Turk dipl. ing.
Nikola Turk
Prof. dr. sc. Goran Turkalj dipl. ing. stroj.
Prof. dr. sc. Goran Turkalj dipl. ing. stroj.
mr.sc. Elisa Velčić Janjetić prof.
Tanja Veljčić
Tomo Vergić
Darko Vidučić dipl. ing.
Alfredo Višković
Jelena Višnjić mag. oec.
Natalija Vitali mag.ing.nav.arch.
Natalija Vitali mag.ing.nav.arch.
Izv. prof. Saša Vlahinić
Izv. prof. Saša Vlahinić
Ivan Volaric mag.ing.el.
doc. dr. sc. Miroslav Vrankić
dr. sc. Željko Vrcan dipl. ing.
Mirjana Vukelić-Mihaljević
Patricija Vukić
Sinisa Vukotic
Doc. dr. sc. Igor Wolf dipl. ing. str.
Prof.dr.sc. Albert Zamarin dipl.ing.
prof. dr. sc. Saša Zelenika mag. ing. mech.
dr. sc. Samir Žic dipl. ing. str.
Prof. dr. sc. Roberto Žigulić dipl. ing.
mr. sc. Marijana Živić-Đurović v. pred.