Engleske riječi u hrvatskome jeziku: istraživanje jezične obrade i asocijativnih veza


Utjecaj jednog jezika na drugi nije nova pojava. Kroz povijest bilježimo utjecaj različitih jezika na hrvatski - talijanskog, njemačkog, turskog, mađarskog i mnogih drugih. Taj je utjecaj prisutan na svim jezičnim razinama, posebice leksičkoj. Engleski je jezik lingua franca današnjice te je postao dominantan kao jezik davaoc. Stoga ne čudi što su mnoge engleske riječi postale dio neformalnog vokabulara hrvatskoga jezika. Termin “engleske riječi” se ovdje koristi za neprilagođene engleske riječi, odnosno riječi koje se, za razliku od anglizama, nisu prilagodile pravilima hrvatskoga jezika.

Dosadašnja su se istraživanja pretežno bavila lingvističkim i sociolingvističkim aspektima leksičkog posuđivanja. No za sada se ne zna kako hrvatski govornici procesiraju takve riječi, kakve su asocijativne veze neprilagođenih engleskih riječi s drugim hrvatskim riječima te koliko su one česte u hrvatskome jeziku. Cilj ovoga istraživanja jest ispitati upravo te probleme. Opisanoj problematici pristupit će se interdisciplinarno tako što će se primjenjivati znanja i metode iz različitih znanstvenih područja - lingvistike, psihologije i računalstva.

Jedan od ciljeva ovog istraživanja jest ispitati obradu neprilagođenih engleskih riječi kod ispitanika s različitim razinama znanja engleskog jezika u slučaju pisanog i slušnog podražaja. Nadalje, želi se ispitati i jačina asocijativnih veza između neprilagođenih engleskih riječi i hrvatskih riječi u oba jezična smjera. U ovom dijelu istraživanja spomenuti kognitivni aspekti ispitat će se metodom eksperimenta (priming). Budući da nema dovoljno podataka o engleskim riječima u hrvatskome jeziku, o tome kako se i koliko često koriste te njihovim pojedinačnim frekvencijama, ograničena je mogućnost eksperimentalnog ispitivanja ovog područja. Stoga je planirano i opsežnije istraživanje kojim bi se ti podaci prikupili za buduća istraživanja. Tom zahtjevnom problemu pristupit će se na dva načina: analizom postojećeg korpusa te prikupljanjem i analizom vlastitog korpusa pri čemu će se koristiti metoda strojnog učenja i računalne inteligencije.


Istraživački tim
Marko Valčić mvalcic@pfri.hr
Marija Brala Vukanović mbrala@ffri.hr
Jasmina Jelčić jelcic@pfri.hr
Dražen Domijan ddomijan@ffri.hr

Irena Bogunović

Pomorski fakultet

e-pošta: bogunovic@pfri.hr
telefon: 051/ 338–411
telefon: 051/ 338–411