Numerička analiza i eksperimentalna istraživanja svojstava nanokompozitnih struktura


Istraživanje Numerička analiza i eksperimentalna istraživanja svojstava nanokompozitnih struktura nastavak je započetog istraživanja Numeričko modeliranje ponašanja i istraživanje utjecaja nedostataka i nesavršenosti ugljičnih nanomaterijala na nanokompozitne strukture te se, kao i prethodno istraživanje, vezuje se na istraživački projekt Numerička analiza odziva konstrukcija i eksperimentalna istraživanja svojstava materijala voditelja red. prof. dr. sc. Josipa Brnića, dipl. ing. Širi istraživački tim, pored predlagatelja, čine još prof. dr. sc. Marko Čanađija, poslijedoktorand dr. sc. Neven Munjas te doc. dr. sc. Goran Vukelić s Pomorskog fakulteta u Rijeci, uz red. prof. dr. sc. Josipa Brnića kao voditelja istraživačkog projekta uz koji se predloženi projekt veže.

Ideja predlagatelja projekta je razvoj individualnog pravca istraživanja, usmjerenog ka numeričkom modeliranju mehaničkog ponašanja nanokompozitnih strukutra, poboljšanih ugljičnim nanomaterijalima (nanocijevi i grafen) te proširenje navedenog pravca eksperimentalnim istraživanjima. Na taj način bi dosadašnje istraživanje, tj. numeričko modeliranje i proučavanje utjecaja nesavršenosti i nedostataka ugljičnih nanocijevi i grafena na konačna mehanička svojstva nanokompozitnih materijala, dobilo i potvrdu u obliku eksperimentalnih rezultata.

U tu svrhu istraživanje uključuje korištenje stečenih teorijskih saznanja iz područja numeričkog modeliranja nanomaterijala i nanokompozitnih materijala; usvajanje novih znanja na ovom vrlo atraktivnom području; korištenje razvijenih i validiranih vlastitih numeričkih modela. Posljedično, istraživanje bi se verificiralo objavom i primjenom stečenih znanja i podataka. Kao osnovna metoda modeliranja nanomaterijala koristi se metoda konačnih elemenata, dok se za modeliranje nanokompozitnih strukutra koristi višerazinska metoda modeliranja.

Potrebno je naglasiti da bi predloženi projekt nastavio ostvarenu suradnju između dvije institucije na kojima istraživači rade, Tehničkog fakulteta u Rijeci i Pomorskog fakulteta u Rijeci. Istraživanje bi omogućilo proširenje istraživačkog portfelja šireg tima na područje eksperimentalnog ispitivanja nanokompozitnih materijala, što bi izravno doprinijelo razvoju strategije Sveučilišta u Rijeci i sastavnica u pogledu uključivanja u svjetski istraživački prostor, ali i transferu znanja i tehnologija u gospodarstveni sektor.


Istraživački tim
Marino Brčić mbrcic@riteh.hr

Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić dipl.ing.

Tehnički fakultet

prostorija: 2-136
e-pošta: mbrcic@riteh.hr
mobitel: +385 (0)91 564 82 73
telefon: +385 (0)51 651 479

ORCID
ResearcherID
Mendeley
SCOPUS


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 242 9 8