Doprinos pogrešaka u sintezi proteina procesima koji uzrokuju starenje u sisavaca


Doc. dr. sc. Slađana Bursać (voditelj projekta) član je istraživačke grupe prof. dr. sc. Siniše Volarevića na Zavodu za molekularnu medicinu i biotehnologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci od 2007. godine. Ova grupa istražuje posljedice pogrešaka u sintezi ribosoma, staničnih strojeva koji sintetiziraju proteine, ključne makromolekule u svakoj stanici. Tijekom životnog vijeka organizma sisavaca postepeno se narušava homeostaza proteina koja uzrokuje slabljenje većine staničnih funkcija, što rezultira bolestima koje su  povezane sa starenjem i smrću. Međutim, vrlo malo se zna o izvanstaničnim i staničnim čimbenicima koji dodatno ubrzavaju poremećaj homeostaze proteina tijekom procesa starenja.  U predloženom istraživanju, a u skladu s dosadašnjim istraživačkim iskustvom, postavili smo hipotezu da minimalne pogreške u sintezi proteina mogu značajno ubrzati i pogoršati poremećaj homeostaze proteina i uzrokovati nestabilnost  genoma tijekom starenja organizma miša. Ova hipoteza bit će testirana u sljedećim ciljevima istraživanja:

Cilj 1. Izolirati primarne fibroblaste iz tkiva kože, pluća i jezika iz normalnih, RPL24-heterozigotnih i Sti-heterozigotnih miševa na specifičnim stadijima starenja;

Cilj 2. Karakterizirati proteostazu u primarnim staničnim linijama iz normalnih, RPL24-heterozigotnih i Sti-heterozigotnih miševa na specifičnim stadijima starenja;

Cilj 3. Analizirati prisutnost oštećenja DNA u u primarnim staničnim linijama iz normalnih, RPL24-heterozigotnih i Sti-heterozigotnih miševa na specifičnim stadijima starenja.

Dobiveni rezultati razjasnit će ulogu pogrešaka u sintezi proteina u ubrzanju poremećaja procesa koji održavaju normalnu homeostazu proteina i DNA, a dugoročno i njihovu ulogu u starenju organizma sisavaca i bolestima povezanim sa starenjem. Nadalje, ukazat će i na nove potencijalne  terapijske ciljeve za lijekove koji bi mogli usporiti procese starenja organizma. Predloženo istraživanje bit će temelj za moja buduća istraživanja, što će mi omogućiti aplikacije na nove znanstvene projekte i postepeno znanstveno osamostaljenje. Ovaj projekt značajno će unaprijediti kvalitetu istraživanja i obrazovanja doktoranada na Sveučilištu u Rijeci.


Istraživački tim
Slađana Bursać sladana.bursac@uniri.hr
Siniša Volarević sinisa.volarevic@uniri.hr
Ines Oršolić ines.orsolic@uniri.hr
Deana Jurada deana.jurada@uniri.hr
Aristides Eliopoulos eliopag@med.uoc.gr

Doc.dr.sc. Slađana Bursać dipl.san.ing.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: sladana.bursac@uniri.hr
prostorija: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za Molekularnu medicinu i biotehnologiju


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
google scholar
ORCID
Researcher ID