Izolacija i karakterizacija izvanstaničnih vezikula iz humane folikularne tekućine


Temelj uspješnosti svih tehnika medicinski pomognute oplodnje je pravilno sazrijevanje jajne stanice, a upravo je komunikacija između jajne stanice i somatskih stanica unutar folikula ključna za njeno održavanje tijekom folikulogeneze. Važnost neposrednog okruženja jajne stanice (mikrookoliša) unutar kojeg se odvija komunikacija među stanicama potvrđena je prethodnim istraživanjima naše grupe koja su uključivala određivanje ekspresijskih profila hormona (AMH, FSH i androgena) i njihovih receptora u stanicama kumulusa i folikularnoj tekućini.

Izvanstanične vezikule (EV, eng. extracellular vesicles) su membranom obavijene sferične strukture, koje se u posljednje vrijeme ističu kao vrlo važan mehanizam komunikacije među stanicama putem tjelesnih tekućina. Folikularna tekućina (FF, eng. follicular fluid) je zahvalan model za proučavanje izvanstaničnih vezikula zbog svoje relativne dostupnosti kao i zbog svoje prostorne ograničenosti koja omogućuje precizno izdvajanje vezikula. S druge strane, FF svojim kompleksnim sastavom čini mikrookoliš jajne stanice koji je jedan od najvažnijih čimbenika njenog pravilnog razvoja i sazrijevanja. S obzirom na rastući broj dokaza da EV i njihov sadržaj imaju uloge u komunikaciji među stanicama, sve je izglednija njihova važnost za sazrijevanje i razvoj jajnih stanica unutar folikula. Unatoč tome, EV u FF su vrlo slabo istraživane te su do sada potvrđeni samo indirektni pokazatelji njihova postojanja u FF. 

Glavni je cilj predloženog istraživanja provođenje karakterizacije izvanstaničnih vezikula prisutnih u folikularnoj tekućini, što do sada još nije napravljeno na humanim uzorcima. Istraživanje će biti provedeno na folikularnim tekućinama prikupljenim od pacijentica uključenih u postupke medicinski pomognute oplodnje. Osim karakterizacije vezikula, ispitat će se i povezanosti prisutnosti utvrđenih vrsta vezikula sa kvalitetom jajne stanice temeljene na njenim morfološkim karakteristikama te će se provesti detaljna karakterizacija sadržaja vezikula povezanih sa kvalitetom jajne stanice. 

Predloženim bi se istraživanjem nastojala proširiti već postojeća istraživanja iz interdisciplinarnog područja biotehnologije u biomedicini koja se provode na Odjelu za biotehnologiju čime bi se ujedno omogućilo širenje istraživačkog portfelja svakog od članova istraživačkog tima, a time i cijelog Odjela. S obzirom da članove tima čine i djelatnici Zavoda za humanu reprodukciju, Klinike za ginekologiju i porodništvo, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, ovo bi istraživanje pridonijelo jačanju znanstvenog kapaciteta navedene Klinike kao i poticanju primjene translacijske medicine. Očekuje se da će projekt doprinijeti dodatnom razumijevanju komunikacije između jajne stanice i njenog mikrookoliša, te njene važnosti za razvoj fertilizacijski kompetentnih oocita.

 


Istraživački tim
Sanja Dević Pavlić sanja.devic@uniri.hr
Anđelka Radojčić Badovinac andjelka@uniri.hr
Kristina Grabušić kristina.grabusic@biotech.uniri.hr
Mladenka Malenica Staver mladenkams@biotech.uniri.hr
Tramišak Milaković Tamara tamara.tramisak@gmail.com

dr. sc. Sanja Dević Pavlić dipl. sanit. ing.

Odjel za biotehnologiju
Odjel za biotehnologiju

prostorija: 222
telefon: 051/584584
e-pošta: sanja.devic@uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 28 2 2