Slikovnica u osnovnoj školi


Istraživanje je usmjereno na područje humanističkih znanosti, uže: polje filologije te se bavi suvremenom slikovničkom produkcijom u kontekstu hrvatske dječje književnosti.

Istraživanje će obuhvatiti teorijski pristup reprezentativnim hrvatskim slikovnicama i njihovim transpozicijama u druge umjetničke forme kao što je primjerice kazalište za djecu i mlade ili lutkarsko kazalište.

Temeljem dobivenih rezultata istraživanja cilj je ponuditi oblike primjene slikovnice u nastavi i u izvannastavnim aktivnostima u osnovnoj školi. Pri tom se polazi od jezično-komunikacijskog odgojno-obrazovnog područja Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOIŠ RH, 2011), kojega je osnovna svrha omogućiti učenicima stjecanje znanja, razvoj vještina i sposobnosti te usvajanje vrijednosti i stavova povezanih s jezikom, komunikacijom i kulturom. Ujedno, ovo područje obuhvaća i razvijanje čitateljskih interesa te potrebe za sadržajima medijske kulture kao i sposobnosti kritičkoga pristupa različitim medijima i njihovim sadržajima te će u tom smislu u istraživanje biti uključeno i ispitivanje interesa učenika osnovnoškolske dobi za čitanje slikovnica odnosno doživljavanje njihovih transpozicija u druge umjetničke forme.


Istraživački tim
Maja Verdonik mverdonik@ufri.uniri.hr
Maja Opašić mopasic@uniri.hr
Anita Rončević anita.roncevic@uniri.hr
Zlata Tomljenović zlata.tomljenovic@uniri.hr
Kristina Riman kriman@unipu.hr
Jerkin Corinna corinna.jerkin@yahoo.com

doc. dr. sc. Maja Verdonik

Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet

e-pošta: mverdonik@yahoo.com
prostorija: U-473
konzultacije: utorkom od 12:30 do 14:00
e-pošta: mverdonik@ufri.uniri.hr
telefon: 051 265820


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 3 1 0
Hrvatska znanstvena bibliografija
Sveučilište u Rijeci