Značaj dipeptidil-peptidaze IV (DPP IV/CD26) u procesu cijeljenja rana u eksperimentalnom dijabetesu


Dijabetes, odnosno šećerna bolest, endokrinološki je metabolički poremećaj višestruke etiologije čija etiopatogeneza, usprkos brojnim istraživanjima, nije u potpunosti jasna. Zbog stalnog rasta incidencije te komplikacija ove bolesti, dijabetes predstavlja značajan javnozdravstveni problem. Jedna od najtežih komplikacija dijabetesa jest neadekvatno cijeljenje rana što često rezultira kroničnim ulkusima. Patofiziološki procesi cijeljenja rana u uvjetima hiperglikemije kompleksni su i nedostatno razjašnjeni. Poznato je da dipeptidil-peptidaza IV odnosno molekula CD26 (DPP IV/CD26) ima značajnu ulogu u održavanju homeostaze koncentracije glukoze u krvi putem regulacije biološke aktivnosti svojih supstrata, prije svega inkretina. Inhibitori enzimske aktivnosti DPP IV/CD26 koriste se u kliničkoj praksi u terapiji dijabetesa. Ovaj ubikvitaran multifunkcionalan transmembranski protein uključen je u brojne fiziološke i patološke procese, a dosadašnja istraživanja ukazuju da putem svoje imunomodulacijske i enzimske uloge, odnosno regulacijom biološke aktivnosti svojih supstrata, DPP IV/CD26 ima ulogu i u angiogenezi, migraciji i apoptozi stanica, ključnim mehanizmima u procesu reparacije i regeneracije tkiva. Međutim, uloga DPP IV/CD26 i mehanizmi djelovanja ove molekule u procesima cijeljenja rana, kako u fiziološkim tako ni u patološkim uvjetima, nisu dovoljno razjašnjeni. Predloženo istraživanje temelji se na pretpostavci da DPP IV/CD26 ima značajnu ulogu u procesu cijeljenja rana i u fiziološkim uvjetima i u dijabetesu. Svrha i glavni cilj predloženog projekta jest proširiti dosadašnja istraživanja u smjeru ispitivanja utjecaja DPP IV/CD26 na proces angiogeneze te reparacije i regeneracije tkiva u uvjetima eksperimentalne hiperglikemije. Kako bi ispitali pretpostavku ovog istraživanja te ostvarili zadane ciljeve, istraživanje će obuhvatiti CD26 deficijentne te miševe divljeg tipa. Uspostaviti će se model dijabetesa kao i model cijeljenja rana kod navedenih pokusnih životinja. Kod oba soja miševa pratiti će se ključne molekule i ciljni parametri angiogeneze i regeneracije tkiva, lokalno i sistemski (CD31, Ki-67, VEGF, HIF-1alfa, NPY, SDF-1, IP-10) te imunosnog odgovora kroz definirane faze procesa cijeljenja rane u fiziološkim uvjetima te u uvjetima eksperimentalne hiperglikemije. Osim toga, pratiti će se tijek razvoja eksperimentalne hiperglikemije te utjecaj DPP IV/CD26 na promjene na gušterači i bubrezima uslijed uspostave modela dijabetesa. Očekujemo kako će ovo istraživanje pridonijeti boljem razumijevanju uloge DPP IV/CD26 u procesu cijeljenja rana u fiziološkim i patološkim uvjetima. Osim toga, očekujemo i dodatan doprinos saznanjima o ulozi DPP IV/CD26 u razvoju dijabetesa. Razumijevanje ovih procesa otvara mogućnosti razvoja novih pristupa u terapiji cijeljenja rana u pacijenata oboljelih od dijabetesa.

 


Istraživački tim
Lara Batičić Pučar lara.baticic@uniri.hr
Jadranka Varljen jadranka.varljen@medri.uniri.hr
Dijana Detel dijana.detel@medri.uniri.hr
Ester Pernjak-Pugel ester.pernjak.pugel@medri.uniri.hr
Natalia Kučić natalia.kucic@uniri.hr
Sunčica Buljević suncica.buljevic@uniri.hr

Doc.dr.sc. Lara Batičić Pučar

Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
mobitel:
e-pošta: lara.baticic@medri.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 128 6 4
Web of Science 76 5 4