Uloga cinka u preživljavanju i razmnožavanju F. novicida unutar vodenog mikrookoliša


Francisella tularensis je mala gram-negativna unutarstanična bakterija koja izaziva smrtonosnu bolest, tularemiju, u ljudi i životinja. Izolirana je iz širokog spektra organizama, uključujući protozoe, sisavce, insekte te člankonošce, čime je pokazala iznimnu sposobnost prilagodbe raličitim domaćinima i različitom mikrooklišu. Kako bi se zaštitile od patogena, stanice domaćina koriste različite mehanizme kojima reguliraju razine nutrijenata, pa tako i slobodnih metala u citosolu, te ih čine nedostupnima za bakterije. Međutim, unutarstanične bakterije razvile su različite mehanizme kako bi na neki način prevarile stanicu domaćina i osigurale si neophodne koncentracije metalnih iona važnih za preživljavanje i razmnožavanje, kao što su željezo i cink. Predloženim istraživanjem ispitat će se uloga cinka u izvanstaničnoj i unutarstaničnoj fazi života Francisella te mehanizmi kojima bakterija transportira cink iz okoliša. Ispitat će se uloga cinka tijekom izvanstanične faze života bakterije u površinskim vodama, kao i u interakciji F. novicida sa A. catellanii. Nadalje, s obzirom da su za sada nepoznati mehanizmi kojima F. novicida transportira cink, ispitat će se uloga zur gena, koji kodira Zur transportni protein, u razmnožavanju bakterije u okolišnim vodama te unutar stanica ameba. Konfokalnom i elektronskom mikroskopijojm karakterizirat ćemo vakuole unutar ameba u kojima se nalazi F. novicida te važnost autofagije u procesu preživljavanja i razmnožavanja bakterije u stanicama ameba. Predloženim istraživanjem upotpunila bi se dosadašnja saznanja o čimbenicima virulencije F. tularensis što bi pridonijelo razvoju novih terapijskih i preventivnih strategija. Također, ovim istraživanjem produžila bi se dosadašnja suradnja našeg tima sa djelatnicima ''KD Vodovoda i kanalizacije'', Rijeka, te bi se time proširio istraživački portfelj šireg tima Sveučilišta u Rijeci.


Istraživački tim
Mateja Ožanič mateja.ozanic@medri.uniri.hr
Marina Šantić marina.santic@medri.uniri.hr
Valentina Marečić valentina.marecic@medri.uniri.hr
Mirna Mihelčić mirna.mihelcic@medri.uniri.hr
Danijela Lenac danijela.lenac@kdvik-rijeka.hr

Mateja Ožanič dipl. sanit. ing

Medicinski fakultet

e-pošta: matejaozanic@gmail.com
prostorija: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Hrvatska Znanstvena Bibliografija
uniri


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 65 4 3
ORCID
Researcher ID