Ulaganje u istraživanje i razvoj i konkurentnost Republike Hrvatske i zemalja Zapadnoga Balkana


Zemlje Zapadnog Balkana, obilježene povijesnim hipotekama, političkim nestabilnostima te nepovoljnom gospodarskom i socijalnom situacijom su kao temeljni dugoročni gospodarski i strateški cilj identificirale punopravno članstvo u EU-u. Ostvarenje punopravnog članstva u Europskoj uniji je dugotrajan i složen proces koji zahtijeva ispunjavanje propisanih kriterija te stvaranje uvjeta za provođenje učinkovitih strukturnih reformi, u cilju prilagodbe gospodarstvu EU-a. Analizom gospodarstva te identifikacijom ključnih čimbenika gospodarskog stanja u zemljama Zapadnog Balkana utvrđeno je njihovo značajno zaostajanje za razvojnim razinama u novim zemljama članicama EU-a. U cilju prevladavanja takvoga nepovoljnog stanja, ostvarivanja konkurentnosti i  konvergencije, suočavanje sa izazovima deindustrijalizacije te prilagodbe gospodarstvu EU-a, identificirana je važnost ulaganja u istraživanje i razvoj, kao čimbenika ostvarenja gospodarskog rasta, konkurentnosti  i prilagodbe gospodarstvu EU-a. Provedeno istraživanje je usmjereno na kvantifikaciju I dokazivanje učinaka “elemenata” ulaganja u istraživanje i razvoj na gospodarski rast I konkurentnost u zemljama Zapadnog Balkana i novim zemljama članicama EU-a. Osim na kvantifikaciju učinaka, velika je pozornost posvećena i analizi ključnih mjera i instrumenata potrebnih za unaprjeđenje ulaganja u istraživanje i razvoj u promatranim zemljama.

Važan segment istraživanje je stavljen i na Republiku Hrvatsku, koja je prva od zemalja regije postala članica EU. Primjer Republike Hrvatske pokazuje kako članstvo u EU nije samo po sebi dovoljno za ostvarivanje velikih pomaka u međunarodnoj konkurentnosti, već se javlja potreba za implementacijom elemenata dugoročnoga upravljanja strukturnim promjenama. Ipak, iskustva Republike Hrvatske mogu predstavljati pozitivan temelj za nastavak integracijskih procesa u zemljama Zapadnoga Balkana te ostvarivanje međunarodne konkurentnosti.

Projekt je u najvećoj mjeri usmjeren na znanstvenu formulaciju rezultata istraživanja, kruženje mozgova, mentorstva i osposobljavanje uključenih doktoranada te povećanje svijesti o istraživanoj tematici među predstavnicima hrvatske i inozemne znanstvene javnosti te ostalih dionika zainteresiranih za navedenu tematiku.

 

Projekt bi trebao rezultirati definiranjem znanstveno utemeljenih rezultata istraživanja, a koja će predstavljati temelj za definiranje strateškoga razvojnoga okvira za zemlje Zapadnoga Balkana, s posebnim naglaskom na ulaganja u istraživanje i razvoj i povezane procese, u svrhu ostvarivanja međunarodne konkurentnosti i gospodarskoga rasta. Također, značajan doprinos će se ostvariti i strukturiranjem baze podataka za ovu skupinu zemalja, a čime će se stvoriti temelj za buduća istraživanja. Također, važan segment istraživanja je usmjeren na uključivanje mladih doktoranada te njihovo istraživačko usmjeravanje u području projekta. Isto tako, istraživanjem će se usmjeriti pozornost na jačanje i razvoj međunarodne suradnje, uključivanjem stručnjaka iz inozemstva u provedbu predviđenih aktivnosti. 


Istraživački tim
Marko Tomljanović marko.tomljanovic@efri.hr
Alen Host alen.host@efri.hr
Igor Cvečić igor.cvecic@efri.hr
Alemka Šegota alemka.segota@efri.hr
Ivan Prudky ivan.prudky@efri.hr
Antonija Kranjec antonija.kranjec@efri.hr
Redzepagic Srdjan sredzepagic@gmail.com
Stojanović Boban dr.boban.stojanovic@gmail.com

Marko Tomljanović univ.spec.oec.

Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet

e-pošta: mtomljanovic98@gmail.com
e-pošta: mtomljan@efri.hr
e-pošta: marko.tomljanovic@efri.hr
telefon: 051 355 130
prostorija: 44/II
konzultacije: utorkom od 13:00 do 15:00

Google Scholar
Marko Tomljanović


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Schoolar 7 2 0