Napredni funkcionalni materijali na osnovi poluvodičkih oksida


Oksidi prijelaznih metala su poluvodički materijali koji se sve više primjenjuju u suvremenim naprednim tehnologijama. Iako se njihova jedinstvena fizikalna i kemijska svojstva, kao i njihov izniman tehnološki potencijal, istražuju već desetljećima, istraživanja oksidnih poluvodiča doživljavaju svoju pravu ekspanziju tek u zadnjih 10 - 15 godina s razvojem nanotehnologije i novih sintetskih metoda. Oksidi prijelaznih metala nalaze svoju potencijalnu primjenu na različitim tehnološkim područjima koja se nalaze u samom fokusu suvremenih znanstvenih i tehnoloških istraživanja – održivoj pretvorbi energije i sprečavanju degradacije okoliša. Današnja istraživanja na polju primjene oksida prijelaznih metala pokrivaju različita, međusobno povezana, znastveno-tehnološka područja - od fotovoltaike (solarne ćelij) do razvoja naprednih senzora i fotokatalitičkih materijala.

Projekt, koji prijavljujemo na natječaju za inicijalne potpore, usmjerit će se prema jednoj od tih primjena – fotokatalitičkoj aktivnosti tankih filmova ZnO i TiO2, te heterostrukturnih tankih filmova ZnO/TiO2/Cu2O. Tanki filmovi će se sintetizirati metodom depozicije atomskih slojeva (ALD). Metoda ALD omogućuje sintezu tankih homogenih filmova nanometarske debljine na supstratima visoke poroznosti kao i na biološko razgradljivim materijalima (npr. celulozi). Poroznost supstrata višestruko povećava aktivnu površinu oksidnog filma i time efektivnu fotokatalitičku aktivnost po jedinici mase katalizatora. Fotokatalitičku aktivnost sintetiziranih hibridnih materijala testirat ćemo pomoću standardnih mjerenja fotokemijske razgradnje organskih bojila na površini oksida, kao modelnih tvari za razne tipove organskih onečišćivača.


Istraživački tim
Ivna Kavre Piltaver ivna.kavre@uniri.hr
Iva Šarić iva.saric@uniri.hr
Robert Peter rpeter@uniri.hr

doc. dr. sc. Aleš Omerzu

Odjel za fiziku

prostorija: O-112

Google znalac
ORCID
ResearcherID