Učinkovitost postupaka za promicanje racionalne uporabe antimikrobnih lijekova


Dosadašnje je istraživanje pokazalo se da se edukacijskim aktivnostima može značajno utjecati na racionalnu uporabu antimikrobnih lijekova.

Cilj je nastavka istraživanja utvrditi primjerenost propisivanja antimikrobnih lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uspostaviti sustav nadzora nad primjenom antimikrobnih lijekova (antimicrobial stewardship program).

Svrha je pravilnom uporabom antimikrobnih lijekova sačuvati njihovu aktivnost, pojačati kliničku djelotvornost i smanjiti
potencijal za razvoj rezistencije. U konačnici, dovest će do smanjenja morbiditeta i mortaliteta zbog infekcija uzrokovanih otpornim bakterijama i smanjenju troškova zdravstvene zaštite.

Istraživanje će se provesti u 4 faze:
izgradnja mreže suradnika, analiza i evaluacija stanja, komunikacija i prijenos informacija, prijedlog mjera i uspostava nadzora nad uporabom antimikrobnih lijekova (stewardship program).

Istraživanje će biti organizirano na regionalnoj razini, ali koristeći podatke iz cijele zemlje.

U Hrvatskoj još nigdje nije uspostavljen sustav mjera nadzora nad primjenom AB koji bi se temeljio na rezultatima
analize potrošnje antimikrobnih lijekova i rezistencije, te rezultata anketa provedenih među liječnicima. Također
nisu organizirane pojedinačne i grupne diskusije (academic detailing) u nastojanju da se antimikrobni lijekovi što odgovornije propisuju. Učinkovitost mjera će se procjenjivati temeljem analize potrošnje antimikrobnih lijekova, promjenama u otpornosti bakterija i stavovima liječnika.

Učinkovite mjere nadzora ostat će u trajnoj uporabi, a moguće ih je prilagođavati promjenama u sustavu, rezistenciji i
drugim regijama. Rijeka je bila prvi hrvatski grad  gdje se počela provoditi kampanja o ispravnoj uporabi antimikrobnih lijekova (JEKA). Provodila se u sklopu dosadašnjeg projekta kojeg je nosioc bio Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, prepoznatljiva
je proširena na nacionalni nivo (www.medri.uniri.hr/jeka).
Nastavak projekta je multidisciplinaran, otvara mogućnost suradnje i izobrazbe mladih istraživača i studenata kao i proširenja istraživačkog portfelja šireg tima i kao takav povećava vidljivost Sveučilišta u Rijeci i njegove sastavnice,
Medicinskog fakulteta.

 


Istraživački tim
Suzana Mimica Matanović, dr.med., docent
Boris Lukšić, dr.med., izv. profesor
Mirjana Stanić, dr.med. mirji.stanic@gmail.com
Nataša Skočibušić, VMS, viši farmaceutski tehničar natassab@gmail.com
Nives Radošević Quadranti, dr.med., asistent/znanstveni novak nives051@gmail.com
Branislava Popović, dr.med. branislava.popovic@ri.t-com.hr
Maja Abram, dr.med. red.profesor amaja@medri.hr
Tea Strbad, dr.med.
Ines Diminić Lisica, dr.med., docent ines.diminic.lisica@medri.uniri.hr
Goran Palčevski, dr.med, izv.profesor goran.palcevski@ri.t-com.hr
Romina Milanič, dr.med romina.milanic@gmail.com

Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski dr.med.

Medicinski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

prostorija: Zavod za farmakologiju
mobitel:
e-pošta: veravp@medri.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Vera Vlahović-Palčevski - Google scholar 804 17 25