Utjecaj terorizma na izvoznu konkurentnost Europske unije i svjetskog gospodarstva


Jedna od recentno najaktualnijih, ali i nedovoljno istraženih tema jest negativni utjecaj terorizma na izvoznu konkurentnost zemalja Europske unije i globalnog gospodarstva. Dosadašnja analiza ekonomskih posljedica terorističkih djelovanja nije u dovoljnoj mjeri pridonijela kreiranju ekonomskih modela namijenjenih mjerenju učinka terorističkih aktivnosti na izvoznu konkurentnost zemalja. 

Istraživanje daje odgovor na pitanje koliko terorističke aktivnosti negativno utječu na izvoznu konkurentnost zemalja članica Europske unije i ostatka svijeta. Koristeći se suvremenim ekonometrijskim alatima i metodologijom, cilj istraživanja je ispitati utjecaj terorističkih aktivnosti na izvoznu konkurentnost (s posebnim naglaskom na kapitalne tokove) te posljedično na razvoj gospodarstva u Republici Hrvatskoj, EU te na globalnoj razini.

Očekivani rezultat istraživanja dokazuje kako terorističke aktivnosti putem smanjenja kapitalnih tokova negativno djeluju na izvoznu konkurentnost i gospodarski razvoj zemalja EU i svjetskog gospodarstva. Znanstveni doprinos istraživanja se ogledava u razvoju znanstvene misli o učincima terorističkih aktivnosti na izvoznu konkurentnost gospodarstva zemalja svijeta s različitim stupnjem izloženosti terorizmu i na investitore koji ulažu kapital.

 


Istraživački tim
Heri Bezić heri.bezic@efri.hr
Nebojša Stojčić nstojcic@unidu.hr
Patricia Zanketić pzanketic@gmail.com
Antončić Boštjan bostjan.antoncic@ef.uni-lj.si
Ruzzier Mitja mitja@ruzzier.si
Mišević Petar pmisevic@hgk.hr
Bajić Jasmin jasmin.bajic@croatiaairlines.hr
Ćelić Florijan ideo@ideoplan.hr
Kažović Danijela dkazovic@gmail.com

Doc.dr.sc. Tomislav Galovic

Ekonomski fakultet

e-pošta: tomislav.galovic@efri.hr
prostorija: 82
telefon: 051/355-155
konzultacije: Četvrtkom od 12 do 14 sati

CROSBI Tomislav Galović
ORCID
ResearcherID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar Tomislav Galović 78 5 2