Interakcija tromba i mikrookoliša kao pokazatelji zaživotnosti ozljede u sudskoj medicini - izraženost koštanog morfogenetskog proteina - 9 i transformirajućeg čimbenika rasta - beta


Zaživotne (vitalne) reakcije su reakcije koje nastaju za vrijeme života, kao odgovor organizma na bolest ili ozljedu. Dakle, mogu se razviti samo u živom organizmu i ukoliko se utvrde  na mrtvom tijelu potvrđuju nastanak za vrijeme života.  Tako se, na osnovu njih, može procijeniti vrijeme kada su nastale ,odnosno utvrditi njihovu uzročno-posljedičnu povezanost s određenim događajem koji je od sudskomedicinskog interesa.  Tromboza je proces zaživotnog stvaranja krvnog ugruška na stijenkama vena, arterija, srca i u sinusima tvrde moždane ovojnice. Tromb treba razlikovati od posmrtnog krvnog koaguluma koji može nastati i u lumenu i izvan lumena krvne žile. Već i makroskopski tromb i koagulum možemo razlikovati tako što - tromb nastaje isključivo zaživotno, a koagulum može nastati zaživotno, obično tokom agonije, ili posmrtno; nadalje,tromb nastaje isključivo u krvnoj žili, a  koagulum može nastati i van lumena krvne žile. Tromb je vezan za zid krvne žile, a koagulum leži slobodan u njenom lumenu. Ako tromb povučemo pincetom, on će se prekinuti, a koagulum neće, već će se izvući iz lumena krvne žile. Tromb je uz to i suši, lako se kida i trošan je, a koagulum je vlažan i elastičan, a  poslije rastezanja se skuplja.Površina tromba je neravna i zagasita, a koaguluma glatka i staklastog sjaja. Tijekom svojeg „formiranja“, odnosno razvoja i poprimanja konačnog oblika – tj. resorpcije, kod tromba se primjećuju sljedeći stadiji: autolitičko razmekšanje organizacija vezivnim tkivom, rekanalizacija i petrifikacija. Fineschi i sur. opisali su specifične promjene na endotelu tik do tromba; nastanak endotelnih pupova uz dva dana star tromb i njihovu proliferaciju tijekom prvog tjedna.  Uz dokazana antiangiogenetska svojstva koštanog morfogenetskog proteina – 9 (BMP-9) i profibrotični učinak transformirajućeg čimbenika rasta – beta (Transforming growth factor beta, TGF-β) ispitati ćemo hipotezu da su ova dva morfogena različito izražena u različitim fazama „formiranja“ tromba. Već smo 2014. istražili i dokazali učinak članova TGF– β nadobitelji na regeneraciju organa, a još je ranije (2008.) dokazano  da, u cirkulaciji, jedan od članova TGF– β nadobitelji (BMP-9) djeluje kao čimbenik stabilnosti stijenke krvnih žila i snažan inhibitor angiogeneze; stoga želimo usmjeriti svoje istraživanje ka dokazivanju izraženosti spomenutih morfogena u lezijama za koje se smatra da su rezultat upalne reakcije i regeneracije tkiva, čime bi se dokazala zaživotnost tih reakcija.


Istraživački tim

Dr. Ivan Šoša dr. sc.,dr. med.

Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
e-pošta: ivan.sosa@medri.uniri.hr
mobitel: -385916996969
telefon: +38551213853


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 151 7 3