Biofilm i proteolitička aktivnost u procesu cijeljenja kronične rane


Kronične rane predstavljaju važan javno-zdravstveni i ekonomski problem, bitan uzrok morbiditeta i mortaliteta, značajno financijsko opterećenje za bolesnike i zdravstveni sustav, te utječu na kvalitetu života bolesnika. Novija istraživanja prepoznala su mono- i polimikrobni bioflm i nekontroliranu proteolitičku aktivnost  kao temeljne čimbenike poremećenog cijeljenja i kroniciteta rane. Kronična rana obilježena je odgođenim cijeljenjem, perzistentnom upalom, povećanom proteolitičkom aktivnošću i idealno je okruženje za razvoj biofilma. Bakterijski se biofilm, kao čimbenik virulencije, razlikuje od planktonskih bakterija u strukturi, izražaju gena, rezistenciji na antibiotike i interakciji s domaćinom, te sposobnosti preživljavanja mikroorganizama. Klinička i eksperimentalna istraživanja pokazala su da pojačana proteolitička aktivnost, svojim destruktivnim djelovanjem, doprinosi perzistiranju upale i odgođenom cijeljenju rane. Istraživanje  će doprinijeti rasvjetljavanju uloge biofilma, virulencije mikroorganizama i proteolitičke aktivnosti u procesu cijeljenja kronične rane. Korištenjem mikrobioloških, standardnih (morfoloških, kulturelnih i biokemijskih)  i automatiziranih, postupaka identificirati će se mikroorganizmi u kroničnim ranama te ispitati osjetljivost/rezistencija prema antimikrobnim lijekovima. Na odabranim sojevima, molekularnim metodama će se istražiti čimbenici virulencije, sposobnosti razvoja biofilma i produkcije ekstracelularnih proteaza.  Također, će se odrediti ukupna proteolitička aktivnost u miljeu kronične rane bolesnika, u korelaciji s kliničkim karakteristikama i stadijem cijeljenja rane. Rezultati planiranog istraživanja, koje će biti omogućeno potporom Sveučilišta, omogućit će bolje razumijevanje patofiziologije i kompleksnih zbivanja u cijeljenju kronične rane i dati doprinos boljem kliničkom pristupu u dijagnostici i liječenju ovih bolesnika.


Istraživački tim
Maja Abram maja.abram@medri.uniri.hr
Vlatka Sotošek-Tokmadžić vlatkast@medri.uniri.hr
Zlatko Trobonjača zlatko.trobonjaca@uniri.hr
Dora Fučkar Čupić dorica9@gmail.com
Marin Marinović marin.marinovic1@uniri.hr
Gorup Lari lari.gorup@ri.t-com.hr
Sanja Pećanić specanic@yahoo.com

Doc. prim. dr. sc. Tanja Batinac dr. med.

Fakultet zdravstvenih studija
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: tanja.batinac@uniri.hr
e-pošta: tanjabatinac@net.hr

Crosbi


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google schoolar 495 13 19
uniri 495 13 19