Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke


Poštenje je temeljna vrijednost znanstvenika i znanosti, napose biomedicinske zbog neposrednog utjecaja rezultata na zdravlje, pa su pravednosti iskrenost znanstvenog rada osobitosti koje znanosti određuju smisao, dok je nepoštenje i prijevara obezvrjeđuju, tako to tumači znanstveno­istraživačka čestitost (engl. research integrity). Plagiranje je tek oblik nečasnog djelovanja, postupak nedopuštenog prisvajanja (krađe) autorskoga vlasništva, tj. tuđih ideja, postupaka, rezultata, teksta, govora ili misli u svrhu prikazivanja preuzetoga kao vlastitog. Plagiranje ne doprinosi povećanju ukupnog ljudskog znanja, a počinitelju (autoru) donosi nezasluženu dobit.

Na našem se Sveučilištu problem prepoznaje, pa su, primjerice, Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokoga obrazovanja i Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas" 2010. iskazali stav kako je plagiranje "znak sveopće prostitucije u kojoj je varanje i podmetanje tuđega pod svoje legitiman način zarade", te da (disertacije) žurno treba "podvrgnuti obradi nekim od softverskih paketa namijenjenih otkrivanju značajnijih podudarnosti s tekstovima na internetu i u vodećim akademskim bazama podataka", a Sveučilište 2013. otvara projekt "Istraživanja korupcije, diskriminacije, plagiranja i uznemiravanja" gdje se jasno vidi mjesto plagiranja u nizu nečasnih djelovanja znanstvenika. A upravo plagiranje već 15 godina istražuje naš tim s Katedre za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u području biomedicine, po tomu je prepoznat u našoj i međunarodnoj znanstvenoj javnosti, a dijelom ovoga projekta proširuje istraživanje na sva područja znanosti. Nastavno na prethodna istraživanja postavili smo tri cilja: (a) izmjeriti stav znanstvenika prema plagiranju i odrediti čimbenike koji ga određuju uz usporedno mjerenje osobina ličnosti, (b) istražiti pojavnost plagiranja u časopisima Croatian Medical Journal (CMJ), Biochemia Medica (BM) i Acta Stomatologica Croatica (ASC) i (c) odrediti značajke znanstvenog plagiranja na sveukupnoj međunarodnoj znanstvenoj zajednici sustavnim pregledom i meta-analizom objavljenih znanstvenih istraživanja koja mjere pojavnost plagiranja upitnicima ili računalnim programima za otkrivanje plagiranja.

http://mi.medri.hr/projekt_2014.html


Istraživački tim
Lidija Bilić-Zulle, prof. dr. sc. medicinske informatike, dipl. inž. spec. medicinske biokemije lidija.bilic.zulle@uniri.hr
Gordana Brumini, doc. dr. sc. medicinske informatike, prof. fizike i kemije gordana.brumini@uniri.hr
Mladen Petrovečki, prof. dr. sc. medicinske informatike, doktor medicine mladenp@kbd.hr
Vanja Pupovac, asistentica, prof. filozofije i informatike vanja.pupovac@medri.uniri.hr
Ksenija Baždarić, dr. sc., viša asistentica, dipl. psiholog, prof. ksenija.bazdaric@unir.hr
Vesna Šupak Smolčić, mag. med. biochem., vanjska suradnica vesna.supak.smolcic@medri.uniri.hr
Martina Mavrinac, asistentica, dipl. psiholog, prof. martina.mavrinac@medri.uniri.hr

Izv. prof. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle dipl. inž., specijalist med. biokemije

Medicinski fakultet

prostorija: Katedra za medicinsku informatiku
mobitel:
e-pošta: lidija.bilic.zulle@medri.uniri.hr
skype: lbilicz


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 1119 17 25
Scopus 491 14