Interakcija ljudi i robota u stvarnim i virtualnim okruženjima


Roboti koji mogu uspostaviti socijalnu interakciju s ljudima sve se više proučavaju. Radi se o robotima kod kojih su izgled, govor i geste ili vrlo slični ljudskima ili su nam lako razumljivi, i koji to koriste da komuniciraju s nama te sudjeluju u zajedničkim aktivnostima. Očekuje se da će takvi interaktivni roboti postupno ulaziti u naše svakodnevne prostore te imati vrlo važan utjecaj na način i kvalitetu života ljudi. Neke od predviđenih rezultata su npr. povećanje efikasnosti u uslužnim i sigurnosnim djelatnostima te olakšanje samostalnog djelovanja starijim osobama, što su trenutno vrlo aktualna pitanja, kako u Evropi, tako i u Hrvatskoj.

Primarni cilj ovog projekta bit će kreiranje osnovnih preduvjeta za istraživanje interakcije ljudi i robota na Tehničkom fakultetu i stvaranje prvog laboratorija takve vrste u Hrvatskoj. Tu se prvenstveno radi o nabavci hardvera – interaktivnog robota i potrebne računalne opreme, a zatim i razvoj potrebnih softverskih alata. Vrlo važan element bit će prilagođavanje robotskog sustava za rad u okruženju hrvatskog jezika. Implementirat će se još i sustavi za praćenje aktivnosti osobe, sustavi za interakciju i drugi potrebni elementi, što će se bazirati na iskustvu nositelja projekta s ovakvim istraživanjima te sustavima koje je on razvijao u dosadašnjem radu.

Osim toga u okviru projekta započet će se istraživanje obnovljivosti rezultata interakcije s robotima te istraživanje interakcije s robotima u virtualnim okruženjima. Kako je za istraživanje interakcije ljudi i robota potrebna dostupnost tipično skupih robotskih platformi, često je ograničen tip eksperimenata koji neki tim može napraviti. Osim toga u mnogo slučajeva teško je reproducirati rezultate drugih istraživača. U ovom projektu započet će se ispitivanje obnovljivosti poznatih rezultata iz područja interakcije ljudi i robota. 

Ovaj problem bi se moglo znatno olakšati ako bi se eksperimenti radili u virtualnim okruženjima, gdje bi sudionici putem odgovarajućih sučelja bili u interakciji s simuliranim virtualnim robotima. No zasad još nije poznato koliko bi takve virtualne interakcije bile bliske interakcijama s stvarnim robotima, odnosno može li se pretpostaviti da će rezultate istraživanja u virtualnim okruženjima biti moguće primijeniti i reproducirati na stvarnim robotima, što su pitanja na koje će ovaj projekt nastojati dati odgovore.


Istraživački tim
Dražen Brščić dbrscic@riteh.hr

doc.dr.sc. Dražen Brščić dipl.ing.

Tehnički fakultet

prostorija: 1-64a
telefon: +385-51-505719
e-pošta: dbrscic@riteh.hr

Google Scholar
CROSBI
ResearchGate