Signalni put koštanih morfogenetskih proteina u upalnim i malignim bolestima crijevaUpalne i maligne bolesti crijeva posljedica su složenih interakcija između brojnih činitelja kao što su nasljedna sklonost, infekcije, prehrana, činitelji okoliša te imunosni i vaskularni činitelji. Za upalne bolesti crijeva (engl. inflammatory bowel disease, IBD) se pokazalo da su činitelji rizika nastanaka karcinoma debelog crijeva. Koštani morfogenetski proteini (engl. bone morphogenetic proteins, BMP) su multifunkcionalni citokini prvotno izolirani iz kosti na osnovi svojega osteoinduktivnog svojstva. BMPs imaju važnu ulogu u razvoju i/ili oporavku neskeletnih tkiva te postojanje njihove ekspresije u probavnom sustavu ukazuje na moguću važnu ulogu ovih proteina u upalnim i malignim bolestima crijeva. Cilj ovoga istraživanja je ispitati ulogu BMP-signalnog puta u upalnim i malignim bolestima crijeva te pokazati aktivaciju/inhibiciju pojedinih gena čiji izražaj je posljedicu aktivacije/inhibicije ovoga puta. Na uzorcima karcinom debelog crijeva ćemo ispitati postojanje BMP-signalnog puta i analizirati ekspresiju ciljnih gena BMP-signalnog puta te na taj način pronaći povezanost BMP-signalnog puta i razvoja karcinoma debelog crijeva. Osteoporoza je dugoročna komplikacija upalne bolesti crijeva, a posljedica je osnovne bolesti i/ili primjene glukokortikoida. Poveznica koštanog i imunosnog sustava su članovi TNF obitelji: RANKL i njegovi receptori RANK i osteoprotegerin (OPG). Pokazali smo različitu ekspresiju RANKL/RANK/OPG u tkivu crijeva te je pretpostavka da je ona udružene s promijenjenim vrijednostima OPG i RANKL u serumu. Stoga ćemo ispitati izražaj ovih molekula u serumu tijekom nastanka i cijeljenja kolitisa u štakora te nakon primjene BMP7 i kortikosteroida. S obzirom na manjkavost saznanja o genetičkoj i molekularnoj osnovici Crohnove bolesti, u ovom istraživanju ćemo ispitati genski profil Crohnove bolesti i BMP-signalnog puta na pokusnom modelu IBD. U istraživanju će se koristiti ELISA-metoda, imunohistokemija, RT-PCR i RT2 Profiler PCR Array. Važnost predloženog istraživanja se ogleda u interdisciplinarnosti (povezanost bazičnih i kliničkih istraživanja) s ciljem razvijanja primijenjenog istraživanje te primjenu novih tehnologija u profiliranju oboljelih od upalnih i malignih bolesti crijeva kao i podizanja kapaciteta znanja našega Zavoda.


Istraživački tim
Mr.sc. Ivana Smoljan, dr.med. ismoljan@yahoo.com
Doc.dr.sc. Harry Grbas hgrbas@gmail.com
Mirjana Baričić, dr.med. mirjana.baricic@ri.t-com.hr
Amalija Lekić - studentica VI godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina amalija1104@gmail.com
Prof.dr.sc. Slobodan Vukičević, dr.med. slobodan.vukicevic@mef.hr
Lipovac Kristina - studentica VI godine Integriranog prediploskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina kristinalipovac92@gmail.com
Omrčen Hrvoje - student VI godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina hrvoje.omrcen@uniri.hr
Ivana Marić ivana.maric@medri.uniri.hr

Prof.dr.sc. Ivana Marić dr.med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

mobitel:
e-pošta: ivana.maric@medri.uniri.hr
prostorija: Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
telefon: 051 651 299

Hrvatska znanstvena bibliografija


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 791 13 14
ORCID ID
ResearchID