Preuređivanje memorije: Manipuliranje T-staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva


Unutar prve godine projekta ostvarili smo sljedeće ciljeve:

Objavili smo dva rada; jedan koji se bavio istraživanjem uloge NKG2D receptora u efektorskim CD8 limfocitima T kod miševa, objavljen u časopisu European Journal of Immunology (faktor odjeka 5.2), u srpnju 2017. godine (doi: 10.1002/eji.201646805). Na temelju ove studije i drugih rezultata istraživanja naše grupe, objavili smo i reviju koja je objavljena u rujanskom broju Immunology Letters (faktor odjeka 2.9), doi: 10.1016/j.imlet.2017.04.006. Osim toga, u sklopu predloženog projekta koji istražuje utjecaj afiniteta za antigena na sposobnost CD8 limfocita T da formiraju memoriju pripremili smo i znanstveni rad koji je trenutno pod revizijom u časopisu Immunity (Faktor odjeka 24).

Nadalje, rezultate dobivene u sklopu ovog istraživanja prezentirali smo znanstvenoj javnosti putem usmenih izlaganja te poster prezentacija na nekoliko različitih simpozija, kongresa te ljetnih škola. Omogućili smo i kruženje mozgova, povezivanjem stranih znanstvenika iz područja biomedicine s kolegama pri sastavnicama Sveučilišta u Rijeci. Prof. dr. sc. van Gisbergen je pozvan da održi predavanje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na kojem su sudjelovali i kolege s ostalih Fakulteta/Sveučilišnih Odjela čime smo približili metode i imunološke modele koji su uspostavljeni u laboratoriju Prof. dr. sc. van Gisbergen i znanstvenicima sa Sveučilišta u Rijeci. U planu za budućnost imamo također i organiziranje simpozija i radionica u sklopu Sveučilišta u Rijeci kako bi unaprijedili razmjenu postojećih znanja i iskustva među kolegama znanstvenicima doprinoseći daljnjem znanstvenom razvitku i prepoznatljivosti Medicinskog fakulteta i cjelokupnog Sveučilišta u Rijeci. Osim toga, uspostavili smo i brojne suradnje s međunarodnim znanstvenicima, kao i znanstvenicima s našeg Sveučilišta te kolegama iz Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Te suradnje su rezultirale i prijavom na nekoliko različitih poziva za financiranje znanstvenih istraživanja. 


Istraživački tim
Sonja Valentić sonja.valentic@medri.uniri.hr
Marko Šestan sestan.marko@gmail.com
INGA KAVAZOVIĆ ikavazovic@medri.uniri.hr
Klaas Van Gisbergen k.vangisbergen@sanquin.nl
Bojan Polić bojan.polic@medri.uniri.hr
Stipan Jonjić stipan.jonjic@medri.uniri.hr
Davor Štimac davor.stimac@medri.uniri.hr
Niels Lemmermann lemmermann@uni-mainz.de
Eric Eldering e.eldering@amc.uva.nl
Rene van Lier r.vanlier@sanquin.nl
Jens Bruning beate.klingenberg@nf.mpg.de
Felix Wensveen felix.wensveen@gmail.com

Dr.Sc. Felix Wensveen Dipl. Biolog

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

prostorija: Katedra za Histologiju i Embriologiju
e-pošta: Felix.Wensveen@gmail.com
mobitel:
e-pošta: Felix.Wensveen@uniri.hr
web: https://sites.google.com/view/tcellmemory


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 1316 20 22
Scopus 909 16
Web of Science 875 16