Preuređivanje memorije: Manipuliranje T-staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva


Preuređivanje memorije: Manipuliranje T-staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva

Imunost posredovana CD8+ T limfocitima pruža nam zaštitu od brojnih patogena i tumora. Naivni repertoar limfocita T sastoji se od milijuna različitih klonova koji se međusobno razlikuju po specifičnosti svojih T-staničnih receptora. Prilikom infekcije, samo neki od klonova postaju dugovjeke memorijske stanice. Selekcijski proces odabira memorijskih klonova reguliran je ravnotežom između specifičnosti i raznolikosti kako bi se osigurao učinkovit sekundarni odgovor te mogućnost prepoznavanja istih, mutiranih antigena. Mehanizmi koji kontroliraju raznolikost memorije još uvijek nisu razjašnjeni. Naša grupa je prepoznala Eomes kao ključni transkripcijski čimbenik za formiranje memorije, no i dalje je nepoznato kako pojačana ekspresija Eomesa rezultira stvaranjem imunološke memorije. U ovom projektu, istražit ćemo utjecaj intenziteta signala i aktivacije T-staničnog receptora na formiranje memorije putem Eomes-a. Prvo ćemo ispitati kako razlike u jačini stimulacije utječu na kvantitativnu i kvalitativnu aktivaciju glavnih nizvodnih komponenti te način na koji se taj signal prevodi u određenu razinu ekspresije Eomes-a. Paralelno, proučavat ćemo i način na koji Eomes pretvara taj aktivirajući signal određene jačine u molekularni proces koji rezultira stvaranjem imunološke memorije. Sljedeći cilj nam je utvrditi ključne čimbenike koji posreduju tim procesima. Ono što je posebno važno za naglasiti je da ćemo se usredotočiti na čimbenike koji mogu imati terapeutsku primjenu kako bi testirali učinkovitost specifičnog ciljanja tih molekula na unaprjeđenje protutumorskih i protuvirusnih cjepiva. Iznimna inovativnost ovog projekta leži u činjenici da je prvi takve vrste koji nije samo usmjeren na razumijevanje mehanizama koji reguliraju opseg imunološkog odgovora, već i na translaciju u terapeutske svrhe. Predloženim bi se projektom nastojala proširiti postojeća istraživanja koja se provode pri Medicinskom fakultetu te omogućiti znanstveno profiliranje i širenje istraživačkog portfelja tima te matične ustanove u intradisciplinarnom polju biomedicine, s ciljem unapređenja učinkovitosti cjepiva. Kako bi ostvarili navedene ciljeve uspostavit ćemo suradnju s vrhunskim svjetskim znanstvenicima. Na taj način omogućit ćemo kruženje znanja, a naši mladi znanstvenici dobit će potporu u kontekstu jačanja znanstvene izvrsnosti te kompetencija, što će posljedično rezultirati poboljšanjem cjelokupne kvalitete istraživanja na Sveučilištu u Rijeci te omogućiti bolju integraciju u Europski istraživački prostor.

Istraživački tim
Sonja Valentić sonja.valentic@medri.uniri.hr
Marko Šestan sestan.marko@gmail.com
INGA KAVAZOVIĆ ikavazovic@medri.uniri.hr
Klaas Van Gisbergen k.vangisbergen@sanquin.nl
Bojan Polić bojan.polic@medri.uniri.hr
Stipan Jonjić stipan.jonjic@medri.uniri.hr
Davor Štimac davor.stimac@medri.uniri.hr
Niels Lemmermann lemmermann@uni-mainz.de
Eric Eldering e.eldering@amc.uva.nl
Rene van Lier r.vanlier@sanquin.nl
Jens Bruning beate.klingenberg@nf.mpg.de
Felix Wensveen felix.wensveen@gmail.com


Istraživački tim
Sonja Valentić sonja.valentic@medri.uniri.hr
Marko Šestan sestan.marko@gmail.com
INGA KAVAZOVIĆ ikavazovic@medri.uniri.hr
Klaas Van Gisbergen k.vangisbergen@sanquin.nl
Bojan Polić bojan.polic@medri.uniri.hr
Stipan Jonjić stipan.jonjic@medri.uniri.hr
Davor Štimac davor.stimac@medri.uniri.hr
Niels Lemmermann lemmermann@uni-mainz.de
Eric Eldering e.eldering@amc.uva.nl
Rene van Lier r.vanlier@sanquin.nl
Jens Bruning beate.klingenberg@nf.mpg.de
Felix Wensveen felix.wensveen@gmail.com

Dr.Sc. Felix Wensveen Dipl. Biolog

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

prostorija: Katedra za Histologiju i Embriologiju
e-pošta: Felix.Wensveen@gmail.com
mobitel:
e-pošta: Felix.Wensveen@uniri.hr
web: https://sites.google.com/view/tcellmemory


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 1316 20 22
Scopus 909 16
Web of Science 875 16