Numeričko modeliranje ponašanja i istraživanje utjecaja nesavršenosti i nedostataka ugljičnih nanomaterijala na nanokompozitne strukture


Istraživanje Numeričko modeliranje ponašanja i istraživanje utjecaja nedostataka i nesavršenosti ugljičnih nanomaterijala na nanokompozitne strukture vezuje se na istraživački projekt Numerička analiza odziva konstrukcija i eksperimentalna istraživanja svojstava materijala voditelja red. prof. dr. sc. Josipa Brnića, dipl. ing. Širi istraživački tim, pored predlagatelja, čine još prof. dr. sc. Marko Čanađija, poslijedoktorand dr. sc. Neven Munjas te doc. dr. sc. Goran Vukelić s Pomorskog fakulteta u Rijeci, uz red. prof. dr. sc. Josipa Brnića kao voditelja istraživačkog projekta uz koji se predloženi projekt veže. Osnovna je ideja predlagatelja projekta razviti individualni pravac istraživanja usmjeren na numeričko modeliranje mehaničkog ponašanja nanokompozitnih struktura, poboljšanih ugljičnim nanomaterijalima (nanocijevi i grafen). Posebna pažnja bi se obratila na proučavanje utjecaja nesavršenosti i nedostataka ugljičnih nanocijevi i grafena na konačna mehanička svojstva nanokompozitnih materijala. U tu svrhu istraživanje uključuje utvrđivanje teorijske podloge numeričkog modeliranja nanomaterijala i nanokompozitnih materijala; usvajanje novih znanja na ovom vrlo atraktivnom području; razvoj vlastitih numeričkih modela nanokompozita te usavršavanje dobivenih modela; validaciju spomenutih modela usporedbom s dostupnim podacima i rezultatima ili, po mogućnosti, vlastitim eksperimentalnim istraživanjima. Posljedično, istraživanje bi se verificiralo objavom i primjenom stečenih znanja i podataka.Kao osnovna metoda modeliranja nanomaterijala koristit će se metoda konačnih elemenata, dok će se za modeliranje nanokompozitnih strukutra koristiti jedna od višerazinskih metoda modeliranja.

Potrebno je naglasiti da bi predloženi projekt dodatno potaknuo suradnju između dvije institucije na kojima istraživači rade, Tehničkog fakulteta u Rijeci i Pomorskog fakulteta u Rijeci. Istraživanje bi omogućilo proširenje istraživačkog portfelja šireg tima na područje nanokompozitnih materijala, što bi izravno doprinijelo razvoju strategije Sveučilišta u Rijeci i sastavnica u pogledu uključivanja u svjetski istraživački prostor, ali i transferu znanja i tehnologija u gospodarstveni sektor.


Istraživački tim
Brčić Marino mbrcic@riteh.hr

Izv. prof. dr. sc. Marino Brčić dipl.ing.

Tehnički fakultet

prostorija: 2-136
e-pošta: mbrcic@riteh.hr
mobitel: +385 (0)91 564 82 73
telefon: +385 (0)51 651 479

ORCID
ResearcherID
Mendeley
SCOPUS


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 242 9 8