Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave


Rezultati istraživanja preduvjeta za uspješnu implementaciju EJVIN-a potvrđuju očekivanja iznesena u projektnoj prijavi da su nastavnici i uprava otvoreni prema ovoj edukacijskoj inovaciji i smatraju da ju je moguće provesti, prvenstveno na poslijediplomskoj razini. Nastavnici međutim smatraju da je potrebno ispuniti određene preduvjete kako bi se studijski program na engleskome jeziku što uspješnije implementirao i kako bi se pritom osigurala kvaliteta obrazovanja. Najvažniji su modifikacija nastavne norme, zapošljavanje nastavnoga kadra i jezična potpora, koje članovi uprave planiraju financirati iz školarina i relevantnih projekata, od kuda planiraju financirati i logističku potporu stranim studentima. Većina nastavnika voljna je držati nastavu na engleskome jeziku, ali smatra da bi bolja protočnost informacija i institucionalna potpora nastavnicima učinila nastavnike spremnijima i motiviranijima da ulože dodatno vrijeme i trud u nastavu i vlastito usavršavanje. Bez obzira na visoku samoprocjenu jezičnih i interkulturalnih vještina, većina nastavnika od institucije očekuje jezičnu potporu. Zaključuje se da ako visokoškolska institucija želi profitirati iz EJVIN-a, treba odgovorno pristupiti njegovoj implementaciji, što podrazumijeva osiguravanje novčanih sredstava za zapošljavanje nastavnoga kadra, prijevod nastavnih materijala i nabavu literature te jezičnu potporu, kreiranje motivirajućega ozračja za nastavnike kao i detaljnu osmišljenost osiguravanja kvalitete.

Rezultati analize programa cjeloživotnoga obrazovanja „Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN“ pokazuju jezične greške i probleme nastavnika (analizirane na temelju mikropoučavanja u okviru programa), što je rezultiralo daljnjom prilagodbom sadržaja programa potrebama nastavnika te potvrdilo važnost jezične potpore, odnosno vladanja engleskim jezikom za kvalitetno održavanje nastave, spontanu interakciju sa studentima ali i samopouzdanje nastavnika i njihov status. Rezultati također pokazuju izrazito zadovoljstvo nastavnika programom, posebice mikropoučavanjem, nakon kojega slijedi povratna informacija izvoditelja programa i kolega te pisana samorefleksija. Njihovo učenje proizašlo iz samoevaluacije otkriva aspekte na kojima bi trebalo poraditi i jača svijest o važnosti vladanja engleskim jezikom, pokazuje želju nastavnika da rade na svojim jezičnim vještinama i otkriva njihovu potrebu za kontinuiranim jezičnim usavršavanjem. S obzirom na raskorak između pozornosti koja se poklanja uvođenju EJVIN-a i one koja se daje jezičnoj pripremi nastavnika za EJVIN i kritičkome osvrtu na nju, ova studija, kao i sam program, popunjava prazninu na području istraživanja EJVIN-a.

Zajedno s dosadašnjim istraživanjem rezultati ovoga istraživanja postavljaju temelj za osiguravanje kvalitete tijekom realizacije programa na engleskome jeziku te mogu biti od koristi i drugim akademskim kontekstima u Hrvatskoj i šire koji uvode ili nude studijske programe na engleskome jeziku. 

Suradnja na ovome projektu za cilj je imala podrobnije upoznavanje inozemnih znanstvenika s istraženošću EJVIN-a na Sveučilištu u Rijeci te s planovima za daljnje istraživanje, kako bi se i u budućnosti ostvarivalo povezivanje istraživača sa Sveučilišta u Rijeci s inozemnim istraživačima kroz internacionalne projekte na području EJVIN-a. U skladu s ciljem, među ostalim je i ovaj projekt otvorio vrata suradnji na međunarodnome projektu „Transnational Alignment of English Competences for University Lecturers”, koji je započeo 18. rujna 2017. godine i trajat će 28 mjeseci, a na kojemu intenzivno surađuju znanstvenici sa Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Kopenhagenu, Sveučilišta u Torinu, Sveučilišta u Maastrichtu i Sveučilišta u Lleidi te, posredno, Sveučilišta “Complutense” u Madridu i Sveučilišta u Delftu (doc. dr. sc. Branka Drljača Margić suvoditelj je projekta, član izvršnoga odbora, voditelj hrvatskoga tima, voditelj šestoga radnog paketa, odnosno diseminacije, te voditelj realizacije jednoga od tri projektna ishoda – izrade priručnika za EJVIN).

 


Istraživački tim
Branka Drljača Margić bdrljaca@ffri.hr
prof. dr. sc. Josep Maria Cots jmcots@dal.udl.cat
prof. dr. sc. Robert Wilkinson bob.wilkinson2010@gmail.com
Irena Vodopija Krstanović ivodopija@ffri.hr
Elisa Velčić Janjetić elisa@riteh.hr

dr. sc. Branka Drljača Margić izvanredni profesor

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: F-907
e-pošta: bdrljaca@ffri.hr
telefon: +385 51 265 634

Javni profil na Google znalcu