Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave


Istraživački tim čine doc. dr. sc. Branka Drljača Margić i doc. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, mr. sc. Elisa Velčić Janjetić s Tehničkoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Robert Wilkinson sa Sveučilišta u Maastrichtu (u mirovini) i prof. dr. sc. Josep Maria Cots sa Sveučilišta u Lleidi.


Istraživački tim
Branka Drljača Margić bdrljaca@ffri.hr
prof. dr. sc. Josep Maria Cots jmcots@dal.udl.cat
prof. dr. sc. Robert Wilkinson bob.wilkinson2010@gmail.com
Irena Vodopija Krstanović ivodopija@ffri.hr
Elisa Velčić Janjetić elisa@riteh.hr

dr. sc. Branka Drljača Margić izvanredni profesor

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: F-907
e-pošta: bdrljaca@ffri.hr
telefon: +385 51 265 634

Javni profil na Google znalcu