Inovativnost, produktivnost i izvozna konkurentnost poduzeća Europske unije


Izvoznici zemalja članica Europske unije se suočavaju s ubrzanim promjenama na mikro, makro i međunarodnoj razini. Inovacijska aktivnost dobiva na značaju upravo zbog takvih promjena. Orijentacija poduzeća na inovacije rezultira povećanjem produktivnosti, odnosno većom učinkovitošću u procesu pretvaranja inputa u konačan proizvod ili uslugu. Pritom se povećava konkurentnost poduzeća, koja se manifestira kroz rast tržišnog udjela, smanjenje troškova i maksimizaciju profita.

Istraživanje, na osnovi znanstvenih dokaza, odgovorit će na pitanje međusobne povezanosti inovacija, produktivnosti i konkurentnosti izvoza te će predložiti znanstveno utemeljenu podlogu za unapređenje poslovnih politika i perfomansi poduzeća Europske unije (uključujući Republiku Hrvatsku). Cilj istraživanja je osmisliti i predložiti znanstveno utemeljene podloge za izradu učinkovitije aktivnosti inovacijskih kapaciteta poduzeća Republike Hrvatske i Europske Unije. Implementacijom ovih sustava i politika bit će moguće osnivati i/ili ojačati poduzeća temeljena na znanju koja će unaprijediti strukturu gospodarstva Europske Unije i koja će biti u stanju postići veću konkurentnost izvoza.

Istraživanjem će se dokazati kako je pravilnom, učinkovitom politikom poslovanja poduzeća Europske unije i stvaranjem odgovarajuće platforme za razvoj, transfer tehnologije, novih tehnoloških rješenja moguće unaprijediti razinu konkurentnosti izvoza gospodarstva Europske unije i tako ih iskoristiti za razvoj cjelokupnog društva. Stvaranjem pozitivnog okruženja te ulaganjem u inovativnost i transfer tehnologije sa sveučilišta i instituta u gospodarstvo Europske unije mogu se postići pozitivni učinci na konkurentnost izvoza. 


Istraživački tim
Heri Bezić bezic@efri.hr
Nebojša Stojčić nstojcic@unidu.hr
Patricia Zanketić pzanketic@gmail.com
Antončić Boštjan bostjan.antoncic@ef.uni-lj.si
Ruzzier Mitja mitja@ruzzier.si
Mišević Petar misevic@hotmail.com
Barac Boris barac.boris@gmail.com
Ćelić, Florijan ideo@ideoplan.hr

Doc.dr.sc. Tomislav Galovic

Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet

e-pošta: tomislav.galovic@efri.hr
prostorija: 82
telefon: 051/355-155
konzultacije: Četvrtkom od 12 do 14 sati

CROSBI Tomislav Galović
ORCID
Publons


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar Tomislav Galović 121 6 4