Proširenje metodologije razvoja informacijskog sustava metodama umjetne inteligencije


Modeliranje poslovnih procesa i podataka predstavlja temeljnu fazu u razvoju informacijskog sustava neke poslovne organizacije. Njome se modelira poslovna tehnologija koju promatrana organizacija primjenjuje, a koju informacijski sustav treba podržati. Početne verzije modela poslovnih procesa nastaju tijekom intervjuiranja ključnih korisnika u poslovnoj organizaciji. Potom se one mijenjaju kako bi se dobila optimalna poslovna tehnologija. Ovo je poznato kao prelazak iz "As-is" u "To-be" stanje kod kojega se može dogoditi i drastičniji preustroj poslovnih procesa. "Efekt paradoksa" - što su veće investicije u informacijsku tehnologiju, to je porast produktivnosti manji - i dalje je aktualan. Kako odgovor treba tražiti u strateškom planiranju informacijskih sustava, dosljednoj primjeni metodika razvoja informacijskih sustava te u osiguranju organizacijske zrelosti za prihvaćanje nove informacijske tehnologije, cilj ovoga istraživačkog prijedloga je uključiti metodologiju umjetne inteligencije u razvoj informacijskog sustava. Danas postoje različite metode modeliranja poslovnih procesa i podataka i njihova preustroja, ali niti jedna ne uključuje ili uključuje slabo neku od metoda umjetne inteligencije.

 


Istraživački tim
Sanja Čandrlić, dr.sc. sanjac@inf.uniri.hr
Marina Rauker Koch, prof. ped. i inf. marina.rauker@skole.hr
Alen Jakupović, doc.dr.sc. ajakupovic@veleri.hr
Zdravko Dovedan Han, prof.dr.sc. zdovedan@hotmail.com
Jasminka Tomljanović, mr.sc. jasminka.tomljanovic@yahoo.com
Perino Krneta, prof. mat. i inf. perino.krneta@ris.hr
Mile Pavlić, prof.dr.sc. mile.pavlic@ris.hr
Francesca Gržinić, dipl. oecc. i struč.spec.inf. francesca.grzinic@gmail.com
Miroslav Živko, dipl. ing. el. mzivko@gigabit-zg.hr
Uroš Šuljić, prof. ped. i inf. usuljic@gmail.com
Nikola Šamec, dipl. ing. prometa nsamec5@gmail.com
Adam Butigan, dipl. ing. geod. adam.butigan@pgz.hr
Danijela Subotić, mag.edu.inf dsubotic@inf.uniri.hr
Patrizia Poščić, doc.dr.sc. patrizia@inf.uniri.hr
Martina Ašenbrener Katić, prof. mat. i inf. masenbrener@inf.uniri.hr
Sabrina Šuman, prof. mat. i inf. sabrina2401@gmail.com

Prof. dr. sc. Mile Pavlić redoviti profesor

Odjel za informatiku

e-pošta: mile.pavlic@ris.hr
prostorija: Odjel za informatiku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, O-518
telefon: 051/584-719


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google scolar 384 12 14
SCOPUS 55 4 0
WoS 13 2