Istraživanje uloge optineurina u neuroinflamaciji i citoprotekciji


http://www.optineurin-neuroimmunology.uniri.hr

 


Istraživački tim
Andrea Markovinović amarkovinovic@biotech.uniri.hr
Mia Jakopović mia.jakopovic@gmail.com
Tamara Milojević tamaramilojevic.net@gmail.com
Tereza Ljutić
Vendi Šinkovec vendi.sinkovec@student.uniri.hr

Doc. dr. sc. Ivana Munitić

Odjel za biotehnologiju
Odjel za biotehnologiju

e-pošta: ivana.munitic@biotech.uniri.hr
mobitel:
prostorija: Odjel za Biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić, O-220
telefon: 385 51 584 579
prostorija: O-236-laboratorij, telefon: 385 51 584 582

Ivana Munitić/ Google scholar
CROSBI


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ORCID
ResearcherID